Porijeklo napretka Istočne munje

21 April 2023

Brojnu braću i sestre u Gospodu zbunjuje spominjanje Istočne munje: uz vjersku zajednicu koja u cjelini postaje sve više opustošena i izopačena, uz pastore i starješine koji postaju sve oprezniji i konzervativniji u osudi i progonu Istočne munje, zašto onda Istočna munja ne samo da ne postaje pusta niti je u opadanju, već nadire poput nezaustavljivog, rastućeg talasa, zapljuskujući kontinentalni dio Kine, a sada se čak proširila i van kineskih granica na strane zemlje i regione, i prihvaća je sve više i više ljudi širom svijeta? Suočeni s ovom činjenicom, religiozni ljudi su potpuno zbunjeni, dok je razlog tome zapravo prilično jednostavan: ono kako različite vjeroispovijesti nazivaju Istočnu munju jeste vraćeni Spasitelj Isus posljednjih dana, koji silazi sa neba na „bijelom oblaku”; to je Sâm praktični Bog, koji se vratio u tijelo! Iz tog razloga, unatoč činjenici da se vlada KPK i pastori i starješine religioznog sveta opiru, napadaju ili osuđuju utjelovljenog Boga posljednjih dana ili Njegovo djelo, ne postoji osoba niti sila koja bi ikada mogla spriječiti ili potisnuti ono što On želi da postigne. Božji autoritet, silu i Njegovu svemogućnost i mudrost ne može nadmašiti nikakva sila Sotone.

Mnogi ljudi smatraju da sve ono što osuđuju vjerske vođe i vladajuća stranka ne može biti istiniti put, međutim, je li ovo gledište u skladu sa istinom? Prisjetite se Doba milosti kad se Bog utjelovio kao Gospodin Isus da bi započeo Svoje novo djelo u Judeji. Od početka pa do kraja su Ga židovski prvosvećenici, pismoznanci i farizeji osuđivali, opirali Mu se i progonili Ga. Osuđivali su Gospodina Isusa zato što je sin tesara, nastojali su pronaći svakolike optužbe protiv Njega i bogohulili su na Njega da je izgonio demone uz pomoć kralja demona. Učinili su sve što su mogli da ubiju Gospodina Isusa. Na kraju su tajno surađivali s Rimom da uhvate Gospodina Isusa, a milosrdnog Gospodina Isusa su prikovali za križ. Čak i nakon uskrsnuća i uznesenja na nebo Gospodina Isusa, i dalje su izmišljali svakakve glasine i podmetali i klevetali Ivana, Pavla i ostale apostole i učenike, nazivajući ih „nazarećanskom sljedbom”, „hereticima” i „predvodnicima kulta”. Učinili su sve moguće da ulove i progonu učenike Gospodina Isusa. Međutim, Božja mudrost uvijek izvlači koristi iz Sotoninih spletki i na njih se nadograđuje; kako bi Sotona mogao omesti ili uništiti Njegovo djelo? Bog je koristio bezobzirno progonstvo i protjerivanje judaizma i Rimsko carstvo da primora učenike da pobjegnu u mnoge narode, šireći tako spasenje Gospoda Isusa nadaleko. Razmislimo, braćo i sestre: židovske vođe i rimska vlast su se mahnito opirali i osuđivali Gospoda Isusa i Njegovo djelo. Je li to moglo biti zato što Gospod Isus nije bio pravi Bog? Je li to moglo biti zato što Gospod Isus nije donosio istiniti put? Je li moguće da ono što su vjerske vođe i rimska vlast napustili i čemu su se opirali nije bio Božji put? Je li moguće da istiniti put određuju vjerske vođe i politički autoriteti? Gospod Isus je rekao: „A ovo je taj sud: Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost jer djela im bijahu zla. Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne razotkriju djela njegova(Ivanu 3:19-20). „Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije nego vas(Ivanu 15:18). „Naraštaj ovaj naraštaj je opak(Luki 11:29). U 1. Ivanovoj 5:19 se kaže: „sav je svijet pod Zlim.” Nakon što je Sotona iskvario čovječanstvo, čovječanstvo se srozalo do te mjere da prezire i mrzi istinu i postaje neprijatelj Božji. Cijeli svijet je potpuno pod kontrolom Sotone, a čitavu vjersku zajednicu odavno kontroliraju licemjerni farizeji i antikristi. Svima vlada Sotona. Prema tome, kad se pojavi utjelovljeni Bog da izvršii Svoje djelo, neizbježno je da će se vjerske vođe i sotonske sile podići da osude i odupru se Bogu i Njegovom djelu. Očigledno je pogrešno i besmisleno procjenjivati istinu prema tome osuđuju li je vjerske vođe ili sotonski režimi!

