O spoznaji Boga

Riječ se pojavljuje u tijelu

Drugi svezak O spoznaji Boga

Knjiga „O spoznaji Boga”, drugi svezak djela „Riječ se pojavljuje u tijelu”, sadrži izjave Krista posljednjih dana, Svemogućeg Boga, upućene cijelom čovječanstvu, koje predstavljaju nastavak izjava iz sveska „Božja pojava i djelo”. Bog tu izlaže najrazličitije istine, kao što su djelo koje je obavljao od stvaranja sveta, Njegova volja i Njegova očekivanja od čovječanstva koja su sadržana u djelu, izljeve svega što Bog ima i što jest iz Njegova djela, kao i Njegova pravednost, Njegova vlast, Njegova svetost i činjenica da je On izvor svega stvorenoga. Nakon što budu pročitali ovu knjigu, oni koji istinski vjeruju u Boga moći će potvrditi kako je On, koji može obaviti ovo djelo te očitovati takvu narav, onaj Jedini koji je suveren nad svime stvorenim, a ujedno će moći i istinski spoznati Božji identitet, Njegov status i Njegovu bit, čime se potvrđuje kako je Krist posljednjih dana, Svemogući Bog, Sâm Bog, jedinstven.

Izjave Krista posljednjih dana

Preuzmi

Povežite se s nama preko Messengera