Svakodnevne riječi Božje: Odredišta i ishodi, Odlomak 611

16 November 2023

Danas vas opominjem vašeg vlastitog opstanka radi, kako bi Moje djelo nesmetano napredovalo i kako bi se Moje inauguracijsko djelo u čitavom svemiru moglo provoditi prikladnije i savršenije, otkrivajući Moje riječi, vlast, veličanstvo i sud ljudima u svim zemljama i narodima. To što radim među vama početak je Mojeg djelovanja u cijelom svemiru. Iako je sada već vrijeme posljednjih dana, znajte da su „posljednji dani” samo naziv za jedno doba; baš kao i Doba zakona i Doba milosti, odnosi se na doba i označava cijelo doba, a ne posljednjih nekoliko godina ili mjeseci. Ipak, posljednji dani prilično se razlikuju od Doba milosti i Doba zakona. Djelo posljednjih dana ne provodi se u Izraelu, već među neznabošcima; to je pobjeda pred Mojim prijestoljem nad ljudima iz svih naroda i plemena izvan Izraela da bi Moja slava u cijelom svemiru mogla ispuniti kozmos i nebeski svod. To je zato da bih mogao steći veću slavu, da bi sva stvorenja na zemlji mogla prenositi Moju slavu svakom narodu zauvijek kroz naraštaje i da bi sva stvorenja na nebu i na zemlji mogla vidjeti svu slavu koju sam stekao na zemlji. Djelo obavljeno tijekom posljednjih dana djelo je osvajanja. Nisu smjernice za živote svih ljudi na zemlji, već završetak neprolazne, tisućljetne patnje čovječanstva na zemlji. Shodno tome, djelovanje posljednjih dana ne može biti poput nekoliko tisuća godina djelovanja u Izraelu niti može biti poput svega nekoliko godina djelovanja u Judeji koje se nastavilo dva tisućljeća do drugog Božjeg utjelovljenja. Ljudi posljednjih dana susreću se samo s ponovnim javljanjem Otkupitelja u tijelu i primaju osobno djelo i riječi Božje. Neće proći dvije tisuće godina prije nego što se okončaju posljednji dani; oni su kratki, kao i vrijeme kada je Isus djelovao u Doba milosti u Judeji. To je zato što su posljednji dani završetak cijele ere. Oni su kraj i završetak Božjeg plana upravljanja dugog šest tisuća godina i zaključuju životni put patnje čovječanstva. Ne vode cijelo čovječanstvo u novo doba niti dopuštaju nastavak života čovječanstva; to ne bi imalo nikakva značaja za Moj plan upravljanja ni za postojanje čovjeka. Kad bi čovječanstvo ovako nastavilo, prije ili kasnije u cijelosti bi ga prožderao đavao, a one duše koje pripadaju Meni na kraju bi bile uništene njegovim rukama. Moje djelo traje samo šest tisuća godina i obećao sam da ni kontrola zla nad cijelim čovječanstvom neće trajati dulje od šest tisuća godina. Dakle, vrijeme je sada isteklo. Više neću ni nastaviti ni odlagati: tijekom posljednjih dana pobijedit ću Sotonu, vratit ću svu Svoju slavu i povratiti sve duše koje Mi pripadaju na zemlji da bi ojađene duše mogle pobjeći iz mora patnje. Tako će biti zaključeno Moje cjelokupno djelovanje na zemlji. Od ovog dana nadalje nikada se više neću utjeloviti na zemlji i nikada više Moj Duh, koji upravlja svime neće djelovati na zemlji. Na zemlji ću učiniti samo jedno: prepravit ću čovječanstvo, čovječanstvo koje je sveto i koje je Moj vjerni grad na zemlji. Ali znajte da neću uništiti cijeli svijet niti ću uništiti cijelo čovječanstvo. Zadržat ću tu preostalu trećinu – trećinu koja Me voli i koju sam potpuno osvojio i učinit ću da ta trećina bude plodna i da se množi na zemlji, baš kao što su to Izraelci činili pod zakonom, hraneći ih obiljem ovaca i goveda i svim bogatstvima zemlje. To će čovječanstvo ostati sa Mnom zauvijek, ali ono neće biti ovo prljavo današnje čovječanstvo, već čovječanstvo koje je skup svih onih koje sam Ja stekao. Takvo čovječanstvo neće oštetiti, uznemiriti niti opsjednuti Sotona i bit će jedino čovječanstvo koje postoji na zemlji nakon što Ja pobijedim Sotonu. To je čovječanstvo koje sam danas osvojio i koje je zadobilo Moje obećanje. Zato je čovječanstvo koje je pobijeđeno tijekom posljednjih dana čovječanstvo koje će biti pošteđeno i koje će steći Moje vječne blagoslove. To će biti jedini dokaz Moje pobjede nad Sotonom i jedini plijen Moje bitke sa Sotonom. Taj sam ratni plijen izbavio iz Sotonine vladavine i jedini je konkretan oblik i plod Moga plana upravljanja za šest tisuća godina. On potječe iz svakog naroda i vjeroispovijesti, iz svakog mjesta i zemlje širom univerzuma. Različitih su rasa, imaju različite jezike, običaje i boje kože, a rasprostranjeni su po svim nacijama i vjeroispovijestima na svijetu i sa svih krajeva svijeta. Na kraju će se okupiti kako bi formirali kompletno čovječanstvo, skup ljudi koji je nedostižan silama Sotone. Oni među čovječanstvom koje nisam spasio ni osvojio potonut će u tišini u morske dubine i bit će spaljeni Mojim proždirućim plamenom za svu vječnost. Uništit ću ovo staro, krajnje prljavo čovječanstvo kao što sam uništio prvorođene sinove i stoku u Egiptu, ostavljajući samo Izraelce, koji su jeli janjeće meso, pili janjeću krv i obilježili nadvratnike svojih vrata janjećom krvlju. Zar ljudi koje sam osvojio i koji su iz moje obitelji nisu također ljudi koji jedu meso Janjeta koje sam Ja i piju krv Janjeta koje sam Ja i kojima sam Ja podario otkupljenje i obožavaju Me? Zar takve ljude ne prati uvijek Moja slava? Nisu li oni koji su bez Janjećeg mesa, koje sam Ja, već tiho potonuli u morske dubine? Danas Mi se suprotstavljate, a danas su Moje riječi iste kao one koje je Jahve izgovorio sinovima i unucima Izraelovim. Ipak, zbog tvrdoće u dubinama vaših srca nakuplja se Moj gnjev, donoseći više patnje vašem tijelu, više osude vaših grijeha i više gnjeva zbog vaše nepravednosti. Tko bi mogao biti pošteđen na dan Mog gnjeva ako se danas ovako ponašate prema Meni? Čija bi nepravednost mogla izbjeći Moje oči ukora? Čiji bi grijesi mogli izmaći rukama Mene, Svemogućeg? Čiji bi prkos mogao izbjeći sudu Mene, Svemogućeg? Ja, Jahve, ovako govorim vama, potomcima neznabožačkih porodica, a riječi koje vam govorim nadilaze sve izjave Doba zakona i Doba milosti, ali vi ste teži od svih ljudi Egipta. Ne skladištite li Moj gnjev dok Ja spokojno radim? Kako biste mogli pobjeći nepovrijeđeni od dana Mene, Svemogućeg?

– Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Nitko tko je od krvi i mesa ne može izbjeći dan gnjeva.

Pogledajte dodatne sadržaje

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Podijeli

Otkaži

Povežite se s nama preko Messengera