Svakodnevne riječi Božje: Tri etape djela, Odlomak 5

3 July 2023

Djelo upravljanja čovječanstvom podijeljeno je u tri etape, što znači da je i djelo spasenja čovječanstva podijeljeno u tri etape. Te tri etape ne obuhvaćaju djelo stvaranja svijeta, već predstavljaju tri etape djela iz Doba zakona, Doba milosti i Doba kraljevstva. Djelo stvaranja svijeta bilo je djelo iz kojeg je nastalo čitavo čovječanstvo. To nije bilo djelo spasenja čovječanstva niti s njim ima ikakve veze jer kada je svijet stvoren, čovječanstvo nije bilo iskvareno od Sotone, tako da nije ni bilo potrebe za spašavanjem čovječanstva. Djelo spasenja čovječanstva otpočelo je tek nakon što je Sotona iskvario čovječanstvo, pa je zbog toga i djelo upravljanja čovječanstvom otpočelo tek nakon što se čovječanstvo već iskvarilo. Drugim riječima, Božje upravljanje čovjekom otpočelo je kao rezultat spašavanja čovječanstva, a nije proizišlo iz djela stvaranja svijeta. Djelo upravljanja nastalo je tek nakon što je čovječanstvo poprimilo iskvarenu narav, te se zbog toga djelo upravljanja čovječanstvom sastoji iz tri dijela, a ne iz četiri etape, odnosno četiri doba. Samo se na taj način može ispravno govoriti o Božjem upravljanju čovječanstvom. Kad posljednje doba bude privedeno kraju, djelo upravljanja čovječanstvom bit će okončano. Okončanje djela upravljanja ujedno će značiti kako je djelo spasenja čitavog čovječanstva u potpunosti završeno i da je time za čovječanstvo ta faza konačno privedena kraju. Kad djelo spasenja cijelog čovječanstva ne bi postojalo, ne bi bilo ni djela upravljanja čovječanstvom niti bi postojale tri etape djela. Upravo uslijed izopačenosti čovječanstva i njegove prijeke potrebe za spasenjem Jahve je dovršio stvaranje svijeta i otpočeo djelo iz Doba zakona. Djelo upravljanja čovječanstvom tek je tada započeto, što znači da je tek tada započeto i djelo spasenja čovječanstva. „Upravljanje čovječanstvom” ne znači usmjeravanje zemaljskog života tek stvorenog čovječanstva (što će reći, čovječanstva koje će se tek iskvariti), već se radi o spašavanju čovječanstva koje je Sotona iskvario, odnosno, o preobražaju tog iskvarenog čovječanstva. To je značenje „upravljanja čovječanstvom”. Djelo spasenja čovječanstva ne obuhvaća djelo stvaranja svijeta, pa zato ni djelo upravljanja čovječanstvom ne obuhvaća djelo stvaranja svijeta, već uključuje samo tri etape djela koje su odvojene od stvaranja svijeta. Kako bi se razumjelo djelo upravljanja čovječanstvom, neophodno je poznavati povijest triju etapa djela – to je ono čega svi moraju biti svjesni kako bi bili spašeni. Vi, kao Božja stvorenja, morate priznati da je čovjeka stvorio Bog, morate prepoznati izvor čovjekove iskvarenosti i, povrh toga, proces spašavanja čovjeka. Ako se u pokušaju da steknete Božju naklonost znate ponašati jedino u skladu s doktrinom, a pritom ne možete ni naslutiti kako Bog spašava čovječanstvo niti odakle izvire iskvarenost ljudska, onda vam upravo to nedostaje kao Božjim stvorenjima. Ne smiješ se zadovoljavati razumijevanjem jedino onih istina koje se mogu primijeniti u praksi, ne znajući pritom ništa o širem opsegu djela Božjeg upravljanja – ako tako stoje stvari, pretjerano si dogmatičan. Tri etape djela predstavljaju iz prve ruke ispričanu priču o Božjem upravljanju čovjekom, nastupanje evanđelja cjelokupnog svijeta te najveću tajnu sveopćeg čovječanstva, a uz to predstavljaju i temelj širenja evanđelja. Ako si usredotočen jedino na razumijevanje jednostavnih istina koje se tiču tvojeg života, a pritom ne znaš ništa o ovoj, najvećoj od svih tajni i vizija, nije li onda tvoj život nalik robi s greškom, proizvodu koji ne služi ničemu drugom osim da ga ljudi promatraju?

