Kratka besjeda o temi „Tisućljetno kraljevstvo je stiglo”

Što mislite o viziji Tisućljetnog kraljevstva? Pojedinci puno razmišljaju o tome, pa kažu: „Tisućljetno će kraljevstvo trajati tisuću godina na zemlji, pa ako su stariji članovi crkve neoženjeni, moraju li se oni oženiti? Moja obitelj nema novaca, trebam li početi zarađivati?” i sl. Što je Tisućljetno kraljevstvo? Znate li? Ljudi su poluslijepi i prolaze kroz velike napasti. Zapravo, Tisućljetno kraljevstvo službeno tek treba stići. Tijekom razdoblja usavršavanja ljudi, Tisućljetno je kraljevstvo tek u povojima. U Doba Tisućljetnog kraljevstva o kojem govori Bog, čovjek će biti usavršen. Ranije se govorilo da će ljudi biti poput svetaca i da će biti postojani u zemlji sionskoj. Tek kada ljudi budu usavršeni, kada postanu sveci o kojima govori Bog, doći će Tisućljetno kraljevstvo. Kada Bog usavršava ljude, On ih pročišćava, a što su pročišćeniji to ih Bog čini savršenijima. Tek kada iz tebe budu uklonjeni prljavština, buntovništvo, protivljenje i ono tjelesno, tek kada si pročišćen, Bog će te voljeti (drugim riječima, bit ćeš svetac); nakon što si usavršen od Boga i postaneš svetac, naći ćeš se u Tisućljetnom kraljevstvu. Sada je Doba kraljevstva. U Doba Tisućljetnog kraljevstva život ljudi zavisit će od Božjih riječi, svi narodi će se ujediniti pod Božjim imenom i okupiti se zaradi čitanja Božje riječi. U tome trenutku neki će pozivati telefonom, neki će slati telefaks… koristit će se svim načinima da dođu do Božjih riječi, a i vi ćete se okupiti pod Božjim riječima. Sve ovo slijedi nakon što ljudi budu usavršeni. Ljudi se danas usavršavaju, oplemenjuju, prosvjetljuju i usmjeravaju posredstvom riječi. Ovo je Doba kraljevstva, etapa u kojoj se ljudi usavršavaju i ona nema nikakve veze s Dobom Tisućljetnog kraljevstva. U Doba Tisućljetnog kraljevstva ljudi će već biti usavršeni i pročišćeni od svake vrste iskvarene naravi u sebi. Bit će to vrijeme kada će riječi izgovorene od Boga voditi ljude korak po korak i kada će biti otkrivena sva otajstva Božjeg djela od vremena stvaranja sve do dana današnjega. Njegove riječi govorit će ljudima o Božjim djelima u svakom dobu i svakom danu, o tome kako On usmjerava ljude iznutra, o djelu koje On obavlja u duhovnom kraljevstvu i govorit će im o dinamici duhovnog kraljevstva. Tek tada će zaista nastupiti Doba riječi; ono je sada tek u povojima. Ako ljudi ne budu usavršeni i pročišćeni, neće moći živjeti tisuću godina na zemlji, a njihovo će tijelo neminovno istruliti; ako su ljudi iznutra pročišćeni i više nisu Sotonini niti od tijela, ostat će onda živi na zemlji. U ovoj etapi ti si još uvijek poluslijep i doživljavaš jedino ljubav prema Bogu i svjedočiš o Njemu za svaki dan koji proživiš na zemlji.