Sada, u ovim posljednjim danima, Bog se ponovo utjelovio u Kini – postojanom bastionu ateizma, samom gnijezdu velikog crvenog zmaja – da bi izvršio Svoje djelo suda započinjući od Svoje kuće. Bog obznanjuje istine kako bi sudio ljudskom rodu i pročistio ga, s ciljem da se čovjek potpuno spasi od mračnog utjecaja Sotone, a Bog će spašene konačno dovesti u Svoje kraljevstvo u kojem će zajedno s Bogom ući u počinak. Međutim, povjesna tragedija se ponovo odigrava. Pastori i starješine religioznog svijeta drže se svojih vjerskih predodžbi, i kad se suoče s Božjim novim djelom poslednjih dana, oni za njim ne tragaju niti ga istražuju niti pozdravljaju povratak Gospodina Isusa. Umjesto toga, oni šire sve vrste hereze i zabluda. Napadaju i kleveću utjelovljenog Boga, osuđujući Njegovo djelo kao „zli kult” ili „krivovjerje”. Idu čak toliko daleko da tajno surađuju s kineskom komunističkom vladom u progonu i hapšenju onih koji šire evanđelje Božje u posljednjim danima. Njihovi postupci se ne razlikuju od postupaka židovske vjerske zajednice koja je nekada smještala Gospodinu Isusu i progonila Ga. Ovom činjenicom se u potpunosti ispunilo proročanstvo Gospodina Isusa: „Jer kao što munja sijevne na jednom kraju obzorja i odbljesne na drugom, tako će biti i sa Sinom Čovječjim u Dan njegov. No prije treba da on mnogo pretrpi i da ga ovaj naraštaj odbaci(Luki 17:24-25). Bog se među ljudima dva puta utjelovio da govori i djeluje, da otkupi čovječanstvo i spasi ga, i oba puta je pretrpio osudu, bogohuljenje i otpor vjerskih vođa i vladajućih režima; sama ova činjenica je dovoljna da dokaže da je istiniti put bio progonjen još od davnina. Što je put istinitiji i što više predstavlja pojavu i djelo Božje, to više trpi odbacivanje i osudu vjerskih vođa i sotonskih režima. Na osnovu beskrupuloznog progona i osude Svemogućeg Boga i Njegovog djela poslednjih dana od strane pastora i starješina religioznog svijeta i vlade KPK, pametni mogu utvrditi je li to istiniti put ili nije, pa da na osnovu toga napraviti mudar izbor.

Dakle, budući da je Istočna munja istiniti put, zašto joj se protive vjerske vođe? Za ovo postoje prvenstveno dva razloga: 1) Ljudi ne razumiju smjer djela Svetoga Duha i ne razumiju izraz: „Božje djelo uvijek ide naprijed”. Oni samo mjere Božje novo djelo na osnovu svog biblijskog znanja i vjerskih predodžbi i onoga što je Bog učinio u prošlosti. Ako se ne slažu s onim što vide, onda će Božje novo djelo smatrati „heretičkim” ili „kultnim”. 2) Zato što je sotonska priroda ljudskog roda da prezire i mrzi istinu. Ovi vjerske vođe se plaše izolacije i odbacivanja nakon što njihovi vjernici pročitaju riječ Svemogućeg Boga, shvate istinu i vrate se Svemogućem Bogu, te da bi osigurali svoju trajnu kontrolu nad religioznim svijetom i zaštitili svoj status i sredstva za život, oni mahnito osuđuju Svemogućeg Boga i opiru Mu se. Prema tome, razlog zbog kojeg cjelokupno Njegovo djelo nailazi na protivljenje ljudi nije usljed ikakve greške u Božjem novom djelu niti usljed ikakve greške na Njegovom putu. Umjesto toga, to je zato što ljudi ne razumiju Božje djelo i zato što preziru i mrze istinu. Bilo bi besmisleno i smješno kada bi ljudi procijenili da ovo nije istiniti put samo zato što se vjerske vođe protive Božjem novom djelu i odriču ga se. Ljudi bi pretrpjeli vječnu štetu ako bi izgubili Božje spasenje u posljednjim danima kao ishod ove, nepopravljive i nesumnjive smrtne greške.

