Svakodnevne riječi Božje: Razotkrivanje iskvarenosti ljudskog roda, Odlomak 350

18 August 2023

Ja ću osvojiti čovječanstvo jer sam Ja stvorio ljude, štoviše, uživali su u obilju onoga što sam Ja stvorio. Ali, isto tako, ljudi su Mene odbacili; ja sam odsutan iz njihovih srdaca, vide Me samo kao teret svojega postojanja, do te mjere da čak i onda kada bi Me iskreno prihvatili, i dalje bi Me odbijali i razbijali bi glavu smišljajući sve moguće načine na koje Me mogu poraziti. Ljudi Mi ne dopuštaju da se ozbiljno odnosim prema njima, da od njih nešto strogo zahtijevam, niti Mi dozvoljavaju da im sudim ili da ih grdim zbog njihove nepravednosti. Daleko od toga da im je to zanimljivo, njih to nervira. I stoga je Moje djelo da čovječanstvo koje jede, pije i uživa u Meni, a ne poznaje Me, dovedem do potpunog poraza. Ja ću razoružati ljudski rod, a onda, uz pomoć Svojih anđela, uz pomoć Svoje slave, vratit ću se na Svoje obitavalište. Jer, ljudsko je ponašanje odavno slomilo Moje srce i u komadiće razbilo Moje djelo. Namjeravam povratiti slavu koju je zlikovac oteo, prije nego što se sretno povučem, ostavljajući čovječanstvo da nastavi voditi svoje živote, da nastavi „živjeti i raditi u miru i zadovoljstvu”, da nastavi „obrađivati vlastita polja”, i više im se neću miješati u živote. Ali, sada namjeravam u potpunosti povratiti Svoju slavu iz ruku Zlog, da u potpunosti povratim slavu koju sam ulio u čovjeka prilikom stvaranja svijeta. I nikada je više neću darovati ljudskoj rasi na zemlji. Jer, ne samo da ljudi nisu uspjeli sačuvati Moju slavu, već su je zamijenili za Sotonin lik. Ljudi ne cijene Moj dolazak, niti se raduju danu Moje slave. Nije im drago prihvatiti Moju grdnju, a još su manje voljni da Moju slavu Meni vrate, niti su voljni odbaciti otrov Zlog. Ljudski Me rod nastavlja varati na iste stare načine, ljudi se i dalje široko osmjehuju, a lica im zrače srećom na isti, stari način. Nisu svjesni razmjera sumornosti koja će se spustiti na čovječanstvo nakon što ih Moja slava napusti. Posebno su nesvjesni toga da će, kada Moj dan svane za čitavo čovječanstvo, njima biti još teže nego ljudima u Noino doba, jer oni ne znaju koliko je Izrael postao mračan kada ga je Moja slava napustila, kao što čovjek zaboravi u zoru koliko je teško prebroditi mrklu noć. Kada se sunce ponovno skrije, a tama se spusti nad čovjeka, on će ponovno jadikovati i škrgutati zubima u tami. Zar ste zaboravili, kada je Moja slava napustila Izrael, koliko je teško bilo Izraelcima istrpjeti te dane patnje? Sada je doba kada vi vidite Moju slavu, ali je i doba kada dijelite dane Moje slave. Čovjek će jadikovati usred tame kada Moja slava napusti poganu zemlju. Sada je dan slave kada provodim Svoje djelo, i to je dan kada čovječanstvo oslobađam patnje, jer Ja neću s njim dijeliti doba muke i nevolje. Ja samo želim potpuno osvojiti čovječanstvo i poraziti sve zle ljude među čovječanstvom.

– Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Što znači biti stvarna osoba.

Pogledajte dodatne sadržaje

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Ostali videozapisi

Leave a Reply

Podijeli

Otkaži

Povežite se s nama preko Messengera