Samo oni koji se usredotoče na primjenu mogu biti usavršeni

U posljednjim danima, Bog se utjelovio da bi izvršio djelo koje treba izvršiti i obavio Svoju službu riječi. Došao je osobno djelovati među ljudskim bićima s ciljem usavršavanja onih ljudi koji su po Njegovu srcu. Od vremena stvaranja do danas, samo u posljednjim danima On je izvršio ovu vrstu djela. Samo u posljednjim danima Bog je bio utjelovljen kako bi obavio djelo tako velikih razmjera. Iako On podnosi teškoće koje bi ljudi teško podnijeli i mada je On veliki Bog koji čak ima poniznosti postati običnim čovjekom, nijedan vid Njegova djela nije odgođen, a Njegov plan ni na koji način nije zapao u kaos. On obavlja djelo po Svom prvobitnom planu. Jedan od ciljeva ovog utjelovljenja je osvojiti ljude, drugi je usavršiti ljude koje voli. On želi vlastitim očima vidjeti ljude koje usavršava i želi se osobno uvjeriti u to kako ljudi koje usavršava svjedoče o Njemu. Ne radi se o jednoj ili dvije osobe koje su usavršene. To je skupina koja se sastoji od samo nekoliko ljudi. Ljudi iz ove skupine dolaze iz različitih zemalja svijeta i pripadaju različitim nacionalnostima. Svrha tolikog rada je zadobiti ovu skupinu ljudi, zadobiti svjedočanstvo koje ova skupina ljudi nosi o Njemu i dobiti slavu koja Mu može proisteći od njih. On ne obavlja djelo koje nema značenje niti obavlja djelo koje nema vrijednost. Može se reći da je, obavljanjem tolikog posla, Božji cilj usavršiti sve one koje On želi usavršiti. U slobodno vrijeme koje bude imao izvan ovoga, On će izgnati one koji su zli. Znajte da On ne čini ovo veliko djelo zbog onih koji su zli; naprotiv, On daje sve od Sebe zbog tog malog broja ljudi koje će usavršiti. Djelo koje On obavlja, riječi koje govori, tajne koje otkriva, kao i Njegov sud i grdnja, sve su tu radi tog malog broja ljudi. On se nije utjelovio zbog onih koji su zli, a još manje ti zli ljudi izazivaju veliki gnjev u njemu. On govori istinu i govori o ulasku zbog onih koji trebaju biti usavršeni; zbog njih se On utjelovio i zbog njih daruje obećanja i blagoslove. Ne radi se na istini, ulasku i životu u ljudskosti o kojima On govori zbog onih koji su zli. On želi izbjeći obraćanje onima koji su zli, želeći umjesto toga podariti sve istine onima koji trebaju biti usavršeni. Ipak, Njegovo djelo zahtijeva da se, za sada, onima koji su zli dopusti uživati u nekom od Njegovih bogatstava. Svi oni koji ne izvršavaju istinu, koji ne udovoljavaju Bogu i koji prekidaju Njegovo djelo, jesu zli. Oni se ne mogu usavršiti i Bog ih prezire i odbacuje. Nasuprot tomu, ljudi koji istinu provode u djelo i mogu udovoljiti Bogu i koji troše svoje cjelokupno jastvo u Božjem djelu jesu ljudi koje Bog treba usavršiti. Oni koje Bog želi upotpuniti nisu nitko drugi do ova skupina ljudi, a djelo koje Bog obavlja za dobro je tih ljudi. Istina o kojoj govori usmjerena je prema ljudima koji su je voljni provesti u djelo. On se ne obraća ljudima koji istinu ne provode u djelo. Bolji uvid i porast moći razlučivanja o kojima On govori usmjereni su na ljude koji mogu izvršiti istinu. Kad govori o onima koji trebaju biti usavršeni, On govori o tim ljudima. Djelo Duha Svetoga okrenuto je prema ljudima koji su voljni istinu provesti u djelo. Stvari poput posjedovanja mudrosti i ljudskosti usmjerene su prema ljudima koji su voljni istinu provesti u djelo. Oni koji ne izvršavaju istinu mogu čuti mnoge riječi istine, ali zato što su tako zli po prirodi i nisu zainteresirani za istinu, ono što razumiju su samo doktrine i riječi i prazne teorije, bez i najmanje vrijednosti za njihov ulazak u život. Nitko od njih nije odan Bogu; svi su oni ljudi koji vide Boga, ali Ga ne mogu pridobiti; Bog ih je sve osudio.

