Svakodnevne riječi Božje: Božja narav i ono što On ima i Jest, Odlomak 255

Ako istinski želiš steći put vječnog života i ako si nezaustavljiv u potrazi za njim, najprije odgovori na ovo pitanje: Gdje je Bog danas? Možda bi odgovorio: „Bog živi na nebu, naravno – neće živjeti u tvojem domu, zar ne?” Možda bi rekao kako je očigledno da Bog živi među svim stvarima. Ili bi rekao kako Bog živi u srcu svake osobe ili kako je Bog u duhovnom svijetu. Ne poričem ništa od ovoga, ali moram razjasniti ovo pitanje. Nije u potpunosti ispravno reći da Bog živi u čovjekovu srcu, ali nije ni sasvim pogrešno. To je zato što, među onima koji vjeruju u Boga, ima onih čije je vjerovanje istinito i onih čije je vjerovanje lažno, onih koje Bog odobrava, i koje ne odobrava, onih koji su Mu po volji i onih koje On prezire, a postoje i oni koje On savršenima čini i oni koje protjeruje. I zato kažem da Bog živi u srcu tek nekolicine ljudi i da su to ljudi koji nesumnjivo istinski vjeruju u Boga, oni koji imaju Njegovo odobrenje, koji su Mu po volji i koje On čini savršenima. Oni su ti koje Bog vodi. Pošto ih Bog vodi, to su ljudi koji su već čuli i vidjeli Božji put vječnog života. Oni čije je vjerovanje u Boga lažno, oni koje Bog ne odobrava, oni koje Bog prezire i koje je Bog protjerao – njih će Bog sigurno odbaciti, sigurno će ostati bez puta u vječni život i sigurno neće doznati gdje je Bog. Za razliku od njih, oni kojima Bog živi u srcu znaju gdje je On. To su ljudi kojima Bog daje put vječnog života i oni su ti koji slijede Boga. Znaš li sad gdje je Bog? Bog je i u čovjekovom srcu i uz čovjeka. On se ne nalazi samo u duhovnom svijetu i iznad svih stvari, već još više na zemlji na kojoj postoji čovjek. I tako je dolazak posljednjih dana donio Božje djelo na novo područje. Bog ima vrhovnu vlast nad svim stvarima i On je čovjekov oslonac u srcu i, štoviše, On postoji među ljudima. Samo na ovaj način On može donijeti čovječanstvu put života i čovjeka izvesti na put života. Bog je došao na zemlju i živi među ljudima kako bi čovjek mogao steći put života i kako bi čovjek mogao postojati. Istovremeno, Bog također upravlja svim stvarima kako bi olakšao suradnju s upravljanjem koje vrši među ljudima. I zato, ako priznaješ samo doktrinu po kojoj se Bog nalazi na nebu i u čovjekovom srcu, ali ne priznaješ istinu da Bog postoji među ljudima, nikada nećeš steći život i nikada nećeš steći put istine.

Sam Bog je život i istina, a Njegovi život i istina postoje paralelno. Oni koji nisu u stanju steći istinu nikada neće dobiti život. Bez usmjeravanja, podrške i pružanja istine, dobit ćeš samo slova, doktrine i, povrh svega, smrt. Božji život je sveprisutan, a Njegovi istina i život postoje paralelno. Ako ne možeš pronaći izvor istine, nećeš dobiti hranu života; ako ne možeš steći život, zasigurno nećeš imati istinu, i tako će pored uobrazilja i predodžbi tvoje cjelokupno tijelo biti ništa do tvoje meso – tvoje smrdljivo meso. Znaj da se riječi iz knjiga ne računaju kao život, da se povijesni zapisi ne mogu obožavati kao istina i da propisi iz prošlosti ne mogu poslužiti kao svjedočanstvo o riječima koje Bog sada izgovara. Samo ono što Bog izrazi kada bude došao na zemlju i živio među ljudima jest istina, život, Božja volja i Njegov trenutni način djelovanja. Ako svjedočanstva o riječima koje je Bog izgovorio tijekom prošlih vjekova primjenjuješ na današnjicu, to te čini arheologom i najbolje kako možeš biti opisan je kao stručnjak za povijesnu baštinu. To je zbog toga što uvijek vjeruješ u tragove djela koje je Bog učinio u prošlim vremenima, vjeruješ samo u Božju sjenu koja je ostala iz vremena kada je On ranije djelovao među ljudima i vjeruješ samo u put koji je Bog dao svojim sljedbenicima u ranijim vremenima. Ne vjeruješ u pravac Božjeg djela danas, ne vjeruješ u današnju slavnu Božju pojavu i ne vjeruješ u put istine koju je Bog sada izrazio. Dakle, neporecivo je da si sanjar koji je u potpunosti van dodira sa stvarnošću. Ako se još uvijek držiš riječi koje ne mogu čovjeku donijeti život, onda si beznadan komad mrtva drveta, jer si odveć konzervativan, odveć neumoljiv i odveć se opireš razumu!

– Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Jedino Krist posljednjih dana može čovjeku dati put vječnog života.

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Povezani sadržaji

Povežite se s nama preko Messengera