Dok ti ugledaš duhovno tijelo Isusa, Bog će dotad već iznova napraviti nebo i zemlju

Želiš li vidjeti Isusa? Želiš li živjeti s Isusom? Želiš li čuti riječi koje Isus izgovara? Ako želiš, kako ćeš onda dočekati povratak Isusov? Jesi li potpuno spreman? Na koji ćeš način dočekati Isusov povratak? Smatram da bi svaki brat i sestra koji Ga slijede htjeli lijepo dočekati Isusa. No jeste li razmislili o ovome: hoćete li doista poznati Isusa kad se bude vratio? Hoćete li doista razumjeti sve što bude rekao? Hoćete li doista i bezuvjetno prihvatiti sva djela koja bude činio? Svi koji su čitali Bibliju znaju za Isusov povratak, a svi koji su Bibliju čitali pozorno iščekuju Njegov dolazak. Svi ste usredotočeni na taj trenutak i vaša je iskrenost hvalevrijedna, vaša je vjera doista nešto na čemu vam se može zavidjeti, ali shvaćate li da ste počinili veliku grešku? Na koji će se način Isus vratiti? Vjerujete da će se Isus vratiti na bijelom oblaku, ali pitam vas: na što se taj bijeli oblak odnosi? Budući da toliki Njegovi sljedbenici iščekuju Isusov povratak, među koji će narod sići? Ako vi budete prvi među koje će Isus sići, neće li drugi to doživjeti kao veliku nepravdu? Znam da ste vrlo iskreni i odani Isusu, ali jeste li ikad sreli Isusa? Znate li Njegovu narav? Jeste li ikad živjeli s Njim? Koliko toga o Njemu zapravo razumijete? Neki će reći da ih te riječi stavljaju u nezgodan položaj. Reći će: „Toliko sam puta od korice do korice pročitao Bibliju. Kako je moguće da ne razumijem Isusa? Zanemarimo Isusovu narav – ja čak znam i koju je boju odjeće volio nositi. Zar me ne omalovažavaš kad kažeš da Ga ne razumijem?” Predlažem ti da to ne osporavaš. Bolje je da se smiriš i zajedno s ostalima potražiš odgovore na sljedeća pitanja: kao prvo, znaš li što je stvarnost, a što teorija? Kao drugo, znaš li što su predodžbe, a što je istina? Kao treće, znaš li što je priviđenje, a što zbilja?

Neki poriču činjenicu da ne razumiju Isusa. No, svejedno vam kažem da Ga ni najmanje ne razumijete i da ne shvaćate nijednu jedinu Isusovu riječ. To je zato što Ga svatko od vas slijedi zbog priča u Bibliji, zbog nečeg što je netko drugi rekao. Nikad niste vidjeli Isusa, a još manje živjeli s Njim, niste čak ni nakratko bili u Njegovu društvu. Samim tim, nije li vaše shvaćanje Isusa išta drugo do teorije? Nije li ono potpuno lišeno stvarnosti? Možda su neki vidjeli Isusov portret, a neki su možda i osobno posjetili Isusov dom. Možda su neki dotakli Isusovu odjeću. Pa ipak, tvoje shvaćanje Njega i dalje je teoretsko, a ne praktično, čak i da si osobno kušao hranu koju je Isus jeo. Bilo kako bilo, ti Isusa nikad nisi vidio i nikad nisi bio u društvu Njegova tjelesnog obličja te će tvoje razumijevanje Isusa uvijek biti puka teorija koja nema veze sa stvarnošću. Možda ne mariš mnogo za Moje riječi, ali pitam te ovo: možda si pročitao mnoga djela nekog pisca kojem se silno diviš, no možeš li ga u potpunosti razumjeti ako s njim nikad nisi provodio vrijeme? Znaš li kakva je njegova osobnost? Znaš li kakvim životom živi? Znaš li išta o njegovu emotivnom stanju? Ne možeš u potpunosti razumjeti čak ni čovjeka kojem se diviš, pa kako bi onda mogao razumjeti Isusa Krista? Sve što o Isusu razumiješ prepuno je zamišljanja i predodžbi, te nema veze s istinom ni sa stvarnošću. To zaudara i vrvi od tjelesnog. Kako bi te takvo razumijevanje moglo učiniti podobnim da dočekaš Isusov povratak? Isus neće primiti one koji su puni uobrazilja i tjelesnih predodžbi. Kako oni koji ne razumiju Isusa mogu biti prikladni da budu Njegovi vjernici?

