Kakav je tvoj odnos s Bogom?

Ako vjeruješ u Boga, moraš barem riješiti pitanje normalnog odnosa s Bogom. Ako nemaš normalan odnos s Bogom, onda se gubi smisao tvojega vjerovanja u Boga. Uspostava normalnog odnosa s Bogom u potpunosti je ostvariva srcem koje je smireno u Božjoj prisutnosti. Imati normalan odnos s Bogom znači biti u stanju ne sumnjati i ne nijekati ništa od Njegova djela i moći se pokoriti Njegovu djelu. To znači imati ispravne namjere u Božjoj prisutnosti, ne kovati planove za sebe i u svemu prvo voditi računa o interesima Božje obitelji; to podrazumijeva prihvaćanje Božjeg ispitivanja i poslušnost Božjim određenjima. Moraš moći smiriti svoje srce u Božjem prisustvu u svemu što činiš. Čak i ako ne razumiješ Božju volju, ipak moraš ispunjavati svoje dužnosti i odgovornosti najbolje što možeš. Kad ti se otkrije Božja volja, djeluj po njoj i neće biti kasno. Kad tvoj odnos s Bogom postane normalan, onda ćeš i s ljudima imati normalne odnose. Da bi izgradio normalan odnos s Bogom, sve mora biti izgrađeno na temeljima Božjih riječi, moraš moći obavljati svoju dužnost u skladu s Božjim riječima i onim što Bog traži, moraš ispraviti svoje stavove i tražiti istinu u svemu. Moraš primjenjivati istinu kad je razumiješ i bez obzira na to što ti se događa, moraš se moliti Bogu i tragati sa srcem poslušnim Bogu. Kada ovako postupaš, moći ćeš održati normalan odnos s Bogom. Istovremeno dok pravilno obavljaš svoju dužnost, moraš se pobrinuti da ne učiniš ništa što ne koristi ulasku u život Božjih izabranika i da ne govoriš ništa što nije od koristi braći i sestrama. U najmanju ruku, ne smiješ činiti ništa što se protivi tvojoj savjesti i apsolutno ne smiješ učiniti ništa sramotno. Naročito je važno da apsolutno ne smiješ činiti ništa što je pobuna ili protivljenje Bogu i ne smiješ činiti ništa što ometa rad ili život crkve. Budi pravedan i častan u svemu što radiš i pobrini se da svaki tvoj postupak bude primjeren pred Bogom. Iako tijelo ponekad može biti slabo, moraš moći staviti interese Božje obitelji na prvo mjesto, bez žudnje za osobnim dobitkom, ne čineći ništa sebično ili prezreno, često preispitujući sebe. Tako ćeš moći često živjeti pred Bogom, a tvoj će odnos s Bogom postati potpuno normalan.

