Jedino Krist posljednjih dana može čovjeku dati put vječnog života

Put života nije nešto što bilo tko može posjedovati, niti je nešto što itko može lako dostići. To je zato što život može doći samo od Boga, odnosno, jedino Sam Bog posjeduje suštinu života i jedino Sam Bog posjeduje put života. I tako je jedino Bog izvor života i nepresušni izvor žive vode života. Otkako je stvorio svijet, Bog je učinio mnoga djela uključujući vitalnost života; učinio je mnoga djela koja čovjeku donose život i platio visoku cijenu kako bi čovjek mogao dobiti život. Ovo je zato što je Sam Bog vječni život i Sam Bog je način na koji je čovjek uskrsnuo. Bog nikada nije odsutan iz čovjekova srca i On uvijek živi među ljudima. On je pokretačka sila čovjekova života, korijen ljudskog postojanja i vrijedan polog za čovjekovo postojanje nakon rođenja. On čini da se čovjek iznova rodi i omogućava mu istrajno živjeti u svakoj svojoj ulozi. Zahvaljujući Njegovoj snazi i Njegovoj neprolaznoj životnoj sili, čovjek je živio iz naraštaja u naraštaj i za to vrijeme je snaga Božjeg života bila oslonac čovjekovom postojanju i Bog je platio cijenu koju nijedan običan čovjek nikada nije platio. Božja životna sila može prevladati nad bilo kojom moći; štoviše, ona nadilazi svaku moć. Njegov život je vječan, Njegova moć je izuzetna, a Njegovu životnu silu ne može nadvladati nijedno stvoreno biće ili neprijateljska snaga. Božja životna sila postoji i sija svojim blistavim sjajem bez obzira na vrijeme i mjesto. Nebo i zemlja mogu pretrpjeti velike promjene, ali Božji život je zauvijek isti. Sve će proći, ali Božji život će i dalje ostati, jer je Bog izvor postojanja svih stvari i korijen njihovog postojanja. Čovjekov život potječe od Boga, nebo postoji zbog Boga, a postojanje zemlje proizlazi iz snage Božjeg života. Nijedan predmet koji posjeduje vitalnost ne može nadići Božju vrhovnu vlast i ništa što ima snagu ne može izbjeći domašaj Božjeg autoriteta. Na taj način, svatko, tko god on bio, mora se pokoriti Božjoj vlasti, svi moraju živjeti pod Božjom zapovijedi i nitko ne može pobjeći iz Njegovih ruku.

Možda ti sada želiš steći život ili možda želiš steći istinu. U svakom slučaju, želiš pronaći Boga, pronaći Boga na kojeg se možeš osloniti i koji ti može podariti vječni život. Ako želiš steći vječni život, prvo moraš razumjeti izvor vječnog života i znati gdje je Bog. Već sam rekao kako je samo Bog nepromjenljivi život i kako samo Bog posjeduje put života. Pošto je Bog nepromjenjiv život, On je, dakle, vječni život; pošto je samo Bog put života, Sam Bog je, dakle, put vječnog života. Stoga bi prvo trebalo razumjeti gdje je Bog i kako steći ovaj put vječnog života. Hajde da se sada zajedno pozabavimo svakim od ova dva pitanja zasebno.

Ako istinski želiš steći put vječnog života i ako si nezaustavljiv u potrazi za njim, najprije odgovori na ovo pitanje: gdje je Bog danas? Možda bi odgovorio: „Bog živi na nebu, naravno – neće živjeti u tvojem domu, zar ne?” Možda bi rekao kako je očigledno da Bog živi među svim stvarima. Ili bi rekao kako Bog živi u srcu svake osobe ili kako je Bog u duhovnom svijetu. Ne poričem ništa od ovoga, ali moram razjasniti ovo pitanje. Nije u potpunosti ispravno reći da Bog živi u čovjekovu srcu, ali nije ni sasvim pogrešno. To je zato što, među onima koji vjeruju u Boga, ima onih čije je vjerovanje istinito i onih čije je vjerovanje lažno, onih koje Bog odobrava, i koje ne odobrava, onih koji su Mu po volji i onih koje On prezire, a postoje i oni koje On savršenima čini i oni koje protjeruje. I zato kažem da Bog živi u srcu tek nekolicine ljudi i da su to ljudi koji nesumnjivo istinski vjeruju u Boga, oni koji imaju Njegovo odobrenje, koji su Mu po volji i koje On čini savršenima. Oni su ti koje Bog vodi. Pošto ih Bog vodi, to su ljudi koji su već čuli i vidjeli Božji put vječnog života. Oni čije je vjerovanje u Boga lažno, oni koje Bog ne odobrava, oni koje Bog prezire i koje je Bog protjerao – njih će Bog sigurno odbaciti, sigurno će ostati bez puta u vječni život i sigurno neće doznati gdje je Bog. Za razliku od njih, oni kojima Bog živi u srcu znaju gdje je On. To su ljudi kojima Bog daje put vječnog života i oni su ti koji slijede Boga. Znaš li sad gdje je Bog? Bog je i u čovjekovom srcu i uz čovjeka. On se ne nalazi samo u duhovnom svijetu i iznad svih stvari, već još više na zemlji na kojoj postoji čovjek. I tako je dolazak posljednjih dana donio Božje djelo na novo područje. Bog ima vrhovnu vlast nad svim stvarima i On je čovjekov oslonac u srcu i, štoviše, On postoji među ljudima. Samo na ovaj način On može donijeti čovječanstvu put života i čovjeka izvesti na put života. Bog je došao na zemlju i živi među ljudima kako bi čovjek mogao steći put života i kako bi čovjek mogao postojati. Istovremeno, Bog također upravlja svim stvarima kako bi olakšao suradnju s upravljanjem koje vrši među ljudima. I zato, ako priznaješ samo doktrinu po kojoj se Bog nalazi na nebu i u čovjekovom srcu, ali ne priznaješ istinu da Bog postoji među ljudima, nikada nećeš steći život i nikada nećeš steći put istine.

