Svakodnevne riječi Božje: Utjelovljenje, Odlomak 108

Iako je Krist na zemlji u stanju djelovati u ime samog Boga, On ne dolazi s namjerom pokazati svim ljudima Svoju sliku u tijelu. On ne dolazi zato da bi Ga svi ljudi vidjeli; On dolazi kako bi omogućio čovjeku da ga vodi Njegova ruka, a čovjek time ulazi u novo doba. Uloga Kristova tijela jest radi djela samoga Boga, odnosno radi Božjeg djela u tijelu, a ne da bi omogućio čovjeku u potpunosti shvatiti bit Njegova tijela. Bez obzira na to kako On djeluje, ništa što On čini ne nadilazi ono što je moguće postići tijelom. Bez obzira na to kako On djeluje, On to čini u tijelu s normalnom ljudskošću, a čovjeku ne otkriva u potpunosti pravo lice Božje. Osim toga, Njegovo djelo u tijelu nikada nije tako natprirodno ili neprocjenjivo kao što čovjek zamišlja. Iako Krist predstavlja samoga Boga u tijelu i osobno izvršava djelo koje Sâm Bog treba obaviti, On ne niječe postojanje Boga na nebu niti grozničavo objavljuje Svoja djela. Umjesto toga, ostaje skriven, ponizan u svojem tijelu. Za razliku od Krista, oni koji lažno tvrde da su Krist ne posjeduju Njegove osobine. Kada se postavi nasuprot ohole i samouzvišene naravi tih lažnih Krista, postaje očigledno od kakvog je tijela doista sazdan Krist. Što su lažniji, to se takvi lažni Kristovi više razmeću, i više su u stanju stvarati znamenja i činiti čuda ne bi li prevarili čovjeka. Lažni Kristovi nemaju osobine Božje; Krist nije ukaljan nijednim elementom koji pripada lažnim Kristovima. Bog se utjelovljuje samo da bi dovršio djelo tijela, a ne da bi ljudima tek dozvolio vidjeti Ga. Umjesto toga, On dozvoljava da Njegovo djelo potkrepljuje Njegov identitet i dozvoljava da ono što otkriva svjedoči o Njegovoj biti. Njegova bit nije bez osnova; Njegov identitet nije dograbila Njegova ruka; određen je Njegovim djelom i Njegovom biti. Iako On ima bit samoga Boga i sposoban je obavljati djelo samoga Boga, On je, ipak, i dalje tijelo, za razliku od Duha. On nije Bog s osobinama Duha; On je Bog s tjelesnom ljušturom. Prema tome, koliko god da je On normalan i slab i kako god da traži volju Boga Oca, Njegovo je božanstvo nepobitno. Unutar utjelovljenog Boga ne postoje samo normalna ljudskost i njene slabosti; već i čudesnost i nedokučivost Njegova božanstva, kao i sva Njegova djela u tijelu. Dakle, u Kristu postoje i ljudskost i božanstvo, kako stvarno tako i praktično. To ni najmanje ne predstavlja nešto prazno ili natprirodno. On dolazi na zemlju s prvenstvenim ciljem da obavi djelo; da bi obavio djelo na zemlji, od presudne je važnosti posjedovati normalnu ljudskost; u suprotnom, ma kolika bila sila Njegova božanstva, njena se prvobitna uloga ne može dobro iskoristiti. Iako je Njegova ljudskost od velike važnosti, to nije Njegova bit. Njegova je bit božanstvo; stoga, trenutak u kojem On počne vršiti Svoju službu na zemlji jest trenutak kada On počinje izražavati biće Svojeg božanstva. Njegova ljudskost postoji isključivo da bi podržala normalan život Njegova tijela kako bi Njegovo božanstvo moglo u tijelu normalno obavljati djelo; božanstvo u potpunosti usmjerava Njegovo djelo. Nakon što dovrši Svoje djelo, Njegova će služba već biti ispunjena. Ono što čovjek mora znati jest Njegovo cjelokupno djelo, a kroz Svoje djelo On omogućava čovjeku spoznati Ga. Tijekom Svojeg djelovanja On potpuno izražava biće Svojeg božanstva, a to je narav koja nije ukaljana ljudskošću niti ukaljana mišlju i ljudskim ponašanjem. Kada bude došlo vrijeme u kojem je sva Njegova služba okončana, On će već savršeno i potpuno izraziti narav koju treba izraziti. Njegovo djelo ne rukovodi se uputstvima nijednog čovjeka i izražavanje Njegove naravi sasvim je slobodno, ne kontrolira ga um niti ga obrađuje misao, već se otkriva prirodno. To je nešto što nijedan čovjek ne može postići. Čak i ako je okruženje surovo ili su uvjeti nepovoljni, On je u stanju izraziti Svoju narav u odgovarajuće vrijeme. Onaj koji je Krist izražava biće Kristovo, dok oni koji to nisu ne posjeduju Kristovu narav. Prema tome, čak i ako Mu se svi opiru ili imaju predodžbe o Njemu, nitko na temelju čovjekovih predodžbi ne može poreći da je narav koju izražava Krist od Boga. Svi oni koji istinskim srcem tragaju za Kristom ili namjerno traže Boga priznat će da je On Krist na osnovu izraza Njegova božanstva. Nikada ne bi poricali Krista na temelju ijednog Njegova aspekta koji nije u skladu s čovjekovim predodžbama. Iako je čovjek vrlo budalast, svi točno znaju što je volja čovjeka i što potječe od Boga. Riječ je samo o tome da se mnogi ljudi svjesno opiru Kristu zbog svojih namjera. Da nije toga, nijedan čovjek ne bi imao razloga nijekati postojanje Krista jer božanstvo koje je Krist izrazio doista postoji, a Njegovo se djelo može golim okom vidjeti.

– Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Bit je Kristova u poslušnosti volji Oca nebeskog.

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Povezani sadržaji

Povežite se s nama preko Messengera