Svakodnevne riječi Božje: Razotkrivanje iskvarenosti ljudskog roda, Odlomak 317

29 May 2023

Čovjek oduvijek živi pod plaštem utjecaja tame, držan u ropstvu utjecaja Sotone, nesposoban da pobjegne, a njegova narav, pošto ju je Sotona obradio, postaje sve iskvarenija. Može se reći kako čovjek oduvijek živi sa svojom iskvarenom sotonskom naravi i nije u stanju istinski voljeti Boga. S obzirom na to, ako čovjek želi voljeti Boga, mora mu se oduzeti sve što je Sotonine naravi: samopravednost, umišljenost, oholost, uobraženost i slično. Ako do toga ne dođe, njegova je ljubav nečista ljubav, sotonska ljubav. To je ljubav koju Bog nikako ne može odobriti. Bez neposrednog usavršavanja, obračunavanja, slamanja, podrezivanja, ispravljanja, korenja i pročišćavanja Duha Svetog nitko nije u stanju zaista voljeti Boga. Kažeš li da dio tvoje naravi predstavlja Boga i da si zato u stanju zaista voljeti Boga, onda su tvoje riječi ohole, a to što govoriš je nečuveno. Takvi su ljudi arkanđeli! Urođena priroda čovjeka nije u stanju izravno predstavljati Boga. On mora odbaciti svoju urođenu prirodu kroz Božje usavršavanje i tek tada, samo brigom o Božjoj volji, ispunjavanjem Božjih namjera i podčinjavanjem djelovanju Duha Svetog Bog može odobriti ono što čovjek proživljava. Nitko tko živi u tijelu ne može neposredno predstavljati Boga, osim ako nije čovjek kojeg koristi Duh Sveti. Međutim, čak se ni za takvog čovjeka ne može reći kako njegova narav i ono što proživljava u potpunosti očituju Boga. Može se reći samo kako Duh Sveti upravlja onime što on proživljava. Narav takvog čovjeka ne može predstavljati Boga.

Iako je Bog odredio čovječju narav – to je nesumnjivo i može se smatrati pozitivnim – tu je narav obradio Sotona i tako je cjelokupna čovjekova narav zapravo Sotonina narav. Neki tvrde kako je u Božjoj naravi biti iskren u djelovanju i da se to ispoljava u njima, da je i njihov karakter takav te da njihova narav predstavlja Boga. Kakvi su to ljudi? Je li iskvarena sotonska narav u stanju predstavljati Boga? Tko god izjavi kako njegova narav predstavlja Boga, huli na Boga i vrijeđa Duha Svetoga! Način na koji Duh Sveti djeluje pokazuje da je Božje djelo na Zemlji isključivo djelo osvajanja. Kao takvo, mnoge je iskvarene sotonske naravi čovjeka tek potrebno očistiti, a ono što čovjek očituje jest i dalje Sotonina slika, to je ono za što čovjek vjeruje da je dobro i to predstavlja djela čovjekova tijela. Točnije, predstavlja Sotonu i nikako ne može predstavljati Boga. Čak i ako netko već voli Boga do te mjere da može uživati u životu raja na Zemlji, u stanju je dati izjave poput: „O Bože! Beskrajno Te volim” i dostigao je najvišu razinu, ipak se ne može reći kako proživljava Boga ili predstavlja Boga jer je čovjekova suština različita od Božje suštine i čovjek nikada ne može proživjeti Boga, a još manje postati Bog. Ono što je Duh Sveti dao čovjeku da proživi samo je u skladu s onime što Bog traži od čovjeka.

Sva Sotonina djela i činjenja ispoljavaju se u čovjeku. Danas su sva ljudska djela i činjenja izraz Sotone i stoga ne mogu predstavljati Boga. Čovjek je otjelotvorenje Sotone, a čovječja narav nije u stanju predstavljati Božju narav. Neki ljudi imaju dobar karakter. Bog može donekle djelovati kroz karakter takvih ljudi, a Duh Sveti usmjerava njihovo djelovanje. Ipak, njihova narav nije u stanju predstavljati Boga. Djelovanje koje Bog sprovodi na njima samo je djelovanje na ono što u njima već postoji i nadogradnja toga. Bilo da se radi o prorocima iz prošlih vjekova ili o onima koje je Bog koristio, nitko ga ne može izravno predstavljati. Ljudi zavole Boga samo pod pritiskom okolnosti, a nitko ne teži tome da surađuje svojom voljom. Što je tu pozitivno? Sve što izravno dolazi od Boga jest pozitivno. Sotona je, međutim, obradio ljudsku narav i ona ne može predstavljati Boga. Samo ljubav, spremnost na patnju, pravednost, pokornost, skromnost i skrivenost utjelovljenog Boga izravno predstavljaju Boga. To je zato što kad je On došao, došao je bez grešne prirode i došao je izravno od Boga, a Sotona ga nije obradio. Isus je samo nalik grešnom tijelu i ne predstavlja grijeh. Zbog toga Njegovi postupci, djela i riječi do vremena prije dovršetka Njegova djelovanja raspećem na križ (uključujući trenutak raspeća) izravno predstavljaju Boga. Isusov primjer dovoljan je dokaz da nitko tko ima grešnu prirodu ne može predstavljati Boga i da čovjekov grijeh predstavlja Sotonu. Drugim riječima, grijeh ne predstavlja Boga, a Bog je bezgrešan. Čak se i za djelovanje Duha Svetog u čovjeku može reći samo da ga je usmjerio Duh Sveti, a ne da ga je čovjek učinio u ime Boga. Ali, što se čovjeka tiče, ni njegov grijeh, ni njegova narav ne predstavljaju Boga. Promatrajući djelovanje Duha Svetog na čovjeku od prošlosti do danas, vidi se da je sve što čovjek proživljava posljedica djelovanja Duha Svetog. Vrlo je malo onih koji su u stanju proživjeti u skladu s istinom nakon što se Duh Sveti s njima obračuna i ispravi ih. Drugim riječima, prisutno je samo djelovanje Duha Svetog, a suradnja čovjeka izostaje. Je li ti to sad jasno? S obzirom na to, kako ćeš učiniti sve što možeš da bi surađivao s Njim i ispunio svoju dužnost kada djeluje Duh Sveti?

– Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Iskvaren čovjek nije u stanju predstavljati Boga.

Pogledajte dodatne sadržaje

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Leave a Reply

Podijeli

Otkaži

Povežite se s nama preko Messengera