Duh Sveti ima put kojim se kreće u svakoj osobi i svakoj osobi daje priliku za usavršavanje. Kroz svoju negativnost ti si se upoznao s vlastitom iskvarenošću, tako da ćeš, kad odbaciš negativnost, naći put do primjene; to su sve načini na koje se usavršavaš. Dalje, kroz neprestano vođenje i osvjetljivanje nekih pozitivnih stvari u tebi, ti ćeš samoinicijativno ispuniti svoju ulogu, rasti u uvidu i zadobiti moć razlučivanja. Kad si u dobrom stanju, posebno si voljan pročitati Božju riječ i moliti se Bogu i možeš sa svojim stanjem povezati propovijedi koje čuješ. U takvim trenucima Bog te prosvjetljuje i osvjetljava iznutra, čineći da shvatiš neke stvari s pozitivne strane. Tako si usavršen na pozitivnoj strani. U negativnim si stanjima slab i pasivan; osjećaš da ti Bog nije u srcu, ali ipak, Bog te osvjetljava, pomažući ti da pronađeš put do primjene. Ishod ovoga je postizanje savršenstva na negativnoj strani. Bog može usavršiti čovjeka i s pozitivne i s negativne strane. Ovisi o tome jesi li u stanju iskusiti i težiš li biti usavršen od Boga. Ako istinski tražiš da te Bog usavrši, onda te negativno ne može natjerati da doživiš gubitak, već ti može donijeti stvari koje su stvarnije i može te učiniti sposobnijim da saznaš što je to što nedostaje u tebi, sposobnijim dokučiti svoje pravo stanje i shvatiti da čovjek nema ništa i da je ništa; ako ne doživiš kušnje, ne znaš i uvijek ćeš osjećati da si iznad drugih i bolji od svih ostalih. Kroz sve ovo ćeš shvatiti da je sve što se ranije dogodilo učinio Bog i zaštitio Bog. Ulazak u kušnje ostavlja te bez ljubavi ili vjere, ne uspijevaš se moliti i ne možeš pjevati hvalospjeve i nesvjesno, usred toga ti spoznaješ sebe. Bog ima mnogo sredstava za usavršavanje čovjeka. On koristi sva moguća okruženja kako bi se nosio s iskvarenom čovjekovom naravi i koristi razne stvari da bi ogolio čovjeka; u jednom pogledu, On se obračunava s čovjekom, u drugom On razgolićuje čovjeka, a u trećem On otkriva čovjeka, kopajući i otkrivajući „tajne” u dubinama čovjekova srca i pokazujući čovjeku njegovu prirodu, razotkrivajući mnoga njegova stanja. Bog usavršava čovjeka kroz mnoge metode – kroz otkrivenje, kroz obračunavanje s čovjekom, kroz pročišćenje čovjeka i grdnju – tako da čovjek može znati da je Bog praktičan.

