Kristove izjave na početku – 88. poglavlje

Ljudi jednostavno ne mogu pojmiti u kojoj se mjeri Moj tempo ubrzao: оvo je čudo koje se dogodilo, a čovjeku je nedokučivo. Moj se tempo nastavlja od stvaranja svijeta, a Moje djelo nikada ne prestaje. Čitav svemir svijet mijenja se iz dana u dan, kao što se i ljudi neprestano mijenjaju. Svi su oni dio Mojeg djela, svi su dio Mojeg plana i, štoviše, svi su obuhvaćeni Mojim upravljanjem, a to nijedan čovjek ne zna niti razumiju. Tek kad vam Ja osobno kažem, tek kad vam se obraćam licem u lice, vi spoznajete i one najsitnije detalje; u suprotnome, baš nitko ne može imati nikakvu predodžbu o nacrtu Mojega plana upravljanja. Toliko je snažna Moja sila, a povrh toga, toliko su čudesna Moja djela. To su stvari koje nitko ne može promijeniti. Zbog toga vrijedi ono što danas izustim i to je jednostavno nepromjenjivo. U ljudskom poimanju nema ni najmanjeg saznanja o Meni – ona su ništa više do besmislenog naklapanja! Ni ne pomišljaj reći kako ti je već dosta ili da si zadovoljan! Kažem ti sljedeće: daleko još trebaš dogurati! O čitavom Mojem planu upravljanja znate sasvim malo, pa morate slušati ono što vam govorim i učiniti onako kako vam kažem. U svemu postupajte u skladu s Mojim željama i zasigurno ćete primiti Moje blagoslove; svatko tko vjeruje može ih primiti, dok će svi oni koji ne vjeruju, to „ništavilo” koje su zamislili i dobiti. Takva je Moja pravednost i, još i više, takvi su Moje veličanstvo, Moj gnjev i Moja grdnja. Nikome neću dopustiti da se izvuče ni s jednom mišlju ni djelom.

Nakon što začuje Moje riječi, većina se ljudi uplaši i zadrhti, a lica im se naboraju od briga. Jesam li se o tebe doista ogriješio? Je li moguće da ti nisi dijete velikog crvenog zmaja? Čak se pretvaraš kako si dobar! Čak se pretvaraš kako si Moj prvorođeni sin! Misliš li da sam slijep? Misliš li da ne razlikujem ljude? Ja sam Bog koji zadire u dubinu ljudskog srca: ovo govorim Svojim sinovima, a to isto govorim i vama, djeci velikog crvenog zmaja. Sve vidim jasno, bez i najmanje pogreške. Kako bi uopće bilo moguće da Ja ne znam što radim? Savršeno mi je jasno što radim! Zašto kažem da sam Sam Bog, Stvoritelj svemira i svih stvari? Zašto kažem da sam Bog koji ispituje dubinu ljudskog srca? Potpuno sam svjestan životnih prilika svakog čovjeka. Mislite li da ne znam što učiniti ili reći? To nije vaša briga. Pazite kako ne biste nastradali od Moje ruke; time biste pretrpjeli gubitak. Moje su odluke o upravljanju nepopustljive. Razumijete li to? Sve što je prethodno rečeno sastavni je dio Mojih upravnih odluka. Nastavite li i dalje činiti prijestupe od onoga dana kada vam ih priopćim, uslijedit će odmazda, zato što ih prethodno niste razumjeli.

Sada vam objavljujem Svoje upravne odluke (koje počinju vrijediti od dana objave, propisujući različite načine grdnje za različite ljude):

Ispunjavam Svoja obećanja i sve je u Mojim rukama: tko god posumnja, zasigurno će biti ubijen. Nema mjesta nikakvom obziru; smjesta će biti istrijebljeni, oslobađajući time Moje srce od mržnje (odsad pa nadalje potvrđuje se da svatko tko bude ubijen ne može biti pripadnik Mojega kraljevstva, stoga mora biti Sotonin potomak).

Kao prvorođeni sinovi, trebali biste zadržati svoje položaje, ispunjavati svoje dužnosti i ne biti znatiželjni. Trebali biste se staviti na raspolaganje Mojem planu upravljanja, a kuda god pođete, dobro posvjedočite o Meni i slavite Moje ime. Nemojte činiti sramna djela; budite uzor svim Mojim sinovima i Mojem narodu. Ni na trenutak ne budite razvratni: pred svakim uvijek morate stajati s identitetom prvorođenih sinova i nemojte se pokoravati, već umjesto toga koračajte uzdignute glave. Od vas tražim da slavite Moje ime, a ne da ga sramotite. Svaki od prvorođenih sinova ima svoju individualnu ulogu i ne može raditi sve. Ovo je odgovornost koju sam vam povjerio i ne smijete je izbjegavati. Svim svojim srcem, čitavim svojim umom i svom svojom snagom morate se posvetiti ispunjenju onoga što sam vam povjerio.

Od dana današnjeg pa nadalje, kroz čitav svemir svijet, dužnost čuvanja svih Mojih sinova i čitavog Mojeg naroda bit će povjerena Mojim prvorođenim sinovima da je ispune i izgrdit ću svakog tko se svim svojim srcem i umom ne posveti njenu ispunjenju. Takva je Moja pravednost. Neću poštedjeti čak ni Svoje prvorođene sinove niti ću biti blag prema njima.

