Kad se opalo lišće vrati svojim korijenima, požalit ćeš zbog silnog zla koje si počinio

Svi ste vlastitim očima vidjeli djelo koje sam učinio među vama; osobno ste slušali riječi koje sam govorio i svi ste spoznali Moj stav prema vama, stoga biste trebali znati zašto u vama činim ovo djelo. Iskreno vam kažem, vi ste samo oruđe kojim se služim pri Svojem djelu osvajanja u posljednjim danima te alat za širenje Mojeg djela među neznabožačkim narodima. Ja progovaram kroz vašu nepravednost, nečistoću, otpor i buntovništvo kako bih dodatno proširio Svoje djelo i razglasio Svoje ime među neznabožačkim narodima, to jest razglasio ga među svim narodima izvan Izraela. To činim kako bi se Moje ime, Moja djela i Moj glas mogli rasprostraniti po neznabožačkim narodima i kako bih sve te narode koji ne pripadaju Izraelu mogao osvojiti te kako bi Me oni mogli štovati, postati Moje svete zemlje izvan Izraela i Egipta. Širiti Moje djelo zapravo znači širiti Moje djelo osvajanja i proširivati Moju svetu zemlju; to je širenje Mojeg uporišta na Zemlji. Trebalo bi vam biti jasno da ste vi samo stvorenja među neznabožačkim narodima koje osvajam. Spočetka niste imali ni svoj položaj niti ikakvu upotrebnu vrijednost i od vas nije bilo nikakve koristi. Imali ste dovoljno sreće doći u dodir sa Mnom te sada biti sa mnom samo zbog toga što sam uzdigao crve s gomile balege da posluže kao uzorci za Moje osvajanje čitave zemlje i budu jedini „referentni materijali” tog osvajanja. Izabrao sam vas kao primjer i uzorak Svojeg djela osvajanja zbog vašeg neuglednog položaja. Samo iz tog razloga djelujem i govorim među vama te živim i boravim s vama. Trebali biste znati da među vama govorim samo zbog Svojeg upravljanja i krajnjeg gađenja prema crvima u gomili balege – došlo je dotle da sam se razjario. Moje djelovanje među vama nije nimalo istovjetno Jahvinu djelovanju u Izraelu, a ponajmanje je poput djela koje je Isus činio u Judeji. S velikom trpeljivošću govorim i djelujem, a svojim gnjevom i sudom osvajam ove izrode. To nije ni nalik onomu kako je Jahve vodio Svoj narod u Izraelu. Njegovo djelo u Izraelu svodilo se na darivanje hrane i žive vode, te je bio pun suosjećanja i ljubavi za Svoj narod dok se brinuo o njegovim potrebama. Današnje djelo obavlja se među prokletim narodom – ljudima koji nisu izabrani. Nema hrane u izobilju niti žive vode da utaži žeđ, a kamoli obilnih zaliha materijalnih dobara; tu je samo obilje suda, prokletstva i grdnje. Ti crvi koji žive u gomili balege uopće nisu vrijedni zadobiti planine pune stoke i ovaca, veliko bogatstvo i najljepšu djecu na svoj zemlji, kao što sam darivao Izraelu. Današnji Izrael na oltar prinosi stoku i ovce, predmete od zlata i srebra kojima hranim njegov narod, premašujući jednu desetinu prinosa koju je Jahve zahtijevao po zakonu i zato sam im dao i više – i stotinu puta više od onoga što je Izrael trebao zadobiti po zakonu. Ono čime hranim Izrael nadilazi sve što je