Svakodnevne riječi Božje: Tri etape djela, Odlomak 8

16 October 2023

Djelo Samoga Boga vizija je koju čovjek mora spoznati jer djelo Božje čovjek ne može ostvariti niti ga može posjedovati. Tri etape djela predstavljaju cjelokupnost Božjeg upravljanja i nema veće vizije koju bi čovjek morao spoznati. Ako ne poznaje tu moćnu viziju, čovjeku nije lako spoznati Boga, nije mu lako razumjeti Božju volju i, štoviše, put kojim čovjek ide postajat će sve tegobniji. Bez vizija, čovjek ne bi bio u stanju dogurati ovako daleko. Upravo su vizije čovjeka sačuvale do današnjeg dana i pružile mu najbolju zaštitu. Vaše se znanje ubuduće mora produbljivati i vi morate spoznati cjelokupnost Njegove volje i bit Njegova mudrog djela sačinjenog od tri etape. Samo u tome jest vaš pravi rast. Završna etapa djela ne obavlja se samostalno, već zajedno s prethodne dvije etape čini jednu cjelinu, što znači da cjelokupno djelo spasenja nije moguće dovršiti obavljanjem samo jedne od ukupno tri etape tog djela. Iako ova završna etapa djela može čovjeka spasiti u potpunosti, to ne znači da je dovoljno zasebno obaviti samo tu jednu etapu djela, pri čemu dvije prethodne etape djela nisu neophodne radi spasenja čovjeka od utjecaja Sotone. Nijedna od triju etapa djela ne može se smatrati jedinom vizijom koju čitavo čovječanstvo mora spoznati jer je cjelokupnost djela spasenja sačinjena od tri etape tog djela, a ne od samo jedne od njih. Sve dok djelo spasenja ne bude ostvareno, Božje upravljanje neće se moći izvesti do samog kraja. Božje biće, Njegova narav i Njegova mudrost izraženi su u cjelokupnosti djela spasenja; oni čovjeku nisu razotkriveni na samom početku, već se postupno iskazuju u djelu spasenja. Svaka etapa djela spasenja izražava dio Božje naravi i dio Njegova bića; ni jedna jedina etapa djela ne može sama za sebe neposredno i potpuno izraziti cjelokupnost Božjeg bića. Djelo spasenja, kao takvo, moći će u potpunosti biti privedeno kraju tek nakon što sve tri etape djela budu dovršene, stoga je čovjekova spoznaja cjelokupnosti Boga neodvojiva od triju etapa Božjeg djela. Ono što čovjek dobiva iz jedne etape djela samo je Božja narav, izražena u toj pojedinačnoj etapi Njegova djela. To ne može predstavljati narav i biće koji su izraženi u nekoj od prethodnih ili sljedećih etapa. To je zato što djelo spasenja ljudskog roda ne može biti neposredno okončano tijekom jednog perioda ni samo na jednom mjestu, već se ono postupno produbljuje u skladu sa stupnjem čovjekova razvoja u različitim vremenima i na različitim mjestima. To je djelo koje se odvija u etapama i ne dovršava se u jednoj jedinoj etapi. Prema tome, cjelokupna Božja mudrost kristalizira se kroz tri etape, a ne u samo jednoj pojedinačnoj etapi. Njegovo cjelokupno biće i cjelokupna Njegova mudrost izloženi su u tri etape, pri čemu svaka etapa sadrži Njegovo biće i svaka predstavlja zapis o mudrosti Njegova djela. Čovjek mora poznavati cjelokupnu Božju narav izraženu u te tri etape. To cjelokupno Božje biće najvažnije je za čitavo čovječanstvo, a ako ljudi ne posjeduju ovo znanje dok obožavaju Boga, ne razlikuju se od onih koji obožavaju Budu. Božje djelo među ljudima nije skriveno od čovjeka i svi koji obožavaju Boga morali bi ga poznavati. Budući da je Bog među ljudima obavio tri etape djela spasenja, čovjek mora poznavati izraz onoga što On ima i što jest tijekom triju etapa djela. To je ono što čovjek mora učiniti. Ono što Bog krije od čovjeka jest ono što čovjek nije u stanju postići i ono što čovjek ne smije znati, a ono što Bog pokazuje čovjeku jest ono što čovjek mora znati i što čovjek mora posjedovati. Svaka od triju etapa djela izvodi se na temelju prethodne etape; nijedna etapa ne obavlja se nezavisno, odvojeno od djela spasenja. Unatoč velikim razlikama u dobu i u djelu koje se obavlja, to je, u svojoj srži, i dalje djelo spasenja čovječanstva, a svaka etapa tog djela spasenja dublja je od prethodne.

– Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Poznavanje tri etape Božjeg djela put je k spoznaji Boga.

Pogledajte dodatne sadržaje

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Leave a Reply

Podijeli

Otkaži

Povežite se s nama preko Messengera