Svakodnevne riječi Božje: Sud u posljednjim danima, Odlomak 87

19 July 2023

Kojim sredstvima se postiže Božje usavršavanje čovjeka? Postiže se Njegovom pravednom naravi. Božja narav se prvenstveno sastoji od pravednosti, gnjeva, veličanstva, suda i prokletstva, a On usavršava čovjeka prvenstveno Svojim sudom. Neki ljudi ne razumiju i pitaju zašto Bog može čovjeka učiniti savršenim samo putem suda i prokletstva. Oni kažu: „Kad bi Bog prokleo čovjeka, zar ne bi čovjek umro? Kad bi Bog sudio čovjeku, ne bi li čovjek bio osuđen? Kako onda uopće može biti usavršen?” To su riječi ljudi koji ne poznaju Božje djelo. Bog proklinje neposlušnost čovjeka i osuđuje čovjekove grijehe. Iako govori grubo i nemilosrdno, On razotkriva sve što je u čovjeku, otkrivajući tim strogim riječima ono što je suštinsko u čovjeku te takvim sudom On daje čovjeku duboko znanje o suštini tijela te se tako čovjek pokorava Bogu. Čovječja tjelesnost je od grijeha i od Sotone, neposlušna je i predmet Božjeg prijekora. Stoga, kako bi čovjek spoznao sebe, moraju ga zadesiti riječi Božjeg suda i nužno je primijeniti svaku vrstu pročišćenja; tek tada Božje djelo može biti djelotvorno.

Iz riječi koje je Bog izgovorio može se vidjeti da je On već osudio ljudsko tijelo. Nisu li te riječi onda riječi prokletstva? Riječi koje je izgovorio Bog otkrivaju čovjekovu pravu prirodu i kroz takvo otkrivenje njemu se sudi; a kad vidi da nije u stanju zadovoljiti Božju volju, u sebi osjeća tugu i kajanje, osjeća da mnogo duguje Bogu i ne može dostići Božju volju. Postoje trenuci kada te Duh Sveti ispravlja iznutra, a to ispravljanje dolazi od Božjeg suda; a postoje trenuci kad te Bog kori i skriva Svoje lice od tebe, kad na tebe ne obraća pažnju i ne djeluje u tebi, nijemo te prekoravajući kako bi te pročistio. Prvenstveni cilj Božjeg djelovanja u čovjeku je da Njegova pravedna narav postane jasna. Što je u konačnici čovjekovo svjedočanstvo Bogu? Čovjek svjedoči da je Bog pravedan Bog, da je Njegova narav pravednost, gnjev, prijekor i sud; čovjek svjedoči o pravednoj naravi Božjoj. Bog koristi Svoj sud kako bi čovjeka učinio savršenim, On ljubi čovjeka i spašava ga – ali koliko toga je sadržano u Njegovoj ljubavi? Postoje sud, veličanstvo, gnjev i prokletstvo. Iako je Bog u prošlosti prokleo čovjeka, On nije sasvim bacio čovjeka u bezdan, već je to sredstvo koristio da bi pročistio čovjekovu vjeru; nije ubio čovjeka, već je djelovao tako da čovjeka učini savršenim. Suština tjelesnosti potječe od Sotone – Bog je to točno rekao – ali Božja ostvarenja nisu dovršena u skladu sa Njegovim riječima. On te proklinje da bi Ga ti volio i da bi spoznao suštinu tijela; On te kori da bi te probudio, da ti omogući spoznati nedostatke u tebi i potpunu bezvrijednost čovjeka. Dakle, Božja prokletstva, Njegov sud i Njegovo veličanstvo i gnjev – sve to je kako bi usavršio čovjeka. Sve što Bog danas čini i pravedna narav koju On razjašnjava u vama – sve je to kako bi učinio čovjeka savršenim. Takva je ljubav Božja.

– Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Jedino kroz bolne kušnje možeš spoznati divotu Boga.

Pogledajte dodatne sadržaje

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Podijeli

Otkaži

Povežite se s nama preko Messengera