Pobjegnite od utjecaja tame i bit ćete zadobiveni od strane Boga

Što je utjecaj tame? Ovaj takozvani „utjecaj tame” je utjecaj Sotonine obmane, iskvarenosti, njegovog obavezivanja ljudi i upravljanja njima; utjecaj Sotone je utjecaj koji ima auru smrti. Svi koji žive pod vlašću Sotone osuđeni su na propast. Kako pobjeći od utjecaja tame nakon zadobivanja vjere u Boga? Nakon što si se iskreno pomolio Bogu, ti svoje srce u potpunosti okrećeš Njemu i ono u tom trenutku biva pokrenuto Duhom Božjim. Postaješ voljan da Mu se potpuno predaš i u tom si trenutku već pobjegao od utjecaja tame. Ako čovjek čini samo ono što godi Bogu i u skladu je s Njegovim zahtjevima, onda on živi u okviru Božjih riječi i pod Njegovom brigom i zaštitom. Ako ljudi ne mogu provoditi Božje riječi, ako Ga stalno pokušavaju prevariti, ako se prema Njemu ponašaju površno i ne vjeruju u Njegovo postojanje – onda su to ljudi koji žive pod utjecajem tame. Ljudi koji nisu primili Božje spasenje žive pod vlašću Sotone; drugim riječima, svi oni žive pod utjecajem tame. Oni koji ne vjeruju u Boga žive pod vlašću Sotone. Čak ni oni koji vjeruju u Božje postojanje ne žive nužno u Njegovoj svjetlosti, jer oni koji vjeruju u Njega možda zapravo ne žive u okviru Njegovih riječi, niti su u stanju podčiniti se Bogu. Čovjek je ograničen na vjerovanje u Boga i, zato što ne posjeduje znanje o Bogu, još uvijek živi po starim pravilima, među mrtvim riječima, životom koji je mračan i neizvjestan, i nije potpuno ni očišćen od Boga niti potpuno zadobiven od Njega. Zbog toga, iako se podrazumijeva da oni koji ne vjeruju u Boga žive pod utjecajem tame, čak i oni koji vjeruju u Boga mogu još uvijek biti pod njenim utjecajem, jer im nedostaje djelo Duha Svetog. Svi oni koji nisu primili Božju milost i milosrđe, kao i oni koji ne vide djelo Duha Svetog, žive pod utjecajem tame, a to u većini slučajeva važi i za ljude koji samo uživaju u Božjoj blagodati, ali Ga ne poznaju. Ako čovjek vjeruje u Boga, ali unatoč tomu veći dio života provodi pod utjecajem tame, onda je postojanje ovog čovjeka izgubilo smisao – a vrijedi li uopće spominjati ljude koji ne vjeruju da Bog postoji?

Svi oni koji ne mogu prihvatiti Božje djelo ili ga prihvaćaju, ali ne mogu ispuniti Njegove zahtjeve, ljudi su koji žive pod utjecajem tame. Samo oni koji tragaju za istinom i kadri su odgovoriti na Božje zahtjeve, primit će od Njega blagoslove i samo će oni pobjeći od utjecaja tame. Ljudi koji nisu oslobođeni, kojima uvijek upravljaju određene stvari i koji nisu u stanju svoje srce predati Bogu, u Sotoninom su ropstvu i žive pod aurom smrti. Oni koji ne ispunjavaju vlastite dužnosti, koji se ne odazivaju Božjem poslanju i koji ne obavljaju uspješno svoju ulogu u crkvi, ljudi su koji žive pod utjecajem tame. Oni koji svjesno remete crkveni život, koji namjerno siju sjeme razdora među svojom braćom i sestrama ili stvaraju klanove, ljudi su koji žive pod još jačim utjecajem tame, u Sotoninom ropstvu. Oni koji imaju nenormalnu vezu s Bogom, koji uvijek imaju prekomjerne želje, koji uvijek žele steći prednost i nikada ne tragaju za promjenom u naravi, ljudi su koji žive pod utjecajem tame. Oni koji su uvijek traljavi, nikada ozbiljni u provođenju istine i koji ne nastoje ispuniti Božju volju već samo zadovoljiti potrebe vlastita tijela, također su ljudi koji žive pod utjecajem tame, zaogrnuti smrću. Oni koji posežu za trikovima i obmanom kada rade za Boga, koji se površno bave Bogom, varaju Ga i uvijek prave planove za sebe, ljudi su koji žive pod utjecajem tame. Svi oni koji ne umiju iskreno voljeti Boga, koji ne tragaju za istinom i ne usredotočuju se na to da promjene svoju narav, ljudi su koji žive pod utjecajem tame.

