Svakodnevne riječi Božje: Tri etape djela, Odlomak 38

17 June 2023

U ono je vrijeme Isusovo djelo bilo djelo otkupljenja cijelog čovječanstva. Grijesi svih koji su vjerovali u Njega bivali su oprošteni; sve dok si vjerovao u Njega, On bi te otkupljivao; ako si vjerovao u Njega, nisi više bio grešan, već si bivao oslobođen grijeha. To je značilo biti spašen i biti opravdan vjerom. Ipak, u onima koji su vjerovali ostajalo je nešto buntovno, nešto što se suprotstavljalo Bogu i što je još trebalo polako uklanjati. Spasenje nije značilo da je Isus potpuno zadobio čovjeka, već da čovjek više nije grešan, da su mu grijesi oprošteni. Ako si vjerovao, nikada više nisi mogao biti grešan. U to je vrijeme Isus činio mnoga djela koja su Njegovim učenicima bila neshvatljiva i govorio mnogo toga što ljudi nisu razumjeli. To je zato što On u to vrijeme nije davao nikakva objašnjenja. Tako je, nekoliko godina nakon što je On otišao, Matej izradio Isusovo rodoslovlje, a drugi su također učinili mnogo toga što je bilo po volji čovjeka. Isus nije došao da bi usavršio i zadobio čovjeka, već da bi obavio jednu fazu djela: donošenje evanđelja o kraljevstvu nebeskom i dovršavanje djela raspeća. Stoga je, čim je Isus razapet, Njegovo djelo u potpunosti dovršeno. Ali u trenutačnoj fazi – djelu osvajanja – mora se govoriti više riječi, uraditi više djela i mora postojati mnogo postupaka. Također moraju biti otkrivene tajne Isusovog i Jahvinog djela da bi svi ljudi mogli vjerovati s razumijevanjem i jasnoćom jer ovo je djelo posljednjih dana, a posljednji dani predstavljaju kraj Božjeg djela, vrijeme njegovog završetka. Ova faza djela razjasnit će ti Jahvin zakon i Isusovo otkupljenje i vrši se prvenstveno da bi ti razumio cjelokupno djelo Božjeg šest-tisućljetnog plana upravljanja i da bi cijenio cijeli značaj ovog plana i njegovu bit i da bi razumio svrhu cjelokupnog djela koje je Isus učinio i riječi koje je govorio, pa čak i svoje slijepo vjerovanje i obožavanje Biblije. Sve će ti ovo omogućiti da sve to u potpunosti shvatiš. Razumjet ćeš i djelo koje je učinio Isus i današnje Božje djelo; razumjet ćeš i vidjeti svu istinu, život i put. Zašto je Isus otišao u fazi djela koje je činio, a da djelo nije zaključeno? Zato što faza Isusovog djela nije bila završnica. Kada je prikovan na križ i Njegove riječi su završile; nakon Njegovog raspeća, Njegovo djelo je potpuno dovršeno. Sadašnja faza je drugačija: tek nakon što riječi budu do kraja izgovorene i cjelokupno Božje djelo bude zaključeno, Njegovo djelo će biti završeno. Tijekom Isusove faze djela mnoge su riječi ostale neizrečene ili nisu bile sasvim jasno izražene. Međutim, Isus nije mario za to što je rekao ili nije rekao jer Njegova služba nije bila služba riječi, stoga je, nakon što je bio prikovan na križ, otišao. Ta faza djela uglavnom je bila radi raspeća i razlikovala se od današnje faze. Današnja faza djela vrši se prvenstveno radi dovršetka, razjašnjenja i privođenja cjelokupnog djela kraju. Ako riječi ne budu izgovorene do samog kraja, bit će nemoguće završiti ovo djelo jer se u ovoj fazi cjelokupno djelo privodi kraju i završava s pomoću riječi. U ono je vrijeme Isus učinio mnoga djela koja su čovjeku bila neshvatljiva. Otišao je tiho, a danas još uvijek ima mnogo onih koji ne razumiju Njegove riječi i čije je shvaćanje pogrešno, ali koji ipak veruju da je ono ispravno i ne znaju da nisu u pravu. Posljednja će faza Božje djelo privesti samom kraju i osigurati njegovo zaključenje. Svi će shvatiti i spoznati Božji plan