Svakodnevne riječi Božje: Razotkrivanje vjerskih predodžbi, Odlomak 288

U to vrijeme, dio Isusova djela bio je u skladu sa Starim zavjetom, kao i s Mojsijevim zakonima i Jahvinim riječima tijekom Doba zakona. Sve je to Isus koristio kako bi obavio jedan dio Svojeg djela. Propovijedao je ljudima i poučavao ih u sinagogama; pretkazanja proroka iz Starog zavjeta koristio je kako bi prekorio farizeje koji su Mu bili neprijatelji, a pomoću riječi iz Svetog Pisma razotkrio je njihovu neposlušnost i tako ih osudio. Jer oni su prezirali ono što je Isus učinio; naime, veliki dio Isusovog djela nije obavljen u skladu sa zakonima iz Svetog Pisma; štoviše, ono što je On naučavao bilo je uzvišenije od riječi iz Svetog Pisma, pa čak i od onoga što su proroci navijestili u Pismu. Isusovo djelo bilo je samo radi čovjekovog otkupljenja i raspeća, pa nije bilo potrebe da On kaže više riječi kako bi osvojio bilo kojeg čovjeka. Veliki dio onoga čemu je poučavao čovjeka izvučen je iz riječi Svetog Pisma, tako da je On, čak i ako Njegovo djelo nije izašlo iz okvira Svetog Pisma, ipak bio u stanju obaviti djelo raspeća. Njegovo djelo nije bilo djelo riječi, niti djelo učinjeno radi osvajanja čovječanstva, već djelo koje je učinjeno kako bi se čovječanstvo otkupilo. On je samo radi čovječanstva odigrao ulogu žrtve za grijeh i nije postupao kao izvor riječi namijenjenih čovječanstvu. On nije obavljao djelo neznabožaca, odnosno djelo osvajanja čovjeka, već je obavljao djelo raspeća – djelo obavljeno među onima koji su vjerovali u postojanje Boga. Mada je Njegovo djelo izvršeno na temelju Svetog Pisma i, mada je On pretkazanja starih proroka iskoristio da osudi farizeje, to je bilo dovoljno da se dovrši djelo raspeća. Kad bi se današnje djelo još uvijek obavljalo na temelju pretkazanja starih proroka iz Svetog Pisma, vas bi bilo nemoguće osvojiti, jer u Starom zavjetu nisu zabilježeni vaša neposlušnost i vaši grijesi, narode kineski, tako da u njemu nema povijesti vaših grijeha. Prema tome, kad bi ovo djelo još uvijek tavorilo u Bibliji, vi se nikada ne biste predali. Biblija bilježi samo ograničenu povijest izraelskog naroda, na temelju koje se ne može utvrditi jeste li vi zli ili dobri, niti vam se može suditi. Zamislite kako bi bilo kad bih vam Ja sudio na temelju povijesti Izraelaca – biste li Me i dalje slijedili kao što to činite danas? Znate li koliko ste vi težak narod? Da tijekom ove faze nije bila izgovorena nijedna riječ, ne bi bilo moguće dovršiti djelo osvajanja. Budući da nisam došao biti prikovan za križ, moram govoriti riječi koje su izvan Biblije kako bih vas mogao osvojiti. Djelo koje je Isus obavio bilo je tek za jedan stupanj uzvišenije od Starog zavjeta; ono je iskorišteno kako bi se označio početak jednog doba i kako bi se to doba predvodilo. Zašto je rekao: „Nisam došao ukinuti zakon, već ispuniti ga”? Ipak, u Njegovu je djelu bilo mnogo toga što se razlikovalo od važećih zakona i od zapovijedi koje su Izraelci Starog zavjeta poštovali, jer On nije došao držati se zakona, već ga ispuniti. Proces ispunjenja zakona obuhvaćao je mnoge praktične stvari: Njegovo je djelo bilo praktičnije i stvarnije, štoviše, bilo je življe i nije bilo samo slijepo pridržavanje pravila. Zar Izraelci nisu svetkovali šabat? Kad je Isus došao, On nije svetkovao šabat, jer je kazao da je Sin čovječji Gospodar šabata, a kad Gospodar šabata dođe, On će činiti što želi. On je došao ispuniti zakone Starog zavjeta i promijeniti zakone. Sve što se danas čini temelji se na sadašnjosti, ali i dalje počiva na temeljima Jahvina djela iz Doba zakona i ne nadilazi ovaj opseg. Primjera radi, zar zakoni Starog zavjeta ne kažu: „Pazi