Ako želiš da te Bog hvali, najprije moraš pobjeći od mračnog utjecaja Sotone, otvoriti srce Bogu i potpuno ga okrenuti k Njemu. Bi li Bog pohvalio tvoje sadašnje postupke? Jesi li okrenuo srce k Bogu? Jesu li tvoji raniji postupci bili ono što Bog od tebe zahtijeva? Jesu li u skladu s istinom? Preispituj se sve vrijeme i usredotoči se na to da jedeš i piješ Božje riječi; položi svoje srce pred Njega, voli Ga iskreno i predano Mu se daruj. Ljudi koji to čine zasigurno će primiti pohvalu od Boga. Svi koji vjeruju u Boga, ali ne tragaju za istinom, nemaju načina da pobjegnu od utjecaja Sotone. Svi koji ne žive pošteno, koji se na jedan način ponašaju pred drugima, a na drugi način iza njihovih leđa, koji odaju utisak skrušenosti, strpljenja i ljubavi, iako su u suštini podmukli, lukavi i nevjerni Bogu – takvi ljudi su tipični predstavnici onih koji žive pod utjecajem tame; oni su od zmijske sorte. Oni koji vjeruju u Boga samo zarad vlastite koristi, koji su samopravedni i oholi, koji se prave važni i štite vlastiti status, ljudi su koji vole Sotonu i protive se istini. Oni se opiru Bogu i u potpunosti pripadaju Sotoni. Oni koji nisu pažljivi prema Božjem bremenu, koji Mu ne služe svesrdno, koji se uvijek bave vlastitim interesima i interesima svoje obitelji, koji nisu u stanju napustiti sve i predati se Bogu i koji nikada ne žive prema Njegovim riječima, ljudi su koji se nalaze van okvira Njegovih riječi. Takvi ljudi ne mogu primiti Božju pohvalu.

Kada je Bog stvorio ljude, učinio je to kako bi oni mogli uživati u Njegovom izobilju i iskreno Ga voljeti: tako bi ljudi bi živjeli u Njegovoj svjetlosti. Danas Božja svjetlost ne obasjava one koji ne umiju voljeti Boga, koji nisu pažljivi prema Njegovom bremenu, koji nisu u stanju potpuno mu predati srce, koji ne mogu preuzeti Njegovo srce kao svoje i ne mogu ponijeti Njegovo breme kao svoje – Božja svjetlost ne obasjava takve ljude i zbog toga svi oni žive pod utjecajem tame. Oni idu putom koji je dijametralno suprotan Božjoj volji i nema ni trunke istine ni u čemu što rade. Valjaju se u blatu sa Sotonom; oni su ljudi koji žive pod utjecajem tame. Ako si u stanju često jesti i piti Božje riječi i s pažnjom se odnositi prema Njegovoj volji i sprovoditi Njegove riječi u djelo, onda pripadaš Bogu i osoba si koja živi u okviru Njegovih riječi. Jesi li voljan pobjeći od Sotonine vlasti i živjeti pod Božjom svjetlošću? Ako živiš u okviru Božjih riječi, Duh Sveti će imati priliku izvršiti Svoje djelo; ako živiš pod Sotoninim utjecajem, nećeš Duhu Svetom pružiti takvu priliku. Djelo koje Duh Sveti vrši nad ljudima, svjetlost kojom ih obasjava i povjerenje koje im pruža traju tek jedan tren; ako ljudi nisu oprezni i ne obraćaju pozornost, djelo Duha Svetog će ih mimoići. Ako ljudi žive u okviru Božjih riječi, Duh Sveti će biti s njima i vršit će Svoje djelo nad njima. Ako ljudi ne žive u okviru Božjih riječi, oni žive u ropstvu Sotone. Ako ljudi žive s iskvarenom naravi, u njima nema prisustva niti djela Duha Svetog. Ako živiš u granicama Božjih riječi i u stanju koje Bog zahtijeva, onda si ti onaj koji pripada Njemu i Njegovo djelo će biti izvršeno nad tobom; ako ne živiš u granicama Božjih zahtjeva, već umjesto toga živiš pod vlašću Sotone, ti onda zasigurno živiš unutar Sotonine iskvarenosti. Božje zahtjeve možeš ispuniti samo ako živiš u okviru Njegovih riječi i daješ Mu svoje srce; moraš raditi onako kako Bog kaže, uzimajući Njegove izreke za osnovu svojeg postojanja i stvarnost svojeg života; samo tada ćeš pripasti Bogu. Ako istinski postupaš u skladu s Božjom voljom, On će izvršiti Svoje djelo na tebi i živjet ćeš pod Njegovim blagoslovom, u svjetlosti Njegovog lica; dokučit ćeš djelo koje obavlja Duh Sveti i osjetit ćeš radost Božjeg prisustva.

