Božja pojava i djelo

Riječ se pojavljuje u tijelu

Prvi svezak Božja pojava i djelo

Svemogući Bog, Krist posljednjih dana, koji se pojavio da obavi Svoje djelo, izražava sve istine koje pročišćuju i spašavaju ljudski rod, a sve su te istine obuhvaćene djelom „Riječ se pojavljuje u tijelu”. Ovim se ispunjava ono što je zapisano u Bibliji: „U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog(Ivanu 1:1). Kad je riječ o djelu „Riječ se pojavljuje u tijelu”, ovo je prvi put od stvaranja svijeta da se Bog obratio čitavom ljudskom rodu. Ove izjave sačinjavaju prvi tekst kojim se Bog izrazio među ljudskim rodom i u kojem On ljude razotkriva, usmjerava ih, sudi im i s njima prisno razgovara. To su ujedno i prve izjave u kojima Bog ljudima dopušta spoznati Njegove korake, mjesto na kojem On leži, Božju narav, ono što Bog ima i što jest, Božje misli i Njegovu zabrinutost za ljudski rod. Može se reći kako su ovo prve izjave od vremena stvaranja koje je Bog s trećeg neba uputio ljudskom rodu i da Bog sada po prvi put koristi Svoj urođeni identitet kako bi se ljudskom rodu kroz riječi pojavio i izrazio glas Svojeg srca.

Knjiga pod naslovom „Riječ se pojavljuje u tijelu” (skraćeno: „Riječ”), koju je izrekao Krist posljednjih dana, Svemogući Bog, trenutno se sastoji od šest svezaka: Prvi svezak, „Božja pojava i djelo”; drugi svezak, „O spoznaji Boga”; treći svezak, „Govori Krista posljednjih dana”; četvrti svezak, „Razotkrivanje antikrista”; peti svezak, „Obveze vođa i radnika”; i šesti svezak, „O traganju za istinom”.

Izjave Krista posljednjih dana

Preuzmi

Povežite se s nama preko Messengera