Budi svjestan Božje volje kako bi postigao savršenstvo

Što si svjesniji Božje volje, veće je i breme koje nosiš, a što je breme koje nosiš veće, to će bogatije biti tvoje iskustvo. Ako si svjestan Božje volje, Bog će na tebe položiti breme, a zatim te prosvijetiti u pogledu zadataka koje ti je povjerio. Kada Bog stavi na tebe to breme, obratit ćeš pažnju na sve povezane istine dok jedeš i piješ Božje riječi. Ako nosiš breme koje je u vezi sa stanjem života tvoje braće i sestara, onda je to breme koje ti je Bog povjerio i to ćeš breme u svojim svakodnevnim molitvama uvijek nositi sa sobom. Ono što Bog čini natovareno je na tebe, a ti si spreman učiniti ono što Bog želi učiniti; to znači biti spreman preuzeti Božje breme kao svoje. U tom ćeš trenutku dok jedeš i piješ Božje riječi biti usredotočen na tu vrstu problema i zapitat ćeš se: „Kako riješiti ove probleme? Kako da svojoj braći i sestrama omogućim da se oslobode i pronađu duhovno uživanje?” Na rješavanje tih problema bit ćeš usredotočen i dok komuniciraš, a dok jedeš i piješ Božje riječi, bit ćeš usredotočen na jedenje i pijenje riječi koje se odnose na te probleme. Breme ćeš nositi i dok jedeš i piješ Njegove riječi. Nakon što shvatiš Božje zahtjeve, bit će ti jasnije kojim putem moraš krenuti. To su prosvjetljenje i osvjetljenje Duha Svetoga koje je donijelo tvoje breme, a i Božje usmjerenje koje ti je darovano. Zašto ovo govorim? Ako nemaš nikakvo breme, nećeš biti pažljiv dok jedeš i piješ riječi Božje; kada jedeš i piješ riječi Božje dok nosiš breme, možeš dokučiti njihovu bit, pronaći svoj put i biti svjestan Božje volje. Prema tome, u svojim molitvama moraš poželjeti da Bog stavi na tebe što veće breme i da ti povjeri čak i veće zadatke kako bi pred sobom imao što dulji put na kojem ćeš prakticirati, kako bi tvoje jedenje i pijenje riječi Božjih imalo veći učinak, kako bi postao sposoban dokučiti suštinu Njegovih riječi i kako bi bio sposobniji prihvatiti da te pokreće Duh Sveti.

Jedenje i pijenje riječi Božjih, molitva, prihvaćanje bremena Božjeg i prihvaćanje zadataka koje ti On povjerava – sve je to zato da bi pred tobom bio put. Što ti je teže breme koje ti je Bog povjerio, bit će lakše da te On usavrši. U vršenju svoje službe za Boga neki nisu spremni usklađivati se s drugima, čak ni kad se od njih to zahtijeva; to su lijeni ljudi koji samo žele uživati u udobnosti. Što se više od tebe traži da služiš u skladu s drugima, više ćeš iskustva steći. Zbog većeg bremena i više iskustva steći ćeš više prilika da budeš usavršen. Prema tome, ako Bogu možeš služiti iskreno, bit ćeš svjestan Božjeg tereta i tako ćeš imati više prilika da te Bog usavrši. Upravo se takva skupina ljudi trenutačno usavršava. Što te Duh Sveti više dodiruje, više ćeš vremena posvetiti tome da budeš svjestan Božjeg bremena, Bog će te više usavršiti i u većoj će te mjeri zadobiti – sve dok, na kraju, ne postaneš osoba kojom se Bog služi. U ovom trenutku postoje neki koji za crkvu ne nose nikakvo breme. Takvi su ljudi nemarni i traljavi te im je stalo samo do vlastite tjelesnosti. Takvi su ljudi izrazito sebični, a i slijepi. Ako ne možeš to jasno vidjeti, nećeš nositi nikakvo breme. Što si svjesniji Božje volje, On će ti povjeriti veće breme. Sebičnjaci nisu spremni podnositi takve stvari; nisu spremni platiti cijenu i, shodno tome, propustit će prilike da ih Bog usavršava. Zar time sebi ne nanose štetu? Ako si netko tko je svjestan Božje volje, razvit ćeš istinsko breme za crkvu. U stvari, umjesto da to nazivamo bremenom koje nosiš za crkvu, bilo bi bolje nazvati ga bremenom koje nosiš zarad vlastita života jer je svrha tog bremena koje si razvio za crkvu u tome da te potakne da takva iskustva koristiš da te Bog usavrši. Prema tome, svatko tko nosi najveće breme za crkvu, svatko tko nosi breme za ulazak u život – bit će onaj koga Bog usavršava. Jesi li to jasno uvidio? Ako se crkva kojoj pripadaš osipa poput pijeska, a ti nisi ni zabrinut ni uznemiren, čak se praviš da ne vidiš kad tvoja braća i sestre ne jedu i ne piju normalno riječi Božje, u tom slučaju ne nosiš nikakvo breme. Bog ne uživa u takvim ljudima. Bog uživa u ljudima koji su gladni i žedni pravednosti i svjesni Božje volje. Dakle, morate postati svjesni bremena Božjeg ovdje i sada; ne smijete čekati da Bog Svoju pravednu narav otkrije cijelom ljudskom rodu da biste postali svjesni bremena Božjeg. Zar tada ne bi bilo prekasno? Sada je dobra prilika za usavršenje od Boga. Ako dozvolite da vam ova prilika izmakne, žalit ćete za tim do kraja svojeg života, baš kao što Mojsije nije mogao ući u dobru kanaansku zemlju, za čim je žalio do kraja života i umro kajući se. Nakon što Bog svim narodima otkrije Svoju pravednu narav, bit ćeš ispunjen žaljenjem. Čak i ako te Bog ne izgrdi, grdit ćeš sam sebe zbog vlastitog kajanja. Neki nisu uvjereni u to, ali ako u to ne vjerujete, samo pričekajte i vidjet ćete. Postoje određeni ljudi čija je jedina svrha ispuniti ove riječi. Jesi li spreman žrtvovati se radi ovih riječi?