U svemu što činiš moraš ispitati jesu li tvoje namjere ispravne. Ako možeš postupati u skladu s Božjim zahtjevima, onda je tvoj odnos s Bogom normalan. To je minimalni standard. Zagledaj se u svoje namjere i ako ustanoviš da su se pojavile pogrešne namjere, budi kadar okrenuti im leđa i postupiti u skladu s Božjim riječima; tako ćeš postati netko tko je ispravan pred Bogom, što zauzvrat pokazuje da je tvoj odnos s Bogom normalan i da je sve što radiš radi Boga, a ne tebe. U svemu što radiš i u svemu što govoriš budi kadar ispraviti svoje srce, budi pravedan u svojim postupcima, ne dopusti da te vode emocije i ne postupaj svojevoljno. To su načela po kojima se vjernici u Boga moraju ponašati. Male stvari mogu otkriti čovjekove namjere i rast, stoga, da bi netko krenuo na put usavršavanja od Boga, prvo mora ispraviti svoje namjere i svoj odnos s Bogom. Tek kad tvoj odnos s Bogom postane normalan, On te može učiniti savršenim; samo tada Božje obračunavanje, podrezivanje, ispravljanje i pročišćenje mogu postići željeni učinak na tebi. Drugim riječima, ako su ljudska bića kadra čuvati Boga u svojim srcima i ne teže osobnoj koristi niti razmišljaju o vlastitoj budućnosti (u tjelesnom smislu), već nose breme ulaska u život, daju sve od sebe kako bi slijedili istinu i pokoravaju se Božjem djelu – ako to možeš učiniti, onda će ciljevi kojima težiš biti ispravni, a tvoj će odnos s Bogom postati normalan. Ispravljanje odnosa s Bogom može se nazvati prvim korakom ulaska čovjeka u duhovno putovanje. Iako je čovjekova sudbina u Božjim rukama i Bog je predodređuje, a čovjek je ne može promijeniti, može li te Bog usavršiti ili zadobiti ovisi od tome je li tvoj odnos s Bogom normalan. Možda postoje dijelovi tebe koji su slabi ili neposlušni – ali sve dok su tvoji stavovi i tvoje namjere ispravni i sve dok je tvoj odnos s Bogom ispravan i normalan, sposoban si biti usavršen od Boga. Ako nemaš pravi odnos s Bogom i djeluješ zarad tijela ili svoje obitelji, onda će to, ma koliko se trudio, biti uzaludno. Ako je tvoj odnos s Bogom normalan, onda će sve ostalo doći na svoje mjesto. Bog ne gleda ni na što drugo, već samo na to jesu li tvoji pogledi na tvoju vjeru u Boga ispravni: u koga vjeruješ, zbog koga vjeruješ i zašto vjeruješ. Ako možeš jasno vidjeti te stvari i blagonaklono ih primjenjivati, onda ćeš napredovati u svojem životu, a također će ti biti osiguran ulazak na pravi put. Ako tvoj odnos s Bogom nije normalan, a gledišta o tvojem vjerovanju u Boga su nastrana, onda je sve ostalo uzalud i, ma kako čvrsto vjerovao, nećeš dobiti ništa. Tek kad tvoj odnos s Bogom postane normalan, dobit ćeš pohvalu od Njega ako se odrekneš tijela, moliš se, patiš, trpiš, pokoravaš se, pomažeš svojoj braći i sestrama, više se daješ za Boga, itd. Ima li ono što radiš vrijednost i značaj, ovisi o tome jesu li tvoje namjere prave, a tvoji pogledi ispravni. Danas mnogi ljudi vjeruju u Boga kao da naginju glavu da bi pogledali na sat – njihove perspektive su iskrivljene i moraju se ispraviti značajnim uvidom. Ako se taj problem riješi, sve će biti u redu; ako ne, sve će propasti. Neki se ljudi ponašaju dobro u Mojoj prisutnosti, ali iza Mojih leđa samo Mi se opiru. To je očitovanje nepoštenja i lažljivosti, a ova vrsta osobe je sluga Sotone; ona je tipično utjelovljenje Sotone i dolazi iskušavati Boga. Ti si ispravna osoba samo se možeš pokoriti Mojem djelu i Mojim riječima. Sve dok možeš jesti i piti Božje riječi; sve dok je sve što činiš pred Bogom primjereno i dok se ponašaš pravedno i časno u svemu što činiš; sve dok ne činiš sramotne stvari ili stvari koje bi štetile životima drugih i sve dok živiš u svjetlosti i ne dopuštaš Sotoni da te iskorištava, onda je tvoj odnos s Bogom pravilno uređen.

Vjera u Boga traži od tebe da pravilno urediš svoje namjere i poglede; moraš imati ispravno razumijevanje i ispravan način postupanja s Božjim riječima i Božjim djelom, svekolikim okruženjem koje Bog uređuje, čovjekom za kojeg Bog svjedoči i s praktičnim Bogom. Ne smiješ djelovati u skladu sa svojim idejama niti smišljati svoje sitne spletke. Što god činiš, moraš moći tragati za istinom i iz svojega položaja stvorenog bića, pokoriti se cjelokupnom Božjem djelu. Ako želiš težiti usavršavanju od Boga i stupanju na pravi životni put, onda tvoje srce mora uvijek živjeti u Božjoj prisutnosti. Ne budi raskalašen, ne slijedi Sotonu, ne dopuštaj Sotoni nikakvu priliku da obavi svoje djelo i ne dopusti mu da te iskorištava. Moraš se potpuno predati Bogu i dopustiti Bogu da vlada nad tobom.

