Svakodnevne riječi Božje: Tri etape djela, Odlomak 11

Čemu ovo stalno pozivanje na tri etape djela? Protok vjekova, društveni razvoj i promjenjivo lice prirode, sve to prati promjene u trima etapama djela. Čovječanstvo se vremenom mijenja zajedno s djelom Božjim i ne razvija se samo po sebi. Tri etape Božjeg djela spominju se zato da bi sva stvorenja i ljudi svih religija i vjeroispovijedi potpali pod vlast jednog Boga. Ma kojoj religiji da pripadaš, na kraju ćete svi potpasti pod Božju vlast. Ovo djelo jedino Sâm Bog može izvesti; nijedan vjerski poglavar to ne može učiniti. U svijetu postoji nekoliko glavnih religija, od kojih svaka ima svojeg poglavara ili vođu, a sljedbenici tih religija rasuti su po različitim zemljama i regijama širom svijeta; u skoro svakoj zemlji, bila ona velika ili mala, žive ljudi različitih religija. No ma koliko različitih religija postojalo na svijetu, svi ljudi u svemiru, na kraju krajeva, postoje pod vodstvom jednog Boga, a njihovim postojanjem ne rukovode vjerski poglavari ni vođe. To znači kako čovječanstvom ne rukovodi određeni vjerski poglavar ili vođa, već je čitavo čovječanstvo predvođeno Stvoriteljem, koji je stvorio i nebo i zemlju i sva stvorenja, kao i čitav ljudski rod – to je činjenica. Mada u svijetu ima nekoliko glavnih religija, sve one, ma koliko velike, postoje pod vlašću Stvoritelja i nijedna od njih ne može prekoračiti opseg te vladavine. Razvoj čovječanstva, obnavljanje društva, razvoj prirodnih znanosti – sve je to neodvojivo od Stvoriteljeva uređenja, a ovo djelo nije nešto što bi mogao obaviti bilo koji vjerski poglavar. Vjerski poglavar samo je vođa određene religije i ne može predstavljati Boga niti može predstavljati Onoga koji je stvorio nebo i zemlju i sva stvorenja. Vjerski poglavar može predvoditi sve pripadnike čitave jedne religije, ali ne može zapovijedati svim stvorenjima pod kapom nebeskom – to je opće priznata činjenica. Vjerski poglavar samo je vođa i ne može biti ravan Bogu (Stvoritelju). Sve su stvari u rukama Stvoritelja i na kraju će se sve vratiti u ruke Stvoritelja. Čovječanstvo je stvorio Bog i svaki čovjek, ma kojoj religiji pripadao, vratit će se pod vlast Božju – to je neizbježno. Samo je Bog Svevišnji među svim stvarima, a čak se i najviši vladar među svim stvorenjima mora vratiti pod Njegovu vlast. Ma koliko visok bio status nekog čovjeka, taj čovjek ne može odvesti čovječanstvo na prikladno odredište i nitko nije u stanju sve stvari svrstavati po vrstama. Sam je Jahve stvorio ljudski rod i svakog čovjeka svrstao prema njegovoj vrsti, a kada nastupi vrijeme svršetka, On će Svoje djelo i dalje obavljati Sâm, svrstavati sve stvari po vrstama – to djelo nitko osim Boga ne može obaviti. Sve tri etape djela koje se odvija od postanka do danas obavio je Sâm Bog, jedan jedini Bog. Činjenica o trima etapama djela je činjenica o Božjem vođenju cijelog čovječanstva, činjenica koju nitko ne može poreći. Na kraju te tri etape djela sve će stvari biti svrstavane po vrstama i vraćene pod Božju vlast jer u cijelom svemiru postoji samo ovaj jedan Bog i nema drugih religija. Onaj tko nije u stanju stvoriti svijet neće biti u stanju ni privesti ga kraju, dok će Onaj koji je stvorio svijet zasigurno moći dovesti ga do kraja. Prema tome, ako netko nije u stanju ovo doba privesti kraju, već je samo u stanju pomoći čovjeku da njeguje svoj um, onda on sasvim sigurno neće biti Bog i zasigurno neće biti Gospodin ljudskome rodu. Neće biti sposoban obaviti tako veliko djelo; postoji samo jedan koji može izvesti takvo djelo, a svatko tko nije u stanju obaviti to djelo zasigurno je neprijatelj, a ne Bog. Sve zle religije u neskladu su s Bogom, a zato što su u