Svakodnevne riječi Božje: Utjelovljenje, Odlomak 105

Utjelovljeni Bog zove se Krist, a Krist je tijelo koje je zaodjenuo Duh Božji. To tijelo nije nalik nijednom čovjeku koji je u tijelu. Razlika je u tome što Krist nije od krvi i mesa; On je utjelovljenje Duha. On posjeduje i normalnu ljudskost i potpuno božanstvo. Nijedan čovjek ne posjeduje Njegovo božanstvo. Njegova normalna ljudskost podržava sve Njegove normalne aktivnosti u tijelu, dok Njegovo božanstvo vrši djelo samoga Boga. No i Njegova ljudskost i božanstvo pokoravaju se volji Oca nebeskog. Bit Kristova jest Duh, odnosno božanstvo. Prema tome, Njegova bit jest bit samoga Boga; ta bit neće zaustaviti Njegovo vlastito djelo i On ne bi mogao učiniti baš ništa što uništava Njegovo vlastito djelo niti bi ikada izgovorio ikakve riječi koje idu protiv Njegove vlastite volje. Stoga, utjelovljeni Bog ne bi apsolutno nikada obavio nikakvo djelo kojim se prekida Njegovo vlastito upravljanje. To bi svi ljudi morali razumjeti. Bit djela Duha Svetoga jest u tome da spasi čovjeka i čini ga radi Božjeg vlastitog upravljanja. Slično tome, i djelo Kristovo jest da spasi čovjeka i čini ga zarad Božje volje. S obzirom na to da se Bog utjelovljuje, On Svoju bit ostvaruje u Svojem tijelu, tako da je Njegovo tijelo dovoljno da poduzme Njegovo djelo. Dakle, tijekom vremena utjelovljenja svako djelo Božjeg Duha zamijenjeno je Kristovim djelom, a u srži svakog djela tijekom vremena utjelovljenja nalazi se Kristovo djelo. Ono se ne može miješati s djelom ni iz jednog drugog doba. I budući da se Bog utjelovljuje, On djeluje kroz osobnost Svoga tijela; zato što dolazi u tijelu, u tijelu i dovršava djelo koje valja obaviti. Bilo da je to Duh Božji ili Krist, oba su Sâm Bog, a On obavlja djelo koje valja obaviti i vrši službu koju valja izvršiti.

– Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Bit je Kristova u poslušnosti volji Oca nebeskog.

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Povezani sadržaji

Povežite se s nama preko Messengera