Svakodnevne riječi Božje: Spoznaja Božjeg djela, Odlomak 156

Sve povezano s vizijama prvenstveno se odnosi na djelo Samog Boga, dok bi ono što se odnosi na praksu trebao obaviti čovjek i to s Bogom nema nikakve veze. Božje djelo dovršava Sâm Bog, dok čovjekovu praksu ostvaruje sâm čovjek. Ono što treba učiniti Sâm Bog ne treba činiti čovjek, a ono što čovjek treba provesti u djelo nema veze s Bogom. Božje djelo je Njegova služba i nema nikakve veze s čovjekom. To djelo ne treba obavljati čovjek, koji, štoviše, ne bi ni mogao obaviti djelo koje treba učiniti Bog. Čovjek mora ostvariti ono što se od njega traži da provede u praksi, bilo da se radi o žrtvovanju vlastitog života ili predavanju u ruke Sotoni radi svjedočenja – sve to mora ostvariti čovjek. Sâm Bog dovršava cjelokupno djelo koje treba obaviti, ono što čovjek treba učiniti otkriva se čovjeku, dok je sav preostali posao prepušten čovjeku. Bog ne obavlja dodatni posao. On radi samo ono što je u okviru Njegove službe i čovjeku samo pokazuje put, to jest, obavlja samo djelo otvaranja puta, ali ne i njegova utiranja. To bi svi trebali shvatiti. Provoditi istinu u djelo znači provoditi u djelo Božje riječi, a sve je to čovjekova dužnost, nešto što čovjek treba činiti i nema nikakve veze s Bogom. Ako čovjek zahtijeva da Bog, kao i čovjek, trpi muke i pročišćenje u istini, onda je čovjek neposlušan. Božje djelo je obavljanje Njegove službe, a čovjek je dužan bez imalo otpora pokoravati se svim Božjim smjernicama. Čovjek je dužan ostvariti ono što mora postići, bez obzira na to kako Bog djeluje ili živi. Jedino Sâm Bog čovjeku može postavljati zahtjeve, odnosno jedino Sâm Bog ima pravo čovjeku postavljati zahtjeve. Čovjek ne bi trebao imati izbora i trebao bi se samo do kraja podčiniti i praktično djelovati; to je smisao koji čovjek treba posjedovati. Kad je djelo koje treba obaviti Sâm Bog dovršeno, od čovjeka se zahtijeva da to djelo iskusi korak po korak. Ako na kraju, kad cjelokupno Božje upravljanje bude završeno, čovjek još uvijek ne bude učinio ono što Bog od njega zahtijeva, onda treba biti kažnjen. Ako čovjek ne ispunjava Božje zahtjeve, to je zbog njegove neposlušnosti; to ne znači da Bog nije dovoljno dobro obavio Svoje djelo. Svi oni koji Božje riječi ne mogu provesti u djelo, koji ne mogu ispuniti Božje zahtjeve i koji ne mogu biti odani i ispuniti svoju dužnost bit će kažnjeni. Ono što danas morate postići nisu dodatni zahtjevi, već čovjekova dužnost, i to ona koju svi ljudi trebaju učiniti. Ako ne možete čak ni svoju dužnost ispuniti ili je obaviti dobro, zar na sebe ne navlačite nevolje? Zar ne koketirate sa smrću? Kako se i dalje možete nadati nekoj budućnosti i dobrim izgledima? Božje se djelo obavlja za dobrobit čovječanstva, a čovjek svoju suradnju nudi radi Božjeg upravljanja. Nakon što Bog učini sve što treba učiniti, od čovjeka se zahtijeva da u svojoj praksi bude bespoštedan i surađuje s Bogom. U Božjem djelu čovjek ne bi trebao štedjeti truda, trebao bi ponuditi svoju vjernost i ne bi se trebao prepuštati brojnim predodžbama niti pasivno sjediti i čekati smrt. Ako se Bog može žrtvovati za čovjeka, zašto onda čovjek ne bi mogao ponuditi svoju odanost Bogu? Ako je Bog prema čovjeku jednodušan, zašto Mu onda čovjek ne bi ponudio malo suradnje? Ako Bog djeluje za dobrobit čovječanstva, zašto onda čovjek ne bi ispunio neku od svojih dužnosti zarad Božjeg upravljanja? Božje djelo daleko je napredovalo, a vi to vidite, ali svejedno ne djelujete, čujete, ali se ne pomičete s mjesta. Neće li takvi ljudi doživjeti propast? Bog je cijelog Sebe već posvetio čovjeku, pa zašto čovjek danas nije sposoban iskreno ispuniti svoju dužnost? Bogu je Njegovo djelo najvažniji prioritet, a djelo Njegova upravljanja od najveće je važnosti. Za čovjeka je, pak, najvažniji prioritet provesti Božje riječi u djelo i ispuniti Božje zahtjeve. To biste svi trebali razumjeti. Riječi koje su vam upućene doprle su do same srži vaše suštine, a Božje je djelo zakoračilo na nepoznat teren. Mnogi ljudi još ne razumiju je li to pravi ili lažni put; oni i dalje čekaju i gledaju, a ne ispunjavaju svoju dužnost. Naprotiv, analiziraju svaku Božju riječ i postupak, usredotočuju se na to što On jede i kako se oblači, a njihove predodžbe postaju sve ozbiljnije. Zar takvi ljudi ne dižu mnogo buke ni oko čega? Kako bi takvi ljudi mogli tragati za Bogom? I kako bi mogli biti oni koji se namjeravaju podčiniti Bogu? Njima odanost i dužnost nisu ni nakraj pameti, već se usredotočuju na to gdje Bog boravi. To je čisti bezobrazluk! Ako je čovjek razumio sve što treba razumjeti i ako je proveo u djelo sve što treba provesti u djelo, Bog će mu zasigurno udijeliti Svoje blagoslove jer to što On od čovjeka zahtijeva je ljudska dužnost i ono što čovjek treba učiniti. Ako čovjek ne može shvatiti ono što bi trebao razumjeti i ako ne može provesti u djelo ono što bi trebao provesti u djelo, čovjek će onda biti kažnjen. Oni koji s Bogom ne surađuju Božji su neprijatelji, oni koji ne prihvaćaju novo djelo tom se djelu protive, čak i ako ne čine ništa što bi mu se jasno protivilo. Svi oni koji ne provode u djelo istinu koju Bog zahtijeva jesu ljudi koji su neposlušni i namjerno se protive Božjim riječima, čak i ako oni posebnu pažnju posvećuju djelu Duha Svetoga. Ljudi koji se ne pokoravaju Božjim riječima i nisu podčinjeni Bogu buntovni su i suprotstavljeni Bogu. Ljudi koji ne ispunjavaju svoju dužnost jesu oni koji ne surađuju s Bogom, a ljudi koji ne surađuju s Bogom jesu oni koji ne prihvaćaju djelo Duha Svetoga.

– Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Božje djelo i čovjekova praksa.

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Povezani sadržaji

Povežite se s nama preko Messengera