Svakodnevne riječi Božje: Tri etape djela, Odlomak 37

Bog Svoje djelo obavlja širom svemira. Svi koji vjeruju u Njega moraju prihvatiti Njegovu riječ, jesti i piti Njegovu riječ; nitko ne može biti zadobiven od Boga tako što će vidjeti Božje znamenje i čuda. Kroz vjekove Bog je uvijek koristio riječ kako bi usavršio čovjeka. Zbog toga ne biste trebali svu svoju pažnju posvećivati znamenju i čudima, već težiti tomu da vas Bog usavrši. U starozavjetnom Dobu zakona Bog je izrekao neke riječi, a u Dobu milosti i Isus je izrekao mnoge riječi. Nakon što je Isus izrekao mnoge riječi, kasnije su apostoli i učenici naveli ljude da postupaju prema zapovijedima koje je Isus dao i živjeli su prema riječima i načelima o kojima je Isus govorio. U posljednjim danima Bog prvenstveno koristi riječ kako bi usavršio čovjeka. Ne koristi znamenje i čuda da potlači ili uvjeri čovjeka; to ne bi moglo razjasniti moć Božju. Kad bi Bog samo prikazivao znamenje i čuda, tada ne bi bilo moguće razjasniti stvarnost Božju, a samim tim ni usavršiti čovjeka. Bog ne usavršava čovjeka znamenjem i čudima, već koristi riječ kako bi napojio i usmjerio čovjeka, nakon čega se postiže potpuna poslušnost čovjeka i njegova spoznaja Boga. To je cilj djela koje On čini i riječi koje izgovara. Bog ne koristi metodu prikazivanja znamenja i čuda kako bi usavršio čovjeka – On koristi riječi i koristi mnogo različitih metoda djelovanja da usavrši čovjeka. Bilo da se radi o pročišćenju, obračunavanju, podrezivanju ili opskrbi riječima, Bog govori s mnoštva različitih stajališta kako bi čovjeka usavršio i kako bi čovjeku pružio dublju spoznaju Božjeg djela, Njegove mudrosti i čudesnosti. Kad čovjek bude upotpunjen, u vrijeme kad Bog ovo doba privede kraju u posljednjim danima, tek će tada čovjek moći vidjeti znamenje i čuda. Kada spoznaš Boga i budeš u stanju pokoriti se Bogu neovisno o tome što On čini, nećeš više imati predodžbe o Njemu dok budeš gledao znamenje i čuda. U ovom trenutku ti si iskvaren i nisi sposoban za potpunu poslušnost Bogu – misliš li da u takvom stanju možeš vidjeti znamenje i čuda? Kad Bog prikazuje znamenje i čuda, tada kažnjava čovjeka, baš kao i prilikom smjene doba, a još više kad doba završava. Kad se Božje djelo vrši normalno, On ne prikazuje znamenje i čuda. Prikazivanje znamenja i čuda za Njega je smiješno jednostavna stvar, ali to nije načelo Božjeg djela niti je to cilj Božjeg upravljanja čovjekom. Kad bi čovjek vidio znamenje i čuda, kad bi se duhovno tijelo Božje ukazalo čovjeku, zar ne bi onda svi ljudi vjerovali u Boga? Ranije sam rekao da je skupina pobjednika zadobivena s Istoka, pobjednika koji su došli iz središta velikog stradanja. Što znače te riječi? Znače da su ti ljudi koji su zadobiveni zaista počeli slušati tek nakon što su prošli sud i grdnju, obračunavanje i podrezivanje te sve vrste pročišćenja. Vjera tih ljudi nije nejasna i apstraktna, već stvarna. Oni nisu vidjeli nikakvo znamenje ni čuda niti bilo kakva čudesa, oni ne govore o nerazumljivim slovima i doktrinama niti o dubokim spoznajama, već posjeduju stvarnost i riječi Božje, kao i istinsku spoznaju stvarnosti Božje. Zar takva grupa ljudi nije sposobnija razjasniti moć Božju? Božje djelo tijekom posljednjih dana je stvarno djelo. U doba Isusa On nije došao usavršiti čovjeka, već ga otkupiti, pa je zato prikazao neka čuda kako bi Ga ljudi slijedili. Jer je on prvenstveno došao dovršiti djelo raspeća, a prikazivanje znamenja nije bilo dio Njegove službe. Takvo znamenje i čuda bili su djelo koje je izvršeno samo kako bi Njegovo djelo bilo učinkovito; sve je to bilo dodatno djelo, koje nije predstavljalo djelo čitavog doba. U starozavjetno Doba zakona Bog je također prikazao neka znamenja i čuda – ali djelo koje Bog danas vrši je stvarno djelo i On sada zasigurno ne bi prikazivao znamenje i čuda. Kad bi prikazao znamenje i čuda, Njegovo stvarno djelo zapalo bi u nered, a On ne bi mogao nastaviti s djelovanjem. Kad bi Bog rekao da koristi riječ kako bi usavršio čovjeka, a uz to prikazivao znamenje i čuda, bi li onda moglo biti jasno vjeruje li čovjek zaista u Njega ili ne? Zbog toga Bog ne čini takve stvari. Previše je religije u čovjeku; Bog je tijekom posljednjih dana došao kako bi iz čovjeka izbacio sve te vjerske predodžbe i natprirodne stvari i kako bi čovjeka naveo da spozna stvarnost Božju. Došao je ukloniti apstraktnu i izmišljenu sliku Boga – drugim riječima, sliku Boga koji uopće ne postoji. Dakle, sada ti je od presudne važnosti jedino da spoznaš stvarnost! Istina je važnija od svega. Koliko istine danas ima u tebi? Može li se sve što prikazuje znamenje i čuda nazvati Bogom? Zli duhovi također mogu prikazivati znamenje i čuda; jesu li svi oni Bog? Vjerujući u Boga čovjek traži istinu, a ono čemu teži je život, a ne znamenje i čuda. To treba biti cilj svih onih koji vjeruju u Boga.

– Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Sve se postiže riječju Božjom.

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Povezani sadržaji

Povežite se s nama preko Messengera