Jesi li voljan biti Sotonin sluga? Jesi li voljan da te Sotona iskorištava? Vjeruješ li u Boga i težiš li Njemu da bi bio usavršen od Njega ili kako bi postao kontrast za Božje djelo? Bi li više volio život sa smislom, u kojem si pridobiven od Boga, ili bezvrijedan i prazan život? Bi li više volio da te Bog koristi ili da te Sotona iskorištava? Bi li radije dopustio da te ispune Božje riječi i istina ili da te ispune grijeh i Sotona? Pažljivo razmotri ove stvari. U svakodnevnom životu moraš razumjeti koje izgovorene riječi i obavljena djela mogu uzrokovati nenormalnosti u tvojem odnosu s Bogom, a zatim se moraš ispraviti kako bi ušao u ispravan način. U svakom trenutku preispituj svoje riječi, svoja djela, svaki svoj pokret i sve svoje misli i ideje. Stekni pravilno razumijevanje svojeg stvarnog stanja i uđi u način djelovanja Duha Svetoga. To je jedini način za normalan odnos s Bogom. Procjenjujući je li tvoj odnos s Bogom normalan, moći ćeš ispraviti svoje namjere, razumjeti prirodu i bit čovjeka i istinski razumjeti sebe, a pritom ćeš moći ući u stvarna iskustva, odreći se sebe na pravi način i s namjerom se pokoriti. Dok budeš doživljavao ove stvari koje se tiču pitanja je li tvoj odnos s Bogom normalan ili nije, naći ćeš prilike da budeš usavršen od Boga i moći ćeš dokučiti mnoga stanja djela Duha Svetoga. Također ćeš moći prozreti mnoge Sotonine trikove i proniknuti u njegove zavjere. Samo ovaj put vodi do usavršavanja od Boga. Ti ispravljaš svoj odnos s Bogom kako bi se mogao pokoriti Njegovim uređenjima u cjelini, kako bi mogao još dublje ući u stvarno iskustvo i primiti još više djela Duha Svetoga. Kad prakticiraš normalan odnos s Bogom, u većini slučajeva uspjeh će biti postignut odricanjem od tijela i stvarnom suradnjom s Bogom. Trebao bi razumjeti da je „bez srca spremnog na suradnju teško primiti djelo Božje; ako tijelo ne pati, neće biti blagoslova od Boga; ako se duh ne bori, Sotona neće biti posramljen”. Ako primjenjuješ ova načela i temeljito ih razumiješ, pogledi na tvoje vjerovanje u Boga bit će ispravni. U svojoj sadašnjoj praksi morate odbaciti način razmišljanja prema kojem „tražite kruh da biste utažili glad”; morate odbaciti način razmišljanja da „sve radi Duh Sveti, a ljudi se u to ne mogu miješati”. Svatko tko tako kaže misli sljedeće: „Ljudi mogu činiti što hoće, a kad dođe vrijeme, Duh Sveti će obaviti Svoje djelo. Ljudi nemaju potrebu obuzdavati tijelo niti surađivati; važno je samo da ih pokreće Duh Sveti.” Sva ova mišljenja su apsurdna. U takvim okolnostima Duh Sveti ne može djelovati. Upravo takvo gledište uvelike ometa djelo Duha Svetoga. Često se djelo Duha Svetoga ostvaruje ljudskom suradnjom. Oni koji ne surađuju i nisu odlučni, a ipak žele postići promjenu u svojoj naravi i primiti djelo od Duha Svetoga i prosvjetljenje i osvjetljenje od Boga, zaista imaju neumjerene misli. To se zove „povlađivanje sebi i pomilovanje Sotone”. Takvi ljudi nemaju normalan odnos s Bogom. Trebaš pronaći mnoga otkrivenja i očitovanja sotonske naravi unutar sebe i naći sve svoje postupke koji su u suprotnosti s onim što Bog sada zahtijeva. Hoćeš li se sada moći odreći Sotone? Trebaš ostvariti normalan odnos s Bogom, djelovati u skladu s Božjim namjerama i postati nova osoba s novim životom. Ne zadržavaj se na prošlim prijestupima; nemoj se pretjerano kajati; budi kadar uspraviti se i surađivati s Bogom te ispuniti dužnosti koje trebaš ispuniti. Tako će tvoj odnos s Bogom postati normalan.

