Djelo Duha Svetoga i djelo Sotone

Kako netko počne shvaćati pojedinosti duha? Kako Duh Sveti djeluje u čovjeku? Kako Sotona djeluje u čovjeku? Kako zli duhovi djeluju u čovjeku? Kako se to očituje? Kada ti se nešto dogodi, dolazi li to od Duha Svetoga i treba li to poslušati ili to odbaciti? U stvarnoj ljudskoj primjeni mnogo toga proizlazi iz ljudske volje za koju ljudi uvijek vjeruju da potječe od Duha Svetoga. Neke stvari potječu od zlih duhova, ali ljudi ipak vjeruju kako su došle od Duha Svetoga, a ponekad Duh Sveti iznutra usmjerava ljude, a oni se ipak boje da to usmjeravanje dolazi od Sotone pa se ne usuđuju poslušati, dok je zapravo prosvjećenje Duha Svetoga to koje ih usmjerava. Prema tome, ako čovjek ne vježba razlučivanje, nema načina to praktično doživjeti; ako nema razlučivanja, nema ni načina za doživljavanje života. Kako Duh Sveti djeluje? Kako zli duhovi djeluju? Što proizlazi iz čovjekove volje? A što se rađa iz usmjeravanja i prosvjećenja Duha Svetoga? Ako dokučiš obrasce po kojima Duh Sveti djeluje u čovjeku, onda ćeš u svojoj svakodnevici i tijekom svojih praktičnih iskustava biti u stanju proširivati svoje znanje i uviđati razlike; počet ćeš spoznavati Boga, bit ćeš u stanju razumjeti i prepoznati Sotonu; nećeš biti zbunjen ni u poslušnosti ni u svojem traganju i bit ćeš netko čije su misli čiste, netko tko je poslušan djelu Duha Svetoga.

Djelo Duha Svetoga oblik je učinkovitog usmjeravanja i pozitivnog prosvjećenja. Ono ljudima ne dopušta pasivnost. Donosi im utjehu, daje im vjeru i odlučnost i podržava ih u težnji k tome da ih Bog usavršava. Kada Duh Sveti djeluje, ljudi mogu u to aktivno ući; nisu pasivni, niti su na to primorani, već djeluju pokrenuti vlastitom inicijativom. Kada Duh Sveti djeluje, ljudi su radosni i spremni, voljni su biti poslušni i radosno se pokoriti. Iako su bolni i krhki iznutra, odlučni su surađivati; rado trpe, u stanju su biti poslušni, neukaljani su ljudskom voljom, čovjekovim načinom razmišljanja i zasigurno su neukaljani ljudskim željama i pobudama. Kada ljudi dožive djelo Duha Svetoga, posebno su sveti iznutra. Oni u kojima Duh Sveti djeluje žive ljubav prema Bogu i ljubav prema svojoj braći i sestrama; oni nalaze užitak u stvarima u kojima ih Bog nalazi i gnušaju se stvari kojih se Bog gnuša. Ljudi koje je dotaklo djelo Duha Svetoga imaju normalnu ljudskost, neprestano tragaju za istinom i ljudskost ih odlikuje. Kada Duh Sveti djeluje u ljudima, njihovo stanje postaje sve bolje, a njihova ljudskost postaje sve normalnija i, mada neki njihovi zajednički postupci mogu biti nepromišljeni, motivacija je njihova ispravna, njihov ulazak je pozitivan; oni ne pokušavaju izazvati nered i u njima nema pakosti. Djelovanje Duha Svetoga je normalno i stvarno; Duh Sveti djeluje u čovjeku vodeći se životnim pravilima normalnog čovjeka, a čovjeka prosvjećuje i usmjerava u skladu s težnjama normalnih ljudi. Kada Duh Sveti djeluje u ljudima, On ih vodi i prosvjetljuje u skladu s potrebama koje normalni ljudi imaju. On ih opskrbljuje prema njihovim potrebama, vodi ih i prosvjetljuje na pozitivan način vodeći se onime što im nedostaje i njihovim nedostacima. Djelo Duha Svetoga tu je da ljude u stvarnom životu prosvjetljuje i vodi; samo ako dožive Božje riječi u svakodnevnom životu, u stanju su vidjeti djelo Duha Svetoga. Ako su ljudi u svom svakodnevnom životu pozitivni i imaju normalan duhovni život, onda je djelo Duha Svetoga u njima. U takvom stanju, kada jedu i piju riječi Božje, imaju vjere; kada mole, nadahnuti su; kada istupaju protiv nečega, nisu pasivni; i kako se stvari odvijaju, u stanju su u njima prepoznati lekcije koje Bog zahtijeva da nauče. Nisu pasivni niti slabi, i iako imaju stvarnih poteškoća, voljni su biti poslušni Božjem uređenju.

