Svakodnevne riječi Božje: Utjelovljenje, Odlomak 135

Danas je znanje ljudi o praktičnom Bogu suviše jednostrano, a njihovo poimanje značaja utjelovljenja i dalje veoma oskudno. Kad je riječ o Božjem tijelu, ljudi uviđaju kroz Njegovo djelo i riječi da Božji Duh obuhvaća mnogo toga, da je toliko bogat. Ipak, bez obzira na sve, Božje svjedočanstvo u konačnici dolazi od Duha Božjeg: ono što Bog čini u tijelu, načela po kojima djeluje, ono što čini kroz ljudskost te ono što čini kroz božansko. Ljudi ovo moraju znati. Danas si u stanju obožavati ovu osobu, dok u biti obožavaš Duh, a to je najmanje što bi ljudi trebali postići u svojoj spoznaji utjelovljenog Boga: spoznati bit Duha kroz tijelo, spoznati božansko djelovanje Duha u tijelu i ljudsko djelovanje u tijelu, prihvatiti sve riječi i izjave Duha u tijelu te uvidjeti kako Duh Božji usmjerava tijelo i pokazuje Svoju moć u tijelu. Drugim riječima, čovjek do spoznaje Duha na nebu dolazi kroz tijelo; pojava samog praktičnog Boga među ljudima je raspršila ljudske predodžbe o nejasnom Bogu. Ljudsko obožavanje samog praktičnog Boga pojačalo je njihovu pokornost prema Bogu, a kroz božansko djelovanje Duha Božjeg u tijelu i Njegovo ljudsko djelovanje u tijelu čovjek prima otkrivenje i zbrinut je, a njegova se narav mijenja. To je pravi smisao dolaska Duha u tijelu, čija je prvotna svrha omogućiti ljudima da se susretnu s Bogom, oslone se na Boga i dođu do spoznaje Boga.

Kakav bi zapravo stav ljudi trebali imati prema praktičnom Bogu? Što znaš o utjelovljenju, o pojavi Riječi u tijelu, o pojavi Božjoj u tijelu, o djelima praktičnog Boga? Koje su glavne teme današnje rasprave? Utjelovljenje, dolazak Riječi u tijelu i Božja pojava u tijelu – sve su to pitanja koja je potrebno razumjeti. Te stvari morate shvaćati postupno i stjecati jasnu spoznaju o njima kroz svoje životno iskustvo, u skladu sa svojim rastom i u skladu s vremenom. Proces kroz koji ljudi doživljavaju Božje riječi istovjetan je procesu kroz koji ljudi spoznaju pojavu Božje riječi u tijelu. Što ljudi više doživljavaju Božje riječi, to dublje poznaju Duha Božjeg, a doživljavajući Božje riječi, ljudi uspijevaju dokučiti načela djelovanja Duha i upoznati samog praktičnog Boga. Zapravo, kad Bog ljude usavršava i pridobiva, dopušta im da spoznaju djela praktičnog Boga; On koristi djelo praktičnog Boga kako bi ljudima pokazao stvarni značaj utjelovljenja, kako bi im pokazao da se Duh Božji doista pojavio pred čovjekom. Kad Bog pridobije i usavrši ljude, to znači da ih je osvojio izričaj praktičnog Boga; riječi praktičnog Boga promijenile su ih i unijele Njegov vlastiti život u njih same, ispunjavajući ih onime što On jest (bilo da je riječ o onome što On jest u Svojoj ljudskosti, bilo o onome što je u Svojem božanstvu), ispunjavajući ih samom biti Njegovih riječi te učinivši da ljudi žive kroz Njegove riječi. Kad pridobiva ljude, Bog to prije svega čini koristeći se riječima i izjavama praktičnog Boga da bi se obračunao s ljudskim nedostacima te razotkrivao njihovu buntovnu narav i sudio joj, dajući im ono što im treba i pokazujući im da je Bog došao među ljude. Najvažnije od svega što praktični Bog čini jest to što spašava svaku osobu od utjecaja Sotone, odvodi je iz nečiste zemlje i raspršuje njezinu pokvarenu narav. Kad te Bog pridobije, najveći je značaj toga što možeš živjeti u normalnoj ljudskosti imajući praktičnog Boga za primjer i uzor, što si u stanju primijeniti u praksi ono što praktični Bog govori i zahtijeva, a od toga ni najmanje ne odstupiti ili se udaljiti, kao i da to činiš kako god On kaže te postigneš sve što zatraži. Na taj način Bog će te pridobiti. Kad te Bog pridobije k sebi, ne posjeduješ samo djelo Duha Svetoga, već si prije svega sposoban živjeti prema zahtjevima praktičnog Boga. Puko posjedovanje djela Duha Svetoga ne znači imati život. Srž je u tome jesi li u stanju ponašati se u skladu sa zahtjevima praktičnog Boga, a to je povezano s time može li te Bog pridobiti. To je najdublji smisao djelovanja praktičnog Boga u tijelu. To znači da Bog, koji zadobiva skupinu ljudi tako što se doista pojavljuje u tijelu i time što je živ i realističan, viđen od ljudi, zapravo obavlja djelo Duha u tijelu i služi kao primjer ljudima u tijelu. Božji dolazak u tijelu prije svega služi da ljudima omogući sagledavanje stvarnih Božjih djela, da bezobličnom Duhu pruži tjelesno obličje te da dopusti ljudima da Ga vide i dotaknu. Tako će oni koje je upotpunio živjeti kroz Njega, biti pridobiveni od Njega i biti po Njegovu srcu. Da je Bog govorio samo na nebu i da zapravo nije došao na zemlju, ljudi bi i dalje bili nesposobni upoznati Boga; mogli bi samo propovijedati o Božjim djelima koristeći se ispraznom teorijom, a Božje riječi ne bi im predstavljale stvarnost. Bog je na zemlju prije svega došao poslužiti kao primjer i uzor onima koje bi trebalo pridobiti; samo tako ljudi zapravo mogu upoznati Boga, dodirnuti Ga i vidjeti, i samo tad ih Bog istinski može pridobiti.

– Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Trebaš znati da je praktični Bog – Bog Sâm.

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Povezani sadržaji

Povežite se s nama preko Messengera