Svakodnevne riječi Božje: Božja pojava i djelo, Odlomak 69

26 July 2023

Nitko ne vjeruje da će vidjeti slavu Moju, niti Ja koga na to primoravam, već radije sklanjam slavu Moju od ljudi i odnosim je na drugi svijet. Kad se ljudi ponovno pokaju, tada ću uzeti slavu Moju i pokazati je još većem broju onih koji vjeruju. To je načelo prema kojem djelujem. Jer postoji trenutak kad slava Moja napušta Kanaan, a postoji i trenutak kada slava Moja napušta odabrane. Osim toga, postoji i trenutak kada slava Moja napušta cijelu zemlju, zbog čega ona počinje da blijedi i tone u tminu. Čak ni zemlja kanaanska neće vidjeti sunčeve svjetlosti. Svi će ljudi izgubiti vjeru, ali nitko od njih ne može podnijeti da napusti miomiris zemlje kanaanske. Tek pošto uđem u novo nebo i novu zemlju, uzet ću drugi dio slave Moje i otkrit ću je najprije u zemlji kanaanskoj, i tada će tračak svjetla zasjati na cijeloj zemlji, utonuloj u mrklu noć, i cijela zemlja će zasvijetliti, a ljudi diljem zemlje moći će crpiti snagu iz siline tog svjetla, te će slava Moja porasti i ukazati se nanovo svakom narodu. I cijeli ljudski rod shvatit će tada da sam davno došao u ljudski svijet i da sam davno slavu Moju donio iz Izraela na Istok – jer slava Moja sja s istoka i u današnji dan donijeta je iz Doba milosti. No, iz Izraela sam pošao i odatle sam na Istok stigao. Tek kad zasja svjetlost s Istoka, tama koja je zahvatila Zemlju počet će se pretvarati u svjetlo, i tek tada će čovjek spoznati da sam davno otišao iz Izraela i da se nanovo uzdižem na Istoku. Pošto sam već jednom sišao u Izrael i potom iz njega otišao, ne mogu se opet roditi u Izraelu jer Moje djelo upravlja cijelim univerzumom i, štoviše, munja sijeva ravno s Istoka ka Zapadu. Zato sam sišao na Istok i donio Kanaan narodima Istoka. Narode iz cijelog svijeta dovest ću u zemlju kanaansku, te zato nastavljam u zemlji kanaanskoj izgovarati riječi kojima upravljam cijelim univerzumom. U ovom trenutku, izuzev Kanaana, svjetla nema nigdje na cijeloj zemlji, a svim ljudima prijeti opasnost od gladi i hladnoće. Svoju sam slavu podario Izraelu, a onda je uzeh, i time narod Izraela i cijeli ljudski rod dovedoh na Istok. Sve sam ih doveo do svjetla kako bi se mogli ponovno ujediniti i povezati s njim, i da više za njim ne moraju tragati. Svima koji tragaju dopustit ću da opet vide svjetlo i slavu koju sam imao u Izraelu. Dopustit ću im da vide kako sam među ljude odavno sišao na bijelom oblaku, dopustiti im da vide bezbroj oblaka bijelih i plodove u njihovim raskošnim grozdovima, a povrh toga, dopustit ću im da vide Izraelovog Boga Jahvu. Dopustit ću im pogledati u židovskog Učitelja, dugo iščekivanog Mesiju, i punu pojavu Mene, kojeg su kraljevi progonili kroz vjekove. Djelovat ću nad cijelim univerzumom i učiniti djelo veliko, u posljednjim danima otkrivajući ljudima svu slavu Moju i sva djela Moja. Moje slavno lice pokazat ću u cijelosti onima koji su Me mnogo godina čekali, onima koji su čeznuli da siđem na bijelom oblaku, Izraelu koji je čeznuo da se opet ukažem, i cijelom čovječanstvu koje me progoni, tako da će svi znati kako sam davno uzeo slavu Moju i donio je na Istok i da više nije u Judeji. Jer posljednji su dani već nastupili!

U cijelom univerzumu činim Svoje djelo, a na Istoku gromoglasni udari čuju se neprestano, tresući sve narode i sve vjeroispovijesti. Moj glas jest ono što je sve ljude dovelo u sadašnjost. Ja činim da svi ljudi budu savladani Mojim glasom, da upadnu u ovaj tok i da se preda Mnom pokore, jer sam odavno cijeloj Zemlji oduzeo slavu Moju i nanovo je objavio na Istoku. Tko ne čezne da vidi slavu Moju? Tko nestrpljivo ne čeka Moj povratak? Tko ne žudi za ponovnom pojavom Mojom? Tko ne vapi za divotom Mojom? Tko ne bi izašao na svjetlo? Tko ne bi gledao u bogatstva Kanaana? Tko ne čezne za povratkom Otkupitelja? Tko ne obožava Njega čija je moć silna? Glas Moj odjeknut će Zemljom. Stat ću pred Moj izabrani narod i govoriti im još riječi. Poput moćnih gromova što potresaju planine i rijeke, Ja Svoje riječi govorim cijelom univerzumu i čovječanstvu. Zato su riječi iz usta Mojih postale čovjekovo blago, i svim ljudima dragocjene su. Munja sijeva od Istoka, pa sve do Zapada. Moje su riječi takve da ih se čovjek nevoljko odriče, a istodobno mu se čine nedokučivima, ali se baš zbog toga još više njima raduje. Svi su ljudi zadovoljni i veseli, slave Moj dolazak jednako kao rođenje djeteta. Posredstvom Mojeg glasa, sve ljude ću dovesti preda Se. Počev od tad, službeno ću stupiti u ljudski rod tako da će Me on početi obožavati. Slavom kojom zračim i riječima iz usta Mojih učinit ću tako da svi ljudi dođu preda Me i vide kako munja sijeva od Istoka i da sam sišao i na „Maslinovu goru” Istoka. Vidjet će da sam već odavno na zemlji, ne više kao židovski Sin već kao Munja Istoka. Jer Ja sam odavno uskrsnuo i napustio ljude, a onda sam se u slavi ponovo pojavio među njima. Ja sam Onaj koji je obožavan bezbroj doba prije sadašnjeg, a Ja sam i dojenče koje je narod Izraela napustio bezbroj doba prije sadašnjeg. Osim toga, Ja sam i preslavni Svemogući Bog sadašnjega doba! Nek’ svi dođu pred prijestolje Moje i vide Moje slavno lice, čuju Moj glas i vide Moja djela. To je potpuna volja Moja – to je kraj i vrhunac Mojeg plana, kao i svrha Mojeg upravljanja: da Me svaki narod obožava, da Me svaki jezik priznaje, da svaki čovjek položi svoju vjeru u Mene, i da svi narodi budu Moji podanici!

– Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Odjek sedam gromova – proročanstvo širenja evanđelja o kraljevstvu cijelim univerzumom.

Pogledajte dodatne sadržaje

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Ostali videozapisi

Leave a Reply

Podijeli

Otkaži

Povežite se s nama preko Messengera