upravljanja. Predodžbe unutar čovjeka, njegove namjere, njegovo pogrešno i apsurdno shvaćanje, njegove predodžbe o Jahvinom i Isusovom djelu, njegovi pogledi na neznabošce i ostala odstupanja i pogreške bit će ispravljene. I čovjek će razumjeti sve ispravne putove života, cjelokupno djelo Božje i svu istinu. Kada se to dogodi, ova će se faza djela završiti. Jahvino djelo bilo je stvaranje svijeta, to je bio početak; ova faza kraj je djela i njegov zaključak. U početku je Božje djelo izvršeno među izabranima u Izraelu i bio je to početak nove epohe na najsvetijem od svih mjesta. Posljednja faza djela vrši se u najnečistijoj od svih zemalja da bi se svijetu sudilo i da bi se to doba privelo kraju. U prvoj je fazi Božje djelo učinjeno na najsvjetlijem od svih mjesta, a poslednja faza vrši se na najmračnijem od svih mjesta i ta će tama biti otjerana, svjetlo će doći i svi će ljudi biti osvojeni. Kada ljudi iz ovog najnečistijeg i najmračnijeg mjesta budu osvojeni i kada cijelo stanovništvo prizna da postoji Bog, koji je pravi Bog, i kada svaka osoba bude potpuno uvjerena, tada će se ta činjenica koristiti za izvršenje djela osvajanja diljem unverzuma. Ova je faza djela simbolična: jednom kada se djelo ovog doba završi, tada će i djelo šest-tisućljetnog plana upravljanja biti u potpunosti završeno. Jednom kada budu osvojeni oni koji žive na najmračnijem od svih mjesta, podrazumijeva se da će tako biti i na svim drugim mjestima. Djelo osvajanja, kao takvo, samo u Kini nosi značajnu simboliku. Kina je oličenje svih sila tame, a kineski narod predstavlja sve one koji su tjelesni, Sotonini, koji su od krvi i mesa. Kinezi su narod koji je veliki crveni zmaj najviše iskvario, koji se najviše protivi Bogu, čija ljudskost je na najnižoj razini i najnečistija, i koji stoga predstavlja primjer iskvarenog čovječanstva. To ne znači da druge zemlje nemaju nikakvih problema; čovjekove predodžbe posvuda su iste i, iako narodi ovih zemalja mogu biti dobrog kova, ne poznaju li Boga, sigurno Mu se protive. Zašto su se i Židovi protivili Bogu i prkosili Mu? Zašto su Mu se i Farizeji protivili? Zašto je Juda izdao Isusa? U to vrijeme mnogi učenici nisu poznavali Isusa. Zašto ljudi nakon razapinjanja Isusa i Njegova ustajanja i dalje nisu vjerovali u Njega? Nije li čovjekova neposlušnost posvuda ista? Riječ je samo o tome da je kineski narod uzet za primjer, a kada bude osvojen, postat će model i uzorak i služit će drugima kao mjerilo. Zašto sam uvijek govorio da ste vi dodatak Mojem planu upravljanja? Upravo se kod kineskog naroda iskvarenost, nečistoća, nepravičnost, protivljenje i buntovništvo najpotpunije manifestiraju i razotkrivaju u svim svojim različitim oblicima. S jedne strane, oni su lošeg kova, a s druge, njihov su život i mentalitet zaostali, a njihove navike, društveno okruženje, obitelji u kojima su rođeni – sve je to siromašno i najzaostalije. I njihov status je nizak. Djelo na ovakvome mjestu je simbolično, a nakon što ovo probno djelo u potpunosti izvrši, sljedeće djelo Bog će mnogo lakše izvršiti. Ako se ovaj korak djela može završiti, onda se sljedeće djelo podrazumijeva. Jednom kada ovaj korak djela bude završen, veliki uspjeh bit će u potpunosti postignut, a djelo osvajanja diljem svemira bit će u cijelosti privedeno kraju.

– Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Vizija Božjeg djela (2).

Pogledajte dodatne sadržaje

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Ostali videozapisi

Leave a Reply

Podijeli

Otkaži

Povežite se s nama preko Messengera