Kako bi pobjegao od utjecaja tame, najprije moraš biti odan Bogu i u srcu željan tragati za istinom; samo tada možeš biti u ispravnom stanju. Život u ispravnom stanju preduvjet je za bijeg od utjecaja tame. Ne biti u ispravnom stanju znači ne biti odan Bogu i ne biti u srcu željan traganja za istinom; a tada ne može biti ni govora o bijegu od utjecaja tame. Moje riječi su osnova za čovjekov bijeg od mračnih utjecaja, a ljudi koji ne mogu postupati u skladu s Mojim riječima neće moći pobjeći iz okova utjecaja tame. Živjeti u ispravnom stanju znači biti vođen Božjim riječima, živjeti u stanju odanosti Bogu, u stanju traganja za istinom, živjeti u stvarnosti iskrenog predavanja Bogu i stanju iskrene ljubavi prema Bogu. Oni koji žive u ovakvim stanjima i unutar ovakve stvarnosti polako će se mijenjati dok budu ponirali u dubinu istine i mijenjat će se kako se djelo dalje bude odvijalo; na kraju, oni će zasigurno postati ljudi zadobiveni od strane Boga i ljudi koji Boga iskreno vole. Oni koji su pobjegli od utjecaja tame mogu postupno spoznati Božju volju i postupno je razumjeti te tako na kraju postati Božji povjerenici. Oni ne samo da ne gaje nikakve predodžbe o Bogu i ne bune se protiv Njega nego još više preziru te predodžbe i pobune koje su ih ranije opsjedale, a u njihovim se srcima rađa prava ljubav prema Bogu. Ljudi koji nisu u stanju pobjeći od utjecaja tame potpuno su zaokupljeni tijelom i prepuni bunta; njihova srca ispunjena su ljudskim predodžbama i filozofijama življenja, kao i vlastitim namjerama i odlukama. Bog od čovjeka traži jedinstvenu ljubav; On traži da čovjek bude zaokupljen Njegovim riječima i srcem punim ljubavi prema Njemu. Živjeti u okviru Božjih riječi, tragati unutar njih za onim što treba tražiti, voljeti Boga zbog Njegovih riječi, juriti za Njegovim riječima, živjeti za Njegove riječi – ovo su ciljevi čijem ostvarenju čovjek treba težiti. Sve mora biti sagrađeno na temelju Božjih riječi; samo će tada čovjek moći ispuniti Božje zahtjeve. Ako čovjek nije opskrbljen Božjim riječima, on nije ništa do crv opsjednut Sotonom! Odmjeri ovo: koliko je Božja riječ pustila korijenje u tebi? U kojim stvarima živiš u skladu s Njegovim riječima? U kojim stvarima ne živiš u skladu s njima? Ako te Božje riječi nisu potpuno obuzele, što točno zaokuplja tvoje srce? Je li u svakodnevnom životu tobom upravlja Sotona ili si zaokupljen Božjim riječima? Jesu li Njegove riječi osnova na kojoj počivaju tvoje molitve? Jesi li izašao iz svojeg negativnog stanja kroz prosvjetljenje koje donose Božje riječi? Uzeti Božje riječi kao osnovu svojeg postojanja – to je nešto što svi trebaju učiniti. Ako Njegove riječi nisu prisutne u tvojem životu, onda živiš pod utjecajem tame, buniš se protiv Boga, opireš Mu se i obeščašćuješ Njegovo ime. Vjera u Boga koja dolazi od takvih ljudi je čist bezobrazluk i smetnja. Koliki dio tvog života je proživljen u skladu s Njegovim riječima? Koliki dio nije proživljen u skladu s Njegovim riječima? Koliko je u tebi ispunjeno od onoga što je Božja riječ zahtijevala od tebe? Koliko je od toga izgubljeno u tebi? Jesi li pažljivo razmotrio ova pitanja?

Za bijeg od utjecaja tame potrebni su i djelo Duha Svetog i čovjekova predana suradnja. Zašto kažem da čovjek nije na pravom putu? Ljudi koji su na pravom putu mogu prvi svoje srce predati Bogu. Potrebno je jako mnogo vremena za zakoračiti u ovaj zadatak jer čovječanstvo oduvijek živi pod utjecajem tame i tisućama je godina pod ropstvom Sotone. Zato se ulazak ne može postići za samo dan ili dva. Pokrenuo sam ovo pitanje danas, kako bi ljudi stekli predodžbu o vlastitom stanju; kada čovjek uspije razaznati što je utjecaj tame i što znači živjeti u svjetlosti, tada ulazak postaje mnogo lakši. To je zato što najprije moraš saznati što je Sotonin utjecaj kako bi mogao pobjeći od njega; tek nakon toga ćeš znati kako ga odbaciti. A ako se pitaš što učiniti poslije toga, to je na ljudima da odluče. Uvijek sve započinji s pozitivne strane i nikada nemoj pasivno čekati. Samo tako možeš biti zadobiven od strane Boga.

Prethodno: Bitna razlika između utjelovljenog Boga i ljudi koje Bog koristi

Sljedeće: U vjeri se čovjek mora usredotočiti na stvarnost – obavljanje vjerskog obreda nije vjera

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Postavke

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Pretraži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se s nama preko Messengera