Svakodnevne riječi Božje: Tri etape djela, Odlomak 44

20 August 2023

„Jahve” je ime koje sam uzeo tijekom Svojeg djelovanja u Izraelu, a znači Bog Izraelaca (Božjeg izabranog naroda) koji se može sažaliti nad čovjekom, prokleti čovjeka i voditi čovjekov život. Bog koji posjeduje veliku moć i pun je mudrosti. „Isus” je Emanuel, što znači žrtva za grijeh puna ljubavi, puna samilosti i koja otkupljuje čovjeka. On je izvršio djelo Doba milosti i On predstavlja Doba milosti, i može predstavljati samo dio ostvarenja plana upravljanja. Drugim riječima, samo Jahve je Bog izabranog naroda Izraela, Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev, Bog Mojsijev i Bog čitavog izraelskog naroda. Stoga, u sadašnjem dobu, svi Izraelci, kao i židovski narod, štuju Jahvu. Prinose Mu žrtve na oltaru i služe Mu u hramu u svećeničkim odorama. Ono čemu se nadaju jest ponovno pojavljivanje Jahve. Samo je Isus Otkupitelj čovječanstva i On je žrtva za grijeh koja je otkupila grijehe čovječanstva. Naime, ime Isusovo potiče iz Doba milosti i nastalo je zbog djela otkupljenja u Dobu milosti. Ime Isusovo je nastalo da bi se ljudi iz Doba milosti mogli ponovno roditi i biti spašeni te predstavlja posebno ime za otkupljenje čitavog čovječanstva. Dakle, ime Isus predstavlja djelo otkupljenja i označava Doba milosti. Ime Jahve je posebno ime za izraelski narod koji je živio pod zakonom. U svakom dobu i svakoj fazi djela, Moje ime nije neutemeljeno, već ima reprezentativnu važnost: svako ime predstavlja jedno doba. „Jahve” predstavlja Doba zakona i počasno je ime koje je izraelski narod dodijelio Bogu kojem su se klanjali. „Isus” predstavlja Doba milosti i ime je Boga svih onih koji su otkupljeni tijekom Doba milosti. Ako čovjek još uvijek čezne za dolaskom Isusa Spasitelja tijekom posljednjih dana i još uvijek očekuje da On dođe u liku koji je imao u Judeji, onda bi se čitav šest-tisućljetni plan upravljanja prekinuo u Dobu Otkupljenja i ne bi se mogao dalje ostvarivati. Štoviše, posljednji dani nikada ne bi nastupili, a spomenuto doba nikada ne bi bilo okončano. To je zato što se uloga Isusa Spasitelja sastoji samo u otkupljenju i spasenju čovječanstva. Uzeo sam ime Isus samo radi svih grešnika iz Doba milosti, ali to nije ime kojim ću cijelo čovječanstvo dovesti do kraja. Iako imena Jahve, Isus i Mesija predstavljaju Moj Duh, ona samo označavaju različita doba Mojeg plana upravljanja, a ne predstavljaju Mene u potpunosti. Imena kojima Me ljudi na zemlji oslovljavaju ne mogu izraziti Moju cjelokupnu narav i sve što jesam. To su samo različita imena kojima me nazivaju u različitim dobima. Zbog toga, kada nastupi završno doba – doba posljednjih dana – Ja ću ponovo promijeniti ime. Neću se zvati ni Jahve, ni Isus, a ni Mesija – bit ću Sâm Svemogući Bog i pod tim imenom ću cijelo to doba privesti kraju. Nekoć su me zvali Jahve. Zvali su me još i Mesijom, a ljudi su me jedno vrijeme s ljubavlju i štovanjem nazivali Isusom Spasiteljem. Danas, međutim, više nisam ni Jahve ni Isus koje su ljudi poznavali u prošlim vremenima – Ja sam Bog koji se vratio u posljednjim danima, Bog koji će okončati to doba. Ja sam Sâm Bog koji se uzdiže s kraja Zemlje, ispunjen cjelokupnom Svojom naravi i pun autoriteta, časti i slave. Ljudi se nikad nisu bavili Mnome, nikad Me nisu upoznali i uvijek su bili neupućeni u Moju narav. Od stvaranja svijeta do danas, nitko Me nije vidio. To je Bog koji se pojavljuje čovjeku u posljednjim danima, ali je skriven među ljudima. On stanuje među ljudima, istinit i stvaran, kao žarko sunce i ognjeni plamen, ispunjen snagom i prepun vlasti. Nema te osobe niti stvari kojoj se neće suditi po Mojoj riječi, i nema osobe niti stvari koja neće biti ognjem očišćena. Na kraju će svi narodi biti blagoslovljeni zbog Mojih riječi, ali i razbijeni u komade zbog njih. Tako će svi ljudi u posljednjim danima shvatiti da sam ja Spasitelj koji se vratio i da sam Svemogući Bog koji osvaja svo čovječanstvo. I svi će vidjeti da sam nekad bio žrtva za grijeh čovjeka, ali da sam u posljednjim danima postao i plamen sunca koji sve spaljuje, kao i Sunce pravednosti koje sve otkriva. Ovo je Moje djelo u posljednjim danima. Uzeo sam ovo ime i imam ovakvu narav da bi svi ljudi mogli vidjeti da sam ja pravedan Bog, žarko sunce i ognjeni plamen, te da bi se svi klanjali Meni, jedinom istinitom Bogu i da bi mogli vidjeti Moje pravo lice: Ja nisam samo Bog Izraelaca, i nisam samo Otkupitelj; ja sam Bog svih stvorenja na nebesima, zemlji i u morima.

– Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Spasitelj se već vratio na „bijelom oblaku”.

Pogledajte dodatne sadržaje

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Leave a Reply

Podijeli

Otkaži

Povežite se s nama preko Messengera