Politika zaštite privatnosti

Dobro došli na internetske stranice („internetske stranice”) Crkve Svemogućeg Boga („Crkva Svemogućeg Boga”, „mi”, „naše”). Crkva Svemogućeg Boga predana je zaštiti privatnosti korisnika internetskih stranica („korisnik”, „korisnici”, „vi”, „vaše”), pa u ovoj Politici zaštite privatnosti navodimo kako prikupljamo, obrađujemo i prenosimo vaše podatke, kao i kako možete iskoristiti svoja prava sukladno lokalnim propisima.

Korisnik jamči da su poslani podaci istiniti, točni, potpuni i ažurni te prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja može nastati uslijed kršenja te obveze. U slučaju da poslani podaci pripadaju trećoj strani, korisnik jamči da je obavijestio tu treću stranu o sadržaju ove Politike zaštite privatnosti te unaprijed pribavio pisano ovlaštenje da te podatke pošalje Crkvi Svemogućeg Boga u navedene svrhe.

1. Tko je voditelj obrade podataka za prikupljanje i obradu korisnikovih osobnih podataka?

Obradu osobnih podataka prikupljenih putem internetskih stranica vodi The Church of Almighty God (147-54 Ash Avenue, Flushing, New York 11355, US, EIN: 37-1820870), kao vlasnik internetskih stranica.

2. Koje osobne podatke prikupljamo o korisniku?

Kad upotrebljavate funkciju slanja povratnih informacija i druge internetske obrasce ili nam se obratite putem servisa za izravnu razmjenu poruka, kao što su čavrljanje uživo, WhatsApp ili Messenger, Crkva Svemogućeg Boga prikupit će sve osobne podatke koje s nama podijelite, kao što su vaše ime i adresa e-pošte, koji su potrebni za pružanje relevantne usluge.

3. U koje se svrhe osobni podaci korisnika obrađuju?

Crkva Svemogućeg Boga podatke o korisnicima obrađuje u sljedeće svrhe:

4. Koja je pravna osnova za obradu korisnikovih osobnih podataka?

Pravna osnova za obradu korisnikovih osobnih podataka jest privola koju korisnik daje izričitim prihvaćanjem ove Politike zaštite privatnosti klikom na potvrdni okvir ili na „Da”, dostupne na svakom od gorenavedenih obrazaca za prikupljanje podataka.

5. Koliko ćemo dugo zadržati korisnikove osobne podatke?

Crkva Svemogućeg Boga poslane osobne podatke zadržat će onoliko koliko je potrebno da se ispuni svrha za koju su prikupljeni, da se odgovori na zahtjeve korisnika ili dok je sesija Razgovori uživo aktivna i sve dok ne povučete privolu.

6. S kojim će se trećim stranama dijeliti korisnikovi osobni podaci?

Podaci se neće dijeliti s trećim stranama, osim s nadležnim tijelima, kad je primjenjivo i potrebno za ispunjavanje njihovih funkcija. Stoga se osobni podaci prikupljeni putem internetskih stranica mogu podijeliti s javnim tijelima, sudovima ili drugim administrativnim tijelima kad smatramo da je to nužno radi ispunjavanja pravne obveze ili poduzimanja pravnih radnji u vezi s nekim sporom.

7. Koja prava imaju korisnici pri slanju osobnih podataka?

Korisnik ima i može iskoristiti sljedeća prava u vezi s osobnim podacima poslanima Crkvi Svemogućeg Boga:

Korisnik svoja zakonska prava u odnosu na voditelja obrade podataka može iskoristiti u bilo kojem trenutku. Zahtjeve može uputiti na adresu e-pošte GDPR@kingdomsalvation.org. Zahtjev mora sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime podnositelja, fotokopiju nacionalnog identifikacijskog dokumenta (putovnice ili drugog važećeg identifikacijskog dokumenta), izjavu o zahtjevu te adresu za slanje obavijesti, datum, korisnikov potpis i, prema potrebi, popratne dokumente za specifični zahtjev.

8. Koje usluge trećih strana upotrebljavaju internetske stranice?

8.1 tawk.to

Tawk.to platforma je za razmjenu poruka u stvarnom vremenu koju upotrebljavamo za čavrljanje uživo i podršku toj usluzi, a putem koje nam se korisnik može obratiti. tawk.to sukladan je s Općom uredbom o zaštiti podataka. Dodatne informacije potražite u politici zaštite privatnosti platforme tawk.to: https://www.tawk.to/privacy-policy/

8.2 Usluge za izravnu razmjenu poruka

Možemo vam se obratiti putem usluga za izravnu razmjenu poruka kao što su LINE, WhatsApp Business, Messenger, Viber i ManyChat. Preporučujemo da pročitate njihove politike zaštite privatnosti:

LINE: https://terms.line.me/line_rules

WhatsApp Business: https://www.whatsapp.com/legal/business-policy

Messenger: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Viber: https://www.viber.com/terms/viber-privacy-policy/

ManyChat: https://manychat.com/privacy.html

9. Drugo

Hrvatska verzija Politike zaštite privatnosti prevedena je s engleskog. U slučaju nedosljednosti između prijevoda i verzije na engleskom, prednost ima verzija na engleskom.

Zadnje ažuriranje: 03. 04. 2023.

Povežite se s nama preko Messengera