Što je to što sad tražite? Da vas Bog usavrši, da spoznate Boga, da pridobijete Boga – ili se možda nastojite ponašati kao Petar devedesetih godina, ili imati vjeru veću od Jobove, ili bi možda željeli da vas Bog nazove pravednima i da stignete pred prijestolje Božje, ili da možete očitovati Boga na zemlji i snažno i odlučno svjedočiti o Bogu. Bez obzira na to što tražite, sve u svemu, tražite zato da bi vas Bog spasio. Bez obzira težiš li biti pravedna osoba, težiš li Petrovu načinu ili Jobovoj vjeri ili da te Bog usavrši, sve je to djelo koje Bog čini na čovjeku. Drugim riječima, bez obzira na to što tražiš, sve je to zato da te Bog usavrši, sve je zbog doživljavanja Božje riječi, radi udovoljavanja Božjem srcu; što god da tražiš, sve je to zbog otkrivanja Božje divote, traženja puta do primjene u stvarnom iskustvu s ciljem da možeš odbaciti vlastitu buntovnu narav, postići normalno stanje u sebi, biti sposoban u potpunosti se prilagoditi Božjoj volji, postati ispravna osoba i imati ispravan motiv u svemu što činiš. Sve ovo doživljavaš radi spoznaje Boga i postizanja životnog rasta. Iako su ono što doživljavaš Božja riječ i stvarni događaji, kao i ljudi, pitanja i stvari u tvojem okruženju, naposljetku ćeš biti sposoban upoznati Boga i da te Bog usavrši. Nastojati ići putem pravedne osobe ili težiti provođenju Božje riječi u djelo: to je trkačka staza, a spoznaja Boga i usavršavanje od Boga su odredište. Bilo da tražiš usavršavanje od Boga, ili težiš svjedočiti o Bogu, sve je to u konačnici kako bi spoznao Boga; to je zato da djelo koje On obavlja u tebi ne bude uzaludno, tako da konačno spoznaš Božju stvarnost, Njegovu veličinu i još više Božju poniznost i skrivenost i veliku količinu djela koje Bog obavlja u tebi. Bog se ponizio do te mjere da Svoje djelo obavlja u ovim prljavim i iskvarenim ljudima i usavršava ovu skupinu ljudi. Bog se nije utjelovio samo da bi živio i jeo među ljudima, usmjeravao ih i opskrbio onim što im je potrebno. Još je važnije da On provodi svoje moćno djelo spasenja i osvajanja na ovim nepodnošljivo iskvarenim ljudima. Došao je u srce velikog crvenog zmaja spasiti ove najiskvarenije ljude kako bi se svi ljudi mogli promijeniti i obnoviti. Neizmjerna teškoća koju Bog trpi nije samo nevolja koju utjelovljeni Bog podnosi, već je iznad svega to što Božji Duh trpi krajnje poniženje – On se toliko ponižava i krije da postaje obična osoba. Bog se utjelovio i uzeo tjelesno obličje da bi ljudi vidjeli da On ima normalan ljudski život i normalne ljudske potrebe. To je dovoljno za dokazati da se Bog u velikoj mjeri ponizio. Duh Božji se ostvaruje u tijelu. Njegov Duh je tako uzvišen i veliki, a ipak uzima oblik običnog čovjeka, zanemarivog čovjeka, kako bi obavio djelo Svojega Duha. Kov, uvid, osjećaj, ljudskost i životi svakog od vas pokazuju da ste doista nedostojni prihvatiti Božje djelo ove vrste. Vi ste doista nedostojni dopustiti Bogu da podnese takve teškoće zbog vas. Bog je tako velik. On je tako uzvišen, ljudi su tako bijedni, a On ipak radi na njima. Ne samo da se On utjelovio kako bi opskrbio ljude, obraćao se ljudima, On čak i živi zajedno s njima. Bog je tako ponizan, tako drag. Ako ti, čim se spomene Božja ljubav, čim se spomene Božja milost, poteku suze dok riječima hvališ Boga, ako dospiješ u ovo stanje, to znači da imaš istinsko znanje o Bogu.

