Svakodnevne riječi Božje: Spoznaja Božjeg djela, Odlomak 172

13 November 2023

Djelo u bujici Duha Svetoga je djelo Duha Svetoga, bilo da predstavlja vlastito Božje djelo ili djelo ljudi koje On koristi. Bit Boga Samoga je Duh, koji se može nazvati Duhom Svetim ili sedmerostruko pojačanim Duhom. Sve u svemu, Oni su Duh Božji, bez obzira na to što je Duh Božji u različitim epohama nazivan različitim imenima. Njihova je bit i dalje jedna. Dakle, djelo Samog Boga je djelo Duha Svetoga, dok je djelo utjelovljenog Boga ništa manje od Duha Svetoga na djelu. Djelo ljudi koje Duh Sveti koristi također je djelo Duha Svetoga. Ipak, Božje djelo je potpuni izraz Duha Svetoga, što je apsolutno točno, dok je djelo ljudi koje Duh Sveti koristi pomiješano s mnogo ljudskih stvari i nije neposredan izraz Duha Svetoga, a kamoli Njegov potpuni izraz. Djelo Duha Svetoga je raznoliko i ničim nije uvjetovano. Djelo Duha Svetoga razlikuje se u različitim ljudima; izražava drugačije biti, a razlikuje se ovisno o epohi, kao i o zemlji. Naravno, iako Duh Sveti djeluje na mnogo različitih načina i prema mnogim načelima, bit tog djela je uvijek drugačija, kako se god obavlja i na kakvim god ljudima; cjelokupno djelo koje se obavlja na različitim ljudima ima svoja načela i u cjelini može predstavljati bit objekata nad kojima se obavlja. To je zato što je djelo Duha Svetoga posve specifično po svojem opsegu i prilično odmjereno. Djelo koje se obavlja u utjelovljenom tijelu nije isto kao djelo koje se provodi na ljudima, a djelo ujedno varira ovisno o tome kakvog je kova osoba na kojoj se obavlja. Djelo koje se obavlja u utjelovljenom tijelu ne obavlja se na ljudima i nije isto kao djelo koje se obavlja na ljudima. Ukratko, bez obzira na način na koji se obavlja, djelo koje se obavlja na različitim objektima nikad nije isto, a načela po kojima On djeluje razlikuju se u skladu sa stanjem i prirodom različitih ljudi na kojima djeluje. Duh Sveti na različite ljude djeluje na temelju njihove urođene biti i ne postavlja im zahtjeve koji bi tu bit nadišli niti na njima obavlja djelo koje bi prekoračilo njihovu urođenu kvalitetu. Stoga, djelovanje Duha Svetoga na čovjeka ljudima omogućuje da vide bit objekta na kojem se to djelo obavlja. Čovjekova se urođena bit ne mijenja; njegova urođena kvaliteta je ograničena. Duh Sveti upotrebljava ljude ili na njima djeluje u skladu s ograničenjima njihove kvalitete kako bi oni od toga imali koristi. Kad Duh Sveti djeluje na ljude koji se koriste, njihovi talenti i urođena kvaliteta nisu sputani, već se oslobađaju. Njihova urođena kvaliteta u službi je tog djela. Može se reći da On koristi čovjekove dijelove koji se mogu upotrijebiti zarad Njegova djela kako bi postigao rezultate u Svojem djelovanju. S druge strane, djelo koje se obavlja u utjelovljenom tijelu izravno izražava djelo Duha i nije razvodnjeno ljudskim umom i mislima; do njega ne mogu doprijeti ni čovjekovi talenti, ni iskustvo, ni urođeno stanje. Sva nebrojena djela Duha Svetoga namijenjena su dobrobiti i izgradnji čovjeka. Međutim, dok je neke ljude moguće usavršiti, drugi ne ispunjavaju uvjete za usavršavanje, što znači da ih je nemoguće usavršiti i jedva da ih je moguće spasiti, stoga će na kraju biti izgnani, iako su možda i imali djelo Duha Svetoga. Drugim riječima, iako djelo Duha Svetoga ima za cilj izgraditi ljude, ne može se reći da će svi oni koji su imali djelo Duha Svetoga biti do kraja usavršeni jer put koji mnogi slijede u svojoj potrazi nije put do savršenstva. Oni imaju samo jednostrano djelo Duha Svetoga, ali ne i subjektivnu ljudsku suradnju ni pravilnu ljudsku težnju. Stoga je djelovanje Duha Svetoga na ovim ljudima u službi onih koji su podvrgnuti usavršavanju. Ljudi ne mogu izravno vidjeti djelo Duha Svetoga niti ga mogu sami izravno dodirnuti. Mogu ga izraziti samo oni koji su obdareni darom djela, što znači da se djelo Duha Svetoga sljedbenicima pruža kroz izraze ljudi.

– Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Božje djelo i čovjekovo djelo.

Pogledajte dodatne sadržaje

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Podijeli

Otkaži

Povežite se s nama preko Messengera