Ljudi čija se narav promijenila jesu oni koji su ušli u stvarnost Božjih riječi

Prvi korak na putu Duha Svetoga u čovjeku prije svega je odvući ljudsko srce od ljudi, događaja i stvari te ga privući Božjim riječima kako bi ono povjerovalo da su Božje riječi neupitne i potpuno istinite. Ako vjeruješ u Boga, moraš vjerovati u Njegove riječi. Ako si poslije mnogo godina vjere u Boga i dalje nesvjestan puta kojim ide Duh Sveti, jesi li doista vjernik? Da bi ostvario normalan ljudski život – normalan ljudski život koji ima normalan odnos s Bogom – prvo moraš povjerovati u Njegove riječi. Ako nisi ostvario prvi korak u djelu Duha Svetoga u ljudima, onda nemaš temelj. Ako ne možeš shvatiti čak ni najjednostavnija načela, kako ćeš ići putem koji ti predstoji? Stupiti na pravi put kojim Bog usavršava čovjeka znači zakoračiti na pravi put trenutnog djela Duha Svetoga; znači stupiti na put kojim ide Duh Sveti. Put kojim upravo sada ide Duh Sveti jesu trenutne riječi Božje. Dakle, ako ljudi žele stupiti na put Duha Svetoga, moraju poslušati te jesti i piti, trenutne riječi utjelovljenog Boga. Djelo koje On obavlja je djelo riječi; sve započinje Njegovim riječima i sve se gradi na Njegovim riječima, na Njegovim trenutnim riječima. Bez obzira na to je li siguran u utjelovljenog Boga ili spoznaje utjelovljenog Boga, svatko mora uložiti više truda u Njegove riječi. U suprotnom, ljudi neće moći ništa postići i ostat će bez ičega. Samo kroz izgradnju na temelju jedenja i pijenja Božjih riječi, a time kroz Njegovu spoznaju i udovoljenje Njemu, ljudi mogu postupno izgraditi normalan odnos s Bogom. Za ljude nema bolje suradnje s Bogom nego jesti i piti Njegove riječi i provoditi ih u djelo. Kroz takvu praksu oni su najsposobniji biti postojani u svojem svjedočenju o Božjem narodu. Kad ljudi razumiju i mogu poslušati bit Božjih trenutnih riječi, žive na putu vodstva Duha Svetoga i stupili su na pravi put usavršavanja čovjeka od Bog. Ljudi su u prošlosti mogli zadobiti Božje djelo naprosto tražeći Božju milost ili tražeći mir i radost, ali sada su stvari drugačije. Bez riječi utjelovljenog Boga, bez stvarnosti Njegovih riječi, ljudi ne mogu zadobiti Božje odobravanje i svi će biti izgnani od Boga. Da bi postigli normalan duhovni život, ljudi bi prvo trebali jesti i piti Božje riječi i provoditi ih u djelo, a zatim na temelju toga uspostaviti normalan odnos s Bogom. Kako ti surađuješ? Kako si ti postojan u svjedočenju o Božjem narodu? Kako izgrađuješ normalan odnos s Bogom?

Kako ustanoviti imaš li normalan odnos s Bogom u svojem svakodnevnom životu:

1. Vjeruješ li u Božje vlastito svjedočanstvo?

2. Vjeruješ li u srcu da su Božje riječi istinite i nepogrešive?

3. Jesi li netko tko Njegove riječi provodi u djelo?

4. Jesi li vjeran Njegovu pozivu? Što činiš da bi bio vjeran Njegovu pozivu?

5. Je li sve što činiš zarad toga da udovoljiš Bogu i budeš Mu vjeran?

Na temelju prethodnih pitanja možeš procijeniti imaš li u sadašnjoj fazi normalan odnos s Bogom.

