Svakodnevne riječi Božje: Ulazak u život, Odlomak 518

23 October 2023

Vjerovanje u Boga i poznavanje Boga odredila su Nebesa i prihvatila zemlja, i danas je – dok traje doba u kojem utjelovljeni Bog osobno obavlja Svoje djelo – pravo vrijeme za spoznaju Boga. Udovoljavanje Bogu postiže se izgradnjom na temelju razumijevanja Božje volje, a da bi se Božja volja razumjela, potrebno je imati neko znanje o Bogu. Ova spoznaja Boga predstavlja viziju koju onaj tko vjeruje u Boga mora imati; to je temelj čovjekove vjere u Boga. U nedostatku ove spoznaje čovjekova vjera u Boga postojala bi u nejasnom stanju, usred prazne teorije. Čak i kad bi odlučili slijediti Boga, takvi ljudi ništa ne bi zadobili. Svi oni koji ne zadobiju ništa u ovom tijeku jesu oni koji će biti izgnani – svi su oni gotovani. Koji god korak Božjeg djela iskusio, trebao bi biti praćen moćnom vizijom. U suprotnom, bilo bi ti teško prihvatiti svaki korak novog djela jer se novo djelo Božje nalazi izvan čovjekove sposobnosti zamišljanja i izvan granica njegova poimanja. Dakle, bez pastira koji će brinuti o čovjeku, bez pastira koji će se uključiti u zajedništvo o viziji, čovjek nije sposoban prihvatiti ovo novo djelo. Ako čovjek ne može primiti vizije, onda ne može primiti ni novo djelo Božje, a ako se čovjek ne može pokoriti Božjem novom djelu, onda neće biti sposoban ni razumjeti Božju volju, pa će njegovo znanje o Bogu biti ravno nuli. Prije nego što čovjek izvrši riječ Božju on mora spoznati riječ Božju; odnosno, on mora razumjeti Božju volju. Samo tako Božja riječ može biti izvršena točno i u skladu s Božjom voljom. To mora posjedovati svatko tko traga za istinom, a to je i proces kroz koji moraju proći svi koji pokušavaju spoznati Boga. Proces spoznaje riječi Božje proces je spoznaje Boga i djela Božjega. Dakle, poznavanje vizija ne odnosi se samo na poznavanje ljudskosti utjelovljenoga Boga, već uključuje i poznavanje riječi i djela Božjeg. Iz riječi Božje ljudi dolaze do razumijevanja Božje volje, a iz djela Božjeg oni dolaze do spoznaje Božje naravi i onog što Bog jest. Vjera u Boga predstavlja prvi korak k spoznaji Boga. Proces napredovanja od ove početne vjere u Boga do najdublje vjere u Njega je proces spoznaje Boga, proces doživljavanja djela Božjega. Ako vjeruješ u Boga samo radi vjerovanja u Boga, a ne kako bi Ga spoznao, onda u tvojoj vjeri nema istine i tvoja vjera ne može postati čista – u to nema sumnje. Ako tijekom procesa u kojem doživljava Božje djelo, čovjek postupno spoznaje Boga, onda će se njegova narav postupno mijenjati i njegova će vjera postajati sve istinitija. Tako će čovjek, kad bude uspješan u svojem vjerovanju u Boga, u potpunosti zadobiti Boga. Bog se toliko potrudio po drugi put utjeloviti i osobno obaviti Svoje djelo da bi Ga čovjek mogao spoznati i vidjeti. Spoznaja Boga je konačni ishod koji treba postići na završetku Božjeg djela; to je posljednji zahtjev koji Bog postavlja ljudskom rodu. On to čini zbog Njegovog konačnog svjedočanstva; On obavlja ovo djelo kako bi se čovjek konačno i u potpunosti okrenuo Njemu. Čovjek može zavoljeti Boga samo ako spozna Boga, a da bi zavolio Boga, mora Ga spoznati. Bez obzira kako traži ili što želi zadobiti, on mora biti u stanju dosegnuti znanje o Bogu. Samo tako čovjek može udovoljiti Božjem srcu. Samo kroz spoznaju Boga čovjek može imati istinsku vjeru u Boga i samo kroz spoznaju Boga on Ga može istinski poštovati i pokoravati mu se. Oni koji ne spoznaju Boga nikad neće dostići istinsku poslušnost i poštovanje prema Njemu. Spoznaja Boga uključuje poznavanje Njegove naravi, razumijevanje Njegove volje i spoznaju onog što On jest. Pa ipak, koji god vid netko spoznao, svaki od njih zahtijeva da čovjek plati cijenu, a zahtijeva i volju za pokoravanjem bez koje Ga nitko ne bi mogao nastaviti slijediti do kraja. Djelo Božje previše je neusklađeno s ljudskim predodžbama. Božja narav i ono što Bog jest preteški su da ih čovjek spozna i sve što Bog kaže i učini čovjeku je odviše neshvatljivo: ako čovjek želi slijediti Boga, a ipak nije voljan pokoriti mu se, onda ništa neće ni dobiti. Od stvaranja svijeta do danas, Bog je učinio mnogo toga što je čovjeku neshvatljivo i teško prihvatljivo i izrekao je mnogo toga što otežava iscjeljenje ljudskih predodžbi. Ali On nikad nije prekinuo Svoje djelo zato što je čovjek imao previše poteškoća; naprotiv, On je nastavio obavljati djelo i govoriti i unatoč tomu što je veliki broj „ratnika” usput pao, On i dalje obavlja Svoje djelo i nastavlja bez prekida birati jednu za drugom skupinu ljudi koji su voljni pokoriti se Njegovom novom djelu. On ne sažalijeva te pale „heroje” već cijeni one koji prihvaćaju Njegovo novo djelo i riječi. Ali koji je cilj ovakvog Njegovog načina obavljanja djela, korak po korak? Zašto uvijek izgoni neke ljude i bira druge? Zašto On uvijek koristi takvu metodu? Cilj Njegova djela je dopustiti čovjeku da Ga spozna i da tako bude zadobiven od Njega. Načelo Njegova djela je rad na onima koji se mogu pokoriti djelu koje On danas obavlja, a ne na onima koji se pokoravaju djelu koje je On obavljao u prošlosti, dok se protive djelu koje obavlja danas. Ovdje leži razlog zašto je On izgnao toliko ljudi.

