Svakodnevne riječi Božje: Razotkrivanje iskvarenosti ljudskog roda, Odlomak 337

14 November 2023

Tako sam djelovao i govorio među vama, toliko sam energije i truda uložio, no jeste li vi ikada slušali ono što vam otvoreno govorim? Gdje ste se poklonili Meni, Svemogućem? Zašto se tako ponašate prema meni? Zašto sve što govorite i činite izaziva Moj gnjev? Zašto su vam srca tako tvrda? Jesam li vas ikad povrijedio? Zašto Me samo rastužujete i zabrinjavate? Čekate li da vam svane dan gnjeva Mene, Jahve? Čekate li da vam pošaljem gnjev izazvan vašom neposlušnošću? Nije li sve ono što činim radi vas? Svejedno, uvijek ste se prema Meni, Jahvi, ophodili tako: krali ste žrtve koje su prinijete Meni, odnosili darove s Mojeg oltara kući u vučju jazbinu da nahranite mladunčad i mladunčad mladunaca; ljudi se bore jedni protiv drugih, suočavajući se jedni s drugima ljutitim pogledima, mačevima i kopljima, bacajući riječi Mene, Svemogućeg u nužnik da postanu prljave poput izmeta. Gdje vam je čestitost? Vaše je čovječanstvo postalo zvjerinjak! Vaša srca odavno su se skamenila. Zar ne znate da će vrijeme kada dođe Moj dan gnjeva biti vrijeme kada ću suditi za zlo koje danas činite protiv Mene, Svemogućeg? Mislite li da time što Me na ovaj način zavaravate, bacajući Moje riječi u blato i ne slušajući ih – mislite li da ponašajući se tako iza Mojih leđa možete izbjeći Mojem gnjevnom pogledu? Zar ne znate da ste već bili viđeni očima Mene, Jahve, kada ste ukrali Moje žrtve i žudjeli za Mojim posjedima? Zar ne znate da ste, kada ste ukrali Moje žrtve, to učinili pred oltarom na kojem se prinose žrtve? Kako ste mogli misliti da ste dovoljno pametni da Me tako prevarite? Kako bi se Moj gnjev mogao udaljiti od vaših gnusnih grijeha? Kako bi Moj razjareni bijes mogao prijeći preko vaših zlodjela? Zlo koje činite danas ne nudi vam izlaz, već donosi ukor za vaše sutra; ono izaziva ukor Mene, Svemogućeg, upućen vama. Kako bi vaša zlodjela i zle riječi mogle izbjeći Moj ukor? Kako bi vaše molitve mogle doprijeti do Mojih ušiju? Kako bih mogao otvoriti izlaz vašoj nepravednosti? Kako bih mogao odustati od vaših zlodjela koja Mi prkose? Kako da vam ne odsiječem jezike koji su otrovni kao u guje? Vi Mene ne prizivate radi svoje pravednosti, već nakupljate Moj gnjev kao odgovor na vaše nepravednosti. Kako bih vam mogao oprostiti? U očima Mene, Svemogućeg, vaše su riječi i djela nečisti. Oči Mene, Svemogućeg, vide vašu nepravednost kao neumoljivi ukor. Kako bi Moj pravedni ukor i sud mogli odstupiti od vas? Pošto mi to radite, čineći Me tužnim i gnjevnim, kako bih vas mogao pustiti da pobjegnete iz Mojih ruku i odete od dana kada vas Ja, Jahve, korim i proklinjem? Ne znate li da su sve vaše zle riječi i izjave već doprle do Mojih ušiju? Ne znate li da je vaša nepravednost već ukaljala Moju svetu halju pravednosti? Ne znate li da je vaša neposlušnost već izazvala Moj žestoki bijes? Ne znate li da ste Me već odavno ostavili da kipim i da ste već odavno iscrpili Moje strpljenje? Ne znate li da ste već naudili Mojem tijelu, pretvorivši ga u rite? Trpio sam sve dosad, pa sad oslobađam svoj gnjev jer više nemam razumijevanja za vas. Zar ne znate da su vaša zlodjela već doprla do Mojih očiju i da su Moji vapaji već doprli do ušiju Mojeg Oca? Kako bi vam On mogao dozvoliti da se tako ophodite prema Meni? Nije li sve što činim u vama za vaše dobro? Ipak, tko je među vama više zavolio djelo Mene, Jahve? Bih li mogao biti nevjeran volji Svojeg Oca zato što sam slab i zbog muke koju sam pretrpio? Ne razumijete li Moje srce? Govorim vam kao što vam je Jahve govorio; nisam li vam se toliko posvetio? Iako sam spreman podnijeti svu ovu patnju zarad djela Moga Oca, kako biste mogli biti oslobođeni ukora koji vam donosim kao ishod Moje patnje? Niste li toliko uživali u meni? Danas sam vam darovan od Svoga Oca; zar ne znate da uživate u mnogo većem nego što su Moje izdašne riječi? Zar ne znate da je Moj život zamijenjen za vaše živote i za stvari u kojima uživate? Zar ne znate da je Moj Otac Moj život iskoristio za borbu sa Sotonom i da je istovremeno Moj život darovao vama, omogućavajući vam da primite stostruko i dopuštajući vam da izbjegnete tolika iskušenja? Zar ne znate kako ste samo kroz Moje djelo pošteđeni mnogih iskušenja i brojnih ognjenih ukora? Zar ne znate kako vam Moj Otac jedino zbog Mene dozvoljava da uživate sve dosad? Kako ste danas mogli ostati tako kruti i nepopustljivi, kao da su vam srca zarasla u žuljevima? Kako bi zlo koje ste danas počinili moglo izbjeći dan gnjeva koji će uslijediti nakon Mog odlaska sa zemlje? Kako bih onima koji su tako kruti i nepopustljivi mogao dozvoliti da izbjegnu Jahvin gnjev?

– Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Nitko tko je od krvi i mesa ne može izbjeći dan gnjeva.

Pogledajte dodatne sadržaje

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Ostali videozapisi

Leave a Reply

Podijeli

Otkaži

Povežite se s nama preko Messengera