Sam Bog je život i istina, a Njegovi život i istina postoje paralelno. Oni koji nisu u stanju steći istinu nikada neće dobiti život. Bez usmjeravanja, podrške i pružanja istine, dobit ćeš samo slova, doktrine i, povrh svega, smrt. Božji život je sveprisutan, a Njegovi istina i život postoje paralelno. Ako ne možeš pronaći izvor istine, nećeš dobiti hranu života; ako ne možeš steći život, zasigurno nećeš imati istinu, i tako će pored uobrazilja i predodžbi tvoje cjelokupno tijelo biti ništa do tvoje meso – tvoje smrdljivo meso. Znaj da se riječi iz knjiga ne računaju kao život, da se povijesni zapisi ne mogu obožavati kao istina i da propisi iz prošlosti ne mogu poslužiti kao svjedočanstvo o riječima koje Bog sada izgovara. Samo ono što Bog izrazi kada bude došao na zemlju i živio među ljudima jest istina, život, Božja volja i Njegov trenutni način djelovanja. Ako svjedočanstva o riječima koje je Bog izgovorio tijekom prošlih vjekova primjenjuješ na današnjicu, to te čini arheologom i najbolje kako možeš biti opisan je kao stručnjak za povijesnu baštinu. To je zbog toga što uvijek vjeruješ u tragove djela koje je Bog učinio u prošlim vremenima, vjeruješ samo u Božju sjenu koja je ostala iz vremena kada je On ranije djelovao među ljudima i vjeruješ samo u put koji je Bog dao svojim sljedbenicima u ranijim vremenima. Ne vjeruješ u pravac Božjeg djela danas, ne vjeruješ u današnju slavnu Božju pojavu i ne vjeruješ u put istine koju je Bog sada izrazio. Dakle, neporecivo je da si sanjar koji je u potpunosti van dodira sa stvarnošću. Ako se još uvijek držiš riječi koje ne mogu čovjeku donijeti život, onda si beznadan komad mrtva drveta[a], jer si odveć konzervativan, odveć neumoljiv i odveć se opireš razumu!

Bog koji se utjelovio naziva se Krist, a Krist koji može ljudima pružiti istinu naziva se Bog. U tome nema ničeg pretjeranog, jer On posjeduje Božju suštinu, Božju narav i mudrost u Svojem djelu, koje su čovjeku nedostižne. Oni koji sebe nazivaju Kristom, a ne mogu činiti djelo Božje, jesu prevaranti. Krist nije samo očitovanje Boga na zemlji, već je i posebno tijelo koje je Bog preuzeo dok obavlja i dovršava Svoje djelo među ljudima. Ovo tijelo ne može zamijeniti bilo koji čovjek, već je to tijelo koje može na odgovarajući način iznijeti Božje djelo na zemlji, izražavati Božju narav, dobro predstaviti Boga i čovjeku podariti život. Prije ili kasnije, svi će oni koji oponašaju Krista pasti, jer iako tvrde da su Krist, ne posjeduju ništa od Kristove suštine. I zato kažem da čovjek ne može definirati Kristovu autentičnost, već na nju odgovara i o njoj odlučuje Sam Bog. Na ovaj način, ako istinski želiš tražiti put života, moraš prvo priznati da dolaskom na zemlju Bog čini djelo darivanja puta života čovjeku i moraš priznati kako On dolazi za vrijeme posljednjih dana na zemlju da čovjeku podari put života. To nije prošlost; događa se danas.

