Svakodnevne riječi Božje: Tri etape djela, Odlomak 36

Od samog osvita Doba kraljevstva Bog je počeo objavljivati Svoje riječi. U budućnosti te će se riječi postepeno ispunjavati, a dotad će čovjek sazreti za život. Božja uporaba riječi kako bi se razotkrila iskvarena čovjekova narav je stvarnija i potrebnija, a On ne koristi ništa drugo osim riječi da izvrši Svoje djelo kako bi usavršio čovjekovu vjeru jer danas je Doba riječi, a ono zahtijeva čovjekovu vjeru, odlučnost i suradnju. Djelo utjelovljenog Boga posljednjih dana uporaba je Njegove riječi da služi čovjeku i opskrbljuje ga. Tek kad utjelovljeni Bog završi s izgovaranjem Svojih riječi, one će se početi ispunjavati. Dok ih On bude govorio, Njegove riječi neće biti ispunjene jer dok je On utjelovljen, Njegove riječi ne mogu biti ispunjene. To je zato da bi čovjek mogao vidjeti da je Bog tijelo, a ne Duh; da bi čovjek mogao vlastitim očima vidjeti stvarnost Božju. Na dan kad Njegovo djelo bude dovršeno, kad sve riječi koje On treba izgovoriti na zemlji budu izrečene, Njegove će se riječi početi ispunjavati. Sada nije doba ispunjenja Božjih riječi zato što On još nije završio s izgovaranjem Svojih riječi. Dakle, kad vidiš da Bog još uvijek govori Svoje riječi na zemlji, ne očekuj da se Njegove riječi ispune. Kad Bog prestane izgovarati Svoje riječi i kad Njegovo djelo na zemlji bude dovršeno, tada će se Njegove riječi početi ispunjavati. U riječima koje On govori na zemlji sadržana je, s jedne strane, opskrba života, a s druge, proročanstvo – proročanstvo o stvarima koje će doći, o stvarima koje će biti učinjene i o stvarima koje tek trebaju biti postignute. Bilo je proročanstva i u Isusovim riječima. S jedne strane, On je opskrbljivao život, a s druge je izrekao proročanstva. Danas se ne govori o istovremenom ispunjavanju riječi i činjenica, jer postoji prevelika razlika između onoga što čovjek može vidjeti vlastitim očima i onoga što Bog čini. Jedino se može reći da, kad se djelo Božje završi, Njegove riječi bit će ispunjene, a činjenice će doći nakon riječi. Tijekom posljednjih dana utjelovljeni Bog vrši službu riječi na zemlji, a vršeći službu riječi On samo govori riječi i ne mari za drugo. Kad se Božje djelo promijeni, Njegove riječi počet će se ispunjavati. Danas se riječi najprije koriste da te usavrše; kad On zadobije slavu širom svemira, Njegovo djelo će biti upotpunjeno – sve riječi koje treba reći bit će izrečene i sve riječi postat će činjenice. Bog je tijekom posljednjih dana došao na zemlju izvršiti službu riječi kako bi Ga čovječanstvo spoznalo, kako bi čovječanstvo uvidjelo što je On i kako bi iz Njegove riječi moglo spoznati Njegovu mudrost i sva Njegova čuda. U Doba kraljevstva Bog prvenstveno koristi riječ kako bi osvojio cjelokupno čovječanstvo. U budućnosti će Njegova riječ stići i do svake religije, sektora, nacije i vjeroispovijesti. Bog koristi riječ kako bi osvojio, kako bi sve ljude naveo da vide da Njegova riječ sa sobom nosi autoritet i moć – zbog toga se danas suočavate samo s riječju Božjom.

Riječi koje Bog govori u ovom dobu razlikuju se od onih koje su izgovorene u Doba zakona, a također se razlikuju od riječi izgovorenih u Doba milosti. U Doba milosti Bog nije obavljao djelo riječi, već je samo spomenuo da će biti raspet zarad otkupljenja cjelokupnog ljudskog roda. Biblija samo opisuje zašto je Isus morao biti raspet, opisuje patnju koju je podnio na križu i kako bi čovjek trebao biti raspet za Boga. Tijekom tog doba sve djelo koje je Bog izvršio bilo je usmjereno na raspeće. U Doba kraljevstva utjelovljeni Bog govori riječi kako bi osvojio sve one koji vjeruju u Njega. To je „Riječ koja se pojavljuje u tijelu”; Bog je došao tijekom posljednjih dana izvršiti ovo djelo, to jest došao je ispuniti pravo značenje Riječi koja se pojavljuje u tijelu. On samo govori riječi, a činjenice se rijetko pojavljuju. To je sama bit Riječi koja se pojavljuje u tijelu, a kad utjelovljeni Bog govori Svoje riječi, to je pojava Riječi u tijelu i to je Riječ koja dolazi u tijelo. „U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog i Riječ tijelom postade.” Ovo (djelo pojavljivanja Riječi u tijelu) jest djelo koje će Bog ostvariti u posljednjim danima i to je posljednje poglavlje Njegova cjelokupnog plana upravljanja, te zbog toga Bog mora doći na zemlju i Svoje riječi očitovati u tijelu. Ono što se čini danas, ono što će biti učinjeno u budućnosti, ono što će Bog postići, čovjekovo konačno odredište, oni koji će biti spašeni, oni koji će biti uništeni i tako dalje – cjelokupno ovo djelo koje na kraju treba postići jasno je izloženo i u cijelosti je namijenjeno postizanju stvarnog značaja Riječi koja se pojavljuje u tijelu. Ranije objavljene upravne odluke i ustav, oni koji će biti uništeni, oni koji će ući u počinak – sve te riječi moraju biti ispunjene. To je djelo koje utjelovljeni Bog prvenstveno čini tijekom posljednjih dana. On ljudima omogućuje da razumiju gdje pripadaju oni koji su predodređeni od Boga, a gdje oni koji nisu predodređeni od Boga, kako će Njegov narod i sinovi biti razvrstani, što će se dogoditi s Izraelom, što će se dogoditi s Egiptom – u budućnosti će svaka od ovih riječi biti ispunjena. Tempo Božjeg djela se ubrzava. Bog koristi riječ kao sredstvo da čovjeku otkrije što treba biti učinjeno u svakom dobu, što utjelovljeni Bog treba učiniti tijekom posljednjih dana i kakva je Njegova služba koju treba vršiti, a sve te riječi služe za ostvarenje pravog značaja Riječi koja se pojavljuje u tijelu.

– Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Sve se postiže riječju Božjom.

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Povezani sadržaji

Povežite se s nama preko Messengera