Kako onda da točno razlikujemo istiniti put od lažnog puta? Božja riječ nam daje načela na temelju kojih ih možemo razlikovati. Svemogući Bog kaže: „Spoznati djelo Božje nije jednostavno. U svojoj potrazi moraš imati norme i određeni cilj, moraš znati kako tragati za istinitim putem, kako odmjeravati je li takav put istinit ili ne, kao i je li to djelo Božje ili nije. Koje je najosnovnije načelo u traganju za istinitim putem? Moraš promatrati postoji li na tom putu djelo Duha Svetoga ili ne, jesu li ove riječi izraz istine ili nisu, kome se svjedoči i što ti taj put može donijeti. Da bi se istiniti put razlikovao od lažnog puta, potrebno je nekoliko aspekata osnovnog znanja, od kojih je najosnovniji odrediti je li na njemu prisutno djelo Duha Svetoga. Jer bit ljudske vjere u Boga jest vjera u Duha Božjeg, a čak i njihova vjera u utjelovljenog Boga dolazi otud što je ovo tijelo utjelovljenje Duha Božjeg, što znači da je takva vjera i dalje vjera u Duha. Postoje razlike između Duha i tijela; međutim, budući da ovo tijelo potiče iz Duha i jest utjelovljenje Riječi, otud je ono u što čovjek vjeruje i dalje nerazdvojiva suština Boga. Dakle, pri određivanju je li neki put istinit ili nije, prije svega morate sagledati ima li na njemu djela Duha Svetoga, nakon čega morate gledati ima li na tom putu istine. Istina je životno usmjerenje normalne ljudskosti, što će reći, ono što se tražilo od čovjeka kad ga je Bog na početku stvorio, konkretno, normalna ljudskost u svojoj cijelosti (obuhvaćajući ljudski razum, poimanje, mudrost i osnovno znanje o čovjeku). Drugim riječima, morate pogledati hoće li taj put usmjeravati ljude na život s normalnom ljudskošću, je li prema stvarnosti normalne ljudskosti potrebna istina o kojoj se govori, je li ta istina praktična i stvarna, kao i je li pravovremena. Ako ima istine, onda taj put može povesti ljude u normalna i stvarna iskustva; ljudi, osim toga, postaju sve normalniji, njihov ljudski osjećaj upotpunjuje se, njihov tjelesni i duhovni život postaju sve uređeniji, a njihove emocije postaju sve normalnije. To je drugo načelo. Postoji još jedno načelo koji se odnosi na to imaju li ljudi sve veće znanje o Bogu i može li doživljavanje takvog djela i istine u njima nadahnuti ljubav prema Bogu i još ih više približiti Bogu. Kroz to se može procijeniti je li put istinit ili nije. Najosnovnije od svega jest to je li put realističan, a ne natprirodan i je li u stanju opskrbiti život čovjeka. Ako je put u skladu s tim načelima, može se zaključiti da je taj put istinit(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Samo oni koji poznaju Boga i Njegovo djelo mogu zadovoljiti Boga.). Postoje prvenstveno tri stvari iz riječi Svemogućeg Boga koje treba shvatiti da bismo razlučili je li nešto istiniti put:

