Svakodnevne riječi Božje: Spoznaja Božjeg djela, Odlomak 142

18 October 2023

Utjelovljeni Bog posljednjih dana došao je ponajviše da bi govorio Svoje riječi, objasnio sve što je potrebno za čovjekov život, ukazao na ono u što čovjek treba ući, pokazao mu djela Božja i Božju mudrost, svemoć i čudesnost. Na mnoge načine na koje Bog govori čovjek uviđa Božju nadmoć, Božju veličinu i, povrh toga, Božju poniznost i skrivenost. Čovjek vidi da je Bog najuzvišeniji, ali da je istodobno ponizan i skriven i može postati najmanji od svih. Neke Njegove riječi izgovorene su neposredno iz perspektive Duha, neke neposredno iz perspektive čovjeka, a neke iz perspektive treće osobe. U tome se vidi da je način Božjeg djelovanja vrlo raznovrstan, a On to čovjeku dopušta vidjeti kroz riječi. Božje djelovanje tijekom posljednjih dana uobičajeno je i stvarno i zato je ta skupina ljudi u posljednjim danima podvrgnuta najvećoj od svih kušnji. Zbog zdravog Božjeg rasuđivanja i stvarnosti Boga svi ljudi prolaze takve kušnje; to što je čovjek zapao u Božje kušnje posljedica je Božjeg zdravog rasuđivanja i stvarnosti Boga. Tijekom Isusovog doba nije bilo ni predodžbi ni kušnji. Pošto je većina djela koje je Isus izvršio bila u skladu s ljudskim predodžbama, ljudi su Ga slijedili bez predodžbe o Njemu. Današnje kušnje najveće su s kojima se čovjek ikad suočio i, kad se kaže da su ovi ljudi izišli iz velike nevolje, upravo je to nevolja na koju se misli. Danas Bog govori da u ovim ljudima pobudi vjeru, ljubav, prihvaćanje patnje i poslušnost. Riječi koje izgovara utjelovljeni Bog posljednjih dana izgovorene su u skladu s prirodom čovjeka i njegovom biti, njegovim ponašanjem i onim u što on danas treba ući. Njegove riječi su i stvarne i uobičajene: On ne govori o sutrašnjici niti se osvrće na ono što je jučer bilo; On govori samo o onome u što danas treba zakoračiti, što treba sprovesti u djelo i razumjeti. Ako bi se tijekom današnjeg dana pojavila osoba koja je u stanju pokazati znake i čudesa, istjerivati demone, iscjeljivati bolesne i činiti mnoga znamenja i ako bi ta osoba za sebe tvrdila da je Isus koji je došao, to bi bila krivotvorina koju su stvorili zli duhovi koji oponašaju Isusa. Upamtite ovo! Bog ne ponavlja isto djelo. Isusova je faza djelovanja već završena i Bog je više nikada neće ponoviti. Djelo Božje je nepomirljivo s čovjekovim predodžbama; na primjer, Stari je zavjet predvidio dolazak Mesije, a rezultat tog proročanstva bio je Isusov dolazak. Pošto se to već dogodilo, bilo bi pogrešno da ponovno dođe neki Mesija. Isus je već jednom došao i bilo bi pogrešno da Isus ovaj put ponovno dođe. Za svako doba postoji jedno ime i svako ime sadrži odlike tog doba. U čovjekovim predodžbama Bog uvijek mora pokazivati znake i čudesa, uvijek mora iscjeljivati bolesne i istjerivati demone i uvijek mora biti baš kao Isus. Ali ovog puta Bog uopće nije takav. Ako bi tijekom posljednjih dana Bog i dalje činio znake i čudesa, ako bi i dalje istjerivao demone i liječio bolesne – ako bi, dakle, činio isto što i Isus – tada bi Bog ponavljao isto djelo pa bi ono Isusovo bilo bez značaja i vrijednosti. Prema tome, Bog izvršava po jednu fazu djelovanja u svakom dobu. Kad je jedna faza Njegovog djelovanja završena, ubrzo je oponašaju zli duhovi, a nakon što Sotona u stopu počne slijediti Boga, Bog mijenja metodu. Čim Bog dovrši neku fazu Svog djelovanja, zli Ga duhovi počinju oponašati. Ovo vam mora biti jasno. Zašto se Božje djelo danas razlikuje od Isusovog? Zašto Bog danas ne pokazuje znake i čudesa, ne istjeruje demone i ne liječi bolesne? Da je Isusovo djelo bilo jednako djelu izvršenom tijekom Doba zakona, bi li On mogao predstavljati Boga iz Doba milosti? Bi li mogao dovršiti djelo raspeća? Da je, kao u Doba zakona, Isus zakoračio u hram i održao šabat, nitko Ga ne bi proganjao i svi bi Ga zdušno prihvatili. Da je bilo tako, bi li On mogao biti razapet? Bi li On mogao dovršiti djelo otkupljenja? Kakvog bi smisla imalo da utjelovljeni Bog posljednjih dana čini znake i čudesa kao što je to činio Isus? Jedino ako Bog izvrši još jedan dio Svojeg djelovanja tijekom posljednjih dana, onaj koji predstavlja dio Njegovog plana upravljanja, čovjek će moći steći dublje znanje o Bogu i tek će se tada moći dovršiti Božji plan upravljanja.

– Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Poznavanje Božjeg djela danas.

Pogledajte dodatne sadržaje

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Podijeli

Otkaži

Povežite se s nama preko Messengera