Svakodnevne riječi Božje: Spoznaja Božjeg djela, Odlomak 207

16 August 2023

Danas ima onih koji još uvijek ne razumiju koje je novo djelo Bog započeo. Među neznabožačkim narodima Bog je pokrenuo novi početak. On je otpočeo novu eru i započeo novo djelo – i On to djelo obavlja nad Moabovim potomcima. Nije li to Njegovo najnovije djelo? Nitko u dosadašnjoj povijesti nije doživio to djelo. Nitko nije ni čuo za njega, a kamoli da ga je cijenio. Božja mudrost, Božje čudo, Božja nedokučivost, Božja veličina i Božja svetost očituju se kroz ovu fazu djela, djela u posljednjim danima. Nije li to novo djelo, djelo koje razbija ljudske predodžbe? Ima onih koji razmišljaju ovako: „Budući da je Bog prokleo Moaba i rekao da će napustiti njegove potomke, kako bi ih sada mogao spasiti?” To su neznabošci koje je Bog prokleo i prognao iz Izraela, a Izraelci su ih zvali „neznabožačkim psima”. U svačijim očima oni ne samo da su neznabožački psi, već su, još gore, sinovi uništenja. Drugim riječima, oni nisu Božji izabrani narod. Možda jesu rođeni u granicama Izraela, ali ne pripadaju narodu Izraela i izbačeni su među neznabožačke narode. Najniži su među svim ljudima. I baš zato što su najniži među ljudskim rodom, Bog među njima provodi Svoje djelo pokretanja novog doba jer oni predstavljaju iskvareni ljudski rod. Božje djelovanje selektivno je i ciljano. Djelo koje On danas obavlja u tim ljudima također je djelo koje se obavlja prilikom stvaranja. Noa je bio Božje stvorenje, kao i njegovi potomci. Svaki onaj na svijetu koji je od krvi i mesa jest Božje stvorenje. Božje djelo usmjereno je na sve stvorenje; ne ovisi o tome je li netko proklet nakon što je stvoren. Njegovo djelo upravljanja usmjereno je na sve stvorenje, a ne na izabrane ljude koji nisu prokleti. Budući da Bog Svoje djelo želi izvršiti nad Svojim stvorenjem, On će ga zasigurno uspješno dovršiti i djelovat će među onim ljudima koji su Njegovu djelu od koristi. Stoga, On ruši sve konvencije kad djeluje među ljudima. Za Njega su riječi „proklet”, „izgrđen” i „blagoslovljen” besmislene! Židovski je narod dobar, kao i izabrani narod Izraela – to su ljudi dobra kova i ljudskosti. U početku je Jahve upravo među njima pokrenuo Svoje djelo i obavio Svoje najranije djelovanje, no danas bi bilo besmisleno nad njima izvršiti djelo osvajanja. Oni također mogu biti dio stvaranja i u njima može biti mnogo toga pozitivnog, ali bilo bi besmisleno među njima obavljati tu fazu djelovanja. Bog ne bi mogao osvojiti ljude niti bi mogao uvjeriti sve stvorenje, što je upravo smisao prebacivanja Njegova djelovanja na te ljude koji pripadaju narodu velikog crvenog zmaja. Ovdje je od najvećeg značaja Njegovo pokretanje jedne ere, rušenje svih pravila i svih ljudskih predodžbi te okončanje djela čitavog Doba milosti. Kad bi se Njegovo sadašnje djelo obavljalo među Izraelcima, do trenutka kad se Njegov šest tisućljetni plan upravljanja približi kraju svi bi povjerovali da je Bog samo Bog Izraelaca, da su samo Izraelci Božji izabrani narod te da samo oni zaslužuju baštiniti Božji blagoslov i obećanje. Božjim utjelovljenjem tijekom posljednjih dana u neznabožačkom narodu u zemlji velikog crvenog zmaja ostvaruje se Božje djelo kao Boga svega stvorenja. On dovršava cjelokupno Svoje djelo upravljanja, a središnji dio Svojeg djela završava u narodu velikog crvenog zmaja. Srž tih triju faza rada jest spasenje čovjeka – to jest, navođenje svega stvorenja da obožava Stvoritelja. Dakle, svaka faza rada ima velik značaj jer Bog ne čini ništa što je besmisleno i bezvrijedno. S jedne strane, ta faza rada uvodi novu eru i okončava prethodne dvije, dok s druge strane razbija sve ljudske predodžbe i stare oblike ljudskog vjerovanja i znanja. Rad iz prethodna dva doba odvijao se prema različitim ljudskim predodžbama. Ova faza, međutim, potpuno uklanja ljudske predodžbe, čime u potpunosti osvaja ljudski rod. Osvajanjem Moabovih potomaka i djelovanjem koje se zbiva među Moabovim potomcima Bog će osvojiti sve ljude širom svemira. U tome je najdublji značaj ove faze Njegova djelovanja i to je najznačajniji vid ove faze Njegova djelovanja. Čak i ako sada znaš da je tvoj položaj loš i da nisi nimalo vrijedan, svejedno ćeš osjetiti da si se susreo s nečim najradosnijim: baštinio si velik blagoslov, primio veliko obećanje i možeš pomoći da se ovo veliko Božje djelo obavi. Vidio si Božje pravo lice, spoznao Božju urođenu narav i vršiš Božju volju. Prethodne dvije faze Božjeg djela odvijale su se u Izraelu. Kad bi se ova faza Njegova djelovanja tijekom posljednjih dana također odvijala među Izraelcima, ne samo da bi sve stvorenje povjerovalo da su samo Izraelci Božji izabrani narod, već čitav Božji plan upravljanja ne bi uspio postići željeni učinak. Tijekom razdoblja u kojem su se dvije etape Njegova djelovanja odvijale u Izraelu, nijedan novi posao – ni bilo kakvo djelovanje na pokretanju nove etape – nije obavljen među neznabožačkim narodima. Današnja etapa djelovanja – djelovanje na pokretanju nove ere – najprije se odvija među neznabožačkim narodima. Dapače, u početku se odvija nad Moabovim potomcima, čime se pokreće čitava era. Bog je razbio sve znanje sadržano u ljudskim predodžbama, ne dopustivši da išta od njega preostane. U Svojem djelu osvajanja razrušio je ljudske predodžbe, ta stara, prijašnja ljudska znanja. On dopušta ljudima da vide da kod Boga ne postoje pravila, da nema ničeg starog u vezi s Bogom, da je djelo koje On obavlja sasvim oslobođeno, potpuno slobodno i da je On u pravu u svemu što čini. Moraš se u potpunosti pokoriti svakom poslu koji On obavlja nad svim stvorenjem. Sve što On čini ima smisla i odvija se prema Njegovoj volji i mudrosti, a ne prema ljudskim izborima i predodžbama. Ako je nešto korisno za Njegovo djelo, On to čini, a ako nešto nije korisno za Njegovo djelo, On to neće učiniti ma koliko dobro bilo! On djeluje i bira primatelje i mjesto Svojeg djelovanja u skladu sa značenjem i svrhom Svojeg djelovanja. Dok djeluje, On se ne pridržava prijašnjih pravila niti slijedi stare postupke. Umjesto toga, svoje djelovanje planira u skladu sa značajem djela. Na kraju će ostvariti pravi učinak i očekivani cilj. Ako danas ne razumiješ ove stvari, to djelo neće imati nikakav utjecaj na tebe.

– Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Bog je Gospodin svega stvorenja.

Pogledajte dodatne sadržaje

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Ostali videozapisi

Leave a Reply

Podijeli

Otkaži

Povežite se s nama preko Messengera