Nitko tko je od krvi i mesa ne može izbjeći dan gnjeva

Danas vas opominjem vašeg vlastitog opstanka radi, kako bi Moje djelo nesmetano napredovalo i kako bi se Moje inauguracijsko djelo u čitavom svemiru moglo provoditi prikladnije i savršenije, otkrivajući Moje riječi, vlast, veličanstvo i sud ljudima u svim zemljama i narodima. To što radim među vama početak je Mojeg djelovanja u cijelom svemiru. Iako je sada već vrijeme posljednjih dana, znajte da su „posljednji dani” samo naziv za jedno doba; baš kao i Doba zakona i Doba milosti, odnosi se na doba i označava cijelo doba, a ne posljednjih nekoliko godina ili mjeseci. Ipak, posljednji dani prilično se razlikuju od Doba milosti i Doba zakona. Djelo posljednjih dana ne provodi se u Izraelu, već među neznabošcima; to je pobjeda pred Mojim prijestoljem nad ljudima iz svih naroda i plemena izvan Izraela da bi Moja slava u cijelom svemiru mogla ispuniti kozmos i nebeski svod. To je zato da bih mogao steći veću slavu, da bi sva stvorenja na zemlji mogla prenositi Moju slavu svakom narodu zauvijek kroz naraštaje i da bi sva stvorenja na nebu i na zemlji mogla vidjeti svu slavu koju sam stekao na zemlji. Djelo obavljeno tijekom posljednjih dana djelo je osvajanja. Nisu smjernice za živote svih ljudi na zemlji, već završetak neprolazne, tisućljetne patnje čovječanstva na zemlji. Shodno tome, djelovanje posljednjih dana ne može biti poput nekoliko tisuća godina djelovanja u Izraelu niti može biti poput svega nekoliko godina djelovanja u Judeji koje se nastavilo dva tisućljeća do drugog Božjeg utjelovljenja. Ljudi posljednjih dana susreću se samo s ponovnim javljanjem Otkupitelja u tijelu i primaju osobno djelo i riječi Božje. Neće proći dvije tisuće godina prije nego što se okončaju posljednji dani; oni su kratki, kao i vrijeme kada je Isus djelovao u Doba milosti u Judeji. To je zato što su posljednji dani završetak cijele ere. Oni su kraj i završetak Božjeg plana upravljanja dugog šest tisuća godina i zaključuju životni put patnje čovječanstva. Ne vode cijelo čovječanstvo u novo doba niti dopuštaju nastavak života čovječanstva; to ne bi imalo nikakva značaja za Moj plan upravljanja ni za postojanje čovjeka. Kad bi čovječanstvo ovako nastavilo, prije ili kasnije u cijelosti bi ga prožderao đavao, a one duše koje pripadaju Meni na kraju bi bile uništene njegovim rukama. Moje djelo traje samo šest tisuća godina i obećao sam da ni kontrola zla nad cijelim čovječanstvom neće trajati dulje od šest tisuća godina. Dakle, vrijeme je sada isteklo. Više neću ni nastaviti ni odlagati: tijekom posljednjih dana pobijedit ću Sotonu, vratit ću svu Svoju slavu i povratiti sve duše koje Mi pripadaju na zemlji da bi ojađene duše mogle pobjeći iz mora patnje. Tako će biti zaključeno Moje cjelokupno djelovanje na zemlji. Od ovog dana nadalje nikada se više neću utjeloviti na zemlji i nikada više Moj Duh, koji upravlja svime neće djelovati na zemlji. Na zemlji ću učiniti samo jedno: prepravit ću čovječanstvo, čovječanstvo koje je sveto i koje je Moj vjerni grad na zemlji. Ali znajte da neću uništiti cijeli svijet niti ću uništiti cijelo čovječanstvo. Zadržat ću tu preostalu trećinu – trećinu koja Me voli i koju sam potpuno osvojio i učinit ću da ta trećina bude plodna i da se množi na zemlji, baš kao što su to Izraelci činili pod zakonom, hraneći ih obiljem ovaca i goveda i svim bogatstvima zemlje. To će čovječanstvo ostati sa Mnom zauvijek, ali ono neće biti ovo prljavo današnje čovječanstvo, već čovječanstvo koje je skup svih onih koje sam