Svakodnevne riječi Božje: Razotkrivanje vjerskih predodžbi, Odlomak 298

Zbog ovoga se većina ljudi može prisjetiti riječi Božjih iz Knjige Postanka: „Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična” (Postanka 1:26). S obzirom na to da Bog kaže: „načinimo čovjeka na svoju sliku”, onda to „načinimo” upućuje na više od jednog; budući da je On rekao „načinimo”, onda ne postoji samo jedan Bog. Tako je čovjek počeo apstraktno razmišljati o različitim osobama, pa je iz tih riječi proizišla ideja o Ocu, Sinu i Duhu Svetom. Kakav je onda Otac? Kakav je Sin? A kakav je Duh Sveti? Je li moguće da je današnji ljudski rod stvoren prema liku jednoga sastavljenog od trojice? Je li onda lik čovjeka na sliku Oca, Sina ili Duha Svetoga? Kojoj je Božjoj osobi čovjek nalik? Ta je čovjekova ideja naprosto netočna i besmislena! Može samo podijeliti jednog Boga na više Bogova. Mojsije je Knjigu Postanka pisao tek nakon što je stvoren ljudski rod po stvaranju svijeta. Na samom početku kad je svijet otpočeo, Mojsije nije postojao. Tek je mnogo kasnije napisao Bibliju; pa kako je onda uopće mogao znati što je izgovorio Bog na nebesima? Nije imao predodžbu o tome kako je Bog stvorio svijet. U Starom zavjetu Biblije nema ni riječi o Ocu, Sinu i Duhu Svetom, već samo o jednom pravom Bogu, Jahvi, koji obavlja Svoje djelo u Izraelu. Kako se doba mijenjaju, nazivaju ga različitim imenima, ali to ne može dokazati da se svako ime odnosi na drugu osobu. Da je to istina, ne bi li onda u Bogu postojalo bezbroj osoba? Ono što je zapisano u Starom zavjetu Jahvino je djelo, početna faza djela Samoga Boga u Doba zakona. To je bilo djelo Božje u kojem je bilo onako kako je On rekao i onako kako je On naložio. Jahve ni u jednom trenutku nije rekao da je On Otac koji je došao obaviti djelo niti je ikad prorekao da će Sin doći otkupiti čovječanstvo. Što se Isusova vremena tiče, rečeno je samo da se Bog bio utjelovio da bi otkupio cijeli ljudski rod, a ne da je Sin došao. Budući da dobâ nisu međusobno slična, a djelo koje Sâm Bog obavlja također se razlikuje, On Svoje djelo mora obavljati u različitim svjetovima. Na taj način razlikuje se i identitet koji On predstavlja. Čovjek vjeruje da je Jahve Isusov Otac, ali to Isus zapravo nije potvrdio, već je rekao: „Nikada se nismo razlikovali kao Otac i Sin; jedno smo Ja i Otac na nebesima. Otac je u Meni, a Ja sam u Ocu; kada čovjek vidi Sina, on vidi Oca nebeskog”. Sve u svemu, Oni su jedan Duh, bilo Otac ili Sin, koji nije podijeljen u različite osobe. Kad čovjek pokušava objasniti, stvari se kompliciraju idejom o različitim osobama, baš kao i odnosom između Oca, Sina i Duha. Kad čovjek govori o zasebnim osobama, zar se time ne materijalizira Bog? Čovjek čak rangira te osobe kao prvu, drugu i treću; sve je to samo čovjekovo priviđenje, koje nije vrijedno spomena i sasvim je nerealno! Kad bi ga pitao: „Koliko Bogova postoji?” on bi rekao da je Bog Trojstvo Oca, Sina i Duha Svetoga: jedan pravi Bog. Kad bi ga dodatno pitao: „Tko je Otac?” on bi rekao: „Otac je Duh Božji na nebesima; On je zadužen za sve i nebeski je Gospodar.” „Je li onda Jahve Duh?” On bi rekao: „Da!” Kad bi ga zatim pitao: „Tko je Sin?” on bi, naravno, rekao da je Isus Sin. „I koja je onda priča