Ako ne tragaš za prilikama da te Bog usavrši i ako ne stremiš tome da budeš ispred ostalih u svojoj potrazi za savršenošću, na kraju ćeš biti ispunjen kajanjem. Sadašnjost pruža najbolju priliku da se postigne savršenstvo; sada je izrazito dobar trenutak. Ako ne tražiš iskreno da te Bog usavrši, kada Njegovo djelo bude dovršeno, bit će prekasno – i propustit ćeš priliku. Koliko god da su velike tvoje težnje, ako Bog više ne obavlja djelo, nećeš moći postići savršenstvo bez obzira na trud koji ulažeš. Moraš ugrabiti ovu priliku i surađivati dok Duh Sveti uveliko obavlja svoje djelo. Propustiš li ovu priliku, drugu nećeš imati, ma koliki trud uložio. Neki među vama uzvikuju: „Bože, spreman sam biti svjestan Tvojeg bremena i spreman sam zadovoljiti Tvoju volju!” Međutim, nemaš put na kojem bi prakticirao, pa tvoje breme neće potrajati. Ako pred sobom imaš put, tada ćeš korak po korak stjecati iskustvo, a tvoje će iskustvo biti strukturirano i organizirano. Nakon što se jedno breme dovrši, dodijelit će ti se drugo. Kako ti se životno iskustvo bude produbljivalo i tvoje će breme postajati sve dublje. Neki ljudi nose breme jedino kada ih dodirne Duh Sveti; nakon određenog vremena, kada više nemaju put na kojem bi prakticirali, prestaju nositi ikakvo breme. Ne možeš razvijati breme tako što samo jedeš i piješ riječi Božje. Shvaćanjem brojnih istina steći ćeš razboritost, spoznat ćeš kako s pomoću istine rješavati probleme i usvojit ćeš preciznije razumijevanje Božjih riječi i Božje volje. Time ćeš razvijati breme koje ćeš nositi i samo ćeš tada moći pravilno djelovati. Ako imaš breme, ali ne i jasno shvaćanje istine, to neće biti dovoljno; moraš osobno iskusiti Božje riječi i znati kako ih provoditi u djelo. Tek nakon što sâm uđeš u stvarnost, moći ćeš opskrbljivati druge i voditi ih, a Bog će te moći usavršiti.