Ako si sposoban prihvatiti Božji poziv, prihvatiti Njegovo obećanje i slijediti put Duha Svetoga, onda slijediš Božju volju. Je li ti u nutrini jasan put Duha Svetoga? Ponašaš li se upravo sad u skladu s putem Duha Svetoga? Približava li se tvoje srce Bogu? Želiš li ići ukorak s najnovijom svjetlošću Duha Svetoga? Želiš li biti zadobiven od Boga? Želiš li postati očitovanje Božje slave na zemlji? Jesi li odlučan da postigneš ono što Bog zahtijeva od tebe? Ako, kad se izgovaraju Božje riječi, u tebi postoji odlučnost da surađuješ i odlučnost da udovoljiš Bogu – ako je to tvoj mentalitet – to znači da su Božje riječi u tvojem srcu urodile plodom. Ako ti nedostaje takva odlučnost, ako nemaš ciljeve kojima težiš, to znači da Bog nije pokrenuo tvoje srce.

Jednom kad ljudi formalno uđu u obuku kraljevstva, zahtjevi koje Bog postavlja pred njih podižu se na višu razinu. U kojem se pogledu mogu uočiti ti veći zahtjevi? Ranije se govorilo da ljudi nemaju život. Danas tragaju za životom, teže postati Božji narod, biti zadobiveni od Boga, biti usavršeni od Boga. Zar to nije viša razina? Zahtjevi koje Bog postavlja pred ljude zapravo su jednostavniji nego što su bili. Od ljudi se ne zahtijeva da budu služitelji ili da umru – od njih se zahtijeva samo da postanu narod Božji. Zar to nije jednostavnije? Sve što trebaš učiniti je prinijeti svoje srce Bogu i pokoriti se Njegovu vodstvu i sve će uroditi plodom. Zašto misliš da je to tako teško? Ulazak u život o kojem se danas govori jasniji je nego prije. Ljudi su u prošlosti bili zbunjeni i nisu znali što je stvarnost istine. Zapravo, svi koji reagiraju kad začuju riječi Božje, koji su prosvijetljeni i osvijetljeni Duhom Svetim i koji pred Bogom primaju Njegovo usavršenje i promijenili su narav – svi takvi ljudi imaju život. Bog želi živa bića, a ne mrtve stvari; ako si mrtav, ti nemaš život i Bog ti se neće obratiti, a kamoli uzdići te kao pripadnika Svojega naroda. Budući da ste od Boga uzdignuti i od Njega ste dobili tako velik blagoslov, to pokazuje da ste svi vi ljudi sa životom, a ljudi sa životom potječu od Boga.

Praktični put u potrazi za promjenom nečije životne dispozicije je jednostavan. Ako si u svojem praktičnom iskustvu sposoban slijediti trenutne riječi Duha Svetoga i doživjeti Božje djelo, onda se tvoja narav može promijeniti. Ako slijediš sve što Duh Sveti kaže i tragaš za svime što Duh Sveti kaže, onda si netko tko Mu je poslušan i doći će do promjene u tvojoj naravi. Ljudske naravi mijenjaju se uz trenutne riječi Duha Svetoga; ako se uvijek čvrsto držiš svojih starih iskustava i pravila iz prošlosti, onda se tvoja narav ne može promijeniti. Ako današnje riječi Duha Svetoga traže da svi ljudi zakorače u život normalne ljudskosti, a ti ostaneš usredotočen na vanjske stvari, zbunjen si u pogledu stvarnosti i ne shvaćaš je ozbiljno, onda si netko tko nije uspio ići ukorak s djelom Duha Svetoga, netko tko nije stupio na put vodstva Duha Svetoga. Može li se tvoja narav promijeniti ili ne, ovisi o tome ideš li ukorak s trenutnim riječima Duha Svetoga i imaš li istinsko znanje. Ovo se razlikuje od vašeg ranijeg shvaćanja. Promjena u tvojoj naravi kakvom si je ranije razumio bila je u tome da si ti, koji olako osuđuješ, zahvaljujući Božjem ispravljanju prestao nepromišljeno govoriti. Međutim, to je samo jedan aspekt promjene. Trenutno je od presudnog značaja slijediti vodstvo Duha Svetoga: slijedite sve što Bog kaže i budite poslušni svemu što On kaže. Ljudi ne mogu promijeniti vlastitu narav; moraju biti podvrgnuti sudu i grdnji te patnji i pročišćenju Božjim riječima ili se Njegove riječi s njima moraju obračunati, ispraviti ih i podrezati. Jedino tada mogu postići poslušnost i vjernost Bogu te prestati prema Njemu biti površni. Ljudska narav mijenja se kroz pročišćenje Božjim riječima. Jedino se kroz razotkrivanje, sud, ispravljanje i obračunavanje Njegovim riječima više neće usuđivati postupati ishitreno, već će postati smireni i staloženi. Najvažnije je da su sposobni pokoriti se trenutnim Božjim riječima i Njegovu djelu, čak i ako to nije u skladu s ljudskim predodžbama, da te predodžbe mogu ostaviti po strani i voljno se pokoriti. U prošlosti se razgovor o promjenama u naravi uglavnom odnosio na to da je netko u stanju odreći se sebe, tijelu dopustiti da pati, da se tijelo ispravi i riješi tjelesnih želja – što je jedna vrsta promjene naravi. Danas svi znaju da su pravi izraz promjene naravi poslušnost trenutnim riječima Božjim i istinska spoznaja Njegova novog djela. Tako se može izbrisati prethodno ljudsko shvaćanje Boga, koje je bilo obojeno njihovim predodžbama, a ljudi mogu steći istinsko znanje o Bogu i poslušnost Bogu – jedino je to pravi izraz promjene naravi.