o Isusu? Odakle je On došao?” Rekao bi: „Isusa je rodila Marija začećem po Duhu Svetom.” Pa zar i Njegova bit nije Duh? Zar ne predstavlja i Njegovo djelo Duha Svetoga? Jahve je Duh, a takva je i bit Isusova. Sada u posljednjim danima ima još manje potrebe govoriti da je i to Duh; kako bi Oni mogli biti različite osobe? Nije li to naprosto Duh Božji koji djelo Duha obavlja iz različitih perspektiva? Prema tome, nema razlike među osobama. Isusa je začeo Duh Sveti i nesumnjivo je da je Njegovo djelo bilo upravo djelo Duha Svetoga. U prvoj fazi djela koju je Jahve obavio On se nije ni utjelovio niti se ukazao čovjeku. Dakle, čovjek nikada nije vidio Njegovu pojavu. Koliko god da je On bio velik i visok, On je i dalje bio Duh, Sâm Bog koji je na početku stvorio čovjeka. To jest, On je bio Duh Božji. Progovorio je čovjeku iz oblaka, samo kao Duh, i nitko nije vidio Njegovu pojavu. Tek u Doba milosti, kad se Duh Božji pojavio u tijelu i utjelovio u Judeji, čovjek je prvi put vidio lik utjelovljenja kao Židova. U Njemu nije bilo ničega od Jahve. Međutim, On je začet po Duhu Svetom, odnosno začeo Ga je Duh Samoga Jahve, a Isus je ipak rođen kao otjelotvorenje Duha Božjeg. Čovjek je najprije vidio Duha Svetoga koji se poput goluba spušta na Isusa; to nije bio isključivo Isusov Duh, već Duh Sveti. Može li se onda Duh Isusa razdvojiti od Duha Svetoga? Ako je Isus Sin, a Duh Sveti je Duh Sveti, kako bi onda Oni mogli biti jedno? Da je tako, djelo se ne bi moglo obaviti. Duh u Isusu, Duh na nebesima i Jahvin Duh – svi su jedno. To se zove Duh Sveti, Duh Božji, sedmerostruko pojačani Duh i sveobuhvatni Duh. Duh Božji može obaviti mnoga djela. On je u stanju stvoriti svijet i uništiti ga potopom zemlje; On može otkupiti cijelo čovječanstvo, a može ga i osvojiti i uništiti. Cijelo to djelo obavlja Sâm Bog i ne može ga obaviti nijedna od osoba Božjih umjesto Njega. Njegov se Duh može nazivati Jahvinim i Isusovim imenom, kao i imenom Svemogućega. On je Gospodin i Krist. On može postati i Sinom čovječjim. On je na nebesima, kao i na zemlji. On je visoko nad svemirom i usred mnoštva. On je jedini Gospodar nebesa i zemlje! Od vremena stvaranja sve do danas djelo je obavljao Duh Samoga Boga. Bilo da je to djelo na nebesima ili u tijelu, u cijelosti ga obavlja Njegov vlastiti Duh. Sva stvorenja, bilo da su na nebesima ili na zemlji, pod Njegovom su svemoćnom kontrolom; sve je to djelo Samoga Boga i nitko ga drugi ne može umjesto Njega obaviti. Na nebesima je On Duh, ali i Sâm Bog; među ljudima On je i tijelo, ali je i dalje Sâm Bog. Iako se može nazivati stotinama tisuća imena, On je i dalje On Sâm, neposredni izraz Svojega Duha. Otkupljenje cijelog ljudskog roda putem Njegova raspeća bilo je izravno djelo Njegova Duha, a pritom i proglas svim narodima i svim zemljama tijekom posljednjih dana. U svakom trenutku Bog se može nazivati samo svemogućim i jedinim pravim Bogom, sveobuhvatnim Samim Bogom. Različite osobe ne postoje, a kamoli ta ideja o Ocu, Sinu i Duhu Svetom. Samo je jedan Bog na nebesima i na zemlji!

– Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Postoji li Trojstvo?.

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Povezani sadržaji

Povežite se s nama preko Messengera