„Stiglo je Tisućljetno kraljevstvo” glasi proročanstvo, a slično je pretkazanju proroka, onog u kome Bog proriče što će se dogoditi u budućnosti. Riječi koje Bog izgovara u budućnosti i riječi koje On govori danas nisu iste: riječi iz budućnosti usmjeravat će doba, dok riječi koje izgovara danas usavršavaju ljude, oplemenjuju ih i obračunavaju se s njima. Doba riječi iz budućnosti drugačije je od Doba riječi današnjice. Cilj svih riječi koje Bog izgovara danas, bez obzira na način kojim nam On govori, jest da usavrše ljude, da pročiste sve ono nečisto u njima, da ih učine svetima i pravednima pred Bogom. Riječi izgovorene danas i riječi izgovorene u budućnosti su dvije različite stvari. Riječi izgovorene u Doba kraljevstva imaju za cilj potaknuti ljude da se upuste u svaki oblik obuke, da ih u svakom pogledu izvedu na pravi put, da izbace sve što je u njima nečisto. To je ono što Bog čini u ovom dobu. On stvara temelj Svojih riječi u svakome, On Svojim riječima tvori svačiji život i koristi se Svojim riječima kako bi ih stalno prosvjetljivao i usmjeravao iznutra. A kada ne vode računa o Božjoj volji, Božje će riječi biti u njima da ih opomenu i isprave. Riječi današnjice trebale bi biti život čovjeka. One izravno osiguravaju sve što je čovjeku potrebno, Božje riječi nadoknađuju sve ono što u tebi nedostaje, a svi oni koji prihvate Božje riječi prosvijetljeni su jer jedu i piju Njegove riječi. Riječi koje Bog izgovara u budućnosti usmjeravaju ljude u čitavom svemiru. Danas se ove riječi izgovaraju samo u Kini i ne predstavljaju one koje se izgovaraju u čitavom svemiru. Bog će se obratiti čitavom svemiru tek kada dođe Tisućljetno kraljevstvo. Znaj da sve riječi koje Bog izgovara danas imaju za cilj usavršiti ljude; riječi koje Bog govori u ovoj etapi imaju za cilj zadovoljiti potrebe ljudi, a ne omogućiti ti da spoznaš otajstva i vidiš čuda Božja. On govori na mnogo načina samo zato da bi se pobrinuo za potrebe ljudi. Doba Tisućljetnog kraljevstva tek treba doći. Doba Tisućljetnog kraljevstva o kojem se govori jest dan slave Božje. Nakon što je Isusovo djelo u Judeji bilo završeno, Bog je Svoje djelo prenio u Kontinentalnu Kinu i napravio je drugi plan. On u vama provodi još jedan dio Svojega djela, On obavlja djelo usavršavanja ljudi riječima i koristi se riječima da ljudima nanese mnogo bola, ali i da zadobiju mnogo Božjih milosti. Ta etapa djela iznjedrit će skupinu pobjednika, a po stvaranju te skupine pobjednika, oni će moći svjedočiti o Njegovim djelima, moći će živjeti stvarnost, istinski će Mu udovoljiti i biti odani sve do smrti. Time će Bog postići slavu. Nakon što Bog postigne slavu, odnosno kada ovu skupinu ljudi usavrši, bit će to Doba Tisućljetnog kraljevstva.

