Svakodnevne riječi Božje: Razotkrivanje iskvarenosti ljudskog roda, Odlomak 348

Oduvijek je bila Moja dužnost upravljati ljudima. Štoviše, osvajanje čovječanstva ono je što Sam odredio kada Sam stvorio svijet. Ljudi možda ne znaju da ću potpuno osvojiti čovječanstvo u posljednjim danima, niti da je osvajanje onih buntovnih među ljudima dokaz Moje pobjede nad Sotonom. Ali, kada se Moj neprijatelj upustio u bitku sa Mnom, Ja sam već rekao da ću osvojiti one koje je Sotona zarobio i učinio svojom djecom, pretvorivši ih u vjerne sluge koje bdiju nad njegovim domom. Izvorno značenje osvajanja jest poraziti, podvrgnuti poniženju; u jeziku Izraelaca to znači potpuno poraziti, uništiti i onesposobiti za dalji otpor prema Meni. Ali danas, kada se koristi među vama, to znači osvojiti. Vi biste trebali znati da su Moje namjere oduvijek bile da potpuno iskorijenim sve zle ljude, tako da se više nitko ne pobuni protiv Mene, a kamoli da iznađu dovoljno daha da prekidaju ili ometaju Moje djelo. Stoga, što se čovjeka tiče, ova je riječ počela označavati osvajanje. Koja god da su moguća značenja tog izraza, Moj posao jest poraziti ljude. Jer, iako je točno da Mi ljudski rod pomaže u upravljanju, preciznije je reći da Mi ljudi nisu ništa drugo nego neprijatelji. Ljudi su zlikovci koji Mi se suprotstavljaju i ne iskazuju Mi poslušnost. Ljudi nisu ništa drugo nego potomstvo Zlog kojega sam Ja prokleo. Ljudi nisu ništa drugo nego potomci arhanđela koji Me je izdao. Ljudi nisu ništa drugo nego zavještaj đavla kojega sam davno odbacio i koji je od tada Moj nepomirljivi neprijatelj. Jer je nebo, koje natkriva čitavo čovječanstvo, mutno i mračno, bez ikakve naznake da će se razvedriti, a ljudski svijet uronjen je u mrkli mrak, tako da nitko tko u njemu živi ne može vidjeti niti prst pred nosom, niti sunce kada podigne glavu. Put pod njihovim nogama, blatnjav i izbrazdan, vijugavo krivuda; čitava je zemlja pretrpana leševima. Mračni kutovi prepuni su ostataka leševa, a u hladnim i sjenovitim kutovima nastanili su se demoni. I svuda u svijetu ljudi demoni nadolaze i kreću se u hordama. Potomci raznoraznih zvjeri, prekriveni prljavštinom, zarobljeni su u žestokoj borbi, čiji zvuk srce prožima stravom. U takvim vremenima, u takvom svijetu, u takvom „zemaljskom raju”, kamo čovjek može otići i potražiti radosti života? Kamo otići i potražiti životno odredište? Odavno izgažen pod Sotoninim nogama, ljudski je rod od početka bio akter sa Sotoninim likom – i više od toga, ljudski je rod utjelovljenje Sotone i služi kao dokaz koji jasno i glasno svjedoči o postojanju Sotone. Kako o Bogu može svjedočiti takav ljudski rod, takva gomila degenerika i ološa, takvi potomci te iskvarene ljudske obitelji? Otkud dolazi Moja slava? Gdje itko može započeti priču o Mojemu svjedočanstvu? Jer je neprijatelj, koji je već iskvario ljudski rod, koji stoji naspram Mene, već oteo i ukaljao taj ljudski rod – ljudski rod koji sam Ja davno stvorio i koji je bio ispunjen Mojom slavom i Mojim životom. On je oteo Moju slavu, i sve što je učinio bilo je da ljude prožme otrovom, uvelike pomiješanim sa Sotoninom ružnoćom i sokom iz ploda stabla spoznaje dobra i zla. U početku, Ja sam stvorio ljudski rod; odnosno, stvorio sam pretka svih ljudi, Adama. On je bio obdaren oblikom i likom, prštao je snagom, prštao je od vitalnosti i, povrh svega, uživao je društvo Moje slave. Slavan je bio dan kada sam Ja stvorio čovjeka. Nakon toga, stvorena je Eva od Adamovog tijela, također pretkinja ljudskog roda, i tako su ljudi koje sam Ja stvorio bili ispunjeni Mojim dahom i prepuni Moje slave. Adam