Bude li se itko među Mojim sinovima ili Mojim narodom podsmjehivao nekom od Mojih prvorođenih sinova i vrijeđao ga, Ja ću ga žestoko kazniti jer Moji prvorođeni sinovi predstavljaju Mene; ono što netko učini njima, učinio je i Meni. Ovo je Moja najstroža upravna odluka. Dozvolit ću Svojim prvorođenim sinovima da, po svojoj volji, sprovode Moju pravednost prema svakome od Mojih sinova i Mojem narodu koji prekrši ovu odluku.

Postupno ću napuštati svakoga tko se prema Meni odnosi olako i usredotočen je samo na Moju hranu, odjeću i spavanje, svakoga tko se bavi samo Mojom vanjštinom, nema nimalo razumijevanja za Moje breme i ne posvećuje se pravilnom ispunjenju svojih uloga. Ovo je upućeno svima koji imaju uši.

Tko god dovrši svoju službu Meni, dužan je povući se pokorno i bez imalo buke. Budi oprezan, inače ću te dovesti u red (to je dopunska odluka).

Moji prvorođeni sinovi odsad će nositi željeznu batinu i početi sprovoditi Moju vlast upravljanja svim zemljama i narodima, hodat će među svim zemljama i narodima te izvršavati Moj sud, pravednost i veličanstvo među svim zemljama i narodima. Moji sinovi i Moj narod bojat će me se, hvalit će Me, bodrit će Me i slaviti bez prestanka jer je Moj plan upravljanja ispunjen i Moji prvorođeni sinovi mogu vladati zajedno sa Mnom.

Ovo je dio Mojih upravnih odluka; nakon ovoga priopćavat ću vam ih onako kako djelo bude napredovalo. Na temelju navedenih odluka o upravljanju pratit ćete tempo kojim obavljam Svoje djelo, kao i faze koje je Moje djelo dostiglo. To će biti potvrda.

Već sam sudio Sotoni. Budući da je Moja volja nesputana i da su Moji prvorođeni sinovi stekli slavu zajedno sa Mnom, Ja sam Svoju pravednost i veličanstvo već pokazao svijetu i svemu što pripada Sotoni. Ne mičem prstom niti obraćam pažnju na Sotonu (jer ne zaslužuje ni da razgovara sa Mnom). Ja samo nastavljam raditi ono što želim. Moje se djelo neometano odvija, korak po korak, a Moja je volja nesputana na cijeloj zemlji. To je Sotonu donekle posramilo i on je potpuno uništen, ali to samo po sebi nije ispunilo Moju volju. Ja i Svojim prvorođenim sinovima dozvoljavam da sprovode Moje upravne odluke nad njima. S jedne strane, Sotoni sam dozvolio da vidi Moj gnjev spram njega; s druge strane, dozvolio sam mu da vidi Moju slavu (da vidi kako su Moji prvorođeni sinovi najglasniji svjedoci Sotonina poniženja). Ja ga osobno ne kažnjavam; umjesto toga, dozvoljavam Svojim prvorođenim sinovima da sprovedu Moju pravednost i veličanstvo. Zbog toga što je Sotona zlostavljao Moje sinove, progonio ih i tlačio, danas, nakon što je njegova služba završena, dozvolit ću Svojim zrelim prvorođenim sinovima da ga stave na mjesto. Sotona je bio nemoćan po pitanju svojeg pada. Obamrlost svih naroda na svijetu najbolje svjedoči o tome; narodi koji se bore i zaraćene zemlje očit su primjer pada Sotonina kraljevstva. U prošlosti nisam prikazivao nikakva znamenja i čuda upravo kako bih Sotonu izložio poniženju i veličao Svoje ime, korak po korak. Nakon što je Sotona potpuno dokrajčen, Ja počinjem pokazivati Svoju silu: ono što Ja kažem tako i jest i ostvarit će se natprirodne stvari koje nisu u skladu s ljudskim predodžbama (to se odnosi na blagoslove koji će uskoro uslijediti). Budući da sam Ja praktični Bog, da nemam nikakva pravila i da govorim u skladu s izmjenama iz Svojeg plana upravljanja, ono što sam govorio u prošlosti ne mora zbog toga nužno vrijediti u sadašnjosti. Nemojte se držati svojih osobnih predodžbi! Ja nisam Bog koji se pridržava pravila; kod Mene je sve slobodno, uzvišeno i oslobođeno svih stega. Ono što je jučer izrečeno, danas je možda zastarjelo ili bi moglo biti odbačeno (međutim, Moje upravne odluke, jednom nakon što su objavljene, nikada neće biti izmijenjene). Ovo su koraci Mojeg plana upravljanja. Nemojte se držati pravila. Svaki dan donosi novu svjetlost i nova otkrivenja i takav je Moj plan. Svakoga će se dana Moja svjetlost otkrivati u tebi i Moj će se glas oriti svemirom svijetom. Razumiješ li me? To je tvoja dužnost, odgovornost koju sam ti povjerio. Ni na trenutak je ne smiješ zanemariti. Do kraja ću koristiti ljude koje odobravam i to se nikada neće promijeniti zato što sam Ja Svemogući Bog, Ja znam što koji čovjek treba raditi i kakav je čovjek sposoban to i obaviti. Takva je Moja svemoć.

Prethodno: Kristove izjave na početku – 15. poglavlje

Sljedeće: Kristove izjave na početku – 103. poglavlje

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Postavke

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Pretraži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se s nama preko Messengera