Želite li znati osnovni razlog zbog kojeg su se farizeji suprotstavili Isusu? Želite li znati bit farizeja? Bili su prepuni priviđenja o Mesiji. Povrh toga, vjerovali su samo da će Mesija doći, ali nisu tragali za životnom istinom. Tako još i danas čekaju Mesiju jer ne znaju ništa o putu života i ne znaju što je put istine. Kako bi, pitate se, tako budalast, tvrdoglav i neuk narod mogao dobiti Božji blagoslov? Kako bi oni mogli ugledati Mesiju? Suprotstavili su se Isusu jer nisu znali smjer djelovanja Duha Svetog, jer nisu znali put istine koji je Isus govorio i, povrh toga, nisu razumjeli Mesiju. A pošto nikad nisu vidjeli Mesiju i nikad nisu bili u društvu Mesije pogrešno su se držali samog imena Mesijina, dok su se na sve moguće načine suprotstavljali Mesijinoj biti. Ti su farizeji u biti bili tvrdoglavi, oholi i nisu se podredili istini. Načelo njihova vjerovanja u Boga bilo je: ma koliko dubokoumna bila Tvoja propovijed, ma koliko velik bi Tvoj autoritet, Ti nisi Krist ako Tvoje ime nije Mesija. Zar nije to vjerovanje besmisleno i smiješno? Pitam vas i ovo: zar nije vrlo lako da i vi ponovite greške prvih farizeja, imajući u vidu da ni najmanje ne razumijete Isusa? Možeš li razaznati put istine? Možeš li istinski jamčiti da se nećeš usprotiviti Kristu? Jesi li sposoban slijediti djelo Duha Svetog? Ako ne znaš hoćeš li se usprotiviti Kristu, onda ti kažem da već živiš na rubu smrti. Svi oni koji nisu poznavali Mesiju bili su sposobni usprotiviti se Isusu, odbaciti Isusa, klevetati Ga. Svi koji ne razumiju Isusa sposobni su odbaciti i vrijeđati Ga. Osim toga, sposobni su Isusov povratak vidjeti kao Sotoninu obmanu, pa će još više ljudi osuditi nanovo utjelovljenog Isusa. Zar vas sve to ne plaši? Suočit ćete se s huljenjem Duha Svetog, uništavanjem riječi koje je Duh Sveti uputio crkvama i prezrivim odbijanjem svega što je Isus iskazao. Što možete dobiti od Isusa ako ste toliko zbunjeni? Kako ćete razumijeti djelo Isusovo kad na bijelom oblaku bude nanovo utjelovljen ako tvrdoglavo odbijate uvidjeti svoje greške? Ovo vam govorim: oni koji ne primaju istinu, već slijepo čekaju Isusov dolazak na bijelim oblacima, zasigurno će huliti Duha Svetog i spadaju u kategoriju koja će biti uništena. Vi samo želite Isusovu milost i uživati u blaženom kraljevstvu nebeskom, ali nikad se niste pokorili riječima koje je Isus izgovorio i nikad niste primili istinu koju je Isus iskazao kad se iznova utjelovio. Što ćete ponuditi u zamjenu za stvarnost Isusova povratka na bijelom oblaku? Je li to iskrenost kad iznova griješite te se ispovjedite i tako u nedogled? Što ćete ponuditi kao žrtvu Isusu koji se vraća na bijelom oblaku? Jesu li godine rada ono čime se uzdižete? Što ćete pokazati kako bi vam Isus koji se vratio povjerovao? Je li to ta vaša ohola priroda koja se ne pridržava ni jedne istine?