Što se postiže djelovanjem Duha Svetoga? Možda si nepromišljen i lišen razbora, ali dovoljno je da Duh Sveti djeluje i u tebi će postojati vjera i uvijek ćeš osjećati da Boga ne možeš dovoljno voljeti. Bit ćeš voljan surađivati bez obzira na poteškoće na koje nailaziš. Događat će ti se stvari za koje nećeš biti siguran dolaze li od Boga ili od Sotone, ali bit ćeš u stanju čekati i nećeš biti ni pasivan ni nemaran. Duh Sveti tako normalno djeluje. Kada Duh Sveti djeluje u tebi i dalje se susrećeš sa stvarnim poteškoćama: ponekad ćeš biti doveden do suza, a ponekad će biti stvari koje nećeš biti u stanju prevladati, ali sve je ovo samo faza uobičajenog djelovanja Duha Svetoga. Iako nisi prevladao te poteškoće i mada si tada bio slab i pun pritužbi, nakon toga si i dalje mogao voljeti Boga s apsolutnom vjerom u Njega. Tvoja te pasivnost ne može spriječiti u doživljavanju normalnih iskustava i, ma što drugi ljudi govorili i ma kako te napadali, ti i dalje možeš voljeti Boga. Tijekom molitve stalno imaš osjećaj kako si u prošlosti ostao dužan Bogu i odlučan si udovoljiti Mu i odreći se svojeg tijela kad god se ponovno sretneš s tim. Ovakva snaga ukazuje na to da je djelo Duha Svetoga u tebi. To je normalno stanje djela Duha Svetoga.

Što je djelo koje dolazi od Sotone? U djelu koje dolazi od Sotone vizije u ljudima su nejasne; ljudi su lišeni normalne ljudskosti, iza njihovih postupaka stoje pogrešni motivi i, premda žele voljeti Boga, u sebi stalno nose optužbe, a te optužbe i misli dovode do stalnih nesuglasica unutar njih, ograničavajući ih da rastu u svojim životima i sprečavajući ih da dođu pred Boga u svojem normalnom stanju. Točnije, čim Sotona započne djelovati u ljudima, njihovo srce ne može biti u miru pred Bogom. Takvi ljudi ne znaju što će sa sobom – kada vide ljude kako se okupljaju, žele pobjeći i nisu u stanju zatvoriti oči kada drugi mole. Djelovanje zlih duhova uništava normalan odnos između čovjeka i Boga i remeti prethodne vizije ljudi ili put prethodnog ulaska u život; u svojem srcu nikada se ne mogu približiti Bogu i uvijek se događaju stvari koje ih ometaju i sputavaju. Njihova srca ne mogu pronaći mir, ostaju bez snage voljeti Boga, a duh im tone. Tako se očituje Sotonino djelo. Sotonino djelo očituje se u nesposobnosti obrane vlastitog stava i svjedočenja, uzrokujući da postaješ netko tko je kriv pred Bogom i tko nije vjeran Bogu. Kada se Sotona umiješa, gubiš ljubav i odanost prema Bogu koje nosiš u sebi, lišen si normalnog odnosa s Bogom, ne tragaš za istinom, niti za vlastitim napredovanjem; nazaduješ i postaješ pasivan, ugađaš sebi, ne zauzdavaš širenje grijeha i ne mrziš ga; štoviše, Sotonina umiješanost čini te razvratnim; ona dovodi do toga da Božji doticaj iz tebe iščezne i da se na Boga žališ i suprotstavljaš Mu se što te navodi da propituješ Boga; čak postoji opasnost da napustiš Boga. Sve to dolazi od Sotone.