Isus je trideset tri i pol godine proveo na zemlji, došao je izvršiti djelo raspeća i kroz raspeće Bog je zadobio dio Svoje slave. Utjelovljeni Bog bio je u stanju biti ponizan i pritajen i podnijeti ogromnu patnju. Iako je On bio Sâm Bog, ipak je podnosio svako poniženje i svaku uvredu te je pretrpio ogromnu bol kada je prikovan za križ kako bi se dovršilo djelo otkupljenja. Kada je ta etapa djela završena, iako su ljudi uvidjeli da je Bog zadobio veliku slavu, u tome nije bila sva Njegova slava; bio je to samo jedan dio Njegove slave koju je dobio od Isusa. Iako je Isus bio u stanju izdržati svaku patnju, biti ponizan i pritajen, biti razapet za Boga, Bog je zadobio samo jedan dio Svoje slave, a nju je zadobio u Izraelu. Bog ima još jedan dio slave: silazak na zemlju radi praktičnog djelovanja i usavršavanja skupine ljudi. Tijekom Isusove etape djela, On je činio neke natprirodne stvari, ali ta etapa djela nikako nije bila samo radi činjenja znamenja i čuda. Prvenstveno je trebala pokazati da je Isus mogao patiti i biti razapet za Boga, da je Isus bio u stanju trpjeti ogromnu bol jer je volio Boga i da je, iako Ga je Bog napustio, i dalje bio spreman žrtvovati Svoj život radi Božje volje. Nakon što je Bog završio Svoje djelo u Izraelu, a Isus bio prikovan na križ, Bog je zadobio slavu i svjedočio pred Sotonom. Vi ne znate niti ste vidjeli kako se Bog utjelovio u Kini, pa kako možete vidjeti da je Bog zadobio slavu? Kada Bog obavi mnoga djela osvajanja u vama, a vi ostanete postojani, onda je ova etapa Božjeg djela uspješna i to je dio Božje slave. Vi vidite samo to i tek trebate biti usavršeni od Boga, tek trebate svoje srce u potpunosti predati Bogu. Tek trebate u potpunosti vidjeti tu slavu. Vi samo uviđate da je Bog već osvojio vaše srce, da Ga nikada ne možete napustiti i da ćete Ga slijediti do samoga kraja, da se vaša srca neće promijeniti i da je to slava Božja. U čemu vidite Božju slavu? U učinku Njegova djela na ljudima. Ljudi vide da je Bog divan, imaju Boga u svojemu srcu i ne žele Ga napustiti. I to je Božja slava. Kada snaga braće i sestara iz crkava ojača toliko da mogu voljeti Boga iz srca, da mogu vidjeti vrhunsku moć djela koje je Bog izvršio, neusporedivu moć Njegovih riječi, kada vide da Njegove riječi nose autoritet i da se On može upustiti u Svoje djelo u gradu duhova u Kontinentalnoj Kini, kada ljudi, iako nemoćni, pognu svoja srca pred Bogom i budu spremni prihvatiti Božje riječi, i kada, iako nejaki i nedostojni, mognu vidjeti da su Božje riječi tako mile i tako vrijedne njihovog poštovanja, onda je to slava Božja. Na dan kada ljudi budu usavršeni od Boga i kada budu u stanju predati Mu se, kada mognu biti sasvim poslušni Bogu te prepustiti svoju budućnost i sudbinu u ruke Božje, tada će u potpunosti biti zadobiven drugi dio Božje slave. Odnosno, kada djelo praktičnog Boga bude sasvim dovršeno, okončat će se i Njegovo djelo u Kontinentalnoj Kini. Drugim riječima, kada oni predodređeni i izabrani od Boga budu usavršeni, Bog će zadobiti slavu. Bog je rekao da je donio drugi dio Svoje slave na Istok, ali je to golom oku nevidljivo. Bog je donio Svoje djelo na Istok: On je već stigao na Istok i to je Božja slava. Danas, iako Njegovo djelo još nije dovršeno, ono će zasigurno biti ostvareno jer je Bog odlučio djelovati. Bog je odlučio dovršiti to djelo u Kini i upotpuniti vas. Dakle, On vam ne daje izlaz – On je već osvojio vaša srca, a vi to morate prihvatiti, željeli vi to ili ne, jer kada vas Bog pridobije, Bog zadobiva slavu. Danas Bog tek treba zadobiti potpunu slavu, jer vi tek trebate biti usavršeni. Iako su se vaša srca okrenula Bogu, još uvijek su mnoge slabosti prisutne u vašem tijelu, niste u stanju udovoljiti Bogu, niste u stanju biti svjesni Božje volje, još uvijek imate negativnih strana kojih se morate riješiti i tek morate proći kroz brojne kušnje i pročišćenje. Jedino tako se vaše životne dispozicije mogu promijeniti i jedino tako možete biti pridobiveni od strane Boga.

Prethodno: Samo voljeti Boga znači istinski vjerovati u Boga

Sljedeće: Samo oni koji spoznaju Boga mogu svjedočiti o Bogu

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Postavke

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Pretraži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se s nama preko Messengera