je prvobitno rođen iz Moje ruke i bio je utjelovljenje Moga lika. Stoga je, prema prvobitnomu značenju riječi, „Adam” onaj kojega sam Ja stvorio, onaj koji je prožet Mojom vitalnom snagom, koji je prožet Mojom slavom, koji posjeduje oblik i lik, duh i dah. On je bio jedino stvoreno biće, ispunjeno duhom, koje je moglo predstavljati Mene, nositi Moj lik i primiti Moj dah. U početku, Eva je bila drugo živo biće obdareno dahom čije sam stvaranje Ja odredio, te je stoga prvobitno ime „Eva” označavalo stvoreno biće koje će nastaviti širiti Moju slavu, ispunjeno Mojom vitalnošću i, povrh toga, obdareno Mojom slavom. Eva je stvorena od Adamovog tijela pa je i ona nosila Moj lik te je tako postala drugo ljudsko biće stvoreno na Moju sliku. Izvorno značenje riječi „Eva” bilo je živo ljudsko biće s duhom, sazdano od mesa i kostiju, Moje drugo svjedočanstvo, kao i Moj drugi lik među ljudskim rodom. Oni su bili preci ljudskog roda, čisto i dragocjeno ljudsko blago, i od prvog trenutka bili su živa bića obdarena duhom. Međutim, Zli je zgazio i zarobio potomstvo ovih predaka ljudskog roda, gurnuo ljudski svijet u potpunu tamu i naveo potomstvo da više ne vjeruje u Moje postojanje. Još je gnjusnije to što Zli, dok kvari ljude i gazi po njima, surovo otima Moju slavu, Moje svjedočanstvo, vitalnost koju sam im darovao, dah i život koje sam udahnuo u njih, svu Moju slavu u ljudskom svijetu, i svu krv iz srca koju sam ulio u ljudski rod. Ljudski rod više ne prebiva u svjetlosti, ljudi su izgubili sve što sam im darovao i odbacili slavu koju sam im dao. Kako oni mogu priznati da sam Ja Gospodin svih stvorenih bića? Kako da nastave vjerovati u Moje postojanje na nebu? Kako da otkriju očitovanja moje Slave na zemlji? Kako da ti unuci i unuke prihvate Boga kojega su se njihovi preci bojali kao Gospodina koji ih je stvorio? Ti bijedni unuci i unuke darežljivo su „prikazali” Zlom slavu, lik, i svjedočanstvo koje sam darovao Adamu i Evi, kao i život koji sam darovao čovječanstvu, o kojem im ovisi egzistencija. Pritom su potpuno nesvjesni prisustva Zloga i daju mu svu Moju slavu. Zar to nije upravo ono što termin „ološ” znači? Kako takav ljudski rod, takvi zli demoni, takvi hodajući leševi, takve Sotonine figure, takvi Moji neprijatelji mogu posjedovati Moju slavu? Ja ću povratiti Svoju slavu, povratit ću Svoje svjedočanstvo koje postoji među ljudima, i sve ono što je nekada pripadalo Meni i što sam davno dao čovječanstvu – Ja ću potpuno osvojiti čovječanstvo. Ipak, trebate znati da su ljudi koje sam Ja stvorio bili sveti ljudi, stvoreni na Moju sliku, ljudi koji su prenosili Moju slavu. Oni nisu pripadali Sotoni, niti su bili predmet njegovog gaženja, već su bili isključivo Moje očitovanje, bez i najmanjeg traga Sotoninog otrova. I zato, obavještavam ljudski rod da Ja želim samo ono što je stvoreno Mojom rukom, one svete ljude koje volim i koji ne pripadaju niti jednom drugom biću. Štoviše, Ja ću u njima uživati i smatrati ih Svojom slavom. Međutim, ono što želim nije ljudski rod koji je iskvario Sotona, koji danas pripada Sotoni, jer to više nije ono što sam Ja prvobitno stvorio. Radi toga što želim povratiti Svoju slavu koja postoji u ljudskom svijetu, potpuno ću osvojiti preživjele u ljudskom rodu, kao dokaz da će Moja slava poraziti Sotonu. Prihvaćam samo Svoje svjedočanstvo kao pojašnjenje Sebe samog, kao predmet Svojega zadovoljstva. To je Moja volja.

– Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Što znači biti stvarna osoba.

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Povezani sadržaji

Povežite se s nama preko Messengera