Kao prvo, moramo pogledati sadrži li on djelo Svetoga Duha, što predstavlja ključnu stvar. Ako je to istiniti put, onda je on djelo Samoga Boga, što znači da mora sadržati djelo Svetoga Duha. Razlog zbog koga ljudi veruju u utjelovljenog Boga jeste taj što je ovo tijelo utjelovljenje Božjeg Duha, tako da sve ono što On čini predstavlja djelo Duha Svetoga i nosi potvrdu Duha Svetoga. Stoga ljudi veruju u Njega i slijede Ga. To je isto kao kada je Gospodin Isus vršio Svoje djelo: iako se izvana moglo činiti da je On obična i jednostavna osoba, kroz Njegovu riječ i Njegovo djelo čovjek je vidio djelo Duha Svetoga. To je zato što je cijeli ljudski rod mogao vidjeti da su riječi i djelo Gospodina Isusa ispunjeni autoritetom i silom. Mogao je učiniti da slijep čovjek progleda ili da paralizirana osoba prohoda i da gubavac ozdravi. Mogao je spet kruhova i dvije ribe nahraniti pet tisuća ljudi. Mogao je čak i mrtve uskristit. Mogao je proniknuti duboko u ljudska srca i razotkriti njihove najmračnije tajne. Osim toga, čovječanstvu je mogao otkrivati tajne kraljevstva. Nakon što su ljudi pošli za Njim, zadobili su mir i radost u svojim srcima. Razlog zašto su ljudi slijedili Gospodina Isusa i prepoznali da je On Mesija je taj što sve što On čini predstavlja djelo Duha Svetoga. Možemo vidjeti da sve dok je to istiniti put, on će sadržati djelo Duha Svetoga. Stoga, kada razmatramo je li nešto istiniti put, moramo prvo pogledati sadrži li on djelo Duha Svetoga.

Drugi aspekt koji trebamo odmjeriti kada razmatramo je li nešto istiniti put jeste ustanoviti sadrži li on istinu i može li postepeno promijeniti životnu dispoziciju neke osobe kako bi njena ljudskost postajala sve normalnija. Svi znamo da je Bog istina, put i život i da se svaka nova faza Njegovog djela temelji na istini koju Bog obznanjuje čovjeku, što ukazuje na put prakse u novom dobu. Bog se stara o tome da čovjek ima zalihe koje su mu potrebne za život, kako bi mogao postupno živjeti normalnom ljudskošću i postupno se vratit u svoje izvorno obličje iz vremena kad je Bog stvorio čovjeka. Ovo je očigledna karakteristika istinitog puta. To je baš kao onda kada je Gospodin Isus započeo Svoje djelo u Doba milosti. U to vrijeme, On je obznanio mnoge istine da ih ljudi provode u djelo i naučio ih da ljube druge kao što ljube sebe, da nose križ, da se odriču sebe i da oproste drugima sedamdeset puta sedam puta. Gospodin Isus je naredio ljudima da se klanjaju Bogu u duhu i istini. Svaki pravi vjernik mogao je postići izvjesnu promjenu u svom vanjskom ponašanju kroz učenja Gospodina Isusa. Kroz Gospodain Isusa, oni su se mogli ponašati ponizno i strpljivo, i time imati određenu sličnost s normalnom osobi. Prema tome, sve dok je to istiniti put, postojat će izraz istine. Ovo će, zauzvrat, učiniti da čovjekova ljudskost i razum postaju sve normalniji, a čovek će sve više izgledati onako kako prava osoba treba izgledati.

