Svakodnevne riječi Božje: Ulazak u život, Odlomak 501

24 July 2023

Oni koji vole Boga oni su koji vole istinu, a što više oni koji je vole provode istinu u djelo, to je više imaju; što je više provode u djelo, to više Božje ljubavi imaju; i što je više provode u djelo, to ih Bog više blagoslivlja. Ako je uvijek tako primjenjuješ, ljubav koju Bog gaji prema tebi postepeno će te osposobiti da vidiš, baš kao što je Petar spoznao Boga: Petar je rekao da Bog ne samo da ima mudrost stvoriti nebo i zemlju i sve stvoreno, već, povrh toga, da On ima mudrost obavljati pravo djelo u ljudima. Petar je rekao da On ne samo da je vrijedan ljudske ljubavi zato što je stvorio nebo i zemlju i sve stvoreno, već i zbog Svoje sposobnosti da stvori čovjeka, da spasi čovjeka, da usavrši čovjeka i da čovjeku daruje Svoju ljubav. Petar je također rekao da u Njemu ima mnogo toga što je dostojno čovjekove ljubavi. Petar je rekao Isusu: „Je li stvaranje neba i zemlje i svega stvorenoga jedini razlog zbog kojeg zaslužuješ ljubav ljudi? Ima još toga u Tebi što je vrijedno ljubavi. Ti djeluješ i krećeš se u stvarnom životu, Tvoj Duh dotiče moju nutrinu, Ti me ispravljaš, Ti me kudiš – te stvari još više zavređuju ljudsku ljubav”. Ako želiš vidjeti i doživjeti Božju ljubav, moraš istraživati i tragati u stvarnom životu i moraš biti voljan ostaviti po strani svoje tijelo. Moraš donijeti tu odluku. Moraš biti netko tko odlučno može udovoljiti Bogu u svemu, bez lijenosti ili žudnje za tjelesnim užitkom, netko tko ne živi za tijelo, već živi za Boga. Možda će biti trenutaka kad ne udovoljavaš Bogu. To je zato što ne razumiješ Božju volju; sljedeći put, iako će biti potrebno više truda, moraš udovoljiti Njemu, a ne tijelu. Kad budeš imao takva iskustva, spoznat ćeš Boga. Vidjet ćeš da Bog može stvoriti nebo i zemlju i sve stvoreno, da se utjelovio kako bi Ga ljudi doista vidjeli i povezali se s Njim. Vidjet ćeš da je u stanju hodati među ljudima i da Njegov Duh može usavršiti ljude u stvarnom životu, omogućavajući im da vide Njegovu divotu i osjete Njegovo ispravljanje, Njegovo prekoravanje i Njegove blagoslove. Ako su tvoji doživljaji uvijek takvi, u stvarnom životu bit ćeš nerazdvojan od Boga, a ako jednog dana tvoj odnos s Bogom prestane biti normalan, bit ćeš u stanju istrpjeti pokudu i osjetiti kajanje. Kad imaš normalan odnos s Bogom, nikad nećeš poželjeti napustiti Boga, a bude li jednog dana Bog rekao da će te napustiti, ti ćeš se uplašiti i reći da bi radije umro nego da te Bog napusti. Čim budeš imao takve osjećaje, osjetit ćeš da nisi u stanju napustiti Boga te ćeš tako steći osnovu i istinski uživati u Božjoj ljubavi.

– Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Oni koji vole Boga zauvijek će živjeti u Njegovoj svjetlosti.

Pogledajte dodatne sadržaje

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Ostali videozapisi

Leave a Reply

Podijeli

Otkaži

Povežite se s nama preko Messengera