što govoriš i ne čini preljub”? Ono što se danas od vas traži nije ograničeno samo na deset zapovijedi, već također obuhvaća zapovijedi i zakone višeg reda od onih koji su vrijedili ranije. Ipak, to ne znači da je ono što je bilo ranije ukinuto, jer se svaka faza Božjeg djela obavlja na temelju prethodne faze. Što se tiče djela koje je Jahve tada obavio u Izraelu, poput zahtjeva da Mu ljudi prinose žrtve, poštuju svoje roditelje, ne klanjaju se idolima, ne napadaju niti proklinju druge, ne čine preljub, ne puše i ne piju, kao i da ne jedu lešine i ne piju krv – ne predstavlja li sve to čak i danas temelj vašeg ponašanja? Upravo se na temeljima prošlosti djelo obavlja sve do današnjeg dana. Mada se zakoni iz prošlosti više ne spominju, i mada su pred tebe postavljeni novi zahtjevi, ovi stari zakoni ne da nisu ukinuti, već su čak podignuti na višu razinu. Reći kako su oni ukinuti značilo bi da je prethodno doba zastarjelo, dok, u stvari, postoje određene zapovijedi koje ćete morati zanavijek poštivati. Zapovijedi iz prošlosti već su provedene u djelo, već su postale biće čovjeka, tako da i ne treba posebno naglašavati zapovijedi poput „Ne puši”, „Ne pij” i tomu slično. Na ovom temelju postavljene su nove zapovijedi, u skladu s vašim današnjim potrebama, s vašim rastom i u skladu s današnjim djelom. Donošenje zapovijedi za novo doba ne podrazumijeva ukidanje zapovijedi starog doba, već njihovo još veće uzdizanje na ovom istom temelju, kako bi čovjekovo djelovanje bilo potpunije i primjerenije stvarnosti. Ako bi se od vas danas zahtijevalo samo poštivanje zapovijedi i pridržavanje zakona iz Starog zavjeta na isti način kako su to činili Izraelci, pa čak i ako bi se od vas zahtijevalo napamet naučiti zakone koje je postavio Jahve, ne bi bilo nikakve mogućnosti da se promijenite. Kad biste se isključivo pridržavali tih nekoliko ograničenih zapovijedi ili nebrojene zakone naučili napamet, vaša bi stara narav ostala duboko ukorijenjena u vama i ne bi bilo načina da je iskorijenite. Tako biste postajali sve izopačeniji i nitko od vas ne bi postao poslušan. To, drugim riječima, znači kako vam nekoliko jednostavnih zapovijedi i nebrojeni zakoni ne mogu pomoći spoznati sva Jahvina postignuća. Vi niste isti kao Izraelci: poštujući zakone i pamteći zapovijedi, oni su mogli svjedočiti o Jahvinim postignućima i posvetiti se samo Njemu. Ali vi niste u stanju to postići, a nekoliko zapovijedi iz starozavjetnog doba ne samo što vas ne mogu privoljeti da predate svoje srce, ili vas zaštititi, nego će vas, umjesto toga, učiniti mlitavim i sunovratiti vas u had. Jer Moje djelo je djelo osvajanja i usmjereno je k vašoj neposlušnosti i vašoj staroj naravi. Lijepe riječi Jahve i Isusa neusporedivo su blaže od riječi današnjeg suda. Bez ovako strogih riječi bilo bi nemoguće osvojiti vas „stručnjake”, koji ste tisućama godina bili neposlušni. Starozavjetni zakoni već odavno nemaju nikakvu moć nad vama, ali je zato današnji sud daleko strašniji od starih zakona. Za vas je najprikladniji upravo sud, a ne tričava zakonska ograničenja, jer vi niste onaj ljudski rod s početka, nego čovječanstvo koje je već tisućama godina iskvareno. Ono što čovjek sada mora postići primjereno je stvarnom današnjem stanju čovjeka, u skladu je s njegovim kovom i sa stvarnim rastom današnjih ljudi i od vas ne zahtijeva pridržavati se pravila. Cilj svega toga jest ostvariti promjene u tvojoj staroj naravi, da možeš odbaciti svoje predodžbe.

– Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Bog usavršava one koji su po srcu Njegovom.

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Povezani sadržaji

Povežite se s nama preko Messengera