Kada ti se nešto dogodi u svakodnevnom životu, kako bi trebao razlikovati je li do toga došlo djelovanjem Duha Svetoga ili pak djelovanjem Sotone? Kada su ljudi u normalnom stanju, njihov je duhovni i tjelesni život normalan, a njihovo rasuđivanje normalno je i ispravno. Kada su u ovakvom stanju, općenito se može reći kako to što oni doživljavaju i počinju spoznavati u sebi potječe od dodira Duha Svetoga (stjecanje uvida ili jednostavnog znanja dok jedu i piju riječi Božje ili vjernost u nekim stvarima, ili posjedovanje snage voljeti Boga u nekim stvarima – sve to dolazi od Duha Svetoga). Djelovanje Duha Svetoga u čovjeku posebno je normalno; čovjek nije sposoban to osjetiti i čini mu se kako to dolazi od samog čovjeka iako je u pitanju djelo Duha Svetoga. U svakodnevnom životu Duh Sveti u svakome čini i velika i mala djela, a razlika je samo u mjeri u kojoj to čini. Neki su ljudi dobrog kova i brzo shvaćaju stvari te je prosvjećenje do kojeg u njima dolazi od Duha Svetoga naročito snažno. Međutim, neki su ljudi lošeg kova i potrebno im je više vremena da razumiju stvari, ali ih Duh Sveti dodiruje iznutra pa oni mogu postići vjernost Bogu – Duh Sveti djeluje u svima onima koji traže Boga. Kada se u svakodnevnom životu ljudi ne suprotstavljaju Bogu niti se bune protiv Njega, ne čine stvari koje su u neskladu s Božjim upravljanjem i ne miješaju se u Božje djelo, tada u manjoj ili većoj mjeri Duh Božji djeluje u svakom od njih; On ih dodiruje, prosvjetljuje, daje im vjeru, daje im snagu i potiče ih da preuzmu inicijativu, da ne ljenčare i ne žude za tjelesnim užicima, da sprovode istinu u djelo i čeznu za Božjim riječima. Sve je ovo djelo koje dolazi od Duha Svetoga.

Kada ljudi nisu u normalnom stanju, Duh Sveti ih napušta; u svojem umu, skloni su jadikovanju, motivacija im je pogrešna, lijeni su, prepuštaju se tijelu, a srca im se bune protiv istine. Sve ovo dolazi od Sotone. Kada ljudi nisu u normalnom stanju, kada su mračni iznutra i kada ne rasuđuju normalno, kada ih je napustio Duh Sveti i ne mogu u sebi osjetiti Boga, tada Sotona djeluje u njima. Kada bi ljudi uvijek imali snage u sebi i uvijek voljeli Boga, tada uglavnom stvari koje im se događaju dolaze od Duha Svetoga i, ma koga sreli, taj je susret rezultat Božjeg uređenja. To znači da je, kada si u normalnom stanju, kada se nađeš unutar velikog djela Duha Svetoga, Sotoni nemoguće pokolebati te. Na temelju ovoga može se reći da sve dolazi od Duha Svetoga i, premda imaš pogrešne misli, u stanju si odreći ih se i ne slijediti ih. Sve ovo potječe iz djela Duha Svetoga. U kojim se situacijama Sotona upliće? Sotoni je lako djelovati u tebi kada nisi u normalnom stanju, kada te Bog nije dotakao i kada u tebi ne djeluje, kada si iznutra suh i jalov, kada se moliš Bogu, ali ništa ne razumiješ i kada jedeš i piješ riječi Božje ali nisi prosvijetljen niti osvijetljen. Drugim riječima, kada te je Duh Sveti napustio i ne možeš osjetiti Boga, događaju ti se mnoge stvari koje dolaze kao iskušenje od Sotone. Baš kao što Duh Sveti djeluje, stalno djeluje i Sotona. Duh Sveti dotiče čovjekovu nutrinu dok Sotona istovremeno u čovjeku stvara pometnju. Ipak, djelo Duha Svetoga nadvladava i ljudi koji su u normalnom stanju mogu slaviti; to je pobjeda djela Duha Svetoga nad djelom Sotone. Dok Duh Sveti djeluje u ljudima i dalje postoji iskvarena narav; ipak, tijekom djelovanja Duha Svetoga ljudima je lako otkriti i prepoznati svoje buntovništvo, motive i izvještačenosti. Samo tada ljudi osjete grižnju savjesti i postanu voljni pokajati se. Njihove buntovne i iskvarene naravi postupno se odbacuju unutar Božjeg djela. Djelo Duha Svetoga izuzetno je normalno; dok On djeluje u ljudima oni i dalje imaju nevolje, i dalje plaču, i dalje pate, i dalje su slabi i još uvijek postoji mnogo toga što im nije jasno, ali ipak u ovakvom stanju mogu zaustaviti svoje nazadovanje i mogu voljeti Boga, i pored toga što plaču i što su uznemireni, i dalje mogu slaviti Boga; djelo Duha Svetoga i više je nego normalno, ni djelićem natprirodno. Većina ljudi vjeruje da se, čim Duh Sveti počne djelovati, događaju promjene u stanju ljudi, a stvari koje su za njih suštinske uklanjaju se. Takva uvjerenja su pogrešna. Kada Duh Sveti djeluje u čovjeku, ono pasivno u njemu i dalje postoji, a njegov položaj ostaje nepromijenjen, ali on stječe prosvjetljenje i prosvjećenje Duha Svetoga i tako njegovo stanje postaje proaktivnije, stanja u njemu postaju normalna i on se ubrzano mijenja. Kroz svoja stvarna iskustva ljudi prvenstveno doživljavaju djelovanje Duha Svetoga ili Sotone, a ako ne mogu dokučiti ova stanja i ne razlikuju ih, nije im moguće nešto istinski iskusiti, a o promjeni naravi i da ne govorimo. Zbog toga, da bi se Božje djelovanje moglo doživjeti, ključna je sposobnost prozreti takve stvari; tako će ljudima biti lakše doživjeti ga.