Treći aspekt koji moramo uzeti u obzir kada razmišljamo o istinitom putu jeste vidjeti daje li ovaj put ljudima sve veću spoznaju Boga i potiče li u njima ljubav prema Bogu i približava li ih još više Bogu. Svi znamo da, budući da je to istiniti put, to je djelo Samoga Boga, i da Njegovo djelo neizbježno ispoljava Njegovu narav, kao i sve ono što Bog ima i što jeste. Kada ljudi iskuse Božje djelo, oni prirodno stižu do istinskog razumjevanja Boga, stvarajući tako u sebi srce puno ljubavi prema Bogu. To je baš kao i u Dobu zakona, kada je Jahve Bog obznanio zakone koji će usmjeravati živote ljudi na zemlji. Na temelju njihovog iskustva s Njegovim djelom, oni su prepoznali da je Jahve Bog jedini istiniti Bog. Pored toga, oni su prepoznali Božje veličanstvo i gnjev i da se Njegova narav ne smije vrijeđati, čime je u njima nastalo srce koje se boji Boga. U Dobu milosti, utjelovljeni Bog je došao na zemlju da izvrši fazu djela otkupljenja ljudskog roda. Kroz svoje iskustvo s djelom Gospodina Isusa, ljudi su prepoznali Božju narav punu ljubavi i milosrđa. Ljudi su, također, uvidjeli da Bog nije samo Duh, već da može preuzeti i ponizno ljudsko obličje i da može činiti čuda, liječiti bolesti i izgoniti demone.... I cjelokupno ovo djelo koje je Gospodin Isus obavio nagnalo je ljude da steknu novo razumjevanje Boga, što je nadahnulo ljude da obožavaju Boga u svojim srcima. Stoga, ako je ovo istiniti put, učinit će da ljudi više razumiju Boga i nadahnut će veće razumjevanje Božje naravi.

Iako se Božje delo stalno kreće naprijed, sve dok je ono djelo Samoga Boga i istiniti put, ono će zasigurno posjedovati i izražavati tri prethodno pomenuta svojstva. To jest, istinski put će zasigurno sadržavati djelo Duha Svetoga, obznanjivat će istinu i činit će da ljudi steknu veće razumjevanje Boga i Njemu će ih približiti. Prema tome, ako istiniti put razgraničavamo odmjeravanjem ova tri standarda, moći ćemo razlikovati istinito od lažnog, tako da možemo blagovremeno ići u korak s trenutnim Božjim djelom, zadobiti istinu, put i život, i zadobiti veća Božja obećanja i blagoslove.

U ovim poslednjim danima, Bog ponovo vrši novo djelo, koje obuhvata obznanjivanje Njegovih reči da izvrši Svoje djelo suda i pročišćenja iskvarenog ljudskog roda. Ovo djelo se obavlja prema Njegovom planu i temelji se na stvarnim potrebama ljudi posljednjih dana. To je novo, više djelo zasnovano na temeljima djela Gospodina Isusa. Ako tragamo i pažljivo proučavamo mirnog srca, možemo vidjeti da ova faza Božjeg novog djela ne samo da sadrži djelo Duha Svetoga, već povrh toga obznanjuje istinu i omogućuje nam da imamo stvarnije, sveobuhvatnije i praktičnije razumjevanje Božje naravi i svega što Bog ima i što jeste. U daljem tekstu ćemo razmjenjivati naša iskustva i razumjevanje Božjeg djela u posljednjim danima na temelju ova tri prethodno razmotrena standarda za procenjivanje istinskog puta.