Abraham zadobio i sve što je Izak zadobio. Učinit ću izraelsku obitelj plodonosnom i umnožiti je i učinit ću da se Moj izraelski narod raširi po svoj Zemlji. Oni koje blagoslivljam i o kojima se brinem i dalje su izabrani narod Izraela – to jest, ljudi koji sve svoje posvećuju Meni i koji su od Mene sve zadobili. Zato što Mene imaju na umu, žrtvuju svoju tek rođenu telad i jaganjce na Mojem svetom oltaru i sve što imaju prinose pred Mene, čak i svoje prvorođene sinove u iščekivanju Mojeg povratka. A što je s vama? Izazivate Moj gnjev, upućujete Mi zahtjeve i kradete žrtve onih koji Mi ih prinose, a ne znate da Me time vrijeđate; stoga sve što zadobivate jesu plač i kažnjavanje u tami. Mnogo ste puta izazvali Moj gnjev, pa sam vas obasipao Svojim užarenim ognjem do te mjere da je poveći broj ljudi završio tragično, a sretni domovi postali su opustošene grobnice. Sve što osjećam prema ovim crvima je neprolazni gnjev i nemam ih namjeru blagoslivljati. Samo sam radi Svojeg djela napravio izuzetak i uzdigao vas i podnio veliko poniženje te djelovao među vama. Da nije volje Mojeg Oca, kako bih mogao živjeti u istom domu s crvima koji se valjaju u gomili balege? Krajnje se gnušam svih vaših djela i riječi, ali unatoč tome, budući da imam nekakav „interes” u vašoj nečistoći i buntovništvu, ovo je postala velika zbirka Mojih riječi. U suprotnom nikako ne bih ostao među vama toliko dugo. Dakle, trebate znati da je Moj stav prema vama zasnovan samo na suosjećanju i sažaljenju; prema vama ne osjećam ni trunku ljubavi. Prema vama osjećam samo puku trpeljivost jer ovo činim samo zarad Svojeg djela. A Moja ste djela vidjeli samo zato što sam izabrao nečistoću i buntovništvo kao „sirovine”; inače Svoja djela nikako ne bih otkrivao ovim crvima. U vama djelujem samo nerado, a ne spremno i voljno kako sam obavljao Svoje djelo u Izraelu. Borim se sa Svojim gnjevom dok se primoravam govoriti među vama. Da nije Mojeg uzvišenog djela, kako bih mogao podnijeti neprekidan prizor takvih crva? Da nije Mojeg imena, davno bih se popeo na najviše visine i u potpunosti spalio ove crve zajedno s njihovom gomilom balege! Da nije Moje slave, kako bih mogao dopustiti ovim zlim demonima da Mi se otvoreno opiru odmahujući glavom pred Mojim očima? Da nije radi toga da se Moj posao izvršava glatko bez i najmanjeg ometanja, kako bih mogao dopustiti ovim crvolikim ljudima da Me bezobzirno zlostavljaju? Da je stotinu ljudi u nekom selu u Izraelu ustalo da Mi se ovako opire, čak i da su Mi prinijeli žrtve, opet bih ih uništio i bacio među zemljine pukotine da spriječim ljude u drugim gradovima da se ikada više pobune. Ja sam oganj koji proždire sve i ne podnosim vrijeđanje. Budući da sam Ja stvorio sve ljude, što god da kažem i učinim, moraju Me poslušati i ne smiju se pobuniti. Ljudi se nemaju pravo miješati u Moje djelo, a kamoli u Mojem djelu i Mojim riječima analizirati što je ispravno, a što pogrešno. Ja sam Gospodin stvorenja, pa