Knjige

 • Božja pojava i djelo

  Božja pojava i djelo

  Svemogući Bog, Krist posljednjih dana, koji se pojavio da obavi Svoje djelo, izražava sve istine koje pročišćuju i spašavaju ljudski rod, a sve su te istine obuhvaćene djelom „Riječ se pojavljuje u tijelu”. Ovim se ispunjava ono što je zapisano u Bibliji: „U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog(Ivanu 1:1). Kad je riječ o djelu „Riječ se pojavljuje u tijelu”, ovo je prvi put od stvaranja svijeta da se Bog obratio čitavom ljudskom rodu. Ove izjave sačinjavaju prvi tekst kojim se Bog izrazio među ljudskim rodom i u kojem On ljude razotkriva, usmjerava ih, sudi im i s njima prisno razgovara. To su ujedno i prve izjave u kojima Bog ljudima dopušta spoznati Njegove korake, mjesto na kojem On leži, Božju narav, ono što Bog ima i što jest, Božje misli i Njegovu zabrinutost za ljudski rod. Može se reći kako su ovo prve izjave od vremena stvaranja koje je Bog s trećeg neba uputio ljudskom rodu i da Bog sada po prvi put koristi Svoj urođeni identitet kako bi se ljudskom rodu kroz riječi pojavio i izrazio glas Svojeg srca. Knjiga pod naslovom „Riječ se pojavljuje u tijelu” (skraćeno: „Riječ”), koju je izrekao Krist posljednjih dana, Svemogući Bog, trenutno se sastoji od šest svezaka: Prvi svezak, „Božja pojava i djelo”; drugi svezak, „O spoznaji Boga”; treći svezak, „Govori Krista posljednjih dana”; četvrti svezak, „Razotkrivanje antikrista”; peti svezak, „Obveze vođa i radnika”; i šesti svezak, „O traganju za istinom”.
 • O spoznaji Boga

  O spoznaji Boga

  Knjiga „O spoznaji Boga”, drugi svezak djela „Riječ se pojavljuje u tijelu”, sadrži izjave Krista posljednjih dana, Svemogućeg Boga, upućene cijelom čovječanstvu, koje predstavljaju nastavak izjava iz sveska „Božja pojava i djelo”. Bog tu izlaže najrazličitije istine, kao što su djelo koje je obavljao od stvaranja sveta, Njegova volja i Njegova očekivanja od čovječanstva koja su sadržana u djelu, izljeve svega što Bog ima i što jest iz Njegova djela, kao i Njegova pravednost, Njegova vlast, Njegova svetost i činjenica da je On izvor svega stvorenoga. Nakon što budu pročitali ovu knjigu, oni koji istinski vjeruju u Boga moći će potvrditi kako je On, koji može obaviti ovo djelo te očitovati takvu narav, onaj Jedini koji je suveren nad svime stvorenim, a ujedno će moći i istinski spoznati Božji identitet, Njegov status i Njegovu bit, čime se potvrđuje kako je Krist posljednjih dana, Svemogući Bog, Sâm Bog, jedinstven.
 • Sud započinje od doma Božjeg

  Sud započinje od doma Božjeg

  Svi odabrani dijelovi sadržani u ovoj knjizi predstavljaju riječi koje je Svemogući Bog izrazio povodom Svojeg djela suda u posljednjim danima, a koje su uglavnom preuzete iz knjige „Riječ se pojavljuje u tijelu”, Prvi svezak, pod naslovom „Božja pojava i djelo”. Ove riječi predstavljaju istine koje su prijeko potrebne svakome tko traga za djelom Božjim u posljednjim danima i istražuje ga. Božji izrazi sadržani u ovoj knjizi jesu ono što Duh Sveti priopćava crkvama, shodno proročanstvu iz Knjige Otkrivenja. Ove sadašnje riječi Božje najbolje su svjedočanstvo Njegove pojave i djela i najbolje svjedoče o činjenici da je Krist istina, put i život. Svrha je ove knjige svima onima koji čeznu za Božjom pojavom omogućiti da što je prije moguće čuju Njegov glas. Nadamo se da će ovu knjigu moći pročitati svi oni koji iščekuju dolazak Gospodina i raduju se Božjoj pojavi i djelu.

  Povežite se s nama preko Messengera