Svakodnevne riječi Božje: Ulazak u život, Odlomak 545

19 August 2023

Bog sada želi zadobiti određenu skupinu ljudi, skupinu koju čine oni koji nastoje s Njim surađivati, koji se mogu pokoriti Njegovu djelu, koji vjeruju da su riječi koje Bog govori istinite i koji Božje zahtjeve mogu provesti u djelo; oni su ti kojima je istinsko razumijevanje u srcu, oni su ti koji mogu biti usavršeni i oni će neizbježno moći ići putem usavršavanja. Oni koji ne mogu biti usavršeni su ljudi bez jasnog razumijevanja Božjeg djela, koji ne jedu i ne piju Božje riječi, koji ne obraćaju pozornost na Njegove riječi i koji u svojem srcu nemaju nimalo ljubavi prema Bogu. Oni koji sumnjaju u utjelovljenog Boga, koji nikada u Njega nisu sigurni, nikada Njegove riječi ne shvaćaju ozbiljno i uvijek Ga varaju su ljudi koji se opiru Bogu i pripadaju Sotoni; nema načina da se takve ljude usavrši.

Ako želiš biti usavršen, onda najprije moraš steći Božju naklonost, jer On usavršava one kojima je naklonjen i koji su po Njegovom srcu. Ako želiš biti po Božjem srcu, onda moraš imati srce koje se pokorava Njegovom djelu, moraš težiti traganju za istinom i moraš prihvatiti Božju provjeru u svemu. Je li se sve što činiš odvijalo pod Božjom provjerom? Je li tvoja namjera ispravna? Ako je tvoja namjera ispravna, Bog će te pohvaliti; ako je tvoja namjera pogrešna, to pokazuje da ono što tvoje srce voli nije Bog, već tijelo i Sotona. Zato moraš koristiti molitvu kao način prihvaćanja Božje provjere u svemu. Kada se moliš, iako Ja osobno ne stojim pred tobom, Duh Sveti je s tobom, a ti se moliš i Meni i Duhu Božjem. Zašto vjeruješ u ovo tijelo? Vjeruješ jer On ima Duh Božji. Bi li vjerovao u ovu osobu da je On bez Duha Božjeg? Kada vjeruješ u ovu osobu, vjeruješ u Duha Božjeg. Kada se plašiš ove osobe, plašiš se Duha Božjeg. Vjera u Duha Božjeg je vjera u ovu osobu, a vjera u ovu osobu također je vjera u Duha Božjeg. Kada se moliš, osjećaš kako je Duh Božji s tobom i da je Bog pred tobom i zato se moliš Njegovom Duhu. Danas se većina ljudi previše boji svoja djela iznijeti pred Boga; iako možda možeš prevariti Njegovo tijelo, ne možeš prevariti Njegov Duh. Sve ono što ne može proći Božju provjeru u suprotnosti je s istinom i treba odbaciti; raditi drugačije znači počiniti grijeh protiv Boga. Dakle, moraš položiti svoje srce pred Boga u svako doba, kada se moliš, kada govoriš i družiš se sa svojom braćom i sestrama i kada obavljaš svoju dužnost i baviš se svojim poslom. Dok ispunjavaš svoju dužnost Bog je s tobom i sve dok je tvoja namjera ispravna i u službi je djela Božje kuće, On će prihvaćati sve što radiš; trebao bi se iskreno posvetiti ispunjavanju svoje dužnosti. Ako, dok se moliš, u tvojem srcu ima ljubavi prema Bogu i ako tražiš Božju brigu, zaštitu i provjeru, ako je sve to tvoja namjera, tvoje će molitve biti djelotvorne. Kada se, recimo, moliš na sastancima, ako otvaraš svoje srce i moliš se Bogu i govoriš mu što ti je u srcu ne izgovarajući laži, tada će tvoje molitve sigurno biti djelotvorne. Ako u svojem srcu iskreno voliš Boga, onda se zakuni Bogu: „Bože, koji si na nebesima i na zemlji i među svim stvarima, ja Ti se kunem: neka Duh Tvoj ispita sve što činim i neka me štiti i brine za mene u svako doba i učini da sve što radim bude u Tvojem prisustvu. Prestane li Te moje srce ikada voljeti ili Te ikada izda, kazni me i prokuni strogo. Nemoj me pomilovati ni na ovom ni na onom svijetu.” Smiješ li dati takvu zakletvu? Ako ne smiješ, to pokazuje da si plašljiv i da još uvijek voliš sebe. Imate li ovakvu odlučnost? Ako je to zaista vaša odluka, trebali bi položiti ovu zakletvu. Ako si odlučio dati takvu zakletvu, onda će Bog ispuniti tvoju odluku. Kada se zaklinješ Bogu, On sluša. Bog određuje jesi li grešan ili pravedan po mjeri tvoje molitve i tvojih postupaka. To je sada proces vašeg usavršavanja i ako istinski vjeruješ kako možeš biti usavršen, tada ćeš sve što radiš iznijeti pred Boga i prihvatit ćeš Njegovu provjeru; ako učiniš nešto nečuveno buntovno ili izdaš Boga, On će tvoju zakletvu provesti u djelo, i zato, što god da ti se dogodi, bilo propast ili grdnja, to je tvoje vlastito djelo. Dao si zakletvu i trebaš je se pridržavati. Ako daš zakletvu, ali je se ne pridržavaš, doživjet ćeš propast. Pošto je zakletva bila tvoja, Bog će je sprovesti u djelo. Neki se poslije molitve plaše i jadikuju: „Sve je svršeno! Moja je prilika za razvrat nestala; moja prilika da činim zle stvari je nestala; moja prilika da utažim svoje svjetovne žudnje nestala je!” Takvi ljudi još uvijek vole svjetovnost i grijeh i sigurno će doživjeti propast.

– Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Bog usavršava one koji su po srcu Njegovom.

Pogledajte dodatne sadržaje

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Ostali videozapisi

Leave a Reply

Podijeli

Otkaži

Povežite se s nama preko Messengera