Ja stekao. Takvo čovječanstvo neće oštetiti, uznemiriti niti opsjednuti Sotona i bit će jedino čovječanstvo koje postoji na zemlji nakon što Ja pobijedim Sotonu. To je čovječanstvo koje sam danas osvojio i koje je zadobilo Moje obećanje. Zato je čovječanstvo koje je pobijeđeno tijekom posljednjih dana čovječanstvo koje će biti pošteđeno i koje će steći Moje vječne blagoslove. To će biti jedini dokaz Moje pobjede nad Sotonom i jedini plijen Moje bitke sa Sotonom. Taj sam ratni plijen izbavio iz Sotonine vladavine i jedini je konkretan oblik i plod Moga plana upravljanja za šest tisuća godina. On potječe iz svakog naroda i vjeroispovijesti, iz svakog mjesta i zemlje širom univerzuma. Različitih su rasa, imaju različite jezike, običaje i boje kože, a rasprostranjeni su po svim nacijama i vjeroispovijestima na svijetu i sa svih krajeva svijeta. Na kraju će se okupiti kako bi formirali kompletno čovječanstvo, skup ljudi koji je nedostižan silama Sotone. Oni među čovječanstvom koje nisam spasio ni osvojio potonut će u tišini u morske dubine i bit će spaljeni Mojim proždirućim plamenom za svu vječnost. Uništit ću ovo staro, krajnje prljavo čovječanstvo kao što sam uništio prvorođene sinove i stoku u Egiptu, ostavljajući samo Izraelce, koji su jeli janjeće meso, pili janjeću krv i obilježili nadvratnike svojih vrata janjećom krvlju. Zar ljudi koje sam osvojio i koji su iz moje obitelji nisu također ljudi koji jedu meso Janjeta koje sam Ja i piju krv Janjeta koje sam Ja i kojima sam Ja podario otkupljenje i obožavaju Me? Zar takve ljude ne prati uvijek Moja slava? Nisu li oni koji su bez Janjećeg mesa, koje sam Ja, već tiho potonuli u morske dubine? Danas Mi se suprotstavljate, a danas su Moje riječi iste kao one koje je Jahve izgovorio sinovima i unucima Izraelovim. Ipak, zbog tvrdoće u dubinama vaših srca nakuplja se Moj gnjev, donoseći više patnje vašem tijelu, više osude vaših grijeha i više gnjeva zbog vaše nepravednosti. Tko bi mogao biti pošteđen na dan Mog gnjeva ako se danas ovako ponašate prema Meni? Čija bi nepravednost mogla izbjeći Moje oči ukora? Čiji bi grijesi mogli izmaći rukama Mene, Svemogućeg? Čiji bi prkos mogao izbjeći sudu Mene, Svemogućeg? Ja, Jahve, ovako govorim vama, potomcima neznabožačkih porodica, a riječi koje vam govorim nadilaze sve izjave Doba zakona i Doba milosti, ali vi ste teži od svih ljudi Egipta. Ne skladištite li Moj gnjev dok Ja spokojno radim? Kako biste mogli pobjeći nepovrijeđeni od dana Mene, Svemogućeg?

Tako sam djelovao i govorio među vama, toliko sam energije i truda uložio, no jeste li vi ikada slušali ono što vam otvoreno govorim? Gdje ste se poklonili Meni, Svemogućem? Zašto se tako ponašate prema meni? Zašto sve što govorite i činite izaziva Moj gnjev? Zašto su vam srca tako tvrda? Jesam li vas ikad povrijedio? Zašto Me samo rastužujete i zabrinjavate? Čekate li da vam svane dan gnjeva Mene, Jahve? Čekate li da vam pošaljem gnjev izazvan vašom neposlušnošću? Nije li sve ono što činim radi vas? Svejedno, uvijek ste se prema Meni, Jahvi, ophodili tako: krali ste žrtve koje su prinijete Meni, odnosili darove s Mojeg oltara kući u vučju jazbinu da nahranite mladunčad i mladunčad mladunaca; ljudi se bore jedni protiv drugih, suočavajući se jedni s drugima ljutitim pogledima, mačevima i kopljima, bacajući riječi Mene, Svemogućeg u nužnik da postanu prljave poput izmeta. Gdje vam je čestitost? Vaše je čovječanstvo postalo zvjerinjak! Vaša srca odavno su se skamenila. Zar ne znate da će vrijeme kada dođe Moj dan gnjeva biti