Kao prvo, istinski put sadrži djelo Duha Svetoga. Svemogući Bog je došao i započeo Doba kraljevstva, izvršio novo djelo suda počevši od Božje kuće, obznanio je Svoju riječ da sudi ljudima i čisti ih i opskrbio je ljudski rod novim potrepštinama za život. Oni odani u svim vjeroispovijestima su se, jedan po jedan, vraćali Svemogućem Bogu pod Njegovim imenom. Bez obzira na to kako se čovek opirao ili kakve su se prepreke pojavljivale, Božje evanđelje posljednjih dana i dalje je nadiralo poput valova oceana i širilo cijelom kontinentalnom Kinom. Svi narodi se u radosnom slavlju slivaju na svetu goru. Iako smo svi potekli iz različitih vjeroispovijesti, ipak možemo zajedno živjeti u harmoniji i pomagatijedni drugima. Ovdje nema klika i crkveni život buja od vitalnosti. Braća i sestre ovdje osjećaju kako naših susreta nikada nije dosta, a postoje himne za pjevanje i uživanje i molitve koje nas prosvjetljuju. Svaki put kada se okupimo svi smo u mogućnosti primiti nove potrepštine iz riječi Svemogućeg Boga, možemo prepoznati vlastite nedostatke i iz Božje riječi pronaći put prakse. Možemo zajedno normalno živjeti i ljubiti jedni druge u skladu s Božjom rječju. Kada se susretnemo s različitim gledištima, svi smo u stanju svoje stavove ostaviti po strani i pažljivo slušati ideje drugih ljudi. Kada se razotkrije iskvarenost, u stanju smo da razmišljamo i analiziramo sebe na temelju Božje riječi. Kada činimo stvari koje štete interesima crkve, imamo hrabrosti suočiti se s istinitošću činjenica i prihvatiti podrezivanje i obračunavanje, i prepuštamo se autoritetu istina Božjih riječi u Crkvi; naša braća i sestre su prepuni vjere, mogu s predanošću podnijeti Božji poziv i odustati od tjelesnih zadovoljstava radi djela širenja evanđelja Božjeg kraljevstva svim srcem. Bez obzira na to kako se prema nama odnose različite vjeroispovijesti ili jesmo li odbačeni, progonjeni, poraženi ili prokleti, voljni smo podnijeti svaku nedaću i nastavljamo kao i uvek propovijedati evanđelje Svemogućeg Boga posljednjih dana da bismo vršili Božju volju. Danas, Božji izabrani narod već nekoliko godina proživljava Božji sud i grdnju, njihova životna dispozicija se promijenila u različitim stupnjevima, a mnogi od Božjih izabranih ljudi su napisali članke i himne u kojima se dokumentira istinsko iskustvo onoga što su stekli kroz vlastiti doživljaj Božjeg djela i postavili su ih na internet da svjedoče o Bogu, od kojih su mnogi adaptirani u filmove i video priloge. Ovi članci, himne i filmovi svjedoče o istinskoj promjeni životne dispozicije Božjeg izabranog naroda, i svjedoče o razumjevanju istine i iskrenoj spoznaji Boga od strane Božjeg izabranog naroda. Oni su svjedočanstva pobednikâ. Nije li sve veća količina takvih svjedočanstava posljedica Božjeg djela suda i grdnje? Bez djela Duha Svetoga, tko bi mogao postići takve rezultate? Čovjek može vidjeti autoritet i silu Svemogućeg Boga iz iskustava i svjedočenja naše braće i sestara. Djelo Svemogućeg Boga sadrži djelo Duha Svetoga. Ipak, u različitim vjeroispovijestima koje nisu išle u korak s Božjim novim djelom, oni koji propovijedaju nemaju propovijedi, vjernici su negativni i slabi, a njihova vjera je hladna. Zavidni su i skloni sukobljavanju, formiraju klike i iako možda obavljaju isto djelo, to ne rade iz istih razloga. Ovo je dovoljan dokaz da vjerskoj zajednici već nedostaje djelo Duha Svetoga. Pošto Crkva Svemogućeg Boga sadrži djelo Duha Svetoga, ona stoga izgleda tako puna vitalnosti, dok su različite vjeroispovijesti sumorne, puste i izgubile su djelo Duha Svetoga, stojeći u oštroj suprotnosti s Crkvom Svemogućeg Boga. Dakle, očito je koji je put istinit, a koji je onaj stari.

