Svakodnevne riječi Božje: Sud u posljednjim danima, Odlomak 86

17 October 2023

Bog obavlja djelo suda i grdnje kako bi omogućio čovjeku da zadobije znanje o Njemu i kako bi svjedočio o Njemu. Bez Njegova suda o čovjekovoj iskvarenoj naravi čovjek nikako ne bi mogao spoznati Njegovu pravednu narav, koja ne trpi uvredu, niti bi čovjek mogao svoje staro znanje o Bogu pretvoriti u novo. Radi Njegova svjedočenja i radi Njegova upravljanja, On se u javnosti pojavljuje u Svojoj cijelosti, omogućujući tako čovjeku da kroz Njegovo javno pojavljivanje dođe do spoznaje o Bogu, preobrazi se u svojoj naravi i odlučno posvjedoči o Njemu. Preobrazba čovjekove naravi postiže se kroz mnogo različitih vrsta Božjeg djela; bez takvih promjena u njegovoj naravi, čovjek ne bi bio u stanju svjedočiti o Bogu i biti po Božjem srcu. Preobražavanje čovjekove naravi znači da se čovjek oslobodio Sotonina ropstva i utjecaja tame te da je uistinu postao uzor i primjer Božjeg djela, svjedok Božji i onaj koji je po Božjemu srcu. Danas je utjelovljeni Bog došao obaviti Svoje djelo na zemlji i On zahtijeva od čovjeka da stekne znanje o Njemu, poslušnost Njemu, svjedočenje o Njemu, poznavanje Njegovog praktičnog i normalnog djela, pokoravanje svim Njegovim riječima i djelu koji se ne slažu s ljudskim predodžbama te svjedočenje o cjelokupnom djelu koje On obavlja kako bi spasio čovjeka, kao i o svim djelima koje čini kako bi osvojio čovjeka. Oni koji svjedoče o Bogu moraju imati znanje o Bogu; samo je takvo svjedočanstvo točno i istinito i samo takvo svjedočanstvo može osramotiti Sotonu. Bog pomoću Svojeg suda i grdnje, obračunavanja i podrezivanja, one koji su Ga spoznali koristi za svjedočenje o Njemu. On koristi one koje je Sotona iskvario da svjedoče o Njemu, kao i one čija se narav promijenila i koji su time zadobili Njegove blagoslove da svjedoče o Njemu. Njemu ne treba čovjek da Ga hvali riječima niti Mu treba pohvala i svjedočanstvo sljedbenika Sotone, koje On nije spasio. Samo oni koji su spoznali Boga imaju pravo svjedočiti o Njemu i samo oni koji su preobraženi u svojoj naravi imaju pravo svjedočiti o Njemu. Bog neće čovjeku dopustiti da namjerno osramoti Njegovo ime.

– Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Samo oni koji spoznaju Boga mogu svjedočiti o Bogu.

Pogledajte dodatne sadržaje

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Leave a Reply

Podijeli

Otkaži

Povežite se s nama preko Messengera