U tekstu „Put… (4)” piše da ste svi vi kraljevski narod, od Boga predodređeni još od davnina i da vas nitko ne može uzeti. Tamo se navodi i da Bog želi da svatko bude iskorišten i usavršen od Boga i da On od ljudi zahtijeva da stanu kao narod Božji i da samo time što postaju Božji narod mogu ispuniti Božju volju. U to vrijeme svi ste raspravljali o tom pitanju, razgovarali o putu ulaska na temelju normi za Božji narod. Prema tome, djelo koje je u to vrijeme Duh Sveti obavljao bilo je da sve ljude izvede iz njihova negativnog stanja i da ih povede u pozitivno. Tada je djelo Duha Svetoga svima omogućivalo da uživaju u Božjim riječima kao Božji narod i da svatko od vas jasno shvati da ste vi Božji narod, kako je predodređeno još od davnina, te da vas Sotona ne može uzeti. Stoga ste svi molili: „Bože! Spreman sam biti pripadnikom Tvojega naroda jer smo od Tebe predodređeni još od davnina i zato što si nam Ti podario taj status. Spremni smo Ti s ovog položaja udovoljiti.” Kad god si se tako molio, Duh Sveti bi te dodirnuo; tako je Duh Sveti najčešće djelovao. Za to se vrijeme morate moliti i prakticirati da biste svoje srce umirili pred Bogom i stremili životu te tražili ulazak u pripreme za kraljevstvo. To je prvi korak. U ovom trenutku Božje je djelo je da sve navede da krenu pravim putem, imaju normalan duhovni život i istinska iskustva, da ih pokrene Duh Sveti i da – na temelju toga – prihvate Božje poslanje. Svrha ulaska u pripreme za kraljevstvo jest u tome da omogući da svaka vaša riječ, postupak, pokret, misao i ideja uđu u Božje riječi; da vas Bog češće dodiruje i da time ispunite srce ljubavlju prema Njemu te da vas navede da preuzmete što veće breme Božje volje, tako da svi budu na putu usavršavanja od Boga, tako da se svi nađu na pravom putu. Nakon što kročiš na taj put usavršavanja od Boga, nalaziš se na pravom putu. Kada se tvoje misli i ideje, kao i tvoje pogrešne namjere, budu mogle ispraviti i budeš u stanju da se od svijesti o tijelu okreneš svijesti o Božjoj volji te se odupreš pogrešnim namjerama kada se pojave i djeluješ u skladu s Božjom voljom – ako uspiješ dostići takav preobražaj – bit ćeš na pravom putu životnog iskustva. Kad tvoje prakticiranje molitve bude na pravom putu, Duh Sveti dodirnuti će te u tvojim molitvama. Svaki put kad se pomoliš, dodirnut će te Duh Sveti; svaki put kad se pomoliš, moći ćeš umiriti svoje srce pred Bogom. Ako svaki put kad jedeš i piješ ulomak Božjih riječi možeš shvatiti djelo koje On trenutačno obavlja i spoznati kako se valja moliti, kako surađivati i kako postići ulazak, samo će tada to što jedeš i piješ Božje riječi uroditi plodom. Kada si posredstvom Božjih riječi u stanju pronaći put do ulaska i uspiješ uočiti postojeći mehanizam Božjeg djelovanja, kao i smjer djela Duha Svetoga, zakoračio si na pravi put. Ako nisi shvatio ključne stvari dok si jeo i pio Božje riječi i poslije toga i dalje ne možeš pronaći put na kojem ćeš prakticirati, to će pokazati da još ne znaš kako pravilno jesti i piti Božje riječi, kao i da nisi otkrio postupak ni princip kako to činiti. Ako nisi shvatio djelo koje Bog trenutačno obavlja, nećeš moći prihvatiti zadatke koje bi ti On povjerio. Djelo koje Bog trenutačno obavlja upravo je ono u koje ljudi sada moraju ući i koje moraju razumjeti. Razumijete li to?

Kada učinkovito jedeš i piješ Božje riječi, tvoj duhovni život postaje normalan i, bez obzira na kušnje s kojima se suočavaš, okolnosti s kojima se susrećeš, fizičke bolesti koje možda trpiš, otuđenje od braće i sestara ili obiteljske nedaće koje možda proživljavaš, u stanju si normalno jesti i piti Božje riječi, normalno se moliti i normalno nastaviti sa svojim crkvenim životom; ako sve to možeš postići, to će pokazati da si na pravom putu. Neki su ljudi prekrhki i nedostaje im istrajnost. Kad naiđu i na manju prepreku, kukaju i postaju negativni. Potraga za istinom zahtijeva ustrajnost i odlučnost. Ako ovaj put niste uspjeli zadovoljiti Božju volju, morate biti u stanju gnušati se nad sobom i duboko u sebi biti tiho odlučni u tome da sljedeći put uspijete. Ako ovaj put niste bili svjesni Božjeg bremena, morali biste biti odlučni u namjeri da se pobunite protiv tjelesnog kada se u budućnosti suočite s istom preprekom i riješeni da zadovoljite Božju volju. Tako ćete postati hvale vrijedni. Neki ljudi ne znaju ni jesu li njihove vlastite misli ili ideje ispravne; ti su ljudi budale! Ako želiš pokoriti svoje srce i pobuniti se protiv tjelesnog, nužno je najprije znati jesu li tvoje namjere ispravne; samo tada možeš pokoriti svoje srce. Ako ne znaš jesu li tvoje namjere ispravne, možeš li uopće pokoriti svoje srce i pobuniti se protiv tjelesnog? Čak i ako se pobuniš, činit ćeš to zbunjeno. Trebaš znati kako se pobuniti protiv svojih pogrešnih namjera; to znači buniti se protiv tjelesnog. Čim shvatiš da su tvoje namjere, misli i ideje pogrešne, valjalo bi brzo promijeniti smjer i krenuti pravim putem. Najprije riješi taj problem i tako radi na tome da postigneš ulazak jer ti najbolje znaš jesu li ti namjere ispravne ili nisu. Kad se tvoje pogrešne namjere isprave i budu zarad Boga, postići ćeš cilj zauzdavanja svojeg srca.