Kao drugo, istiniti put sadrži istinu, može ljudima pokazati put prakse u novom dobu i može im omogućiti da dobiju nove potrepštine za život. Njihova životna dispozicija se sve više mjenja, a njihova ljudskost postaje sve normalnija. U Svom djelu posljednjih dana, Svemogući Bog obznanjuje brojne istine u mnogim različitim oblastima. To obuhvata istine o razumijevanju djela Božjeg, kao i istine o tome kako prakticirati i zakoračiti u novo doba. Na primjer, one obuhvataju: svrhu Božjeg upravljanja; načela u pozadini Njegovog djela; unutarnje istine Božjeg djela u Dobu zakona i Dobu milosti; kako Bog obavlja svoje djelo suda; značaj Boga koji se utjelovljuje; kako se čovječanstvo razvilo do današnjih dana; kako Sotona kvari čovječanstvo; kako Bog spašava čovječanstvo; kakvo će biti buduće odredište čovječanstva; kakav će biti kraj za različite vrste ljudi; kakve stavove trebaju imati vjernici; kako vjerno obavljati svoju dužnost; kako biti pošten čovjek; kako čovjek treba živjeti normalnom ljudskošću; kako služiti Bogu na način koji odgovara Njegovim namjerama; i kako postići istinsku poslušnost i ljubav prema Bogu. Obznanjivanje ovih istina od strane Svemogućeg Boga omogućuje ljudima da mnogo bolje razumiju Božje djelo i Njegovu narav, baš kao što im omogućuje da bolje razumiju svoju prirodu, suštinu i činjenicu o vlastitoj iskvarenosti. Pored toga, ove istine ljudima omogućuju da jasno vide put koji moraju slijede kako bi promijenili svoju narav. Kroz iskustvo suda i grdnje Svemogućeg Boga, ljudi konačno shvaćaju zamršene aspekte svoje stare vjere i prepoznaju da, iako su primili Božje otkupljenje i obilje milosti, ipak i dalje duboko čeznu da prave planove za veće fizičko zadovoljstvo i materijalne blagoslove od Boga i da ostvare svoje bogatstvo i snove kroz Boga. Osim toga, iako hitaju da rade za Boga, oni to čine da bi bili blagoslovljeni i okrunjeni. Čine to u ime vlastite slave i dobitka. Oni ne rade ove stvari da bi ispunili svoju dužnost kao stvorenog bića. Bez obzira na to koliko milosti ili koliko blagoslova ljudi dobiju od Boga, ako išta što Bog učini ni u najmanjem dijelu ne ispunjava njihove predodžbe, oni se istog trena opiru i prigovaraju Bogu. Idu čak toliko daleko da su javno neprijateljski nastrojeni prema Bogu ili čak napuštaju Boga. Ljudi su odavno izgubili svoju izvornu savjest i sposobnost racionalnog razmišljanja u Božjoj prisutnosti. Sotona je toliko iskvario ljude da su potpuno izgubili svoj ljudski izgled. Istine koje obznanjuje Svemogući Bog omogućuu ljudima da istinski razumeju vlastitu iskvarenost i pokazuju im da su sebični, dostojni prezira i da im nedostaje ljudskost. Istovremeno, oni shvaćaju značaj Božjeg djela spasenja koje se vrši nad njima, kao i Božje promišljene, ljubazne namjere i mukotrpan trud i cijenu koja je plaćena da bi se spasio čovjek. Ljudski duh se tako malo pomalo budi, a njihova savjest i sposobnost racionalnog razmišljanja počinju obnavljati iz dana u dan. Ljudi više ne traže da zadovolje svoje vlastito tijelo i ne sklapaju dogovore s Bogom. Umjesto toga, oni samo nastoje zadovoljiti Božje namjere i Bogu prinijeti sve što imaju. Na taj način, ljudi, kao stvorena bića, postupno ponovo uspostavljaju normalan odnos sa Stvoriteljem. Ispoljavaju sve više ljubavi prema Bogu, više se pokoravaju i imaju više poštovanja, da bi na kraju počeli sve više izgledati kao što čovjek treba da izgleda. Ukratko, Svemogući Bog nam daje istine koje pod hitno trebamo razumjeti da bismo postigli spasenje u našoj vjeri u Boga. On nam pokazuje smjer puta u novom dobu i omogućuje nam da steknemo najstvarnije potrepštine koje su nam potrebne za život. Sve to dokazuje da je put Svemogućeg Boga istiniti put.