bića koja su stvorena trebaju sa srcem punim poštovanja prema Meni ostvariti sve što od njih zahtijevam; ne trebaju raspravljati sa Mnom, a ponajmanje mi se trebaju opirati. Svojim autoritetom upravljam Svojim narodom, a svi oni koji su dio Mojeg stvorenja trebali bi se podčiniti Mojem autoritetu. Iako ste danas smioni i drski preda Mnom, iako ne slijedite riječi kojima vas poučavam i ne znate za strah, prema vašem buntovništvu odnosim se samo trpeljivo; neću izgubiti Svoje strpljenje i udariti na Svoje djelo jer su sićušni, beznačajni crvi digli prašinu u gomili balege. Podnosim neprekidno postojanje svega čega se gnušam i svih stvari kojih se gadim zarad volje Svojeg Oca i tako ću činiti sve dok Moje izjave ne budu potpune, do Svojeg posljednjeg trenutka. Ne brini se! Ja ne mogu pasti na istu razinu kao i bezimeni crv i neću uspoređivati Svoje umijeće s tvojim. Gnušam te se, ali sam u stanju to podnijeti. Neposlušan si prema Meni, ali ne možeš izbjeći dan kada ću te grditi, što Mi je Moj Otac obećao. Može li se stvoreni crv usporediti s Gospodinom stvorenja? Najesen se opalo lišće vraća svojim korijenima; ti ćeš se vratiti domu svojeg „oca”, a Ja ću se vratiti Svojem Ocu. Pratit će me Njegova nježna naklonost, a tebe će pratiti gaženje tvojeg oca. Ja ću posjedovati slavu Svojeg Oca, a ti sramotu vlastitog. Pratit će te grdnja koju sam dugo obuzdavao te će se i tvoje užeglo tijelo, koje je desetinama tisuća godina bilo iskvareno, susresti s Mojom grdnjom. Završit ću Svoje djelo riječi u tebi, trpeljivo, a ti ćeš početi ispunjavati svoju ulogu trpeći veliku nedaću uslijed Mojih riječi. Veoma ću se radovati i djelovati u Izraelu; ti ćeš plakati i škrgutati zubima, živjeti i umirati u kaljuzi. Povratit ću Svoje prvobitno obličje i neću više biti u nečistoći s tobom, dok ćeš ti povratiti svoju prvobitnu ružnoću i nastaviti kopati naokolo po gomili balege. Kad Moje djelo bude završeno, a riječi izrečene, to će biti dan radosti za Mene. Kada se prestaneš protiviti i biti buntovan, to će za tebe biti dan plača. Neću suosjećati s tobom i nikad Me više nećeš vidjeti. Neću se više upuštati u razgovor s tobom i nikada Me više nećeš sresti. Omrznut ću tvoje buntovništvo, a tebi će nedostajati Moja divota. Udarit ću na tebe, a ti ćeš čeznuti za Mnom. Rado ću otići od tebe, a ti ćeš biti svjestan svojeg duga prema Meni. Nikada te više neću vidjeti, ali ti ćeš Mi se uvijek nadati. Mrzit ću te jer Mi se u ovom trenutku opireš, a Ja ću tebi nedostajati jer te trenutačno grdim. Neću biti voljan živjeti pored tebe, a ti ćeš gorko čeznuti za tim i vječno plakati jer ćeš žaliti zbog svega što si Mi učinio. Osjećat ćeš kajanje zbog svojeg buntovništva i protivljenja; čak ćeš leći licem k zemlji sa žaljenjem i pasti preda Mnom i zaklinjati se da Mi nikad više nećeš biti neposlušan. U svojem ćeš Me srcu, međutim, samo voljeti, ali nikad nećeš biti u stanju čuti Moj glas. Natjerat ću te da se postidiš samog sebe.

