Svakodnevne riječi Božje: Spoznaja Božjeg djela, Odlomak 214

14 October 2023

Kako Bog usavršava čovjeka? Kakva je Božja narav? Što je sadržano u Njegovoj naravi? Da razjasnimo sve ove stvari: netko ovo naziva širenjem Božjeg imena, netko svjedočenjem o Bogu, a netko veličanjem Boga. Čovjek će se, na temelju spoznaje Boga, konačno preobraziti u svojoj životnoj dispoziciji. Što se više čovjek izlaže obračunavanju i pročišćenju, to se više osnažuje; što je više koraka Božjeg djela, to se čovjek više usavršava. Sad, na temelju čovjekovog iskustva, svaki pojedinačni korak Božjeg djela uzvraća udarac njegovim predodžbama i sve se nalazi izvan ljudskog intelekta i izvan njegovih očekivanja. Bog osigurava sve što je čovjeku potrebno, a to je u svakom pogledu u suprotnosti s njegovim predodžbama. Bog izgovara Svoje riječi u trenucima tvoje slabosti; i samo tako On može opskrbiti tvoj život. Uzvraćajući udarce tvojim predodžbama, On te tjera da prihvatiš Božji obračun; samo se tako možeš osloboditi svoje iskvarenosti. Utjelovljeni Bog danas djeluje unutar božanskog stanja u jednom pogledu, dok u drugom djeluje u stanju normalne ljudskosti. Kad više ne budeš mogao poreći nijedno djelo Božje, kad se budeš mogao pokoriti neovisno o tomu što Bog kaže ili čini u okviru stanja normalne ljudskosti, kad budeš mogao pokoriti se i razumjeti svaku vrstu normalnosti koju On očituje i kad budeš zadobio pravo iskustvo, tek tada ćeš biti siguran da je On Bog, tek ćeš tada prestati stvarati predodžbe i tek ćeš Ga tada moći slijediti do kraja. Božje djelo je mudro i On zna koliko čovjek može biti postojan u svjedočenju o Njemu. On zna gdje je čovjekova slaba točka i može je gađati riječima koje izgovara, dok koristi Svoje veličanstvene i mudre riječi kako bi te natjerao da budeš postojan u svjedočenju o Njemu. Takva su čudesna djela Božja. Djelo koje Bog obavlja nezamislivo je ljudskom intelektu. Koje sve vrste iskvarenosti, budući da je tjelesan, čovjek posjeduje i što čini čovjekovu suštinu – sve se to razotkriva kroz Božji sud koji čovjeku uskraćuje mjesto na kojem bi se sakrio od svoje sramote.

Bog obavlja djelo suda i grdnje kako bi omogućio čovjeku da zadobije znanje o Njemu i kako bi svjedočio o Njemu. Bez Njegova suda o čovjekovoj iskvarenoj naravi čovjek nikako ne bi mogao spoznati Njegovu pravednu narav, koja ne trpi uvredu, niti bi čovjek mogao svoje staro znanje o Bogu pretvoriti u novo. Radi Njegova svjedočenja i radi Njegova upravljanja, On se u javnosti pojavljuje u Svojoj cijelosti, omogućujući tako čovjeku da kroz Njegovo javno pojavljivanje dođe do spoznaje o Bogu, preobrazi se u svojoj naravi i odlučno posvjedoči o Njemu. Preobrazba čovjekove naravi postiže se kroz mnogo različitih vrsta Božjeg djela; bez takvih promjena u njegovoj naravi, čovjek ne bi bio u stanju svjedočiti o Bogu i biti po Božjem srcu. Preobražavanje čovjekove naravi znači da se čovjek oslobodio Sotonina ropstva i utjecaja tame te da je uistinu postao uzor i primjer Božjeg djela, svjedok Božji i onaj koji je po Božjemu srcu. Danas je utjelovljeni Bog došao obaviti Svoje djelo na zemlji i On zahtijeva od čovjeka da stekne znanje o Njemu, poslušnost Njemu, svjedočenje o Njemu, poznavanje Njegovog praktičnog i normalnog djela, pokoravanje svim Njegovim riječima i djelu koji se ne slažu s ljudskim predodžbama te svjedočenje o cjelokupnom djelu koje On obavlja kako bi spasio čovjeka, kao i o svim djelima koje čini kako bi osvojio čovjeka. Oni koji svjedoče o Bogu moraju imati znanje o Bogu; samo je takvo svjedočanstvo točno i istinito i samo takvo svjedočanstvo može osramotiti Sotonu. Bog pomoću Svojeg suda i grdnje, obračunavanja i podrezivanja, one koji su Ga spoznali koristi za svjedočenje o Njemu. On koristi one koje je Sotona iskvario da svjedoče o Njemu, kao i one čija se narav promijenila i koji su time zadobili Njegove blagoslove da svjedoče o Njemu. Njemu ne treba čovjek da Ga hvali riječima niti Mu treba pohvala i svjedočanstvo sljedbenika Sotone, koje On nije spasio. Samo oni koji su spoznali Boga imaju pravo svjedočiti o Njemu i samo oni koji su preobraženi u svojoj naravi imaju pravo svjedočiti o Njemu. Bog neće čovjeku dopustiti da namjerno osramoti Njegovo ime.

– Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Samo oni koji spoznaju Boga mogu svjedočiti o Bogu.

Pogledajte dodatne sadržaje

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Ostali videozapisi

Leave a Reply

Podijeli

Otkaži

Povežite se s nama preko Messengera