Kao treće, istiniti put daje čovjeku novo i praktično razumijevanje Boga i omogućuje mu da sve više ljubi Boga. Braćo i sestre, ako možete osobno čitati riječi Svemogućeg Boga i zaista stupiti u kontakt s onima koji su prihvatili djelo Svemogućeg Boga u poslednjim danima, nije teško otkriti da su braća i sestre Crkve Svemogućeg Boga stekli novo znanje i tananije razumijevanje Boga kroz način na koji tragaju za istinom. Kroz iskustvo suda i grdnje Svemogućeg Boga ljudi razumijju Božju pravednu narav i uviđaju da suštinska narav Božja ne sadrži samo ljubav i milosrđe, već i veličanstvo i gnjev, a da Njegova narav ne trpi nikakvu uvredu od strane čovječanstva. Kroz doživljaj djela Svemogućeg Boga ljudi uviđaju da Bog spašava čovječanstvo ne samo izražavanjem istine kako bi mu sudio, već i tako što uređuje sve vrste situacija i okruženja da otkrije ljude, i na kraju koristi katastrofe da pročisti i očisti ljude. Istovremeno, ljudi također uviđaju kako Bog otkriva antikriste, zlotvore i nevjernike u crkvi i kako Bog navodi velikog crvenog zmaja da obavlja službu radi usavršavanja Njegovog izabranog naroda. Tako ljudi stječu određeno praktično znanje o Božjoj svemogućnosti, mudrosti, čudesnosti i nedokučivosti. Pored toga, oni također stječu praktičnije razumijevanje o Božjim dobrim namjerama u spašavanju čovječanstva, Njegovoj istinskoj ljubavi prema čovječanstvu i Njegovoj suštini svetosti i ljepote. Doživljavanje djela i riječi Svemogućeg Boga pomaže u razrješenju mnogih pogrešnih predodžbi koje su ljudi imali o Bogu i pomaže im da shvate da Bog nije samo Bog Izraelaca, već i Bog svih neznabožačkih naroda, kao i Bog svih stvorenih bića. Ljudi takođe shvaćaju da je Božje djelo uvijek novo i nikad staro i da nije sputano nikakvim pravilima. Ljudi na mnogo načina vide da postoje brojni prijemčivi aspekti Boga, da je Božja ljubav prema ljudskom rodu velika i praktična, nakon čega u njihovim srcima nastaje istinska ljubav prema Bogu, oni žele težiti za istinom i upinju se svom snagom da ispune svoju dužnost kao stvorena bića i udovolje Bogu. Na osnovu ovoga znamo da djelo i riječi Svemogućeg Boga posljednjih dana mogu dati čoveku dublje razumijevanje Boga nego što je to bilo moguće tijekom Doba milosti; razumijevanje koje je praktičnije, kao i sveobuhvatnije. Kako se čovjekovo razumijevanje Boga produbljuje, odnos između Boga i čovjeka postaje sve bliži. Samo Božje djelo može imati ovaj učinak i jedino Sâm Bog može ljudskom rodu obznaniti Svoju narav i sve ono što On ima i što jeste. Van svake sumnje je da je put Svemogućeg Boga istiniti put. Svemogući Bog je Gospodin Isus, koji se vratio u tijelo u posljednjim danima – On je Sâm jedinstveni Bog.

Za samo trideset godina, evanđelje kraljevstva o Svemogućem Bogu proširilo se cijelom kontinentalnom Kinom. Božja riječ i Božje ime proširili su se na stotine miliona domaćinstava. U raznim vjeroispovijestima, oni koji tragaju za istinom i istinski žele Boga vratili su se Svemogućem Bogu. MilijunI ljudi uživaju u riječi Božjoj, primaju Božji sud, pročišćenje, spasenje i usavršavanje i veličaju predivna Božja djela. Bog je stvorio grupu pobjednika u Kini i zadobio grupu ljudi koji su jednog srca i uma s Njim. Božje djelo će se uskoro završiti Njegovom slavom i ono se brzo kreće s Istoka – Kine – u zapadni svijet, a Crkva Svemogućeg Boga je osnovala ogranke u desetinama zemalja, što je potpuno ispunjenje proročanstva Gospodina Isusa: „Jer kao što munja izlazi od istoka i bljesne do zapada, tako će biti i s dolaskom Sina Čovječjega(Mateju 24:27). Moje duhovne kolege, brzo odbacite svoje zamišljene predodžbe i umjesto toga tražite da čujete Božji glas, molim vas da najozbiljnije dođete pred Boga: Svemogući Bog iščekuje vaš povratak!

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Povezani sadržaji

Povežite se s nama preko Messengera