Sada promatram tvoju grešnu tjelesnost koja Mi se želi dodvoriti, ali imam jedno malo upozorenje za tebe, iako te neću „počastiti” grdnjom. Trebao bi znati koja je tvoja uloga u Mojem djelu i tada ću biti zadovoljan. Što se tiče drugih stvari, ako Mi se opireš ili trošiš Moj novac, ili jedeš žrtve namijenjene Meni, Jahvi, ili ako se vi crvi grizete između sebe, ili ako se vi psetolika stvorenja sukobljavate ili povređujete jedni druge – ništa Me od toga ne zabrinjava. Trebate samo znati od koje ste vrste i Ja ću biti zadovoljan. Pored svega ovoga, ako želite potezati oružje jedni na druge ili voditi bitke riječima, to je u redu; nemam se želju miješati u te stvari i ni najmanje se ne uplićem u ljudska pitanja. Nije da me nije briga za sukobe među vama; Ja samo nisam jedan od vas, stoga ne sudjelujem u onome što je između vas. Sam po sebi nisam stvoreno biće i nisam od ovog svijeta, pa se gnušam užurbanog života ljudi i neurednih, nepristojnih odnosa među njima. Naročito se gnušam bučne svjetine. Međutim, imam duboko saznanje o nečistoćama u srcu svakog stvorenja, a prije nego što sam vas stvorio, već sam znao za nepravednost koja je postojala u dubini ljudskog srca i poznavao svu varljivost i nepoštenje u ljudskom srcu. Stoga, iako iza čovjeka ne ostaje ni najmanji trag kad čini nepravedne stvari, Ja i dalje znam da je nepravednost koju gajite u svojem srcu veća od bogatstva svega onoga što sam stvorio. Svatko od vas se uzdigao na sam vrh nad mnoštvom; uzdigli ste se da budete predvodnici masama. Krajnje ste neobuzdani i divljate među svim tim crvima, tražeći spokojno mjesto i pokušavajući proždrijeti crve koji su sitniji od vas. Zlonamjerni ste i zlokobni u svojim srcima, više čak i od duhova koji su potonuli na dno mora. Živite na dnu balege, ometajući crve od vrha prema dnu dok ne izgube svoj mir, borite se međusobno neko vrijeme, a potom se smirite. Ne znate gdje vam je mjesto, a ipak se borite jedni s drugima unutar balege. Što možete dobiti tom borbom? Da zaista imate poštovanja prema Meni u svojim srcima, kako biste se mogli međusobno boriti iza Mojih leđa? Bez obzira na visinu tvojeg položaja, zar ti nisi i dalje smrdljivi mali crv u balezi? Hoćeš li moći razviti krila i postati golub na nebu? Vi smrdljivi mali crvi kradete prinose s oltara Mojeg, Jahvina; čineći to, možeš li spasiti svoju uništenu, grešnu reputaciju i postati član izabranog naroda izraelskog? Ti si besramni jadnik! Te žrtve na oltaru prinesene su Mi kao izraz blagonaklonih osjećanja onih ljudi koji Me duboko poštuju. One su namijenjene Mojoj kontroli i upotrebi, pa kako je onda moguće da Mi pokradeš male grlice koje su Mi ljudi dali? Zar se ne bojiš da ćeš postati Juda? Ne bojiš li se da će tvoja zemlja možda postati krvavo polje? Bestidniče! Misliš da su grlice koje su Mi ljudi prinijeli tu da bi ti nahranio svoj trbuh, crve? Ono što sam ti dao je ono što sam ti namijenio i što sam ti voljan dati; što ti nisam dao stoji Meni na raspolaganju. Ne možeš samo ukrasti ono to Mi je prineseno. Onaj koji radi sam Ja, Jahve – Gospodin stvorenja – i ljudi prinose žrtve zarad Mene. Misliš da je to naknada za sve to tvoje tumaranje? Zaista si bestidan! Zbog koga tumaraš naokolo? Zar ne zbog sebe? Zašto kradeš Meni prinesene žrtve? Zašto kradeš novac iz Moje vreće? Zar nisi ti sin Jude Iškariotskog? U žrtvama prinesenim Meni, Jahvi, trebaju uživati svećenici. Jesi li ti svećenik? Usuđuješ se samozadovoljno jesti žrtve koje su Meni prinesene i čak ih iznijeti na stol; ti si bezvrijedan! Bezvrijedni bijedniče! Moj oganj, oganj Jahvin će te spaliti!

Prethodno: Što znaš o vjeri?

Sljedeće: Nitko tko je od krvi i mesa ne može izbjeći dan gnjeva

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Postavke

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Pretraži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se s nama preko Messengera