Za vas je sada najvažnije steći znanje o Bogu i Njegovu djelu. Moraš znati i kako Duh Sveti obavlja djelo na ljudima; ti su postupci neophodni za ulazak na pravi put. To ćeš lakše učiniti kad shvatiš ovu važnu stvar. Ti vjeruješ u Boga i poznaješ Boga, što pokazuje da je tvoja vjera u Boga prava. Ako nastaviš stjecati iskustvo, a na kraju ipak ne možeš spoznati Boga, onda si zasigurno osoba koja se opire Bogu. Svi oni koji vjeruju samo u Isusa Krista, a ne i u utjelovljenog Boga današnjice, osuđeni su. Oni su farizeji novijih dana jer ne priznaju današnjeg Boga; svi su u suprotnosti s Bogom. Ma koliko da je njihovo obožavanje Isusa predano, sve će to biti uzaludno; Bog ih neće pohvaliti. Licemjeri su svi oni koji otvoreno tvrde da vjeruju u Boga, a u svojim srcima nemaju pravo znanje o Bogu!

Da bi čovjek tragao za time da bude usavršen od Boga, najprije mora razumjeti što znači biti usavršen od Boga, kao i koje uvjete mora ispuniti da bi bio usavršen. Kad čovjek shvati te stvari, mora potražiti put praktičnog djelovanja. Da bi bio usavršen, čovjek mora posjedovati određenu kvalitetu. Mnogi ljudi po prirodi nisu dovoljno dobre kvalitete, a u tom slučaju moraš platiti cijenu i naporno raditi na sebi. Što si lošije kvalitete, moraš uložiti veći osobni trud. Što je veće tvoje razumijevanje Božjih riječi i što ih više sprovodiš u praksi, to prije možeš zakoračiti na put savršenstva. Kroz molitvu možeš biti usavršen u području molitve; možeš biti usavršen i kroz jedenje i pijenje riječi Božjih, shvaćanje njihove suštine i proživljavanje njihove stvarnosti. Kroz svakodnevno doživljavanje Božjih riječi trebao bi saznati što ti nedostaje; povrh toga, trebao bi prepoznati svoju kobnu manu i svoje slabosti te se moliti Bogu i preklinjati Ga. Čineći to, postupno ćeš biti usavršen. Put ka savršenstvu jest sljedeći: moliš se; jedeš i piješ Božje riječi; shvatiš suštinu Božjih riječi; uđeš u iskustvo Božjih riječi; spoznaš svoje nedostatke; pokoriš se Božjem djelu; budeš svjestan Božjeg bremena i napustiš tijelo kroz svoju ljubav prema Bogu; i često budeš u zajedništvu sa svojom braćom i sestrama, što ti može obogatiti iskustvo. Bilo da je riječ o zajedničkom životu ili o tvojem osobnom životu i bilo da je riječ o velikim ili manjim okupljanjima, sve će ti to omogućiti da stekneš iskustvo i obučiš se kako bi ti se srce smirilo pred Bogom i vratilo Mu se. Sve je to dio procesa usavršavanja. Doživljavanje riječi Božjih, kako je prethodno spomenuto, znači da ih doista možeš okusiti i da se prepuštaš tome da ih proživiš da bi stekao veću vjeru i ljubav prema Bogu. Na taj ćeš način postupno odbacivati svoju iskvarenu, sotonsku narav; oslobodit ćeš se neprikladnih poticaja; i živjet ćeš kao normalna osoba. Što je u tebi veća ljubav prema Bogu – što će reći, što je veći dio tebe Bog usavršio – to ćeš manje biti zaposjednut Sotoninom iskvarenošću. Kroz svoja praktična iskustva postupno ćeš koračati putem savršenstva. Stoga, ako želiš biti usavršen, osobito je važno da budeš svjestan volje Božje i da iskusiš Njegove riječi.

Prethodno: O smirivanju srca pred Bogom

Sljedeće: Bog usavršava one koji su po srcu Njegovom

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Postavke

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Pretraži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se s nama preko Messengera