Krist posljednjih dana donosi život i trajni i vječni put istine. Ova istina je put kojim čovjek stječe život i to je jedini put kojim će čovjek spoznati Boga i biti od Boga odobren. Ako ne tražiš put života koji je omogućio Krist posljednjih dana, nikada nećeš steći Isusovo odobrenje i nikada nećeš biti podoban proći kroz vrata kraljevstva nebeskog, jer si i marioneta i zatočenik povijesti. Oni koji su kontrolirani propisima, slovom i koji su u okovima povijesti, nikada neće moći steći život, niti vječni put života. To je zato što jedino što oni imaju jest mutna voda koje se drže tisućama godina umjesto vode života koja teče s prijestolja. Oni koji nisu opskrbljeni vodom života zauvijek će ostati leševi, Sotonine igračke i sinovi pakla. Kako onda mogu gledati Boga? Ako samo pokušavaš držati se prošlosti, samo pokušavaš održati stvari onakvima kakve jesu dok stojiš u mjestu i ne pokušavaš promijeniti postojeće stanje stvari i odbaciti povijest, nećeš li uvijek biti protiv Boga? Koraci Božjeg djela su ogromni i moćni, poput nadolazećih valova i grmljavine koja odjekuje – pa ipak ti sjediš pasivno čekajući uništenje, držeći se svoje ludosti i ne čineći ništa. Kako te onda mogu smatrati za nekog tko ide stopama Janjeta? Kako možeš opravdati Boga kojeg se držiš kao Boga koji je uvijek nov i nikada star? I kako te riječi iz tvojih požutjelih knjiga mogu prenijeti u novo doba? Kako te mogu povesti da tražiš korake Božjeg djela? I kako te mogu odvesti na nebo? To što držiš u rukama jesu slova koja mogu pružiti samo privremenu utjehu, a ne istine koje mogu dati život. Spisi koje čitaš mogu samo obogatiti tvoj jezik i nisu riječi filozofije koja ti može pomoći da spoznaš ljudski vijek, a još manje staze koje te mogu odvesti do savršenstva. Zar ti ovo neslaganje ne daje razlog za razmišljanje? Zar ne čini da uvidiš otajstva koja sadrži u sebi? Jesi li kadar predati se nebu kako bi sam susreo Boga? Bez Božjeg dolaska, možeš li odvesti sebe na nebo kako bi uživao u obiteljskoj sreći s Bogom? Sanjaš li još uvijek? Predlažem, onda, da prestaneš sanjati i pogledaš tko sada djeluje – pogledaj tko sada čini djelo čovjekovog spasenja tijekom posljednjih dana. Ako ne pogledaš, nikada nećeš dobiti istinu i nikada nećeš steći život.

Oni koji žele steći život, a da se ne oslanjaju na istinu koju Krist govori najsmješniji su ljudi na zemlji, a oni koji ne prihvaćaju način života koji Krist donosi izgubljeni su u uobrazilji. I zato kažem da će Bog zauvijek mrziti one koji ne prihvaćaju Krista posljednjih dana. Krist je čovjekov prolaz u kraljevstvo tokom posljednjih dana i nema nikoga tko Ga može zaobići. Nikoga Bog ne može učiniti savršenim osim kroz Krista. Ti vjeruješ u Boga, tako da moraš prihvatiti Njegove riječi i povinovati se Njegovom putu. Ne možeš razmišljati samo o stjecanju blagoslova, a da nisi kadar primiti istinu i pruženi život. Krist dolazi tijekom posljednjih dana kako bi svi oni koji istinski vjeruju u Njega mogli dobiti život. Njegovo djelo služi zaključenju starog doba i ulasku u novo, i Njegovo je djelo put kojim moraju krenuti svi oni koji žele zakoračiti u novo doba. Ako Ga nisi kadar priznati i umjesto toga Ga osuđuješ, huliš ili čak progoniš, sigurno ćeš vječno gorjeti i nikada nećeš ući u kraljevstvo Božje. Jer ovaj Krist je Sam izraz Duha Svetog, izraz Boga, Onaj kome je Bog povjerio Svoj posao na zemlji. Zato kažem da ako ne možeš prihvatiti sve što Krist čini u posljednjim danima, ti huliš na Duha Svetog. Svima je očigledna kazna koju će iskusiti svi koji hule na Duha Svetog. Također, kažem ti da, ako se opireš Kristu posljednjih dana, ako odbacuješ Krista posljednjih dana, nitko drugi neće snositi posljedice umjesto tebe. Štoviše, od ovog dana pa nadalje, nećeš dobiti više nijednu priliku da stekneš Božje odobrenje; čak i ako se pokušaš otkupiti, nikada više nećeš vidjeti lice Božje. Jer to čemu se opireš nije čovjek, ono što prezireš nije neko bijedno biće, već Krist. Znaš li koje će biti posljedice toga? Nećeš napraviti malu grešku, već počiniti gnusan zločin. I zato savjetujem svima ne pokazivati zube pred istinom, niti je nehajno kritizirati, jer samo ti istina može donijeti život i ništa osim istine ne može omogućiti da se ponovo rodiš i opet vidiš lice Božje.

Fusnota:

a. Komad mrtva drveta: kineski idiom koji znači „ne može mu se pomoći”.

Prethodno: Jesi li znao? Bog je među ljudima učinio veliko djelo

Sljedeće: Pripremi dovoljno dobrih djela za svoje odredište

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Postavke

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Pretraži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se s nama preko Messengera