Ljudska težnja za ulaskom u život zasniva se na riječima Božjim. Ranije se govorilo da se sve postiže zbog Njegovih riječi, ali nitko nije vidio tu činjenicu. Ako uđeš u proživljavanje trenutnog koraka, sve će ti biti jasno i gradit ćeš dobar temelj za buduće kušnje. Što god da Bog govori, usredotoči se samo na ulazak u Njegove riječi. Kad Bog kaže da će početi grditi ljude, prihvati Njegovu grdnju. Kad Bog od ljudi traži da umru, prihvati tu kušnju. Ako uvijek živiš u Njegovim najnovijim izjavama, Božje će te riječi na kraju usavršiti. Što više ulaziš u Božje riječi, brže ćeš biti usavršen. Zašto iz zajedništva u zajedništvo od vas tražim da spoznate Božje riječi i uđete u njih? Samo kad tragaš za Božjim riječima i proživljavaš ih te kad uđeš u stvarnost Njegovih riječi, Duh Sveti ima priliku djelovati u tebi. Dakle, svi ste vi sudionici u svakoj metodi kojom Bog djeluje, a bez obzira na stupanj vaše patnje svi ćete na kraju dobiti „suvenir”. Da biste postigli svoje konačno usavršenje, morate ući u sve Božje riječi. Usavršavanje ljudi od Duha Svetoga nije jednostrano; On zahtijeva od ljudi suradnju, potrebno Mu je da svi svjesno surađuju s Njim. Što god da Bog govori, usredotočite se samo na ulazak u Njegove riječi – to će vam biti korisnije za život. Sve je zarad postizanja promjene u vašoj naravi. Kada uđeš u Božje riječi, On će pokrenuti tvoje srce i bit ćeš u stanju spoznati sve što Bog želi postići u ovom koraku Svojeg djela te ćeš biti odlučan da to postigneš. U vrijeme grdnje bilo je onih koji su vjerovali da je to metoda rada, ali nisu vjerovali u Božje riječi. Posljedično, nisu prošli pročišćenje, a iz vremena grdnje izašli su ne stekavši i ne razumjevši ništa. Bilo je nekih koji su doista, bez i najmanje sumnje, ušli u ove riječi, koji su govorili da su riječi Božje nepogrešiva istina i da ljudski rod treba biti izgrđen. Neko vrijeme su se u tome borili, odričući se svoje budućnosti i svoje sudbine, a kad su iz toga izašli, njihove su se naravi donekle promijenile i zadobili su dublje razumijevanje Boga. Svi oni koji su izašli iz grdnje osjetili su divotu Božju i shvatili da ovaj korak djela utjelovljuje veliku ljubav Božju koja se na njih spušta, da je to osvajanje i spasenje Božje ljubavi. Također su rekli da su Božje misli uvijek dobre i da sve što Bog u čovjeku čini dolazi iz ljubavi, a ne iz mržnje. Oni koji nisu vjerovali u Božje riječi, koji se na Njegove riječi nisu obazirali, nisu podvrgnuti pročišćenju u vrijeme grdnje i stoga Duh Sveti nije bio s njima i nisu ništa zadobili. Za one koji su ušli u vrijeme grdnje, iako su prošli pročišćenje, Duh Sveti je u njima skriveno djelovao, a njihova se životna dispozicija kao rezultat toga promijenila. Neki su, po svemu sudeći, izgledali veoma pozitivno, po cijeli dan ispunjeni dobrim raspoloženjem, ali nisu ušli u stanje pročišćenja Božjim riječima i stoga se uopće nisu promijenili, što je bila posljedica nevjerovanja u Božje riječi. Ako ne vjeruješ u Božje riječi, Duh Sveti neće djelovati u tebi. Bog se pojavljuje svima onima koji vjeruju u Njegove riječi, a oni koji vjeruju u Njegove riječi i prihvaćaju ih moći će zadobiti Njegovu ljubav!

