Svakodnevne riječi Božje: Utjelovljenje, Odlomak 106

Sama bit Božja drži vlast, no On je u stanju potpuno se pokoriti vlasti koja od Njega potječe. Bilo da je to djelo Duha ili djelo tijela, ona međusobno nisu ni u kakvom sukobu. Duh Božji vlast je nad svim stvorenim. Tijelo s biti Božjom također posjeduje vlast, ali Bog u tijelu može obavljati svako djelo koje je poslušno volji Oca nebeskog. Nijedna osoba to ne može postići niti zamisliti. Sâm Bog je vlast, ali Njegovo se tijelo može pokoriti Njegovoj vlasti. Na to se misli kad se kaže da je „Krist poslušan volji Boga Oca”. Bog je Duh i može izvršiti djelo spasenja, baš kao što Bog može postati čovjek. U svakom slučaju, Sâm Bog obavlja Svoje vlastito djelo; On ne prekida niti se upliće, a još manje obavlja djelo koje je proturječno samo sebi jer je bit djela koje obavljaju Duh i tijelo slična. Bilo da je to Duh ili tijelo, oba rade na ispunjavanju jedne volje i na upravljanju istim djelom. Iako Duh i tijelo imaju dva različita svojstva, biti su im iste; oba imaju bit samoga Boga i identitet samoga Boga. Sâm Bog ne posjeduje elemente neposlušnosti; Njegova je bit dobra. On je izraz sve ljepote i dobrote, kao i sve ljubavi. Čak ni u tijelu Bog ne čini ništa što je neposlušno Bogu Ocu. Čak bi svim srcem bio spreman žrtvovati Svoj život i ne bi izabrao ništa drugo. Bog ne posjeduje elemente samopravednosti i umišljenosti niti uobraženosti i oholosti; u Njemu nema elemenata nepoštenja. Sve što se ogluši o Boga potiče od Sotone; Sotona je izvor sve ružnoće i zla. Čovjek ima osobine slične Sotoni zato što je Sotona čovjeka iskvario i preobrazio. Sotona nije pokvario Krista, stoga On posjeduje samo osobine Boga, a nijednu osobinu Sotone. Bez obzira na to koliko je djelo teško ili tijelo slabo, dok živi u tijelu, Bog nikada neće učiniti ništa što zaustavlja djelo samoga Boga, a još manje će kroz neposlušnost napustiti volju Boga Oca. On bi radije pretrpio tjelesne bolove nego se okrenuo protiv volje Boga Oca; to je baš kao što je Isus rekao u molitvi: „Oče, ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša. Ali ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti.” Ljudi čine vlastite izbore, ali ne i Krist. Iako ima identitet samoga Boga, On i dalje traži volju Boga Oca i ispunjava ono što Mu je povjerio Bog Otac, promatrano s točke gledišta tijela. To je nešto što čovjek ne može postići. Ono što potiče od Sotone ne može imati bit Božju; može imati samo bit koja je neposlušna i opire se Bogu. Ne može u potpunosti poslušati Boga, a još manje je spremno poslušati volju Božju. Svi ljudi osim Krista mogu učiniti ono što se opire Bogu, a nijedan čovjek ne može neposredno poduzeti djelo koje je povjerio Bog; nitko nije u stanju Božje upravljanje smatrati vlastitom dužnošću koju valja izvršiti. Bit Kristova jest u pokoravanju volji Boga Oca; neposlušnost prema Bogu odlika je Sotone. Te su dvije osobine u neskladu, a nitko tko ima osobine Sotone ne može se nazvati Kristom. Čovjek umjesto Boga ne može obaviti Njegovo djelo jer u čovjeku nema nimalo biti Božje. Čovjek djeluje za Boga radi čovjekovih osobnih interesa i izgleda u budućnosti, dok Krist djeluje kako bi vršio volju Boga Oca.

– Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Bit je Kristova u poslušnosti volji Oca nebeskog.

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Povezani sadržaji

Povežite se s nama preko Messengera