Postoji odstupanje u današnjim težnjama ljudi; oni samo teže voljeti Boga i udovoljiti Bogu, ali nemaju nikakvo znanje o Bogu i zanemarili su prosvjetljenje i osvjetljenje Duha Svetoga u njima. Oni nemaju temelja za istinsko poznavanje Boga. Zato gube žar u mjeri u kojoj njihovo iskustvo napreduje. Svi oni koji žele imati istinsko znanje o Bogu, iako ranije nisu bili u dobrom stanju, iako su bili skloni negativnosti i slabosti i često plakali, padali u bezvoljnost i gubili nadu – sad, kako stječu više iskustva, njihovo se stanje poboljšava. Nakon suočavanja i sloma i nakon što su prošli kroz krug kušnje i pročišćenja, postigli su veliki napredak. Negativna stanja su smanjena i došlo je do nekih promjena u njihovoj životnoj dispoziciji. Kako prolaze kroz više iskušenja, njihova srca počinju voljeti Boga. Postoji pravilo Božjeg usavršavanja ljudi, a to je da te On prosvjetljuje koristeći poželjni dio tebe, tako da imaš put k primjeni i možeš se odvojiti od svih negativnih stanja, pomaže tvom duhu da se oslobodi i čini te sposobnijim da Ga voliš. Tako postaješ sposoban odbaciti iskvarenu Sotoninu narav. Ti si bezazlen i otvoren, voljan upoznati sebe i istinu provesti u djelo. Bog će te sigurno blagosloviti, tako da će te dvostruko prosvijetliti kad budeš slab i negativan, pomažući ti da bolje upoznaš sebe, budeš spremniji pokajati se i sposobniji primjenjivati ono što trebaš primjenjivati. Samo tako tvoje srce može biti mirno i opušteno. Osoba koja obično obraća pažnju na poznavanje Boga, koja obraća pažnju na poznavanje sebe, koja obraća pažnju na svoju primjenu, moći će često primati Božje djelo, kao i Njegovo vodstvo i prosvjetljenje. Čak i kad je takva osoba možda u negativnom stanju, ona može odmah preokrenuti stvari, bilo zbog djelovanja savjesti, bilo zbog prosvjetljenja koje dolazi od Božje riječi. Promjena nečije naravi uvijek se postiže kad ta osoba poznaje svoje stvarno stanje i narav i djelo Božje. Osoba koja je voljna upoznati sebe i otvoriti se, bit će u stanju izvršiti istinu. Takva osoba je osoba koja je vjerna Bogu, a osoba koja je vjerna Bogu posjeduje razumijevanje Boga, bilo da je to razumijevanje duboko ili plitko, oskudno ili obilno. To je Božja pravednost i to je nešto što ljudi postižu; to je njihova dobit. Osoba koja ima znanje o Bogu je ona koja ima osnovu, koja ima viziju. Ovakva osoba je sigurna u vezi Božjeg tijela i sigurna je i u Božju riječ i Božje djelo. Bez obzira na to kako Bog djeluje ili govori, ili kako drugi ljudi izazivaju smetnje, ona može čvrsto stajati i svjedočiti o Bogu. Što je osoba više takva, to više može izvršavati istinu koju razumije. Budući da uvijek primjenjuje Božju riječ, pridobiva više razumijevanja o Bogu i posjeduje odlučnost zauvijek svjedočiti o Bogu.

