Svakodnevne riječi Božje: Tri etape djela, Odlomak 45

20 August 2023

Kada bi Spasitelj stigao tijekom posljednjih dana i opet se zvao Isusom, i opet se rodio u Judeji i tamo izvršio Svoje djelo, onda bi time dokazao da sam Ja stvorio samo izraelski narod i samo izraelski narod otkupio, i da nemam nikakve veze s neznabošcima. Zar to onda ne bi osporilo Moje riječi da sam „Ja Gospodin koji je stvorio nebo i zemlju i sve stvari”? Napustio sam Judeju i djelujem među neznabošcima jer Ja nisam samo Bog izraelskog naroda, već Bog svega stvorenoga. Ja se pojavljujem među neznabošcima tijekom posljednjih dana jer nisam samo Jahve, Bog naroda izraelskog, nego, štoviše, zato što sam Stvoritelj svih Mojih izabranika među neznabošcima. Ne samo da sam stvorio Izrael, Egipat i Libanon, nego i sve neznabožačke narode izvan Izraela. Zbog toga sam ja Gospodar svega stvorenoga. Ja sam Izrael koristio samo kao polaznu točku za Svoje djelo, koristio sam Judeju i Galileju kao uporišta za Svoje djelo otkupljenja, a sada koristim neznabožačke narode kao bazu iz koje ću čitavo doba privesti kraju. Završio sam dvije faze djela u Izraelu (ove dvije faze predstavljaju Doba zakona i Doba milosti), dok sam sljedeće dvije faze djela (Doba milosti i Doba kraljevstva) vršio u zemljama van Izraela. Među neznabožačkim narodima izvršit ću djelo osvajanja i tako okončati ovo doba. Ako Me čovjek stalno oslovljava imenom Isus Krist, a pritom ne zna da sam tijekom posljednjih dana otpočeo novo doba i da sam se upustio u novo djelo, i ako čovjek nastavi opsesivno iščekivati dolazak Isusa Spasitelja, onda ću takve nazivati ljudima koji ne vjeruju u Mene – to su ljudi koji Me ne poznaju i njihovo vjerovanje u Mene je lažno. Bi li takvi ljudi mogli svjedočiti o dolasku Isusa Spasitelja s neba? Oni ne čekaju Moj dolazak, već dolazak Kralja Židova. Oni ne čeznu za time da Ja uništim ovaj nečisti stari svijet, nego žude za drugim Isusovim dolaskom, nakon čega će biti otkupljeni. Raduju se što će Isus još jednom otkupiti cijelo čovječanstvo iz ove okaljane i nepravedne zemlje. Kako takvi ljudi mogu postati oni koji dovršavaju Moje djelo u posljednjim danima? Čovjekove želje ne mogu ispuniti Moje želje niti ostvariti Moje djelo, jer čovjek samo obožava i cijeni djelo koje sam već obavio, a uopće nije svjestan da Ja predstavljam Samoga Boga koji je uvijek nov i nikada star. Čovjek samo zna da sam ja Jahve i Isus i ne sluti da sam ja Onaj iz posljednjih dana koji će dovesti čovječanstvo do kraja. Sve za čim čovjek čezne i što zna potječe iz njegovih vlastitih predodžbi i to je samo ono što može vidjeti svojim očima. To nije u skladu s djelom koje činim, već u neskladu s njim. Kad bi se Moje djelo provodilo kako je čovjek zamislio, kada bi se ono završilo? Kada bi čovječanstvo moglo počinuti? I kako bih Ja mogao započeti sedmi dan, subotu? Ja djelujem prema Svojem planu i prema Svojoj svrsi, a ne prema namjerama čovjeka.

– Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Spasitelj se već vratio na „bijelom oblaku”.

Pogledajte dodatne sadržaje

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Leave a Reply

Podijeli

Otkaži

Povežite se s nama preko Messengera