Ako poslije čitanja ovog teksta samo želiš prihvatiti ove riječi, ali ti srce ostane nedirnuto i nastojiš svoj odnos s Bogom učiniti normalnim, to dokazuje da ne pridaješ važnost svojem odnosu s Bogom. To dokazuje da tvoji stavovi još uvijek nisu ispravljeni, da tvoje namjere još uvijek nisu postavljene tako da budu zadobivene od Boga i da Mu donesu slavu, već su postavljene tako da dopuste Sotoninim zavjerama da prevladaju i ostvare tvoje osobne ciljeve. Takvi ljudi gaje pogrešne namjere i neispravne stavove. Bez obzira na to što Bog kaže i kako kaže, takvi ljudi ostaju potpuno ravnodušni i ni najmanje se ne preobražavaju. Njihova srca ne osjećaju strah i ne stide se. Takva osoba je bezdušna budala. Pročitaj svaku Božju izjavu i primijeni je čim je shvatiš. Možda je u nekim prilikama tvoje tijelo bilo slabo ili si bio buntovan ili si se opirao; bez obzira na tvoje ponašanje u prošlosti, to je od male važnosti i ne može spriječiti sazrijevanje tvojega života danas. Sve dok danas možeš imati normalan odnos s Bogom, postoji nada. Ako u tebi dođe do promjene svaki put kad čitaš Božje riječi, a drugi mogu reći da se tvoj život promijenio nabolje, to pokazuje da je tvoj odnos s Bogom sada normalan, da je ispravljen. Bog se ne odnosi prema ljudima u skladu s njihovim prijestupima. Kad jednom shvatiš i postaneš svjestan, sve dok se možeš prestati buniti ili opirati, Bog će i dalje pokazivati milosrđe prema tebi. Kad razumiješ i odlučan si težiti usavršavanju od Boga, tada će tvoje stanje u Božjoj prisutnosti postati normalno. Bez obzira na to što radiš, razmotri sljedeća pitanja dok to radiš: Što će Bog misliti ako ovo uradim? Hoće li to koristiti mojoj braći i sestrama? Hoće li to biti od koristi za rad u Božjem domu? Bilo da si u molitvi, zajedništvu, govoru, na poslu ili u kontaktu s drugima, preispitaj svoje namjere i provjeri je li tvoj odnos s Bogom normalan. Ako ne možeš raspoznati vlastite namjere i misli, to znači da ti nedostaje moć razlučivanja, a to dokazuje da razumiješ premalo istine. Ako si možeš jasno razumjeti sve što Bog čini i možeš sagledati stvari kroz objektiv Njegovih riječi, stojeći na Njegovoj strani, onda će tvoji stavovi postati ispravni. Stoga je uspostava dobrog odnosa s Bogom od najveće važnosti za svakoga tko vjeruje u Boga; svatko to treba smatrati zadatkom od vrhunske važnosti i najvećim događajem u svojem životu. Sve što radiš mjeri se time imaš li normalan odnos s Bogom. Ako je tvoj odnos s Bogom normalan, a tvoje namjere ispravne, onda djeluj. Da bi održao normalan odnos s Bogom, ne smiješ se plašiti da ćeš pretrpjeti gubitke na planu osobnih interesa; ne možeš dopustiti Sotoni da prevlada, ne možeš dopustiti Sotoni da te kupi i ne možeš dopustiti Sotoni da te učini predmetom ismijavanja. Imati takve namjere je znak da je tvoj odnos s Bogom normalan – da nije zarad tijela, već zarad mira duha, zarad stjecanja djela Duha Svetoga i zadovoljenja Božje volje. Da bi ušao u ispravno stanje, moraš uspostaviti dobar odnos s Bogom i ispraviti stavove o svojoj vjeri u Boga. To je potrebno kako bi te Bog zadobio, kako bi mogao očitovati plodove Svojih riječi u tebi i kako bi te još više prosvijetlio i osvijetlio. Tako ćeš ući u ispravan način. Nastavi jesti i piti današnje Božje riječi, uđi u sadašnji način djelovanja Duha Svetoga, djeluj u skladu s današnjim Božjim zahtjevima, ne pridržavaj se staromodnih načina primjene, ne vezuj se za stare načine obavljanja posla i što prije uđi u današnji način rada. Tako će tvoj odnos s Bogom postati potpuno normalan, a ti ćeš krenuti pravim putem vjere u Boga.

Prethodno: Tisućljetno kraljevstvo je stiglo

Sljedeće: Trebaš znati da je praktični Bog – Bog Sâm

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Postavke

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Pretraži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se s nama preko Messengera