Imati moć razlučivanja, pokornost i sposobnost prozreti stvari tako da ti duh bude oštar, znači da te iznutra osvjetljuju i prosvjetljuju Božje riječi čim na nešto naiđeš. To znači imati oštar duh. Sve što Bog čini je da bi pomogao oživjeti duh ljudi. Zašto Bog uvijek kaže da su ljudi tupi i glupi? Zato što su ljudski duhovi umrli i postali su toliko tupi da su potpuno nesvjesni pitanja duha. Božji posao je učiniti da ljudski životi napreduju i pomoći ljudskom duhu da oživi, tako da mogu prozreti u pitanja duha i da su uvijek sposobni voljeti Boga u svojim srcima i udovoljiti Mu. Dolazak u ovu fazu pokazuje da je nečiji duh oživio i da će sljedeći put kad naiđe na nešto on moći odmah reagirati. Osjetljiv je na propovijedi i brzo reagira na situacije. To znači postići oštrinu duha. Postoje mnogi ljudi koji imaju brzu reakciju na neki vanjski događaj, ali čim se spomene ulazak u stvarnost ili podrobnija pitanja duha, oni otupe i oglupe. Oni razumiju nešto samo ako im je pred nosom. Sve su to znaci da ste duhovno tupi i glupi, da imate malo iskustva po pitanjima duha. Neki ljudi su željni duha i razboriti su. Čim čuju riječi koje ukazuju na njihovo stanje, oni ne gube vrijeme i odmah ih zapisuju. Jednom kad čuju riječi o načelima primjene, oni su u stanju prihvatiti ih i primijeniti na svoje kasnije iskustvo, čime mijenjaju sebe. Takva je osoba oštrog duha. Zašto su u stanju reagirati tako brzo? Zato što su oni usredotočeni na te stvari u svakodnevnom životu. Kad čitaju Božje riječi, oni umiju usporediti svoje stanje u odnosu na njih i razmisliti o sebi. Kad čuju zajedništvo i propovijedi i čuju riječi koje im donose prosvjetljenje i osvjetljenje, oni ih mogu odmah primiti. To je slično davanju hrane gladnoj osobi; ona je sposobna odmah jesti. Ako daješ hranu nekomu tko nije gladan, on ne reagira tako brzo. Kad se često moliš Bogu, u stanju si reagirati čim naiđeš na nešto: ono što Bog zahtijeva po tom pitanju i kako trebaš djelovati. Što se tog pitanja tiče, posljednji put te je Bog vodio; kad naiđeš na istu vrstu stvari danas, prirodno ćeš znati kako primjenjivati na način koji zadovoljava Božje srce. Ako uvijek tako postupaš i uvijek doživljavaš na taj način, u nekom trenutku će ti to postati lako. Kad čitaš Božju riječ, ti znaš o kakvoj vrsti osobe Bog govori, ti znaš o kakvoj vrsti uvjeta duha govori i sposoban si dokučiti tu ključnu stvar i provesti je u djelo; to pokazuje da si sposoban steći iskustvo. Zašto neki ljudi ne uspijevaju biti takvi? Zato što ne ulažu mnogo truda u vid primjene. Iako su spremni istinu provesti u djelo, oni nemaju pravi uvid u pojedinosti službe, u pojedinosti istine u svojim životima. Zbune se kad se nešto dogodi. Tako možeš biti zaveden kad se pojavi lažni prorok ili lažni apostol. Često moraš u zajedništvu dijeliti Božje riječi i djelo – samo tako ćeš moći razumjeti istinu i razviti moć razlučivanja. Ako ne razumiješ istinu, nećeš imati moć razlučivanja. Na primjer, ono što Bog govori, kako Bog djeluje, koji su Njegovi zahtjevi od ljudi, s kakvim ljudima trebaš biti u dodiru i kakve ljude trebaš odbaciti – često moraš o tome razgovarati u zajedništvu. Ako uvijek ovako doživljavaš Božju riječ, razumjet ćeš istinu i u potpunosti ćeš razumjeti mnoge stvari, a imat ćeš i moć razlučivanja. Što je ispravljanje po Duhu Svetomu, što je krivnja rođena iz ljudske volje, što je vodstvo Duha Svetoga, što je uređenje okruženja, što Božje riječi prosvjetljuju iznutra? Ako vam to nije jasno, nećete imati moć razlučivanja. Trebao bi znati što dolazi od Duha Svetoga, što je buntovna narav, kako poslušati Božju riječ i kako odbaciti vlastito buntovništvo; ako imaš iskustveno razumijevanje ovih stvari, imat ćeš temelj; kad se nešto dogodi, imat ćeš odgovarajuću istinu prema kojoj ćeš sve mjeriti i odgovarajuće vizije kao temelj. Imat ćeš načela u svemu što radiš i moći ćeš djelovati u skladu s istinom. Tad će tvoj život biti ispunjen Božjim prosvjetljenjem, pun Božjih blagoslova. Bog neće nepravedno postupati s bilo kime tko Ga iskreno traži ili tko Ga proživljava i svjedoči o Njemu i neće proklinjati bilo koga tko osjeća iskrenu žeđ za istinom. Ako, dok jedeš i piješ riječi Božje, uspiješ obratiti pozornost na to kakvo je tvoje istinsko stanje, na vlastitu primjenu i na vlastito razumijevanje, onda ćeš, kad se budeš suočio s problemom, primiti prosvjetljenje i zadobiti praktično razumijevanje. Tad ćeš u svemu imati put primjene i razlučivanja. Osoba koja posjeduje istinu vjerojatno neće biti lako zavarana, vjerojatno se neće ponašati remetilački ili postupati pretjerano. Zbog istine, ona je zaštićena, a zbog istine, ona pridobiva i više razumijevanja. Zbog istine, ona ima više puteva za primjenu, dobiva više prilika da Duh Sveti djeluje u njoj i više prilika za usavršavanje.

Prethodno: Oni koji vole Boga zauvijek će živjeti u Njegovoj svjetlosti

Sljedeće: Djelo Duha Svetoga i djelo Sotone

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Postavke

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Pretraži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se s nama preko Messengera