Da biste ušli u stvarnost Božjih riječi, trebali biste pronaći praktični put i znati kako Božje riječi provesti u djelo. Samo tako će doći do promjene u vašoj životnoj dispoziciji, samo tim putem možete biti usavršeni od Boga i samo oni ljudi koje je Bog tako usavršio mogu biti u skladu s Njegovom voljom. Da biste primili novu svjetlost, morate živjeti unutar Njegovih riječi. Nije dovoljno da vas Duh Sveti pokrene samo jednom – morate ići dublje. Kad je riječ o onima koji su samo jedanput pokrenuti, njihov unutrašnji žar je probuđen i oni žele tragati, ali to ne može potrajati; Duh Sveti mora ih neprekidno pokretati. U prošlosti sam mnogo puta spomenuo Svoju nadu da Božji Duh može pokrenuti duhove ljudi kako bi mogli težiti promjenama u svojoj životnoj dispoziciji te da, dok teže da ih Bog pokrene, mogu razumjeti svoje nedostatke i u procesu proživljavanja Njegovih riječi odbaciti nečistoće u sebi (samopravednost, oholost, predodžbe i drugo). Nemojte misliti da će biti dovoljna samo proaktivnost u primanju nove svjetlosti – morate odbaciti i sve ono što je negativno. S jedne strane, trebate ući s pozitivnog aspekta, a s druge, trebate se riješiti svega što je nečisto s negativnog aspekta. Moraš se stalno provjeravati da ustanoviš koje nečistoće i dalje postoje u tebi. Vjerske predodžbe ljudskog roda, namjere, nade, samopravednost i oholost, sve su to nečiste stvari. Pogledaj u sebe i usporedi se sa svim Božjim riječima otkrivenja da bi vidio koje vjerske predodžbe gajiš. Tek kad ih doista prepoznaš, možeš ih odbaciti. Neki kažu: „Sada je dovoljno samo slijediti svjetlost sadašnjeg djela Duha Svetoga. Nema potrebe zamarati se ičim drugim”. A opet, kad se pojave tvoje vjerske predodžbe, kako ćeš ih se riješiti? Misliš li da je danas jednostavno slijediti Božje riječi? Ako si netko tko je predan religiji, u tvojem srcu mogu nastati poremećaji zbog tvojih vjerskih predodžbi i tradicionalnih teoloških teorija, a kad se te stvari pojave, one ometaju tvoje prihvaćanje novih stvari. Sve su to stvarni problemi. Ako samo tragaš za trenutnim riječima Duha Svetoga, ne možeš ispuniti Božju volju. U isto vrijeme dok tragaš za sadašnjom svjetlošću Duha Svetoga, trebao bi prepoznati koje predodžbe i namjere gajiš i kakvu ljudsku samopravednost posjeduješ, a koja ponašanja nisu poslušna Bogu. I nakon što si prepoznao sve te stvari, moraš ih odbaciti. Moraš odbaciti svoje prijašnje postupke i ponašanja kako bi mogao slijediti riječi koje Duh Sveti danas izgovara. Promjena naravi, s jedne strane, postiže se kroz Božje riječi, a s druge je za nju potrebna suradnja ljudskog roda. Postoji Božje djelo i postoji ljudska primjena, a oboje je nužno.