Učinci lekcije spoznaje Boga ne mogu se postići za jedan ili dva dana: čovjek mora nakupiti iskustva, iskusiti patnju i postići istinsku pokornost. Prije svega, treba početi od djela i riječi Božjih. Imperativ je razumjeti što znanje o Bogu podrazumijeva, kako se to znanje postiže i kako vidjeti Boga u svojim iskustvima. To je ono što svatko mora učiniti kad tek treba spoznati Boga. Nitko ne može dokučiti djelo i riječi Božje odjednom i nitko ne može za kratko vrijeme postići znanje o cijelosti Božjoj. Postoji neophodan iskustveni proces, bez kojeg nitko ne bi mogao spoznati Boga ili Ga iskreno slijediti. Što više djela Bog obavlja, to Ga više čovjek spoznaje. Što je djelo Božje u većoj suprotnosti s ljudskim predodžbama, to se više čovjekova spoznaja o Njemu obnavlja i produbljuje. Ako bi djelo Božje ostalo zauvijek isto i nepromijenjeno, onda čovjek ne bi imao mnogošta znati o Njemu. Od vremena stvaranja pa do danas, ono što je Bog obavio tijekom Doba zakona, tijekom Doba milosti i ono što obavlja tijekom Doba kraljevstva – te vam vizije moraju biti kristalno jasne. Vi morate poznavati djelo Božje.

– Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Samo oni koji spoznaju Boga mogu svjedočiti o Bogu.

Pogledajte dodatne sadržaje

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Ostali videozapisi

Leave a Reply

Podijeli

Otkaži

Povežite se s nama preko Messengera