Ako se čovjek usredotočuje samo na praksu, a Božje djelo i sve ono što bi čovjek morao znati smatra sporednim, nije li to sitna ušteda zarad ogromnog rasipništva? Moraš znati ono što se mora znati, moraš primijeniti u praksi ono što se mora primijeniti u praksi. Tek ćeš tada biti netko tko zna kako tragati za istinom. Ako, kad na tebe dođe red da širiš evanđelje, možeš reći samo to da je Bog velik i pravedan Bog, da je On vrhovni Bog, Bog s kojim se nijedan veliki čovjek ne može usporediti i da je on Bog iznad kojeg nema nikoga – ako si, dakle, u stanju izgovarati samo te nebitne i površne riječi, a pritom si potpuno nesposoban govoriti o stvarima koje su od presudnog značaja i koje imaju bit, ako nemaš što reći o poznavanju Boga ili Božjeg djela i, uz to, ne možeš objasniti istinu niti čovjeku pružiti ono što mu nedostaje, onda takvi kao ti nisu u stanju dobro obavljati svoju dužnost. Svjedočenje o Bogu i širenje evanđelja o kraljevstvu nije nimalo jednostavno. Najprije se moraš naoružati istinom i vizijama koje moraš razumjeti. Tek kad budeš bio načisto u pogledu vizija i istine o različitim aspektima Božjeg djela i kad u srcu svojem budeš spoznao Božje djelo, kad najveću od svih vizija budeš posjedovao kao svoju osnovu i kad budeš posjedovao pravu istinu koju moraš sprovesti u djelo, tek tada ćeš, bez obzira na to što Bog čini – bilo da čovjeku pravedno sudi ili ga pročišćuje – moći do samog kraja slijediti Boga. Moraš znati da se, bez obzira na djelo koje obavlja, cilj Božjeg djela ne mijenja, srž se Njegova djela ne mijenja i volja Njegova prema čovjeku ostaje uvijek ista. Ma koliko Njegove riječi bile stroge, ma koliko nepovoljna bila okolina, načela Njegova rada neće se promijeniti, kao ni Njegova namjera da čovjeka spasi. Pod uvjetom da se ne radi o djelu otkrivenja svršetka čovječanstva ili čovjekova odredišta, da nije riječ o djelu koje pripada završnoj etapi niti o djelu kojim se cjelokupni Božji plan upravljanja privodi kraju i pod uvjetom da je riječ o djelu tijekom kojeg On radi na čovjeku, srž Njegova djela neće se mijenjati. Ta srž uvijek će biti spasenje čovječanstva. To mora biti temelj vaše vjere u Boga. Tri etape djela imaju za cilj spasenje čitavog čovječanstva – što znači potpuno spasenje čovjeka iz Sotonine vlasti. Iako svaka od triju etapa djela ima drukčiji cilj i značaj, svaka od njih sastavni je dio rada na spašavanju čovječanstva i svaka predstavlja različito djelo spasenja koje se sprovodi u skladu sa zahtjevima čovječanstva. Onog trenutka kad postaneš svjestan cilja tih triju etapa djela, znat ćeš kako cijeniti značenje svake etape i shvatit ćeš kako moraš postupati da bi udovoljio želji Božjoj. Ako uspiješ dotle dogurati, tada će ova, najveća od svih vizija, postati temelj tvoje vjere u Boga. Ne smiješ samo tragati za lakšim načinima praktičnog djelovanja ili dubljim istinama, već moraš spojiti vizije i praktično djelovanje kako bi istovremeno posjedovao istine koje možeš primijeniti u praksi i znanje zasnovano na vizijama. Tek tada ćeš biti netko tko sveobuhvatno traga za istinom.

– Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Poznavanje tri etape Božjeg djela put je k spoznaji Boga.

Pogledajte dodatne sadržaje

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Leave a Reply

Podijeli

Otkaži

Povežite se s nama preko Messengera