Kako na svojem budućem putu službe možete ispuniti Božju volju? Suštinska stvar je težiti ulasku u život, težiti promjeni naravi i težiti dubljem ulasku u istinu – to je put kako postati usavršen i zadobiven od Boga. Svi ste vi primatelji Božjeg poziva, ali kakvog to poziva? Ovo se odnosi na sljedeći korak djela; sljedeći korak djela bit će veće djelo koje se obavlja diljem svemira, tako da danas trebate težiti promjenama u svojoj životnoj dispoziciji kako biste u budućnosti doista postali dokaz da je Bog stekao slavu kroz Svoje djelo, čineći vas primjerima za Svoje buduće djelo. Današnja potraga u cijelosti je radi postavljanja temelja za buduće djelo kako bi vas Bog mogao upotrijebiti i kako biste mogli svjedočiti za Njega. Učiniš li to ciljem svoje potrage, moći ćeš zadobiti prisutnost Duha Svetoga. Što viši cilj postaviš u svojoj potrazi, to ćeš više moći biti usavršen. Što više tragaš za istinom, to više djeluje Duh Sveti. Što više energije uložiš u svoju potragu, više ćeš i zadobiti. Duh Sveti ljude usavršava prema njihovu unutrašnjem stanju. Neki kažu da nisu voljni da ih Bog upotrijebi ili usavrši, da samo žele da njihovo tijelo ostane sigurno i da ne pretrpi nikakvu nesreću. Neki nisu voljni zakoračiti u kraljevstvo, ali jesu voljni spustiti se u bezdan. U tom slučaju Bog će također ispuniti tvoju želju. Za čim god tragaš, Bog će to i ostvariti. Dakle, čemu trenutno težiš? Da budeš usavršen? Jesu li tvoji trenutni postupci i ponašanja radi toga da te Bog usavrši i od Njega budeš zadobiven? U svojem svakodnevnom životu moraš se neprekidno odmjeravati. Ako cijelo svoje srce uložiš u potragu za jednim ciljem, Bog će te zasigurno usavršiti. Takav je put Duha Svetoga. Put kojim Duh Sveti vodi ljude postiže se njihovim traganjem. Što je veća tvoja žeđ da budeš usavršen i zadobiven od Boga, to će više Duh Sveti djelovati u tebi. Što manje tragaš i što si negativniji i nazadniji, to više Duhu Svetomu uskraćuješ mogućnosti djelovanja; kako vrijeme bude prolazilo, Duh Sveti će te napustiti. Želiš li da te Bog usavrši? Želiš li da te Bog zadobije? Želiš li da te Bog upotrijebi? Trebali biste nastojati učiniti sve zarad toga da budete usavršeni, zadobiveni i upotrijebljeni od Boga, tako da svemir i sve stvari mogu vidjeti Božja djela koja se očituju u vama. Vi ste gospodar svih stvari i usred svega što postoji, dopustit ćete Bogu da kroz vas uživa svjedočanstvo i slavu – to je dokaz da ste vi najblagoslovljeniji od svih naraštaja!

Prethodno: Spoznaj najnovije Božje djelo i slijedi Njegove stope

Sljedeće: O smirivanju srca pred Bogom

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Postavke

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Pretraži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se s nama preko Messengera