neskladu s Bogom, one su neprijatelji Božji. Sva djela obavlja ovaj jedan istiniti Bog i čitavim svemirom zapovijeda ovaj jedini Bog. Bez obzira na to je li riječ o Njegovu djelu u Izraelu ili Kini, bez obzira na to obavlja li ga Duh ili tijelo, cjelokupno djelo obavlja Sâm Bog i nitko ga drugi ne može obaviti. Upravo zato što je On Bog cijelog čovječanstva, On svoje djelo obavlja slobodno, nesputan nikakvim uvjetima – to je najveća od svih vizija. Ako želite kao Božje stvorenje obavljati dužnost Božjeg stvorenja i razumjeti volju Božju, najprije morate razumjeti djelo Božje, morate razumjeti Božju volju u odnosu na stvorenja, morate razumjeti Njegov plan upravljanja i morate razumjeti cjelokupno značenje djela koje On obavlja. Oni koji ovo ne razumiju ne spadaju u umješna Božja stvorenja! Ako kao Božje stvorenje ne razumijete odakle potječete, ako ne shvaćate povijest ljudskog roda i cjelokupno djelo koje Bog obavlja i ako, štoviše, ne razumijete kako se čovječanstvo do danas razvijalo i tko zapovijeda čitavim čovječanstvom, onda niste sposobni obavljati svoju dužnost. Bog je sve do danas predvodio ljudski rod i, otkako je stvorio čovjeka na zemlji, On ga nikada nije napustio. Duh Sveti nikada ne prestaje s djelom, nikada nije prestao predvoditi čovječanstvo i nikada ga nije napustio. Ali čovječanstvo ne shvaća da Bog postoji, a još manje Boga poznaje. Ima li većeg poniženja od toga za sva Božja stvorenja? Bog osobno vodi čovjeka, ali čovjek ne razumije djelo Božje. Iako si Božje stvorenje, ipak ne razumiješ svoju povijest i nisi ni svjestan tko te je vodio na tvojem putovanju, potpuno si nesvjestan djela koje Bog obavlja, pa ni ne možeš spoznati Boga. Ako i sada živiš u neznanju, onda nikada nećeš ni biti sposoban svjedočiti o Bogu. Danas Stvoritelj ponovno osobno vodi sve ljude i još jednom svim ljudima dopušta da vide Njegovu mudrost, svemoć, spasenje i divotu. Unatoč tome, ti još uvijek ne shvaćaš ili ne razumiješ – zar onda ne pripadaš onima koji neće primiti spasenje? Oni koji pripadaju Sotoni ne razumiju riječi Božje, dok oni koji pripadaju Bogu mogu čuti Božji glas. Svi oni koji shvaćaju i razumiju riječi koje Ja izgovaram jesu oni koji će biti spašeni i koji će svjedočiti o Bogu; svi oni koji ne razumiju riječi koje izgovaram ne mogu svjedočiti o Bogu i oni će biti izgnani. Oni koji ne razumiju Božju volju i ne shvaćaju djelo Božje nesposobni su spoznati Boga i takvi ljudi ne mogu svjedočiti o Bogu. Ako želiš svjedočiti o Bogu, moraš poznavati Boga; spoznaja Boga ostvaruje se kroz Božje djelo. Sve u svemu, ako želiš spoznati Boga, moraš poznavati Božje djelo: poznavanje Božjeg djela od najveće je važnosti. Kada tri etape djela budu privedene kraju, bit će formirana skupina onih koji svjedoče o Bogu, skupina ljudi koji su Boga spoznali. Svi će oni poznavati Boga i moći će istinu sprovesti u djelo. Imat će ljudskost i razum i svi će biti upoznati s tri etape Božjeg djela spasenja. To je djelo koje će na kraju biti ostvareno, a u tim je ljudima kristalizirano djelo upravljanja dugo 6000 godina i oni su najsnažnije svjedočanstvo konačnog poraza Sotone. Oni koji su u stanju svjedočiti o Bogu moći će primiti Božje obećanje i blagoslov i pripadat će skupini koja će preostati na samom kraju, skupini koja posjeduje Božji autoritet i koja svjedoči o Bogu. Možda svatko od vas može postati član te skupine, a možda to može samo pola vas ili jedva nekoliko – to će ovisiti o vašoj volji i vašoj težnji.

– Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Poznavanje tri etape Božjeg djela put je k spoznaji Boga.

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Povezani sadržaji

Povežite se s nama preko Messengera