Svakodnevne riječi Božje: Razotkrivanje iskvarenosti ljudskog roda, Odlomak 321

Vi čeznete da se Bog vama oduševi, a ipak ste daleko od Boga. O čemu se ovdje radi? Vi prihvaćate samo Njegove riječi, ali ne i Njegovo postupanje ili Njegovo obrezivanje, a još manje ste u stanju prihvatiti svako Njegovo uređenje, imati potpunu vjeru u Njega. O čemu se onda ovdje radi? Na kraju krajeva, vaša je vjera prazna jajetova ljuska iz koje se pile nikad ne bi moglo izleći. Jer vaša vam vjera nije donijela istinu niti vam je dala život, već vam je dala lažni osjećaj podrške i nade. Cilj vaše vjere u Boga su taj osjećaj podrške i nade, a ne istina i život. Zato kažem da je vaša vjera uvijek bila usmjerena na servilne i besramne pokušaje dodvoravanja Bogu i nikako se ne može smatrati pravom vjerom. Kako bi se pile moglo izleći iz ovakve vjere? Drugim riječima, što ovakva vjera može postići? Svrha vaše vjere u Boga je rabiti Ga za postizanje vlastitih ciljeva. Nije li to još jedan dokaz vašeg vrijeđanja naravi Božje? Vi vjerujete u postojanje Boga na nebu i poričete postojanje Boga na zemlji, ali Ja ne prihvaćam vaše stavove. Pohvaljujem samo one ljude koji su nogama na zemlji i služe Bogu na zemlji, ali nikad one koji nikad ne priznaju Krista na zemlji. Ma koliko takvi ljudi bili odani Bogu na nebu, na kraju neće izbjeći Moju ruku koja kažnjava zle. Ovi ljudi su zli; oni su zlikovci koji se protive Bogu i nikad nisu rado poslušali Krista. Naravno, među njih spadaju svi koji nisu spoznali Krista, kao i oni koji Ga nisu priznali. Vjeruješ li da se prema Kristu možeš ponašati kako želiš sve dok si odan Bogu na nebu? Griješiš! Tvoje neznanje o Kristu je neznanje o Bogu na nebu. Bez obzira na to koliko si odan Bogu na nebu, to je samo prazna priča i pretvaranje, jer Bog na zemlji nije samo važan za čovjekovo primanje istine i produbljivanje spoznaje, već je, štoviše, ključan u osudi čovjeka i naknadnom utvrđivanju činjenica zbog kažnjavanja zlih. Jesi li razumio ove korisne i štetne ishode? Jesi li ih iskusio? Želim da jednog dana u bliskoj budućnosti shvatite ovu istinu: kako biste spoznali Boga, morate imati spoznaju ne samo o Bogu na nebu, već, što je još važnije, o Bogu na zemlji. Nemojte pomiješati svoje prioritete ili dozvoliti da sekundarno zamijeni glavno. Samo tako možeš uistinu izgraditi dobar odnos s Bogom, postati bliži Bogu i približiti Mu svoje srce. Ako vjeruješ već dugi niz godina i dugo se sa Mnom družiš, a ipak si daleko od Mene, onda kažem da sigurno često vrijeđaš narav Božju i tvoj će kraj biti jako teško odrediti. Ako te višegodišnje druženje sa Mnom nije uspjelo pretvoriti u osobu koja posjeduje humanost i istinu, već je, štoviše, ukorijenilo tvoju zlobu u tvojoj prirodi, pa nisi samo dvostruko oholiji nego prije, nego se i tvoje nerazumijevanje Mene umnožilo, toliko da Me smatraš svojim malim pomoćnikom, onda kažem da tvoja bolest više nije samo površna, već ti je prodrla do samih kostiju. Sve što ti preostaje je pričekati da ti se pripremi sprovod. Ne moraš Me moliti da budem tvoj Bog, jer si počinio grijeh koji zaslužuje smrt, neoprostiv grijeh. Čak i kad bih mogao imati milosti prema tebi, Bog na nebu će ustrajati u tome da ti oduzme život, jer tvoj prijestup prema naravi Božjoj nije običan problem, već vrlo ozbiljan. Kad dođe vrijeme, nemoj Me kriviti što ti nisam unaprijed rekao. Sve se svodi na ovo: kad se budeš družio s Kristom – Bogom na zemlji – kao s običnom osobom, to jest, kad budeš vjerovao da je ovaj Bog samo osoba, tad ćeš propasti. Ovo je Moja jedina opomena svima vama.

– Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Kako spoznati Boga na zemlji.

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Povezani sadržaji

Povežite se s nama preko Messengera