Svakodnevne riječi Božje: Tri etape djela, Odlomak 9

16 October 2023

Božje djelo među ljudima nije skriveno od čovjeka i svi koji obožavaju Boga morali bi ga poznavati. Budući da je Bog među ljudima obavio tri etape djela spasenja, čovjek mora poznavati izraz onoga što On ima i što jest tijekom triju etapa djela. To je ono što čovjek mora učiniti. Ono što Bog krije od čovjeka jest ono što čovjek nije u stanju postići i ono što čovjek ne smije znati, a ono što Bog pokazuje čovjeku jest ono što čovjek mora znati i što čovjek mora posjedovati. Svaka od triju etapa djela izvodi se na temelju prethodne etape; nijedna etapa ne obavlja se nezavisno, odvojeno od djela spasenja. Unatoč velikim razlikama u dobu i u djelu koje se obavlja, to je, u svojoj srži, i dalje djelo spasenja čovječanstva, a svaka etapa tog djela spasenja dublja je od prethodne. Svaka etapa djela nastavlja se na temelju prethodne etape, koja time ne biva ukinuta. Bog na taj način u Svojem djelu koje je uvijek novo i nikada staro neprestano izražava one aspekte Svoje naravi koji čovjeku nikada ranije nisu bili iskazani i čovjeku uvijek razotkriva Svoje novo djelo i Svoje novo biće; i, mada stara garda vjernika čini sve što je u njenoj moći ne bi li se tome oduprla i otvoreno se tomu protivi, Bog uvijek obavlja ono novo djelo koje namjerava učiniti. Njegovo se djelo neprestano mijenja i zbog toga uvijek nailazi na čovjekovo protivljenje. Isto tako se i Njegova narav neprestano mijenja, kao i doba u kojem izvršava djelo i oni koji Njegovo djelo primaju. Osim toga, On uvijek obavlja djelo koje nikada ranije nije obavljano, pa čak i ono djelo za koje se čovjeku čini da je u suprotnosti s ranije učinjenim djelima, da je u sukobu s njima. Čovjek je u stanju prihvatiti samo jednu vrstu djela ili jedan način praktičnog djelovanja i teško mu je prihvatiti ona djela, odnosno načine praktičnog djelovanja koji su u neskladu s njima ili na višem stupnju od njih. Duh Sveti, međutim, uvijek obavlja novo djelo, pa se zbog toga javlja skupina za skupinom vjerskih stručnjaka koji se protive novom djelu Božjem. Ti su ljudi postali stručnjaci upravo zbog toga što čovjek uopće ne zna da je Bog uvijek nov i nikad star, što ne zna ništa o principima Božjeg djelovanja i, štoviše, potpuno su mu nepoznati mnogi načini na koje Bog spašava čovjeka. Čovjek je, kao takav, potpuno nesposoban odrediti potiče li to djelo od Duha Svetoga i je li to djelo Boga Samoga. Mnogi se grčevito drže stava prema kojem prihvaćaju samo ono što je u skladu s ranije iskazanim riječima, dok se svemu što se razlikuje od djela obavljenih u prošlosti suprotstavljaju i to odbacuju. Zar se danas svi vi ne pridržavate takvih principa? Tri etape djela spasenja nisu naročito mnogo utjecale na vas, a ima i onih koji vjeruju kako prethodne dvije etape djela predstavljaju breme o kojem, jednostavno, ne moraju ništa znati. Oni smatraju kako te etape nije potrebno javno priopćavati masama i kako ih valja što prije povući da se ljudi ne bi osjećali preopterećeno prethodnim dvjema, od ukupno tri etape djela. Većina ljudi vjeruje da bi obznanjivanje dviju prethodnih etapa djela predstavljalo suvišan korak i da one nisu od pomoći u spoznaji Boga – a tako mislite i vi. Mada danas svi vi vjerujete da je ispravno postupati na ovaj način, doći će dan kada ćete shvatiti značenje Mojeg djela: znajte da Ja ne radim ništa što nema značenje. Budući da vam Ja objavljujem te tri etape djela, one vam moraju biti od koristi; budući da te tri etape djela predstavljaju samu srž cjelokupnog Božjeg upravljanja, one se moraju naći u žarištu svih bića širom svemira. Jednoga dana svi ćete shvatiti važnost ovog djela. Znajte da se vi Božjem djelu protivite, odnosno da današnje djelo odmjeravate na temelju vlastitih predodžbi, zato što ne poznajete principe Božjeg djela i zato što se prema djelu Duha Svetoga odnosite brzopleto. Vaše protivljenje Bogu i ometanje djela Duha Svetoga uzrokovano je vašim predodžbama i urođenom ohološću. Njihov uzrok nije u tome što je Božje djelo pogrešno, već u tome što ste po svojoj prirodi neposlušni. Nakon što pronađu svoju vjeru u Boga, neki ljudi čak ne mogu sa sigurnošću reći odakle potiče čovjek, ali se zato ipak usuđuju držati javne govore u kojima ocjenjuju što je u djelu Duha Svetoga točno, a što pogrešno. Oni čak drže predavanja apostolima koji posjeduju novo djelo Duha Svetoga, uzgred komentirajući i govoreći ono što ne treba; njihova je ljudskost preniska i u njima nema ni trunke razuma. Zar neće doći dan kada će takvi ljudi biti odbačeni djelom Duha Svetoga i spaljeni paklenim ognjem? Oni ne poznaju Božje djelo, već kritiziraju to djelo i uz to pokušavaju Boga podučiti kako djelovati. Kako bi tako nerazumni ljudi uopće mogli spoznati Boga? Čovjek Boga spoznaje kroz proces traganja i doživljavanja; ne spoznaje čovjek Boga kroz prosvjećenje Duha Svetoga tako što Ga kritizira kad god mu se prohtije. Što je znanje ljudi o Bogu preciznije, to Mu se oni manje protive. I obrnuto, što ljudi manje znaju o Bogu, veća je vjerojatnost da će Mu se suprotstavljati. Tvoje predodžbe, tvoja stara priroda i tvoja ljudskost, karakter i moralni pogledi predstavljaju kapital kojim se opireš Bogu, a što su tvoje moralne norme iskvarenije, tvoje odlike odvratnije i tvoja ljudskost niža, to si veći neprijatelj Božji. Oni koji imaju snažne predodžbe i samopravednu narav još su veći neprijatelji utjelovljenog Boga; takvi su ljudi antikristi. Ako tvoje predodžbe ne budu ispravljene, uvijek će biti protivne Bogu; nikada nećeš biti u skladu s Bogom i uvijek ćeš biti odvojen od Njega.

– Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Poznavanje tri etape Božjeg djela put je k spoznaji Boga.

Pogledajte dodatne sadržaje

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Leave a Reply

Podijeli

Otkaži

Povežite se s nama preko Messengera