vrijeme kada ću suditi za zlo koje danas činite protiv Mene, Svemogućeg? Mislite li da time što Me na ovaj način zavaravate, bacajući Moje riječi u blato i ne slušajući ih – mislite li da ponašajući se tako iza Mojih leđa možete izbjeći Mojem gnjevnom pogledu? Zar ne znate da ste već bili viđeni očima Mene, Jahve, kada ste ukrali Moje žrtve i žudjeli za Mojim posjedima? Zar ne znate da ste, kada ste ukrali Moje žrtve, to učinili pred oltarom na kojem se prinose žrtve? Kako ste mogli misliti da ste dovoljno pametni da Me tako prevarite? Kako bi se Moj gnjev mogao udaljiti od vaših gnusnih grijeha? Kako bi Moj razjareni bijes mogao prijeći preko vaših zlodjela? Zlo koje činite danas ne nudi vam izlaz, već donosi ukor za vaše sutra; ono izaziva ukor Mene, Svemogućeg, upućen vama. Kako bi vaša zlodjela i zle riječi mogle izbjeći Moj ukor? Kako bi vaše molitve mogle doprijeti do Mojih ušiju? Kako bih mogao otvoriti izlaz vašoj nepravednosti? Kako bih mogao odustati od vaših zlodjela koja Mi prkose? Kako da vam ne odsiječem jezike koji su otrovni kao u guje? Vi Mene ne prizivate radi svoje pravednosti, već nakupljate Moj gnjev kao odgovor na vaše nepravednosti. Kako bih vam mogao oprostiti? U očima Mene, Svemogućeg, vaše su riječi i djela nečisti. Oči Mene, Svemogućeg, vide vašu nepravednost kao neumoljivi ukor. Kako bi Moj pravedni ukor i sud mogli odstupiti od vas? Pošto mi to radite, čineći Me tužnim i gnjevnim, kako bih vas mogao pustiti da pobjegnete iz Mojih ruku i odete od dana kada vas Ja, Jahve, korim i proklinjem? Ne znate li da su sve vaše zle riječi i izjave već doprle do Mojih ušiju? Ne znate li da je vaša nepravednost već ukaljala Moju svetu halju pravednosti? Ne znate li da je vaša neposlušnost već izazvala Moj žestoki bijes? Ne znate li da ste Me već odavno ostavili da kipim i da ste već odavno iscrpili Moje strpljenje? Ne znate li da ste već naudili Mojem tijelu, pretvorivši ga u rite? Trpio sam sve dosad, pa sad oslobađam svoj gnjev jer više nemam razumijevanja za vas. Zar ne znate da su vaša zlodjela već doprla do Mojih očiju i da su Moji vapaji već doprli do ušiju Mojeg Oca? Kako bi vam On mogao dozvoliti da se tako ophodite prema Meni? Nije li sve što činim u vama za vaše dobro? Ipak, tko je među vama više zavolio djelo Mene, Jahve? Bih li mogao biti nevjeran volji Svojeg Oca zato što sam slab i zbog muke koju sam pretrpio? Ne razumijete li Moje srce? Govorim vam kao što vam je Jahve govorio; nisam li vam se toliko posvetio? Iako sam spreman podnijeti svu ovu patnju zarad djela Moga Oca, kako biste mogli biti oslobođeni ukora koji vam donosim kao ishod Moje patnje? Niste li toliko uživali u meni? Danas sam vam darovan od Svoga Oca; zar ne znate da uživate u mnogo većem nego što su Moje izdašne riječi? Zar ne znate da je Moj život zamijenjen za vaše živote i za stvari u kojima uživate? Zar ne znate da je Moj Otac Moj život iskoristio za borbu sa Sotonom i da je istovremeno Moj život darovao vama, omogućavajući vam da primite stostruko i dopuštajući vam da izbjegnete tolika iskušenja? Zar ne znate kako ste samo kroz Moje djelo pošteđeni mnogih iskušenja i brojnih ognjenih ukora? Zar ne znate kako vam Moj Otac jedino zbog Mene dozvoljava da uživate sve dosad? Kako ste danas mogli ostati tako kruti i nepopustljivi, kao da su vam srca zarasla u žuljevima? Kako bi zlo koje ste danas počinili moglo izbjeći dan gnjeva koji će uslijediti nakon Mog odlaska sa zemlje? Kako bih onima koji su tako kruti i nepopustljivi mogao dozvoliti da izbjegnu Jahvin gnjev?