Vi ste odani samo na riječima, vaše je znanje tek intelektualno i konceptualno, vaš trud je zarad stjecanja blagoslova nebeskih, pa kakva je onda vaša vjera? Čak se i sad pravite da ne čujete nijednu riječ istine. Ne znate što je Bog, ne znate što je Krist, ne znate kako štovati Jahvu, ne znate kako zakoračiti u djelo Duha Svetog i ne znate kako razlikovati djelo samoga Boga od obmana ljudskih. Znaš samo osuditi svaku riječ istine koju Bog iskazuje, a koja nije u skladu s tvojim vlastitim mislima. Gdje ti je poniznost? Gdje ti je poslušnost? Gdje ti je odanost? Gdje ti je želja da tragaš za istinom? Gdje ti je poštovanje prema Bogu? Kažem vam, oni koji u Boga vjeruju zbog znakova zasigurno spadaju u kategoriju koja će biti uništena. Oni koji nisu u stanju primiti riječi Isusa koji se ponovno utjelovio zasigurno su potomstvo pakla, nasljednici arkanđela, kategorija koja će trpjeti vječno uništenje. Mnogi možda ne mare za ono što govorim, ali i pored toga želim svakom takozvanom svecu koji slijedi Isusa reći ovo: kad svojim očima vidite Isusa kako na bijelom oblaku silazi s neba, bit će to javna pojava Sunca pravednosti. Možda će to za tebe biti trenutak velikog uzbuđenja, ali moraš znati kako će trenutak kad budeš svjedokom Isusovom silasku s neba biti i trenutak kada ćeš sići u pakao radi kazne. To će biti trenutak u kojem se završava Božji plan upravljanja i u kojem Bog nagrađuje dobre, a kažnjava opake. Jer Božji će sud završiti i prije nego što čovjek vidi znamenja, kad preostane samo iskazana istina. Oni koji prihvaćaju istinu i ne tragaju za znakovima, i koji su samim tim očišćeni, vratit će se pred Božje prijestolje i pasti u zagrljaj Stvoritelja. Samo oni koji budu ustrajni u vjerovanju da je „Isus koji ne dolazi na bijelom oblaku lažni Krist” bit će podvrgnuti vječnoj kazni jer vjeruju jedino u Isusa koji pokazuje znakove, ali ne priznaju Isusa koji izriče strogi sud i objavljuje istiniti put i život. I zato se Isus s njima može samo obračunati kad se otvoreno vrati na bijelom oblaku. Oni su odveć tvrdoglavi, odveć sigurni u sebe, odveć oholi. Kako bi Isus mogao nagraditi takve izopačenike? Isusov je povratak veliko spasenje za one koji su u stanju prihvatiti istinu, ali za one koji nisu u stanju prihvatiti je to je znak osude. Sami morate birati svoj put i ne smijete huliti Duha Svetog i odbacivati istinu. Ne smijete biti nesvjesna ohola osoba, već netko tko se podčinjava vodstvu Duha Svetog i tko čezne i traga za istinom; jedino ćete na taj način imati koristi. Savjetujem vam da brižljivo hodate putem vjere u Boga. Nemojte donositi preuranjene zaključke i nemojte biti nehajni i nepromišljeni u svojoj vjeri u Boga. Znajte da oni koji vjeruju u Boga moraju, u najmanju ruku, biti ponizni i puni poštovanja. Oni koji su istinu čuli, a ipak pred njom dižu nos, budalasti su i neuki. Oni koji su istinu čuli, a ipak nehajno donose preuranjene zaključke ili osuđuju istinu, ispunjeni su ohološću. Nitko tko u Isusa vjeruje nije pozvan da drugog proklinje ili osuđuje. Svi morate biti razumni i prihvatiti istinu. Možda ti, pošto si čuo put istine i pročitao riječ života, smatraš kako je samo jedna od deset tisuća ovih riječi u skladu s tvojim uvjerenjima i s Biblijom te da potragu moraš nastaviti samo u tom desettisućitom dijelu ovih riječi. Ipak, savjetujem ti da budeš ponizan, da ne budeš previše samouvjeren i da ne uzdižeš previše samoga sebe. Ako u svojem srcu sačuvaš mrvicu poštovanja prema Bogu, dobit ćeš veće svjetlo. Ako pozorno protumačiš ove riječi i iznova o njima promišljaš, shvatit ćeš jesu li istinite ili nisu i predstavljaju li život ili ne. Neki koji su pročitali tek nekoliko rečenica mogli bi slijepo osuditi ove riječi, govoreći: „Ovo nije ništa drugo do nekakvo prosvjetljenje Duha Svetog” ili „Ovo je lažni Krist došao obmanjivati narod”. Oni koji tako govore zaslijepljeni su neznanjem! Premalo razumiješ Božje djelo i mudrost i savjetujem ti da počneš ponovno ispočetka! Ne smijete zbog pojave lažnih Kristova u posljednjim danima slijepo osuditi riječi koje Bog izgovara i ne smijete biti netko tko huli Duha Svetog jer se boji obmane. Zar to ne bi bila velika šteta? Ako i nakon detaljnog razmatranja smatraš da ove riječi nisu istina, da one nisu put ni Božji iskaz, na kraju ćeš biti kažnjen i ostat ćeš bez blagoslova. Ako ne možeš prihvatiti istinu koja ti se tako jasno i nedvosmisleno kaže, nisi li nedostojan Božjeg spasenja? Nisi li onda netko tko nije dovoljno blagoslovljen da se vrati pred prijestolje Božje? Razmisli o tome! Nemoj biti nepromišljen i nagao i ne gledaj na vjeru u Boga kao na igru. Razmisli zarad svojeg odredišta, zarad onog što te čeka, zarad svojeg života i ne obmanjuj sebe. Možeš li prihvatiti ove riječi?

Prethodno: Bog i čovjek zajedno će ući u počinak

Sljedeće: Oni koji nisu u suglasju s Kristom zasigurno su Božji protivnici

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Postavke

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Pretraži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se s nama preko Messengera