Djelo Duha Svetoga omogućava ljudima pozitivan napredak dok od djela Sotone postanu negativni i nazaduju, bune se protiv Boga i opiru Mu se, gube vjeru u Njega i postaju slabi u vršenju svoje dužnosti. Sve što proizlazi iz prosvjećenja Duha Svetoga sasvim je prirodno; nije ti nametnuto. Ako se tomu predaš, imat ćeš mir; ako pak ne, kasnije ćeš biti ukoren. Kada te Sveti Duh prosvijetli, ni u čemu što činiš nećeš biti ni ometan ni sputavan; bit ćeš oslobođen, primjenjivat ćeš određeni smjer u onome što činiš i ničime nećeš biti ograničen, već ćeš moći postupati prema Božjoj volji. Sotona te kroz svoje djelovanje ometa u mnogim stvarima; čini te bezvoljnim za molitvu, previše lijenim jesti i piti riječi Božje i neraspoloženim prema crkvenom životu, pa te udaljava od duhovnog života. Djelo Duha Svetoga ne ometa tvoj svakodnevni život i ne ometa tvoj normalni duhovni život. Nisi u stanju razaznati mnoge stvari u trenutku kada se dogode, ali nakon nekoliko dana tvoje srce postaje vedrije, a tvoj um bistriji. Počinješ shvaćati duhovne stvari i polako razaznavati je li misao došla od Boga ili od Sotone. Neke stvari te očito tjeraju usprotiviti se Bogu i pobuniti se protiv Njega ili te sprečavaju sprovesti Božje riječi u djelo; sve ovo dolazi od Sotone. Neke stvari nisu očigledne i ne možeš u danom trenutku odrediti što su; kasnije možeš uvidjeti način na koji se očituju i tada ih razaznati. Ako umiješ jasno razaznati koje stvari dolaze od Sotone, a kojima upravlja Duh Sveti, onda nećeš olako zastraniti u onome što proživljavaš. Ponekad, kada nisi u dobrom stanju, naiđu ti izvjesne misli koje te izvuku iz pasivnosti. Ovo pokazuje da čak i kada je tvoje stanje nepovoljno, neke od tvojih misli i dalje mogu dolaziti od Duha Svetoga. Nije riječ o tome da, kada si pasivan, sve misli koje imaš šalje Sotona; ako bi to bilo tako, kada bi mogao prijeći u pozitivno stanje? Kada si neko vrijeme pasivan, Duh Sveti ti daje priliku da se usavršiš; On te dotakne, izvlači te iz tvoje pasivnosti i tvoje stanje prelazi u normalno.

Poznajući što je djelo Duha Svetoga, a što djelo Sotone, možeš ih usporediti s vlastitim stanjem tijekom stjecanja iskustva i sa samim tim iskustvima, i tako će biti mnogo više istina koje se odnose na načelo na kojem se ta iskustva temelje. Razumijevanjem ove istine o načelu bit ćeš u stanju vladati svojim trenutnim stanjem, moći ćeš razlikovati ljude i događaje i nećeš morati ulagati toliko truda da zadobiješ djelovanje Duha Svetoga. Naravno to zavisi od toga je li tvoja motivacija ispravna i od tvoje spremnosti za traganjem i primjenom svega u praksi. Jezik kao što je ovaj – jezik koji se odnosi na načela – trebao bi se odražavati u tvojim iskustvima. Bez njega tvoja iskustva bit će puna Sotonina ometanja i ispraznih saznanja. Ako ne razumiješ kako Duh Sveti djeluje, onda ne razumiješ kako se moliti Bogu niti kako trebaš zakoračiti, a ako ne razumiješ kako Sotona djeluje da prevari i omete ljude, onda ne znaš kako odbaciti Sotonu i kako ostati postojan u svojem svjedočenju. Kako djeluje Sveti Duh i kako postupa Sotona jest ono što ljudi trebaju razumjeti i to je ono što moraju doživjeti kroz ljudsko vjerovanje u Boga.

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Povežite se s nama preko Messengera