Razmislite o prošlosti: kada je Moj pogled bio srdit, a Moj glas strog prema vama? Kada sam sitničario kad ste vi u pitanju? Kada sam vas nerazumno ukorio? Kada sam vas izravno ukorio? Nije li za dobrobit Mojeg djela da pozivam Oca Svog da vas izbavi od iskušenja? Zašto se ovako ophodite prema Meni? Jesam li ikada upotrijebio svoj autoritet da uništim vaša tijela? Zašto Mi ovako uzvraćate? Nakon što se prema Meni ponašate čas ovako čas onako, niste ni vrući ni hladni, a onda Me pokušavate prevariti i sakriti stvari od Mene, a usta su vam puna pljuvačke nepravednika. Mislite li da vaši jezici mogu prevariti Moj Duh? Mislite li da vaši jezici mogu izbjeći moj gnjev? Mislite li da vaši jezici mogu suditi o mojim, Jahvinim djelima kako god žele? Jesam li ja Bog kojem čovjek sudi? Mogu li dozvoliti malom crvu da me tako huli? Kako bih mogao tako neposlušnim sinovima dati Svoje vječne blagoslove? Vaše riječi i djela odavno su vas razotkrila i osudila. Kada sam razapeo nebesa i stvorio sve stvari, nisam dopustio nijednom stvorenju da sudjeluje kako god želi, a još sam manje dopustio bilo čemu da ometa Moje djelo i Moje upravljanje kako god poželi. Nisam trpio nijednog čovjeka ni predmet; kako bih mogao poštedjeti one koji su okrutni i nehumani prema Meni? Kako bih mogao oprostiti onima koji se suprotstavljaju Mojim riječima? Kako bih mogao poštedjeti one koji Mi nisu poslušni? Zar sudbina čovjeka nije u rukama Mene, Svemogućeg? Kako bih tvoju nepravednost i neposlušnost mogao smatrati svetom? Kako bi tvoji grijesi mogli oskvrnuti Moju svetost? Ne oskvrnjuje me nečistoća nepravednih niti uživam u prinosima nepravednih. Da si odan Meni, Jahvi, bi li mogao uzeti za sebe žrtve s Mojeg oltara? Bi li mogao svojim otrovnim jezikom huliti na Moje sveto ime? Bi li se mogao buniti protiv Mojih riječi na ovaj način? Bi li tretirao Moju slavu i sveto ime kao oruđe kojim služiš Sotoni, zlu? Moj je život predviđen za uživanje svetih. Kako bih mogao dopustiti tebi da se igraš Mojim životom kako god želiš i da ga koristiš kao sredstvo za sukob među vama? Kako ste mogli biti tako bezdušni i s tako malo dobra u tome kako se ophodite prema Meni? Zar ne znate da sam već napisao vaša zlodjela u ovim riječima života? Kako biste mogli izbjeći dan gnjeva kada ukorim Egipat? Kako bih vam mogao dopustiti da Mi se suprotstavljate i da mi tako prkosite opet i iznova? Jasno vam kažem, kada dođe dan, vaš će ukor biti nepodnošljiviji od egipatskog! Kako možete izbjeći Moj dan gnjeva? Iskreno vam kažem: Moje je strpljenje bilo spremno na vaša zlodjela i postoji za vaš ukor toga dana. Niste li vi oni koji će pretrpjeti gnjevni sud kada iscrpim Svoje strpljenje? Zar nije sve u rukama Mene, Svemogućeg? Kako bih vam dopustio da budete ovako neposlušni prema Meni pod nebesima? Vaši će životi biti vrlo teški jer ste sreli Mesiju, za koga je rečeno da će doći, a koji nikada nije došao. Zar vi niste Njegovi neprijatelji? Isus je bio vaš prijatelj, a vi ste neprijatelji Mesije. Zar ne znate da, iako ste Isusovi prijatelji, vaša su zlodjela napunila posude prezrenih? Iako ste vrlo bliski s Jahvom, zar ne znate kako su vaše zle riječi doprle do Jahvinih ušiju i izazvale Njegov gnjev? Kako bi ti On mogao biti blizu i kako ne bi spalio te tvoje posude pune zlodjela? Kako ti ne bi bio neprijatelj?

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Povežite se s nama preko Messengera